BioNyt Videnskabens Verden
Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C. Tlf. & sms-beskeder: 2172 9908.
E-mail: bionyt@gmail.com Læs om BioNyt Videnskabens Verden


Betalinger fra udlandet / payments from other countries:
BioNyt's Postgiro nr. 7 35 87 25 har følgende IBAN-kontonummer: DK743 000 000 735 8725 hos Danske Bank, og Danske Bank's SWIFT-adresse er DABADKKK.
Danske Bank, Frederiksberg Afdeling. Falkoner Alle 55. 2000 Frederiksberg

ABONNEMENT BioNyt Videnskabens Verden - se priser, betal og tjek abonnement


LØSBLADE:

Vedr. Quick-brev forsendelse: Ved bestilling (skriv mail til bionyt@gmail.com) kan angives at bladet skal sendes som Quick-brev. Det koster 22 kr ekstra for 1 blad, og 49 kr ekstra for 2 blade.Nr. 167 er et nummer om autisme og Aspergers syndrom (Asperger-autisme), samt om H.C.Andersen havde Asperger-autisme.: Den udvikling, der sker naturligt og spontant for andre børn, sker ikke for børn med autisme. Mennesker med autisme har vanskeligt ved det sociale samspil mellem mennesker. De kan have unaturligt sprog og svært ved at pege og gestikulere og udføre anden ikke-sproglig kommunikation. De kan lide af tvangstanker, rokke-bevægelser, overfølsomhed for sanseindtryk, fobisk angst, søvnforstyrrelser, raserianfald, selvskadende adfærd og fobi mod skolegang. Men der er meget stor variation i evner og adfærd hos mennesker med autisme. H.C.Andersen, Ludwig van Beethoven, Andy Warhol og Konrad Lorenz har formentlig haft Asperger-autisme. Denne publikation er på ca. 57000 ord (ca. 320.000 tegn uden mellemrum). Desuden kan købere af tidsskriftnummeret eller e-bogen få adgang til ca. 6½ times videointerviews med bl.a. gymnasielærere for Asperger-autister, moderen til en dreng med såkaldt "atypisk autisme", formanden for Landsforeningen Autisme og en børnepsykiater. Se bionyt.dk/autisme. Kontakt bionyt@gmail.com.

Køb nr.167
Nr.167 findes også som E-bog.


Nr. 166 er et nummer om menneskets krigeriskhed - eksemplificeret ved den kolde krig (det er del 2 i serien om atomvåben): Mange historiske arkiver fra den kolde krig er nu blevet frigivet for offentligheden, hvorved man er blevet i stand til i hidtil usete detaljer at beskrive den kolde krig, bl.a. de ofte krigeriske overvejelser, som magthaverne i Vesten og den kommunistiske sfære havde. Publikationen her begynder med en beskrivelse af virkningerne efter Hiroshima- og Nagasaki-atombomberne, den efterfølgende amerikanske besættelse af Japan og udviklingen af konfrontation mellem USA og Sovjetunionen. Mange konfrontationer beskrives, f.eks. Berlinkriserne og Cubamissilkrisen. Frigivelsen af hidtil hemmelige dokumenter giver indsigt i overvejelserne hos de involverede parter under bl.a. Cubakrisen, som derved kan beskrives i detaljer, bl.a. flere hidtil ukendte farlige situationer under denne farlige konfrontation. Det beskrives, i hvilke situationer amerikanske præsidenter har overvejet at bruge atomvåben. Flere af disse situationer er først blevet kendt med 20-30 års forsinkelse. Man har ikke tilsvarende oplysninger fra Sovjetunionen eller andre atommagter, men publikationen gennemgår, hvordan de forskellige atommagter erhvervede sig bomben, hvilket i flere tilfælde er sket ved omfattende og bemærkelsesværdig spionvirksomhed. I denne forbindelse er det kommet for dagen, hvilke lande som har samarbejdet om udvikling af atomvåben - og det er ofte ganske overraskende, hvilke lande, som har samarbejdet herom. Sovjetunionens opbygning af computersystemer til straksangreb med atomvåben, og de tilsvarende amerikanske launch-on-warning systemer beskrives, og hvor enkeltpersoners valg havde afgørende betydning. Parternes atomkrigsplaner - ofte groteske - beskrives. Publikationen er del 2 i en serie af tre publikationer om atomvåben.

Køb nr. 166
Nr. 166 findes også som E-bog.


 • Nr.165: Temanummer om atomvåben (atomforskningens historie og atombombe-kapløbet under Anden Verdenskrig). Pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/atom: kr. 140,00 + forsendelse 35kr.

  Køb nr. 165
  Nr. 165 er et nummer om atomvåben (atomforskningens historie og atombombe-kapløbet under Anden Verdenskrig). Nr.165 findes også som e-bog udgave.


 • Nr.164: Temanummer om kemi - forskning, historie, undervisning. Nr. 164 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/kemi) kr. 195,00 + forsendelse 35kr).

  Tre Nobelpris-grupper ved Nobelprisuddelingen i 2015 drejede sig om kemi og bladet omhandler disse og også anden vigtig ny forskning på kemiområdet, samt kemiens historie, undervisningen i kemi, talrige amatørkemi-forsøg og anvisninger til brug af mnemoteknik (husketeknik) specielt for kemiundervisning. Bladets 64 sider suppleres med en omfattende webside om kemi.
  Køb nr. 164
  Nr. 164 findes også som e-bog udgave. Læs om nr. 164 • Nr.163: Temanummer om borgervidenskab (citizen science). Desuden også ny forskning inden for studiet af kræft. Nr. 163 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/163) kr. 165,00 + forsendelse 35kr).

  I dag kan alle deltage aktivt i forskningen - f.eks. studere Månens kratere, galakser i universet, proteiners opbygning, havenes planktonorganismer, Afrikas dyreliv osv. Eller du kan selv tage billeder af natur - og få navn på hvad du har fundet. Bladet bringer også korte artikler om ny forskning inden for forskellige emner - suppleret på www.bionyt.dk/163 med en meget omfattende supplerende samling på over 3000 artikler om den nyeste forskning.
  Køb nr. 163 er et nummer om borgervidenskab (citizen science). Nr. 163 findes også som e-bog udgave.

  Læs om Nr. 163


 • Nr.162: Temanummer om spiselige insekter. Desuden også en lang artikel om behandling af fobi mod dyr. Nr. 162 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/162) kr. 195,00 + forsendelse 35kr).

  FAO anbefaler, at bl.a. de vestlige lande (f.eks. i Europa) begynder at spise insekter, fordi det på talrige måder vil være godt for miljøet, men også er sundt. Bladet indeholder også en detaljeret beskrivelse af fobi, og hvordan fobi kan behandles. 20-25% af befolkningen i vestlige lande har en vis fobi mod et eller andet dyr. En ud af 17 personer har en alvorlig fobi, som kan influere på, hvad personen kan gøre. Desuden indeholder bladet artikler om ny forskning inden for forskellige emner.
  Køb nr. 162
  Nr. 162 findes også som e-bog udgave.
  Læs om Nr. 162 - om spiselige insekter (til husdyr og til mennesker).

  BioNyt nr.161 er et nummer om Ebola-epidemien i Vestafrika, der startede i dec.2013 og fortsatte gennem hele 2014 samt andre farlige epidemier. Desuden artikler om ny forskning inden for forskellige emner. 
.
 • Nr.161: Temanummer om Ebola-epidemien, der startede i Vestafrika. Historisk udvikling, bekæmpelse, forskning, biologi, pandemi-trusler. Nr. 161 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/161) kr. 195,00 + forsendelse 35kr).


  Køb nr. 161
  Nr. 161 er et nummer om Ebola-epidemien i Vestafrika, der startede i dec.2013 og fortsatte gennem hele 2014 samt andre farlige epidemier. Desuden artikler om ny forskning inden for forskellige emner. Nr. 161 findes også som e-bog udgave.

  BioNyt nr.160 er et nummer om teknologi og fremtiden. F.eks. anvendelse af teknologi til at fremstille energi på forskellige måder. Anvendelse af teknologi til brug i udviklingslande til lys og transport. Anvendelse af teknologi til proteser, når mennesker har mistet en hånd eller en arm. Og mange andre eksempler på anvendelse af teknologi. 
.
 • Nr.160: Temanummer om teknologi og fremtiden. F.eks. anvendelse af teknologi til at fremstille energi på forskellige måder. Anvendelse af teknologi til brug i udviklingslande til lys og transport. Anvendelse af teknologi til proteser, når mennesker har mistet en hånd eller en arm. Og mange andre eksempler på anvendelse af teknologi.
  Nr. 160 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/160) kr. 175,00 + forsendelse 35kr).

  Køb nr. 160
  Nr. 160 er et nummer om teknologi og fremtiden. F.eks. anvendelse af teknologi til at fremstille energi på forskellige måder. Anvendelse af teknologi til brug i udviklingslande til lys og transport. Anvendelse af teknologi til proteser, og mange andre eksempler på anvendelse af teknologi.

  BioNyt nr.159: Evolution styret af hoppende gener og virus er modargumenter mod Intelligent design (et 80 sider stort temanummer om den genetiske evolution med omtale af transposoner, mobilomet, epigenomet, genomet).
 • Nr.159: Evolution styret af hoppende gener og virus er modargumenter mod Intelligent design (et 80 sider stort temanummer om det genetiske værktøj for evolutionen med omtale af transposoner, mobilomet, epigenomet, genomet). Nr. 159 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/159 kr. 225,00 + forsendelse 35kr).

  Køb nr. 159
  Evolution styret af hoppende gener og virus er modargumenter mod Intelligent design.

  BioNyt nr.158: Spyt - fremtidens diagnosemiddel. Hestens udvikling - genom af 700 tusind år gammel hest. Malaria, test- og vaccinemuligheder.
 • Nr.158: Spyt - fremtidens diagnosemiddel. Hestens udvikling - genom af 700 tusind år gammel hest. Malaria, test- og vaccinemuligheder. Nr. 158 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/158 kr. 150,00 + forsendelse 35kr).

  Køb nr. 158
  Spyt - fremtidens diagnosemiddel. Hestens udvikling - genom af 700 tusind år gammel hest. Malaria, test- og vaccinemuligheder.

  BioNyt nr.157: Omega-3: Sundhedsvitaminerne EPA og DHA.
 • Nr.157: Omega-3: Sundhedsvitaminerne EPA og DHA. Diskussionerne om forharskning og om omega-6. Tema. Nr. 157 (pris incl. adgang til ressourcen www.bionyt.dk/kost kr. 325,00 + forsendelse 35kr).

  Køb dette nr.
  Spørgsmål om kost og ernæring

  BioNyt nr.156: Stenalderkost.
 • Nr.156: Stenalderkost - hvorfor?. nr. 156 (kr. 175,00 + forsendelse 35kr).

  Køb dette nr.
  Spørgsmål om stenalderkost og ernæring

  BioNyt nr.155: Silke. Higgs. Igler. Stevia.
 • Nr.155: Silke med superstyrke (edderkop-gen), Higgs-partikel fundet. Igler som blodsonder finder DNA af sjældne regnskovsdyr. Stevia-sødemiddel nu godkendt i EU. Kunstigt blod. nr. 155 (kr. 175,00 + forsendelse 35kr).

  Køb dette nr.
  Spørgsmål om partikelfysik, silke mv mv.

  BioNyt nr.154: Jagt på DNA fra fortiden
 • Nr.154: Jagt på DNA fra fortiden. Eske Willerslevs forskning. Menneskets udvandring fra Afrika. Den første grønlænder. Aboriginerne i Australien. Moa-kæmpefuglene. Evolution på øer. DNA i søvand. Neandertaleren. Mordet på den russiske zarfamilie. Revolution i DNA-sekventering. nr. 154 (kr. 195,00 + forsendelse 35kr).

  Køb dette nr.
  Spørgsmål om DNA

  BioNyt nr.153: Tema om antioxidanter, frugt & grøntsager og resveratrol
 • Nr.153: Antioxidanter. Frugt & grønt. Resveratrol. Nrf2-signalsystemet. Hormesis. nr. 153 (kr. 195,00 + forsendelse 35kr).

  Køb dette nr.
  Spørgsmål om antioxidanter

  BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen og Fukushima?
 • Nr.152: Atomkraftulykker - Fukushima, Tjernobyl, Three Mile Island, Windscale. Strålebiologi. BioNyt nr. 152 (kr. 195,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
  Spørgsmål om atomkraft

  BioNyt nr.151: Artikler om placebo, hajer, bioplast, neutronkanonen ESS i Lund mv.
 • Nr.151: Placebo. Hajer. Bioplast. Neutronkanonen ESS i Lund. Samt andre artikler. BioNyt nr.151 (kr. 155,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
  Spørgsmål om placebo

  BioNyt nr.149/150: Tema om tang og andre alger
 • Nr.149/150: Alger: Energi- og fødekilde (temanummer om tang og andre alger). BioNyt nr.149/150 (kr. 175,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
  Spørgsmål om alger

  BioNyt nr.148: Partikelfysik: CERN jubler - Large Hadron Collider i drift
 • Nr.148: Partikelfysik: CERN jubler - Large Hadron Collider i drift. BioNyt nr.148 (kr.145.00 + forsendelse 35 kr)
  Køb dette nr.
  Spørgsmål om CERN

  BioNyt nr.147: COP15-Klimakonference. Forskernes statusrapport. BioNyt nr.147 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
 • Nr.147: COP15-Klimakonference. Forskernes statusrapport. BioNyt nr.147 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.146: Klimaændringer - status ved starten på 2010. BioNyt nr.146 (kr. 155,00 + forsendelse 35kr).
 • Nr.146: Klimaændringer - status ved starten på 2010. BioNyt nr.146 (kr. 155,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.145: Pandemi - Influenza ny A/H1N1 fra 2009 også kaldt
 • Nr.145: Pandemi - Influenza ny A/H1N1 fra 2009 også kaldt "svineinfluenza". BioNyt nr.145 (kr. 155,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.144: Svampekortlægning (nyt Atlas-projekt) og andre artikler. BioNyt nr.144 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
 • Nr.144: Svampekortlægning (nyt Atlas-projekt) og andre artikler. BioNyt nr.144 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.143: Biomimetik: Inspiration fra naturen.
 • Nr.143: Biomimetik - inspiration fra naturen. BioNyt nr.143 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.142: Vores krop og udstillinger om kroppen.
 • Nr.142: Kroppen og udstillinger om kroppen. BioNyt nr.142 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.140/141: Husketeknik.
 • Nr.140/141: Husketeknik - mnemoteknik. Kan vi lære at huske "som en elefant"?. BioNyt nr.140/141 (kr. 325,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.138/139: Stamceller.
 • Nr.138/139: Stamceller. BioNyt nr.138/139 (kr. 225,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.137: Galathea-3 jordomrejsen.
 • Nr.137: Galathea-3 ekspeditionen. BioNyt nr.137 (kr. 85,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.136: Lægemiddelprod. i æg, gedemælk og tomater.
 • Nr.136: Farmalandbrug - produktion af lægemidler i landbruget. BioNyt nr.136 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.134/135: Livets opståen og udvikling.
 • Nr.134/135: Livets opståen og udvikling. BioNyt nr.134/135 (kr. 225,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.133: Religion og biologi / tro og sundhed.
 • Nr.133: Religion og biologi. BioNyt nr.133 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.132: Chimpansen og mennesket / Styring af generne.
 • Nr.132: Chimpansen og mennesket: Styring af generne. BioNyt nr.132 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  Svampenes hemmeligheder. BioNyt nr.131 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
 • Nr.131: Svampenes hemmeligheder. BioNyt nr.131 (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.130: Universet / supernovaer, galakser, kometer.
 • Nr.130: Universet: Supernovaer hvor livets atomer dannedes. BioNyt nr.130 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.129: Globale klimaændringer.
 • Nr.129: Klima: Den globale opvarmning. BioNyt nr.129 (kr. 125,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.128: Oceanbundens gashydrat - energireserve og miljøtrussel.
 • Nr.128: Oceanbundens gashydrat: energireserve og miljøtrussel. BioNyt nr.128 (kr. 59,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.127: Søvnforskning og stoffet, som holder os vågen.
 • Nr.127: Søvnforskning - og stoffet, som holder os vågne. BioNyt nr.127 (kr. 59,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.126 Evolutionen af menneskets sanser.
 • Nr.126: Evolution af menneskets sanser. BioNyt nr.126 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.125: Fugleinfluenza.
 • Nr.125: Fugleinfluenza. BioNyt nr.125 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.124: Fedme-epidemien. BioNyt nr.124 (kr. 50,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.123: Nanoteknologi.
 • Nr.123: Nanoteknologi - hidtil hurtigst voksende teknologi. BioNyt nr.123 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.122: Glucosamin / kosttilskudsmedicin. BioNyt nr.122 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.121: SARS-epidemien.
 • Nr.121: SARS - lungesygdommen og epidemien. BioNyt nr.121 (kr. 50,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.120: Flis fra USA - trussel mod Europas egetræer. BioNyt nr.120 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.119: Debatten om evolutionsbiologi.
 • Nr.119: Evolutionsbiologi - og debatten herom. BioNyt nr.119 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.118: Seksualitet.
 • Nr.118: Seksualitet - testosteron og Viagra mv. (tema).. BioNyt nr.118 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.117: Biologiske våben.
 • Nr.117: Bioterror - Biologiske våben - misbrug af genteknologi (tema).. BioNyt nr.117 (kr. 150,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.116: Miltbrand (tema).. BioNyt nr.116 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.115: Alkohol - godt for hjertet?. BioNyt nr.115 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.114: Kogalskab.
 • Nr.114: Kogalskab (tema).Mund- og klovsyge. BioNyt nr.114 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.113: Blomsternes hemmelighed. Menneskets stamtræ. Livets oprindelse. BioNyt nr.113 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.112: Ny forskning år 2000. Dansker finder nye dyrerækker. BioNyt nr.112 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.111: Lysterapi og vinterdepression.
 • Nr.111: Lysterapi og lystilskud (mod mangel på livsenergi om vinteren). BioNyt nr.111 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.110: Ecstacy.
 • Nr.110: Ecstasy - gift for hjernen Læs om ecstacy-forskning her. BioNyt nr.110 (kr. 49,95 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.109: Alzheimers demens.
 • Nr.109: Alzheimers demens (1). BioNyt nr.109 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.108: Tourettes syndrom - ufrivillige tics og handlinger.
 • Nr.108: Tourettes syndrom - havde Mozart det? Se forside. BioNyt nr.108 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.107: Svampeforgiftning.
 • Nr.107: Svampeforgiftning med Snehvid Fluesvamp - en sygehistorie med leveren som hovedaktør. BioNyt nr.107 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.106: Oprindelsen til Homo. BioNyt nr.106 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

 • Nr.105: Hvor gammel er Jorden, og livet på Jorden?BioNyt nr.105 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.104: Dræbersneglen.
 • Nr.104: Spansk Skovsnegl alias "Dræbersneglen". BioNyt nr.104 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.103: Salmonella (tema). BioNyt nr.103 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.102: Vækstfremmere til dyr bør forbydes - medfører antibiotika-resistens (tema).. BioNyt nr.102 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.101: Globalisering af organismer: Fladorme fra New Zealand æder britiske regnorme (tema). BioNyt nr.101 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.100: Forskning på Internettet (tema). BioNyt nr.100 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.99: Betingelser for liv i universet. Er vi ikke alene? (tema). BioNyt nr.99 (kr. 85.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.98: Liv på Mars? (tema). BioNyt nr.98 (kr. 85.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.97: Kloning af husdyr - og mennesker? (tema). BioNyt nr.97 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.96: Biobanker II: Diskussion om biobanker og eksempler på biobanker (tema). BioNyt nr.96 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.95: Biobanker I: Gener for høfeber, sengetisseri mv. (tema). BioNyt nr.95 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.94: 1) Elmesyge . 2) Olestra som fedterstatning. BioNyt nr.94 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.93: Drivhuseffekten, truede papegøjer etc.; nye bøger. BioNyt nr.93 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.92A: Proteinsyntesen: Århusopdagelsen om genaflæsn. (tema). BioNyt nr.92A (kr. 25.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.92: Bøger om naturvidenskab. BioNyt nr.92 (kr. 25.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.91: 1) Hvordan udvikles kønnet? 2) DNA-vaccination. BioNyt nr.91 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.90: Hormoner i miljøet (østrogeners betydn. for sæd mv.) (tema). BioNyt nr.90 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.

  BioNyt nr.88 og 89: Hvad man kan fortælle om svampe.
 • Nr.89: Svampe: Noter og anekdoter, 2.del, N-Å; (tema). BioNyt nr.89 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
 • Nr.88: Svampe: Noter og anekdoter, 1.del, A-M (tema). BioNyt nr.88 (kr. 48.75 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.87: Kloning af husdyr. Stimulering af dyr i Zoo. BioNyt nr.87 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.86: Dinosaurernes adfærd / Borrelia fra skovflåt-bid. BioNyt nr.86 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.85: Overfølsomhedsshock (anafylaktisk shock). BioNyt nr.85 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.84: Hørelsen: Ørets funktion. / Moderkageprøven. BioNyt nr.84 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.83: Kæmpebjørneklo - en trussel mod dansk natur.(tema). BioNyt nr.83 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.82: PNA lukker for generne. Kogalskab i Danmark. BioNyt nr.82 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.81: Cellers aktivering (calcium-ioner og thapsigargin). BioNyt nr.81 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.80: Aspirins hemmeligheder. BioNyt nr.80 Køb og download straks.
  SE INDEX. (Dette nr. kan kun købes via BUY NOW knappen, dvs. straks-download for 7 dollar, ca. 43-45 kr).
 • Nr.79: Kunstig evolution. BioNyt nr.79 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.78: Dioxin - hvorfor er det giftigt / hvor giftigt er det?. BioNyt nr.78 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.77: Transgene dyr. BioNyt nr.77 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.76: Kogalskab (prion-protein som infektionskilde). BioNyt nr.76 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.75: Sol og hudkræft. BioNyt nr.75 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.74: Kræftforskning (metastaser og cytostatika mv.). BioNyt nr.74 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.73: Biosensorer - elektronik med biologisk materiale. BioNyt nr.73 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.72: DNA-dyrkning (PCR-metoden). BioNyt nr.72 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.71: Antisense-metoden: de omvendte geners teknik. BioNyt nr.71 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.70: Identifikation af menneskets proteiner. BioNyt nr.70 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.69: Allergi. BioNyt nr.69 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.68: Stress-proteiner og deres anvendelse. BioNyt nr.68 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.67: Doping (tema). BioNyt nr.67 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.66: Dansk medicinsk forskning. BioNyt nr.66 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.65: Sældøden i Nordeuropa. BioNyt nr.65 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.64: Superantistoffer. Gaia-hypotesen, 2. del. BioNyt nr.64 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.63: Gaia: livets stabiliserende virkning på jorden, 1. del. BioNyt nr.63 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.62: Alzheimers demens (2). BioNyt nr.62 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.61: Bakterier på arbejde. BioNyt nr.61 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.60: Biofotoner. BioNyt nr.60 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.59: Kortlægning af menneskets kromosomer. BioNyt nr.59 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.58: Kronofarmakologi. BioNyt nr.58 (kr. 40,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.56/57: Grøn Fluesvamp - et studie i toksikologi. (tema). BioNyt 56/57 (kr. 48.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.55: Hjorteavl. (tema). BioNyt nr.55 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.54: Kost og kræft. (tema). BioNyt nr.54 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.53: Kræftbehandling med kroppens egne stoffer. BioNyt nr.53 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.52: Regnorme 2 (hjemmeavl, adresseliste). BioNyt nr.52 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.50/51: Gensplejsning og miljø (Tema om sikkerheden). BioNyt 50/51 (kr. 46,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.49: Kræft hos planter. Gensplejsning af planter. BioNyt nr.49 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.48: Interferon - en statusrapport. Huntingtons chorea.. BioNyt nr.48 (kr. 30.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.47: Parasitologi (malaria, sovesyge, bilharziose).(tema). BioNyt nr.47 (kr. 30.00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.46: Arvemateriale fra mumier og uddøde dyrearter. BioNyt nr.46 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.45: Depression - aminosyrernes rolle. BioNyt nr.45 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).

  Køb dette nr.
 • Nr.44: Fostervandsprøver. (tema). BioNyt nr.44 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.43: Regnormefarme. BioNyt nr.43 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.42: Gener indeholder nonsens-afsnit, AIDS diagnose. BioNyt nr.42 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.40/41: Reagensglasbørn og etik. (tema). BioNyt 40/41 (kr. 45,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.39: Plante måler radioaktivitet (tilføjelse i nr.45). BioNyt nr.39 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.38: Hjernens højre og venstre halvdel (tema). BioNyt nr.38 (kr. 30,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.37: Kloning af planter og dyr. BioNyt nr.37 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.36: Lysglimtets biologi (dyrehormon og planters søvn). BioNyt nr.36 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.35: Kunstigt sødemiddel / Phenylketonuri. BioNyt nr.35 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.34: Biologisk bekæmpelse af insekter i drivhuse. BioNyt nr.34 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.32/33: Hoppende gener (transposoner). BioNyt 32/33 (kr. 35,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.31: Blyforurening - hjernen skades af små mængder bly. BioNyt nr.31 (kr. 25,00 + forsendelse 35kr).
  Køb dette nr.
 • Nr.15-30: Planters kemiske kamp; Sklerose; Elefanter i Afrika; AIDS; Limfjordens forurening; Rodzoneanlæg til spildevandsrensning;
  Hypnose; Kræftgener; Gensplejsning; Akupunktur; Sur nedbør kan true søer og skovbrug; Leverbetændelse; Kræft; Cheminova; Magnetisk sans;
  Hvaler. osv. BioNyt nr.15-30 (kr.189.00)
 • Nr.1-14: Dinosaurernes uddøen; Mus uden han-gener; Resistente virus;
  Spirulina-alger som levnedsmiddel; Pesticider; Pesticider og medicin i U-lande; Olieforurenede fugle; Salt og højt blodtryk;
  Vaccination af planter; Kan ældningsprocessen udskydes?; Turist-diarré; Fibre i kosten; Mitokondrier bryder genetisk kode;
  Eskimoer får ikke blodpropper (hvis de spiser eskimoisk kost); Monoklonale antistoffer; Det første gensplejsningsforsøg; osv.. BioNyt nr.1-14 (kr.139.00)
  Bøger
 • Gensplejsning: Bogen 20 år med genteknologi - erfaringer og perspektiver (kr. 75,00).

 • Forskel på mænd og kvinder: Bogen To køn - tre sandheder af Kåre Fog (kr.368,00).

 • Regnskov - truslen mod Jordens rigeste økosystem (bog udgivet af BioNyt) (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).

 • Kemiske våben - den biologiske virkning (bog udgivet af BioNyt) (kr. 75,00 + forsendelse 35kr).
  Nr. 1-14 Pris 139 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 174 kr.
  Nr. 15-30 Pris 189 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 224 kr.
  Nr. 31 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 32-33 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 34 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 35 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 36 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 37 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 38 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 39 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 40-41 Pris 45 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 80 kr.
  Nr. 42 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 43 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 44 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 45 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 46 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 47 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 48 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 49 Pris 30 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 65 kr.
  Nr. 50-51 Pris 46 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 81 kr.
  Nr. 52 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 53 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 54 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 55 Pris 35 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 70 kr.
  Nr. 56-57 Pris 48 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83 kr.
  Nr. 58 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 59 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 60 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 61 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 62 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 63 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 64 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 65 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 66 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 67 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 68 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 69 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 70 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 71 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 72 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 73 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 74 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 76 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 76 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 77 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 78 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 79 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 80 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 81 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 82 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 83 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 84 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 85 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 86 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 87 Pris 40 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 75 kr.
  Nr. 88 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 89 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 90 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 91 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 92 Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 92a Pris 25 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 60 kr.
  Nr. 93 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 94 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 95 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 96 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 97 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 98 Pris 85 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 120 kr.
  Nr. 99 Pris 85 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 120 kr.
  Nr. 100 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 101 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 102 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 103 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 104 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 105 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 106 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 107 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 108 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 109 Pris 48,75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 83,75 kr.
  Nr. 110 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 111 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 112 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 113 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 114 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 115 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 116 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 117 Pris 150 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 185 kr.
  Nr. 118 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 119 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 120 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 121 Pris 50 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 85 kr.
  Nr. 122 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 123 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 124 Pris 50 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 85 kr.
  Nr. 125 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 126 Pris 49,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 84,95 kr.
  Nr. 127 Pris 59,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 94,95 kr.
  Nr. 128 Pris 59,95 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 94,95 kr.
  Nr. 129 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 130 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 131 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 132 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 133 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 134-135 Pris 225 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 260 kr.
  Nr. 136 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 137 Pris 85 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 120 kr.
  Nr. 138-139 Pris 225 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 260 kr.
  Nr. 140-141 Pris 325 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 360 kr.
  Nr. 142 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 143 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 144 Pris 75 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 110 kr.
  Nr. 145 Pris 155 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 190 kr.
  Nr. 146 Pris 155 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 190 kr.
  Nr. 147 Pris 125 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 160 kr.
  Nr. 148 Pris 145 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 180 kr.
  Nr. 149-150 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 151 Pris 155 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 190 kr.
  Nr. 152 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 153 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 154 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 155 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 156 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 157 Pris 325 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 360 kr.
  Nr. 158 Pris 150 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 185 kr.
  Nr. 159 Pris 225 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 260 kr.
  Nr. 160 Pris 175 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 210 kr.
  Nr. 161 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 162 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 163 Pris 165 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 200 kr.
  Nr. 164 Pris 195 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 230 kr.
  Nr. 165 Pris 140 kr. + forsendelse 35 kr. = i alt 175 kr.
  Nr. 166 Pris 285 kr. + forsendelse 40 kr. = i alt 325 kr.