Faglig støttekreds for
BioNyt - Videnskabens Verden:

Læge og journalist Peter Qvortrup Geisling, grundlagde “Lægens bord” på DR-TV.
Cand.scient. Bengt Holst, Zoologisk Have
Prof. Søren Molin, Danmarks Tekniske Universitet
Prof. Jens Rehfeld, Rigshospitalet.
Forskn.dir. Søren K.Carlsen, Novo-Nordisk;
Dir. Knud Allermann, initiativtager til Københavns Forskerby Symbion.
Prof. Peter Ebbesen, Aalborg Univ.;
Prof. Morten Kielland-Brandt, Carlsbergs Forskningscenter
Prof. Jens Chr. Djurhuus, Skejby Sygehus;
Prof. Julio E. Celis, Kræftens Bekæmpelse;
Prof. Ole J. Bjerrum, Farmaceutisk Højskole;
Prof. Elisabeth Bock, Panum Inst., Københavns Universitet;
Prof. Viggo Smedegaard, tidl.: Inst. for Plantebiologi, Kgl. Vet. & Landbohøjskole.
Prof. Peter E. Nielsen, Center for Medicinsk Bioteknologi, Biokemisk Institut B.,Panum Inst.
Direktør Allan Rosetzsky, Klifo A/S.


Se desuden de specialfaglige støttekredse for BioNyt - Videnskabens Verden

Send mail til BioNyt | Se vores Weblog - Nanonyt