Emne:       

Se alle BioNyt-numre
120 - Egesyge, trusler mod vore træer Pris: DKK 49,95
Egevisnesyge, Pludselig Egedød, Fyrreved-nematoden. Risiko ved flisimport fra USA. [Se index til bladet nedenfor] Enkeltartikler er gratis for abonnenter - artiklerne er endnu ikke indscannet og lagt ud på Internettet, men vil af abonnenter kunne fås gra  
Læg i indkøbskurven
Gå til betaling


Index til dette nummer:

Alzheimers demens, forebyggelse, test; s.22-23 Aminosyre, ny, i bakterie; s.11
Anglosaxere: Y-kromosom viser 1500 år gl. historie; s.15 Autisme, behandling; s.17
Bakterie ved cystisk fibrose; s.19 Bakteriebatteri; s.15
Blodets balance mht. klumpning; s.18 Blødning, indre, hurtigmåling af; s.21
Ceratocystis fagacearum; s.6 COX1 og COX2 enzymerne i blodet; s.18
Cystisk fibrose, bakterie; s.19 Demens, forebyggelse, test; s.22-23
DNA-dyrkning (PCR-test) hurtig; s.18 DNA-kortlægning af planter; s.13
Douglasfir smittet af Phytophthora; s.5 Downs syndrom, gener som årsag; s.20
Efter elmesygen: nye sygdomme mod eg og nåletræer Egesyge; s.3
Egetræer, største; s. 9 Egevisnesyge; s.6
Farmaciplanter, gensplejsede, risiko, s.11 Flis fra USA, mulig smittekilde; s.6
Fyrre-nematode; s.6 Ganespalte, gener som årsag; s.20
Gensplejsede farmaciplanter, risiko; s.11 Genterapi mod X-SCID, risiko; s.20
Grønkorn-DNA-kortlægning af planter; s.13 Grønlandsrejse 2003; program; s.24
Hjernen: Tælleegenskab hos dyr; s.12 Hospitalsvæsen: Udskrivning fredag dårligt; s.21
Identifikation ved hjælp af billedpixels; s.15 Idrætsrekorder bliver sjældnere; s.14
Insulin-forstøvning, metode; s.21 Jasmonsyre ved planters forsvar; s.13
Keltere: Y-kromosom viser 1500 år gl. historie; s.15 Kloning af grise; s.12
Knogleheling-problemer ved medicin; s.19 Kogalskab-blodtest; s.21
Lys gavnligt for sukkersyges øjne; s.16 Mammuttræer, s.4 note
Mørke skadeligt for sukkersyges øjne; s.16 PCR-test med gastryk, hurtig; s.18
Phytophthora-ramorum; s.3 Phytophthora-smitte af ege; s.3
Pixelændring af billeder til identifikation; s.15 Planters forsvar, jasmonsyre; s.13
Pludselig egedød; s.3 Prostacyklin, blodklumphæmmende; s.18
Prostaglandin A2 blodklumpfremmende; s.18 Pyrrolysin-aminosyre; s.11
Redwood; s.4 note Rekorder bliver sjældnere; s.14
Rhododendron, smittebærer af Phytophthora; s.5 Smertemidler, bivirkninger; s.19
Snyd i forskning (fysik, Bell Labs); s.16 Sudden oak disease; s.3
Superkritisk væske til insulinforstøvning; s.21 Sved: Mænd sveder mest; s.15
Svin: Kloning af grise; s.12 Systemin ved planters forsvar; s.13
Thromboxan A2 blodklumpfremmende; s.18 Tidevandskraftanlæg, første; s.16
Trafik: Infrarødt lys registrerer bilistens øjne; s.14 TxA2, blodklumpfremmende; s.18
Tælleegenskab hos hunde og spædbørn; s.12 Udskrivning af patienter, fredag dårlig dag; s.21
Vioxx, bivirkninger (2 artikler); s.19 Wales: Y-kromosom viser 1500 år gl. historie; s.15
X-SCID, risiko ved genterapi; s.20 Y-kromosom viser 1500 år gl. historie; s.15