Emne:       

Se alle BioNyt-numre
59 - Kortlægning af menneskets kromosomer - og andre artikler. Pris: DKK 40,00
Kortlægning af menneskets kromosomer. [Se index til bladet nedenfor] Enkeltartikler er gratis for abonnenter - artiklerne er endnu ikke indscannet og lagt ud på Internettet, men vil af abonnenter kunne fås gratis pr. mail (bio@forskning.dk) - oplys abonn  
Læg i indkøbskurven
Gå til betaling


Index til dette nummer:

Adrenalin: Patient lever uden at danne adrenalin Agrobacterium overfører virusgen til majs
Arvelige sygdomme: Manglende adrenalin-dannelse Bakterier renser forurenet jord
Bakterier: Agrobacterium overfører virusgen til majs Blod: Udforskning af blodpropdannelsen
Choriongonadotropin (graviditetstest) DOPA ophobes i patient, der ikke danner adrenalin
Dopamin ophobes i patient, der ikke danner adrenalin Dræbergen uskadeliggør gensplejsede bakterier
Forureningsbekæmpelse i jord v.hj.a. bakterier Gener: Mutation kan utilsigtet kompensere for fejl
Geners opbygning (baggrundsviden) Genfordoblinger som årsag til resistensudvikling
Gensplejsning af majs synes mulig med Agrobacterium Gensplejsning: Dræbergen i gensplejsede bakterier
Gensplejsning: Ildflue-gen flyttet til plante Graviditetstest med sikrere resultat
Ildfluens gen flyttet til plante Jordrensning: Bakterier renser forurenet jord
Kantarel-svamp i pilleform giver øjenskade Kloning: Protoplastceller regenereret (ris)
Koriongonadotropin (graviditetstest) Kortlægning af menneskets kromosomer
Kromosomkortlægning hos mennesket Landbrug: Risplanter regenereret fra protoplaster
Leverceller kan transplanteres Luciferin/luciferase: Ildflue-gen i plante
Lægemidler: Fond skal sælge lægemidler billigt Magnetisk sans hos nøgensnegle
Monoklonale antistoffer brugt til graviditetstest Mutationer: Aktivering af indsat dræbergen
Mutationer: Resistensudvikling pga. genfordobling Mutationer: Utilsigtet mut. kompenserer for gen-fejl
Nervetransmittere Nøgensnegle med magnetisk sans
Plante: Gen flyttet fra ildflue til plante Planter: Protoplastceller regenereret (ris)
Protoplastceller regenereret til planter (ris) Resistensudvikling på grund af genfordobling
Restriktions-fragmentlængde-polymorfi (RFLP) RFLP: Restriktions-fragmentlængde-polymorfi
Risplanter regenereret fra protoplaster Snegle med magnetisk sans
Svamp (Kantarel) i pilleform giver øjenskade Symbion: Novo-støttet forskning
Transplantation af leverceller Tyrosin - adrenalin reaktionsvejen (reaktionsskema)
Udforskning af blodpropdannelsen Virusgen kan overføres med Agrobacterium til majs
Øjenskader på grund af kantarelpille Økosystemers stabilitetsproblemer, afrikansk ekspl.