I foråret 2000 afholdtes en forelæsningsrække om Arktisk Økologi på Københavns Folkeuniversitet.

Forelæsningsrække om forhold, som har særlig betydning for studiet af klimaændringerne og disses betydning for dyre- og planteliv - og dermed for den grønlandske befolkning.

Arrangør: Københavns Folkeuniversitet:. Tirsdage 17.15-19.00 7/3-4/4 2000 (Hold 57). Sted: Købmagergade 50, kr. 225 kr. Indbetales til Københavns Folkeuniversitet. tlf. 33144827. fax 33140806. fu@fu.ku.dk. Tilrettelæggelse: BioNyt (Ole Terney).

Ti. 7.marts 2000 kl. 17.15-19.00 Zackenberg Station - et centrum for arktisk økologisk forskning med henblik på overvågning af klimaændringer. Videnskabelig leder af Zackenberg Station, PhD Morten Rasch

Ti. d. 14.marts 1999 kl. 17.15-19.00 Tropiske fossiler på Grønland - hvordan kan det være sket? Dr.phil. Godtfred Høpner Petersen, zoolog, Kbh. Univ.

Ti. d. 21.marts 1999 kl. 17.15-19.00 Klimaændringers betydning for aktisk dyreliv og befolkningens livsgrundlag. PhD, direktør for Dansk Polarcenter Morten Meldgaard,.

Ti. d. 28.marts 1999 kl. 17.15-19.00 Insektlivet i Grønland som indikator for klimaændringer. Dr.scient. Jens Böcher, Kbh. Univ., Zoologisk Museum.

Ti. d. 4.april 1999 kl. 17.15-19.00 Hvad sker der med havets organismer omkring Grønland, hvis klimaet og dermed isen ændrer sig? Chefkoordinator for international undersøgelse af de marine fødekæder i arktis. PhD, seniorforsker Søren Rysgaard, Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg


GRØNLANDSREJSE TIL DISKO:
Vil du med til Grønland - se rejseprogram her!

To deltageres beskrivelse af turen 2001

En deltagers beskrivelse af turen 1999

Se billeder fra 2001-turen til Diskobugten
En deltagers billeder fra turen i 1999

To deltageres fotos fra turen 2001

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:
Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoologisk Have København, 6.-7.april 2002, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoologisk Have København, april 2001, om Grønland.
Foredragsweekenderne i Zoologisk Have København, 1999 og 2000, om Grønland.


UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:
Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000


FOLKEUNIVERSITETSKURSUS OM GRØNLAND
Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland - et bæredygtigt samfund?"
i Folkeuniversitetet i Århus

Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000


LITTERATUR : “Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.

Tegn abonnement på BioNyt


Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?
Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland
BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)
Køb bladet her. e l l e r Tegn abonnement


Links om Grønland