HELDAGSMØDE
28 august 2001 kl. 10-18
Fangst- og jægerkultur til debat


Truet natur på grund af traditionel jagt og fangst i en moderne verden - fra Afrika til Grønland.

Når der føres veje ind i regnskovenes jungle, eller når de grønlandske fangere får hurtige både og mobiltelefoner, og når bushmeat og hvalspæk bliver kommercialiseret og solgt på hotellerne som dyre lokale specialiteter, så er sandhedens time kommet for den vilde natur!

Kom og vær med til at debattere dette højaktuelle emne.
Vær med til at vende udviklingen!

arrangeret af

Biologisk Forum, BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for
biologi, medicin, natur og miljø
, Zoologisk Have i Kbh., Nepenthes
.

Mødedeltagere fra DOF, WWF, Grønlands hjemmestyre, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl.

Programlægger: Ole Terney, redaktør af BioNyt. (bio@forskning.dk) tlf. 35376408, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C.


Pris: 65 kr incl. adgang til Zoologisk Have.
Sted: Nye bygning ved Zoo indgang, Roskildevej 32, Valby bakke

TILMELDING ikke nødvendigt.
Pladsreservation kan dog ske på email: bio@forskning.dk eller 35376408.

Program for 28 august 2001 kl. 10-18:


kl. 10.00-13.30 SITUATIONEN I DE TROPISKE LANDE

Baggrunden for de zoologiske havers bushmeat-kampagne. Frands Carlsen, Zoologisk Have.

Verdensnaturfondens syn på bushmeat. Uffe Gjøl Sørensen, biolog fra WWF, Verdensnaturfonden.

Hvad kan vi gøre som forbrugere? Rico Boye, næstformand for Nepenthes.

Turisme som alternativ indtægtskilde for jæger- og fangersamfund. Søren Rasmussen, direktør for Albatros Travel.

kl. 13.30-14.30 Frokostpause

kl. 14.30-18.00 SITUATIONEN I GRØNLAND

Var den gamle inuit-kultur bæredygtig? Frank Sejersen, studieleder, Institut for Eskimologi, Københavns Universitet.

Fuglebeskyttelse i Grønland - Hvornår bliver fredningsbestemmelserne taget alvorligt? Benny Gensbøl, ornitolog og forfatter, næstformand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Farvel til den grønlandske natur. Kjeld Hansen, journalist, forfatter.

Grønlands naturpolitik nu og i fremtiden. Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Natur ("Grønlands miljøminister")

I mødet deltog også Peter Nielsen, Direktoratet for bl.a. natur.

I salen befandt sig Mads Peter Grønvold, Miljø- og Fredningsudvalget. (Forlod mødet).


Noter: Den illegale jagt på truede dyr til konsumering er ude af kontrol. Derfor er der sat en kampagne i gang for at stoppe katastrofen. Bushmeat-kampagnen foregår ikke kun i Danmark, men i alle europæiske zoologiske haver. Zoo´s gæster kan blive medunderskrivere af en protest mod den rovdrift, der i øjeblikket foregår i Afrika´s regnskove.

DOF kræver at Grønlands Hjemmestyre griber ind over for intensiv jagt på havfugle langs den grønlandske vestkyst - og fugebeskyttelsen må forbedres i Grønland. Ellers vil endnu flere fuglekolonier blive lagt øde i de kommende år. DOF efterlyser også strammere lovgivning og en bedre overholdelse af loven. Ifølge DOF har man tidligere forsøgt at gøre de grønlandske myndigheder opmærksomme på, at der foregår rovdrift på fuglearter som polarlomvie, edderfugl, kongeedderfugl og havterne. Men resultatløst. I brevet til Hjemmestyret skriver DOF at nedgangen i fuglebestanden fortsætter med uformindsket styrke og kolonier, der tidligere talte titusindvis af fugle er nu på randen af udryddelse eller er helt udryddet.

Miljøminister Svend Auken skriver at "det kræver vilje at redde den grønlandske natur og at det er i den grønlandske befolkning og hos de grønlandske politikere at denne vilje skal findes. Svend Auken skriver endvidere at han ved "først givne lejlighed" vil drøfte situationen med landsstyremedlem for Miljø og Natur, Alfred Jakobsen

Flemming Merkel fra Naturinstituttet i Nuuk siger at situationen for flere fuglearter, blandt andet lomvien, er så alvorlig at en total fredning ligger lige for. Naturinstituttet har blandt andet anbefalet at lomvier og edderfugle skånes i deres yngleperiode, og at der jages mindre om vinteren. I de mest udsatte områder har Naturinstituttet foreslået total fredning i flere år. Hvidhvalfangsten foreslås kraftig beskåret.
Maskedanser Else Danielsen, Qeqertarsuaq (Godhavn), foto Margrethe Tjalve, guide på Grønlandsturen i 2001HUSK TILMELDING TIL
Foredragsweekend om Grønland i Zoo, 6.-7.april 2002
.

REJSEN TIL GRØNLAND 2002 (Sydgrønland):
Program for turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2001 (Disko):
Rapport fra turen 2001
Hovedpunkter fra turen 2001
To deltageres beskrivelse af turen 2001
To deltageres fotos fra turen 2001
Flere billeder fra 2001-turen

REJSEN TIL GRØNLAND 1999 (Disko):
En deltagers beskrivelse af turen 1999
Billeder fra turen i 1999

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:
Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, 6.-7.april 2002, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2001, om Grønland.
Foredragsweekenderne i Zoo, 1999 og 2000, om Grønland.

UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:
Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000

FOLKEUNIVERSITETSKURSER OM GRØNLAND:
Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland - et bæredygtigt samfund?" (Folkeuniversitetet i Århus)
Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000

LITTERATUR om Grønland:
“Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.
“Farvel til Grønlands Natur”, Kjeld Hansen, Gad forlag, 2001. 140 s.
Debatten om Grønlands natur.Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?
Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland
BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)
Læs mere her! e l l e r Tegn abonnement