Emne:       

Se alle BioNyt-numre
115 - Er alkohol godt for hjertet? - og andre artikler. Pris: DKK 49,95
Er alkohol godt for hjertet? [Se index til bladet nedenfor] Enkeltartikler er gratis for abonnenter - artiklerne er endnu ikke indscannet og lagt ud på Internettet, men vil af abonnenter kunne fås gratis pr. mail (bio@forskning.dk) - oplys abonnementnumm  
Læg i indkøbskurven
Gå til betaling


Index til dette nummer:

Agrobacterium sekvensbestemt Alderen forlænges af kaloriebegrænsning
Aldring styres af kromosom nr. 4 Alkohol - det franske paradoks
Alkohol - godt for hjertet? Alkohol - omdannelse i leveren (note)
Alkohol - over 2-3 genstande skader hjerte og blodkar Alkohol feder måske, måske ikke
Alkohol hæmmer athroma-dannelse Alkohol hæmmer blodpropper
Alkohol hæmmer blodstørkning Alkohol hæmmer cholesterol-iltning
Alkohol hæmmer fibrinogenkonc. Alkohol hæmmer HDL's cholesteroltransport
Alkohol hæmmer hjertesygdomme Alkohol hæmmer LDL-oxidering
Alkohol hæmmer makrofagangreb Alkohol øger HDL-lipoprotein
Alkohol øger mælkesyre i blodet Alkohol øger PAI-1 enzymets dannelse
Alkohol øger spisehastighed og spisemængde Alkohol øger urinsyre i blodet, virker antioxidativt
Antioxidanter i alkoholdrikke hæmmer blodpladesammenklumpning Antioxidanter i alkoholiske drikke
Athroma - kronisk blodkarsår Bakterie: Agrobacterium sekvensbestemt
Binocular rivalry, hjerneskift mellem øjnenes billeder Biologisk kontrol, ændrer fauna, Hawaii
Biorensning med anaerobe bakterier Blodlegemefanger med mikrokæber
Blodpladernes andel i blodpropdannelse Blodpladernes thromboxan hæmmes af polyphenoler (antioxidanter) i alkoholdrikke
Blodprop-forebyggelse med alkohol Blomsternes befrugtning, pollentiltrækning
Blyforurening i arktiske haves bundsedimenter CamKII-enzym afkobler organels "motor"
Cellefanger med mikrokæber Cholesterol - et vigtigt stof (note)
Cholesterol og blodpropper Cholesteroltransport i lipoprotein
CNS-bevaret ikke-kodende DNA-sekvens C-vitamin nedsættes måske af alkohol
C-vitamin, mere til kvinder Cytokiner type 2, styret af CNS-sekvens
Dinosaurer med næb var filterædere DNA-sekvens af Agrobacterium
Downs syndrom pga. overproduktion af OLIC-gener Elefant - nu to afrikanske arter
Elektronik-nervecelle-hybrid Endothelet i blodkar, blodpropdannelse
Eremitkrebs bruger fossile skaller Etna - vulkan har ændret type
Fibrin indgår i koagel Fibrinolytiske kaskade
Fisk, tunfisk, med satellitsender Flavonoider (antioxidant)
Frie radikaler i vin og øl Frontal hjernebark - valg af egnet adfærd
Genetisk diversitet mænd/kvinder Global opvarmning, carbon fra tørvejorde
Havstrømme måles via blyforurening HDL-lipoprotein - indfanger cholesterol
Hjernehalvdele hæmmer hinanden Hjernen: Forskel menn. og dyr
Jordskælv ved Indien kan blive enorme Kaloriebegrænsning øger alderen
Klimamåling i Alaska, 2000 år Koagel, fibrinholdig blodklump
Koagulationskaskaden Kromosom T 4 styrer aldring
Kropssegmenternes genetiske styring Kuliltes rolle i carboncyklussen
LDL-lipoprotein - funktion Lipoprotein, VLDL, LDL, HDL typer
Lysfølsomt skelet hos slangestjerne Makrofagers angreb på karvæg
Makrofagers anvendelse af NO Makrofagers dannelse af peroxynitrit
Mitokondrie-DNA's diversitet Myosin V, motor for cellers organeller
Myreart styrer kønnet Nanorør med vand i nye isfaser
Nervecelle eller gliacelle, valgsystem Nervecelle-chip-hybrid
Nitrogenoxid (NO) funktion i makrofager Nitrogenoxid (NO) signalstof for karvæg
Næbdinosaurer var filterædere OLIC-geners overproduktion forklarer Downs syndrom
Oligo 1 transkriptionsfaktoren Oligodendrocytter i hjernen
Organelbevægelse stopper under celledeling PAI-1 hæmmer den fibrinolytiske kaskade
Peroxynitrit - funktion i makrofager Plante: Befrugtning, pollentiltrækning
Planters antioxidative stoffer (note) Pollenets tiltrækning mod ægcellen
Rødvins indhold af antioxidanter Satellitovervågning
Selektorgener bestemmer kropssegmenterne Sensorer i nanostørrelse
Sensorer, straksmåler, med flydende krystaller Sensorer, straksmåler, med nanorør
Slangestjerner med lysfølsomt skelet Strakssensorer i nanostørrelse
Suler, mindst vækst i største kolonier Superoxid - funktion i makrofager
Synergide celler i blomsters frugtknude Synet: studeres ved rivaliserende øjne
Sæl genkender sin mors stemme Telencephalonceller tiltrækkes
Thalamus tiltrækker vandrende celler Transkranial magnetisk stimulering
Tunfisk vandrer tværs over Atlanten Urinsyre øges i blodet ved alkohol, virker antioxidativt
Vindenergi billigst Vitamin C, mere til kvinder
VLDL-lipoprotein - udsender cholesterol Vulkanen Etna har ændret type
Y-kromosomets diversitet Øjet: Øjnes forskellige billeder
Åreforkalkning