Emne:       

Se alle BioNyt-numre
78 - Dioxin - hvorfor er det giftigt / hvor giftigt er det? Pris: DKK 40,00
Dioxin - hvorfor er det giftigt / hvor giftigt er det? [Se index til bladet nedenfor] Enkeltartikler er gratis for abonnenter - artiklerne er endnu ikke indscannet og lagt ud på Internettet, men vil af abonnenter kunne fås gratis pr. mail (bio@forskning.  
Læg i indkøbskurven
Gå til betaling


Index til dette nummer:

Adenosintriphosphat kan fremstilles på ny, let måde AIDS: note om vaccineforsøg i aber
AIDS: tat-protein kræves af virusset Allergi: Astmamedicin livsfarlig pga. isomervarianter?
Alzheimer: Sammenhæng med nitrogenoxid-signalstof? Antioxidanter mod kræft
Antistoffer som "magic bullets" - kort note Aspirin mod kræft
Astmamedicin livsfarlig pga. isomervarianter? ATP-stoffet kan fremstilles på ny, let måde
A-vitamin og E-vitamin mod kræft Befolkningstallet på Jorden: 10 milliarder år 2046
Bier danner hybrider med dræberbier Biologer som iværksættere
Biologisk ur: Melatonin fundet i alge Calcium (calciumcarbonat og -laktat) mod kræft
Cytochrom P450 enzymet frembringer hormonstof Databaser: Hjernen tænkes kortlagt
DFMO (difluormethylornithin) kræftforebyggende? Dioxin og PCB's giftighed
DNA-sekvenser af menneskets kromosomer Drivhuseffekt bekræftes af årringe i træ fra Tasmanien
Drivhuseffekt er medvirkende til koralrevenes død Dræberbier hybridiserer med almindelige bier
EDB-databaser: Hjernen tænkes kortlagt EGF-vækstfaktor: betydning for ufrugtbarhed hos mænd
E-vitamin og A-vitamin mod kræft Evolution: Flagermus fra 2 udgangspunkter?
Fertilitet: Mandlig infertilitet studeres med transgene dyr Flagermusene måske udviklet fra 2 udgangspunkter
Forurening med kviksølv i Amazonas pga. guldgravning Fugle: Søpapegøje-kolonier reetab leres på øer
Gaia-teori støttes af algeproduktion/skydannelses-teori Genaflæsning lettes af dioxin - baggrund for giftighed
Gensplejsede kolibakterier danner blåt farvestof Hjernen tænkes kortlagt
Hjernen: Hypotalamus hos homoseksuelle ligner kvinders Hjernen: ikke-aktive nerver forbinder sig til aktive
Homoseksuelles hypotalamushjerne ligner kvinders Hormon: Dioxin virker som et hormon i cellen
Human-genom projektet - kromosomkortlægning Huntington: Sammenhæng med nitrogenoxid-signalstof?
Husdyr af mini-størrelse kunne bruges i U-landene Indigofarvestof fra gensplejsede kolibakterier
Influenza-blokerende stof (hindrer virusfrigørelse) Isomerer: Astmamedicin livsfarlig pga. isomervarianter?
Iværksættere: Selvstændige biologer Kartoffel resistent mod insektangreb pga. klæbrige hår
Klima: Drivhuseffekt bekræftes af årringe i træ Klima: Drivhuseffekt-varmen truer koralrevene
Koleratoxinets 3D-struktur opklaret Koralrev trues af høj vandtemperatur pga. drivhuseffekt
Kromosomkortlægning (Human-genom projektet) Kræft: Dioxin fremmer måske kræftudvikling
Kræft-forebyggelse-strategi undersøges Kræftrisiko-screening for enkeltindivider
Kviksølvforurening af Amazonas pga. guldgravning Lægemidler af kunstige peptider
Magic bullets (kræftdræber-antistoffer) - kort note Magiske kugler (kræftdræber-antistoffer) - kort note
Melatonin med hormonagtig virkning i alge Minihusdyr kunne bruges i U-landene
Mole-rat: Pattedyr med kastesystem-socialstruktur Neuraminidase virker som molekylær saks i virus
NO-gas er et naturligt signalstof i hjernen Ozonhul: Tab af ozon størst på nordlig halvkugle
P450 cytochrom-enzymet frembringer hormonstof Pattedyr: Er flagermus udviklet fra 2 udgangspunkter?
Pattedyr: Pattedyr med kastesystem-socialstruktur PCB og dioxin's giftighed
PCR-diagnose (kort note om PCR-metodens anvendelse) Peptid-medikamenter kan fremstilles kunstigt
Plante: Kartoffel insekt-resistent pga. klæbrige hår Planter: Gåsemad og risplantens DNA-indhold
Polychlorerede biphenyler og dioxins giftighed Prostaglandiner pga. cytochrom P450 enzymet
Proteiners 3-dimensionelle struktur kan opklares Regnskov: Kviksølvforurening pga. guldgravning
Seveso-ulykken og dioxins giftighed Signalstof: NO-gas er et naturligt hjerne-signalstof
Social gnaver (mole-rat) lever i kastesystem Søpapegøje-kolonier reeta bleres på øer
TCDD (dioxin): Seveso-ulykken og dioxins giftighed Transgene dyr til forskning i infertilitet hos mænd
Tuberkulose i resistent form breder sig i USA Ufrugtbarhed hos mænd studeres v.hj.a. transgene dyr
Vaccineforsøg i aber, mod AIDS Virus: Nyt stof hindrer frigørelse af influenzavirus
Vitamin A og E mod kræft Årring-undersøgelser af træ bekræfter drivhuseffekt