Grønlandsweekend 2003
20 foredrag og indlæg om Grønland


                     

    
Alle er velkomne!

arrangeret af

Biologisk Forum
og
BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for
biologi, medicin, natur og miljø

i samarbejde
med:
Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

Sted: Zoo / Nye bygning ved Zoo indgang, Roskildevej 32, Valby bakke

TILMELDING sker på tlf. 35376408 eller bedre email: bio@forskning.dk  og indbetaling af beløbet på Jyske Bank konto 5026-110443-9 (Biologisk Forum), hvorefter billetter tilsendes. Billetter til ledige pladser sælges på dagen ved Zoo hovedindgang kl. 9-9.30. Middag i Lindekroen, Roskildevej 35 (tlf. 36160369). Tilmelding og betaling af middagene samtidig med bestilling/betaling af mødet.

Anbefalinger af Grønlandsseminarerne.

LØRDAG 5. APRIL 2003

9.00 Zoologisk Have åbner.

10.00 Introduktion

1. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.10-14)

10.30 Grønlandsk kost - positive og negative aspekter. Bente Deutch. Forskningslektor, Center for Arktisk Miljømedicin, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet. Hun har foretaget en miljømedicinsk undersøgelse i Grønland, som viser, at fangerne i Østgrønland har meget store koncentrationer af giftstoffet PCB i blodet. Giften stammer fra sæler og andre havdyr, der er forurenet af store mængder miljøgifte fra den industrialiserede verden. Dette giver risiko for fosterskader og giver grund til at anbefale en forebyggende kostvejledning. (Det er f.eks. anbefalingen, at spise dyr, der befinder sig lavt i fødekæden, og at spise unge dyr og fugle fremfor gamle dyr og fugle, som har ophobet mere tungmetaller og PCB). Bente Deutch fandt under en minutiøs gennemgang af det statistiske materiale også ud af, at rygere har en højere koncentration af PCB i blodet end ikke-rygere. Forklaringen kan være, at rygningen hæmmer kroppens naturlige evne til at nedbryde de organiske stoffer. Læs mere her. Blandt hendes andre forskningsområder kan nævnes at hun var leder for en undersøgelse, som forklarer, at fiskeoliens virkning mod menstruationssmerter skyldes dens indvirkning på nogle hormonlignende stoffer i kroppen, som kaldes for prostaglandiner. Fiskeolie fortrænger de skadelige PGE2-prostaglandiner, som fremkalder smerte og ubehag, og fremmer de gavnlige prostaglandiner i stedet. Læs mere her.

11.00 Digitalisering til Internettet af den gamle fotosamling fra Arktisk Institut. Kirsten Klüver, fotokurator ved Dansk Polarcenter, p.t. leder af projektet . Arktisk Institut har en meget stor billedsamling, ca. 90.000 billeder, heraf mange specielt vedrører Grønland. I alt er der 33.000 sort/hvide fotografier, hvortil kommer 12.000 fotos af Jette Bang. Det er overvejende ældre billeder fra stort set alle områder af arktisk liv og natur. Personregistret af såvel enkeltpersoner som grupper er meget omfattende. De fleste af de mange ekspeditioner til Grønland er ligeledes billedmæssigt dækket. Dette omfattende billedmateriale står til offentlighedens disposition til anvendelse i blade, tidsskrifter, lærebøger og af private. Arktisk Institut sælger reproduktionsretten til disse billeder og kan levere kopier til private efter særlige takster, der efter anmodning kan tilsendes interesserede. Personligt gennemsyn af billedsamlingen kan ske efter nærmere aftale. Se billederne her

11.30-11.45 pause

11.45 1000-året for Leif d. Lykkeliges opdagelse af Amerika. Tommy Runge, viceberedskabsinspektør, Beredskab Storkøbenhavn År 2000 var også 1000 året for kristendommens indførelse i Grønland og Island. Dette blev naturligvis fejret med kongeligt besøg og stor folkefest. Beredskab Storkøbenhavn deltog også i festlighederne, idet Grønlands hjemmestyre havde anmodet om assistance til bespisning af 2000 personer. Tre feltkomfurer og fire personer fra Beredskab Storkøbenhavn drog til Nasarsuaq i Sydgrønland for at levere maden til den store folkefest. Opgaven blev løst til fem kokkehuer. Som gammel grønlandsfarer kender Tommy Runge de vanskelige forhold og den barske natur, der skal tages med i beregningerne, når så stor en opgave skal løses.

12.15 Det ukendte Grønland - de 10.000 arters land. Hans Pedersen, biolog og journalist. Udgiver en bog med denne titel for Grønlands Hjemmestyre i 2003. Bogen fortæller naturhistorier fra Grønland, fra dybhavet, gletscherspalterne osv. - altså det ukendte Grønland.

12.45-13.45 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

13.45 Auktion over Grønlandseffekter: kunst, sten, bøger, sæltøj osv. (fremlægges i frokostpausen)

2. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.14-18)

14.00 Grønlands børnepolitik - fremtidens naturbeskyttelse går via nutidens børn og unge. Frank Wille, ornitolog og naturfotograf, kendt fra Nattoralik-projektet om den grønlandske havørn og fra fugleforeningen Timmiaq. Frank Wille er kendt som debattør i de grønlandske aviser og radio vedrørende ulovlig jagt og ægsamling i Grønland, foredrag på skoler om naturbeskyttelse, arbejde med havørnebeskyttelse og med fuglebekendtgørelsen, og fortaler for at børn og unge skal ud og opleve naturen. Hans projekt "AMP-V Naturskole i Grønland" modtog støtte fra Dancea. Projektet resulterede i etablering af Naturskolen ved Nuuk, hvor undervisningen blev foretaget af Frank Wille sammen med ægtefællen Elisabeth P. Wille, der er grønlænder. Se nogle af Frank Willes fuglebilleder her.

14.30 Formidling af Grønlands natur til unge danskere. Erik Langer Andersen, gymnasielærer i Svendborg (historie og geografi). Har 8 gange rejst med 2G'ere til Sydgrønland, 14 dage i september måned, altså i undervisningstiden. Turene har været teltture og stillet de danske gymnasieelever overfor uventede prøvelser i den grønlandske natur omkring Igaliko, Narsaq mv. Han har iøvrigt været turleder for rejse til Sydgrønland for Naturhistorisk Forening for Fyn. Medforfatter til bogen "Grønlands is : sne, smeltevand, energi" (Pilersuiffik, Nuuk) om udforskningen af indlandsisen, Grønlands klima, smeltevandet som energikilde samt om is i andre dele af verden. Som speciale i historiestudiet skrev han om "Topografien i nordboernes østerbygd på Grønland - vurdering af kildematerialet og en redegørelse for identifikationsmulighederne". Se her Svendborg Gymnasiums hjemmeside "Den dynamiske jord", som Erik Langer Andersen administrerer.

15.00 Minus Zero / No Limit. 4 danskeres vandring over indlandsisen i maj-juni 2001. Mogens A. Morgen, Kenneth Schulz, Ole Andreassen og Tonni Frandsen. Ekspeditionen "MinusZero" blev udført af på ski og tog 39 døgn med afslutning 18. juni. Ekspeditionens hjemmeside blev undervejs opdateret direkte fra indlandsisen. Trods god form havde alle tabt en masse kilo og humpede rundt som gamle mænd efter turen. Sammenholdet var godt, uden de ellers almindelige småskænderier og uden alvorlige uheld, kun nogle kraftige vabler og så et par små forbrændinger på grund af en væltet gryde med kogende vand ned over den ene balle, som blev behandlet med kold sne i tretten timer. I det andet tilfælde kom en benzinbrænder ud af kontrol inde i det ene af ekspeditionens to telte, uden at taget i nylonteltet blev ildens bytte. De daglige etaper på mellem 10 og 30 km var præget af en høj grad af monotoni, og det var tungt både mentalt og fysisk at slæbe de tunge pulke (små slæder) på hver 100 kg. Læs mere om ekspeditionen her.

Pause

16.15 Grønlandsk musikuddannelse. Arnannguaq Gerstrøm, Tværfløjtespiller. Som den første grønlænder studerer hun musik ved Musikkonservatoriet i København. Hun har også studeret musik i Manchester og har givet koncert i kulturhuset Katuaq i Nuuk og spillet ved åbningen af Arctic Winter Games. Hun skal deltage ved "Multi Kulturel Norden Festival" i Nuuk 10.-23. november 2003.

17.00-17.30 Grønlandsk polka og spillemandsmusik. Chr. Søgaard, Harmonikaspiller. Han har spillet talrige steder rundt i Danmark og Grønland, bl.a. sammen med Rasmus Lyberth. Chr. Søgaard har i samarbejde med Kúpik Kleist (nuværende folketingsmedlem for IA) indsamlet sydgrønlandsk musik og udgivet bog/dobbelt-cd: "Qavaat (="Sydgrønlændere")- musik og fortællinger fra bygderne i Sydgrønland" (Pladeselskabet Ulo). De to CD'ere indeholder over 50 konebådssange/dansemusikstykker med noder.

18.00-18.30. Middag i Lindekroen, Roskildevej 35. (forudbestilling og bindende forudbetaling til bio@forskning.dk / tlf. 35376408)
18.30-19.00 GRØNLANDSK POLKADANS v. Chr.Søgaard.
19.00 - ?? dessert og hyggelig snak. .
.SØNDAG 6. APRIL 2003

9.00 Zoologisk Have åbner.

3. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.10-14)

10.00 Dybhavsfisk og hajer omkring Grønland Louise Hansen. Marinbiolog. Ud over sine zoologiske interesser har hun som Stud.scient. fra Botanisk Institut, Københavns Universitet, undersøgt buletang, Ascophyllum nodosum, i Grønland med særligt henblik på tilpasninger langs den nordlige grænse for denne tangplantes forekomst. Der indgik to togter, et til Ubekendt Ejland/Svartenhuk og et til Kronprinsens Ejland. Anden del af indsamlingen blev foretaget omkring Nuuk.

10.30 Grønlands insektfauna Jens Böcher, Zoologisk Museum, Han har gennem en pæn del af en menneskealder forsket i Grønlands insekter, specielt billerne. Hidtil har kun specialister kendt noget til den grønlandske fauna af smådyr, og ingen almindelige mennesker kender til Grønlands insekter, men det bliver der nu rådet bod på med Jens Böcher's bog "Insekter og smådyr i Grønland". Det er den første populære bog om insekter og andre smådyr i Grønland. Bogen er blevet til ved at forlagsredaktør Inger Hauge fra forlaget ATUAGKAT i Nuuk ansøgte og fik penge fra Dancea til at udgive en bog om insekter og andre smådyr i Grønland. Sommerfuglen Fjeldspinderen lever størstedelen af sit liv som larve, nemlig 6 år som larve, og kun nogle få uger som puppe og voksen. De 6 år som larve overvintrer den på steder med sparsom vegetation, ofte næsten uden snedækning, og den forbereder sig på vinterdvalen ved at danne sukkerholdige stoffer, fx glycerol idet den med disse i blodet er i stand til at tåle, at kropsvæsken fryser, og derfor kan overleve i hvert fald temperaturer ned til -70°C. Det er samme princip som når man fylder frysevæske i bilens kølesystem.

11.00 Arktisk pil - et interessant botanisk studium Per Mølgaard, lektor, Danmarks Farmaceutiske Højskole. Uddannet Cand.agro. og PhD fra Landbohøjskolen. Ansat i afdelingen for Pharmacognosi ved Farmaceutisk Højskole. Har bl.a. studeret kaffeinsyres betydning for planters naturlige beskyttelse. Har også studeret brugen af stoffer fra sæbeurtplanter til bekæmpelse af afrikanske snegle, som spreder bilharziose-parasitter. Var med til at oprette DANFYT - Selskabet for Fytoterapi . Har ud over plantekemi interesseret sig for etnobotanik - samt for arktisk flora, bl.a. variationer i alkaloid-indholdet hos den grønlandske hvide og gule valmue. Desuden har han interesseret sig for arktiske planters indhold af kemiske stoffer, som forsvarer dem mod at blive spist af dyr. I foredraget foreslår Per Mølgaard at hunplanterne af Arktisk Pil forsvarer sig mod at blive spist af Fjeldspinderen ved at have udviklet en særlig giftig form af en stof, som i hanplanterne af Arktisk Pil findes i en mindre giftig form.

11.30 Støtte til kræftpatienter i Grønland: Neriuffik – Kræftens bekæmpelse. Eva Ethelberg, Leder af kræftrådgivningen i København i omkring en snes år, hvor hun har ydet social og psykologisk assistance ved de problemer, der kan opstå, når man får kræft. Hun er uddannet som psykolog (mag.art.) og har bl.a. interesseret sig for kommunikation mellem patient og personale. Den grønlandske kræftforening, Neriuffik, har igennem 12 år opbygget et netværk af frivillige, der yder støtte til kræftpatienter og deres pårørende.

12.45 Det omvandrende kunstværksted for børn i Grønland Henriette Brun (Hansen) billedkunstner og pædagogisk billedkunstkonsulent, leder af Bryggens Børneatelier 2. Hun rejste i de første måneder af 2001 rundt i Grønland med "Det omvandrende kunstværksted". fra Qaqortoq i syd til Qaannaaq i nord og Tasiilak på Østkysten samt Sisimiut og Maniitsoq i Midtgrønland og et kort besøg i bygden Qaarsut. 150 børn fra 4.-9.klasse deltog i projektet med tegning/illustration, grafik, maleri, billedbehandling/multimedieproduktion på computer, hørespil, skulptur, installation, udsmykning og scenografi. Kunstværkstedet var i gang 2-3 uger i hver by og afsluttedes alle steder med åbent hus arrangementer. Ideen til projektet fik hun i 1996 under en vandretur fra Kangerlussauq til Sisimiut. Under turen sneede hun inde, og i ventetiden på bedre vejr opstod ideen om at binde de grønlandske byer sammen ved hjælp af en vandrende kunstværksted. Det var for hende vigtigt at se kunstværkstedet som et værk i sig selv med børnene som den dynamiske faktor, der oplever mod til at overskride grænser i mødet mellem tradition/tryghed og eksperiment/samtidskunst. Projektet blev støttet af Nordisk Ministerråd (BUK), Kulturministeriet, Nuna Fonden, Nordens Institut i Grønland, Foreningen Grønlandske Børn, Folketingets Grønlandsfond, Skibsreder Kraemer og hustru Mathielde Kraemers Grønlandsfond samt Tips- og lottomidlerne. Se billeder fra udstillingen her.

13.15-14.15 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

14.15 Auktion over Grønlandseffekter: kunst, sten, bøger, sæltøj osv. (fremlægges i frokostpausen)

4. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.14-18)

14.30 Biologisk Forums rejse til Sydgrønland 2002 Margrethe Tjalve, gymnasielærer, Helsingørs Gymnasium. Rejsen bragte os til nordboernes bispesæde Igaliko, Julianehåb med skulpturer på klipperne, Narsaq med uldværksted, Arsuk med en skibsforladt havn på grund af svigtende fiskeri, Grønnedal flådestation med moskusokser, fuglefjeld, isbræ, ikka-søjler og ørne, helikoptertur over sydkystlandet i skyfrit vejr, dybblå isbjerge i Eriks fjord, det gamle Brattalid med Erik den Rødes genopførte gård og hans kones, Tjodhildes, kirke, fåreavlere i Søndre Igaliko og sølandskabet Vattahverfi - samt oplevelsen af at være strandet på grund af drivis med manglende mulighed for at nå videre på turen, og så klare det alligevel ved venlige grønlænderes hjælp. Tak til Edda Lyberth, Rolf Mattsson, Heidi Møller, George Nygaard, Gerd Otto Hansen og Ivars Silis i Julianehåb (og hans kunstnerkone Aka Høegh, som ikke var hjemme); Sikki fra Island og Poul Bjerge fra landbrugsstationen; Klaus Egede, Sofianguaq Kristiansenk, kusine Najas og hendes mand Uua, i Søndre Igalika; Jacky Simoud i Narsarsuaq; Sonja Peary, John Rasmussen, Per Nukaaraq Hansen og hans kone Karen i Grønnedal; Julius og Karen Jacobsen, Orla Jensen, Ole Peter, Jens Peter Larsen og Verner Hansen i Arsuk. Se rapport fra turen her.
[Husk: Tilmelding til rejsen til Østgrønland/Ammassalik juli 2003].

15.00 Fårehold i Grønland, specialeprojekt. Marie-Luise Øllgaard , studerende, stud.hort. Hun er i gang med et speciale om muligheden for at bruge bestemte plantearter som indikator for begyndende overgræsning ved fåreavl i Grønland, samt andre aspekter ved fåreavl i Sydgrønland. Hun har boet i nabogården til fåreavlerne Sofiannguaq og Andala i Søndre Igalika, som Ivars Silis har lavet en film om. Filmen hedder "Andala og Sofiannguaq - nybyggerliv i Grønland". Fåreavl findes i de sydgrønlandske kommuner Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq (Julianehåb). Kødet bliver solgt på hjemmemarkedet, og da efterspørgslen er stor, importeres der lammekød fra Island. Slagteriet Neqi startede i 1997 en mindre eksport af kvalitetslammekød til restauranter og supermarkedskæder i Danmark. Der er endnu ikke fundet anvendelse for det meste af ulden fra de grønlandske får. De første fårehold etableredes i Frederiksdal i 1906 af pastor Jens Chemnitz, og i 1924 startede grønlænderen Otto Frederiksen i Qagssiarssuk med fåreavl som hovederhverv. Fårene er bragt til Grønland fra Færøerne, Skotland og Island.

15.45-16.15 Pause

16.15 Etablering af dansk venskabsforening til UPPIK / Grønlands natur- og miljøforening. Palle Friis Indmeldelse her: uppik_dk@hotmail.com Grønland har fået sin første græsrodsorganisation, som har sat sig for at sikre bæredygtighed i naturen og miljøet. Grønlands første, folkelige miljø- og naturorganisation, Uppik, er kommet godt fra start. Ikke alene var der i løbet af få måneder kommet mere end 50 medlemmer - og det er meget efter grønlandsk målestok - men der er også dannet et netværk, som dækker næsten alle større byer i Grønland. Også på den politiske scene har Uppik haft succes. Kun få måneder efter stiftelsen i januar 2002 fik organisationen status som høringspartner, da den nye fuglebekendtgørelse skulle på plads. Nu etableres en dansk venskabsforening for UPPIK med henblik på moralsk og økonomisk støtte. Læs om UPPIK her eller på UPPIK's hjemmeside.

17.00 En samfundsmæssig bæredygtig udvikling i Grønland Lise Lyck lektor på Handelshøjskolen i København, ekspert i arktisk økonomisk og politisk udvikling. Grundlægger af "Nordic Arctic Research Forum", medlem af den videnskabelige kommission for Grønland 1991-95, 1999-, referee for National Science Foundation (USA) om arktisk forskning og "Arctic" (canadisk tidsskrift), organisator af "Management, Technology and Human Resources in the Arctic" (der omfatter arktisk Rusland). Særlig interesse for økonomi, og Har bl.a. interesseret sig for Øresundbroens virkninger, turisme, de baltiske lande, Bornholm, Island, Færøerne og altså Grønland, specielt muligheden for at Grønland kan blive økonomisk bæredygtig og selvstændig.

17.30-18.00 Diskussion

Zoologisk Have lukker kl. 18

18.30. Middag (80 kr): Det kolde bord med lune retter: (Pris: 80 kr, forudbestilling og bindende forudbetaling)EMNER VED DE TIDLIGERE GRØNLANDSSEMINARER
arrangeret af Biologisk Forum & BioNyt
i samarbejde med Zoologisk Have, København
Hvert år siden 1999Isen og forhistorien
Grønlands geologiske opståen.
Is og energi på Grønland.
Den "galopperende gletscher" på Disko.
Ikka-søjlerne
Isskabte landskaber

Livets opståen
Livstegn i de ældste grønlandske bjergarter
Grønlands vigtigste fossile hvirveldyr.

Klimaændringer
Jordens feber og kulderystelser - målt ved dybe boringer i indlandsisen. Willi Dansgaard
Katastrofer for livet på Jorden gennem tiderne.
Undersøgelse af klimaændringers langtidsvirkninger på plante- og dyreliv i Zackenberg
Istider på Jorden og på Mars

Meteoritter
Søgning efter meteoritter på Grønland - Kom livet til Jorden med meteoritterne?
Meteoriteftersøgning i Dr. Louise land i NØ-Grønland

Råstoffer
Grønlands råstoffer
Industriel udnyttelse af Grønlands ekstremofile mikroorganismer

Fiskeri
Reje- og torskefiskeriet ved Grønland

Turisme
Hvor meget turisme tåler Grønland?
På krydstogt ved Grønlands kyster

Økonomi
Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik
Grønlands økonomi.
Et selvhjulpent Grønland

Miljø
Kan Grønlands miljø tåle råstofudvinding?

Naturødelæggelse
Er Grønland ved at ødelægge sin egen natur?

Naturen
Forskning i Grønland - Arktisk Station som universitetsinstitut.
Naturen syd for Jakobshavn Isfjord - indsamling af grønlandske stednavne.

Dyrelivet
1700-tallets opfattelse af dyrelivet på Grønland.
Hvaler og sæler ved Grønland.
Narhvalen.
Lemminger.
Truslen mod fuglelivet i Grønland.
Insekternes grønlandshistorie.
Kæbedyret fra Disko - en ny dyregruppe.
En Zoo-dyrlæges møde med moskusokser og isbjørne.
Indfangning af moskusokser - hvorfor og hvordan?
Lysbilleder fra Grønland af Aurora Photo.
Nordkaperen, den nordlige rethval. En gigants endeligt?

Plantelivet
Det Grønne Grønland / om botanikeren Tyge Böcher"s kendte bog.
Da botanikeren Porsild grundlagde Arktisk Station i 1906.
Grønlandske orkideer og andre planter
Grønlands laver til forureningsmålinger.
NAASUT & PUPIIT - et nyt grønlandsk floraværk

Forhistoriske mennesker
Da mennesker bosatte sig på Grønland - udgravningen ved Jakobshavn Isfjord. Jørgen Meldgaard.
Højarktiske møder : Inuit, Dorset og Nordboer.
De grønlandske mumier.

Mennesker i historisk tid
Hans Egede og grønlændernes møde med kristendommen.
Gertrud Rask, en kvinde i 1700-tallets Grønland.
Fangst af narhval og hvalros.
Forholdet mellem mænd og kvinder i det gamle Grønland

Nutidens mennesker
Thule-beboernes tvangsforflytning i 1953.
En fotograf i Qaanaaq - verdens nordligste by.
Kultur- og aktivitetsværkstedet Sanasa.

Antropologi
Dansk raceantropologi i Grønland

Grønlandske byer
Arsuk var verdens næstrigeste bysamfund i verden
Grønnedal og Ivittut før og nu
Qullisat/K'utdligssat - storhedstid og nedlukning

Grønlandshunden
Grønlandshunden i Danmark

Kunst
Træskæreren Johannes Kreutzmann
En samlers liv. Poul Chr. Madsen,
Grønlandsfareren, maleren og tegneren Harald Moltke
Jakob Danielsens billedserier

Medicin & sundhed
Arvelig leversygdom i Grønland.
Tandsundhed i Grønland

Litteratur
"Således skriver jeg, Aron".
Peter Freuchens fortællinger fra Grønland.
Grønlandsk litteratur.

Sagn og fortællinger
Mennesket og naturen i grønlandske myter.
Den gamle kvinde, som søgte de dødes rige" og andre sagn. Dorte Futtrup
Skeletkvinden", en grønlandsk fortælling. Jesper la Cour Andersen
Indsamling af fortællinger i Sydgrønland

Ekspeditioner
Siriuspatruljen.
I kajak gennem pakisen. John Andersen.
Oplevelser som kaptajn på kongeskibet Dannebrog i Grønland. Viggo Hansen

Udstillinger
Grønlandsudstillingen "Landet bag isen" i Århus
Specialudstilling om Grønland på Færgegården - egnsmuseet ved Jægerspris

Hvis du vil modtage en E-mail, næste gang vi arrangerer et møde om Grønland, så meddel det JEG ØNSKER E-MAIL TILSENDT!

Hvis du kender nogen, som bør have en e-mail som orientering om dette møde, så skriv til os om det: JEG FORESLÅR E-MAIL TILSENDT TIL NN !


Maskedanser Else Danielsen, Qeqertarsuaq (Godhavn), foto Margrethe Tjalve, guide på Grønlandsturen i 2001REJSEN TIL GRØNLAND 2003 (Østgrønland):
Program for turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2002 (Sydgrønland):
Rapport fra turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2001 (Disko):
Rapport fra turen 2001
Hovedpunkter fra turen 2001
To deltageres beskrivelse af turen 2001
To deltageres fotos fra turen 2001
Flere billeder fra 2001-turen

REJSEN TIL GRØNLAND 1999 (Disko):
En deltagers beskrivelse af turen 1999
Billeder fra turen i 1999

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:
Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2002, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2001, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2000, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 1999, om Grønland.

UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:
Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000

FOLKEUNIVERSITETSKURSER OM GRØNLAND:
Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland - et bæredygtigt samfund?" (Folkeuniversitetet i Århus)
Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000

LITTERATUR om Grønland:
“Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.
“Farvel til Grønlands Natur”, Kjeld Hansen, Gad forlag, 2001. 140 s.
Debatten om Grønlands natur.Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?
Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland
BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)
Læs mere her! e l l e r Tegn abonnement

www.bionyt.dk