Specialfaglige støttekredse for
BioNyt - Videnskabens Verden:

Alger:

Prof. Øjvind Moestrup, Biologisk Institut, Københavns universitet. (Specialist i algetaksonomi og giftige alger).

Bioteknologi:

Direktør, Professor, dr.scient. Jesper Zeuthen (BankInvest)

Biokemi:

Prof. Peter E. Nielsen, Center for Medicinsk Bioteknologi, Biokemisk Institut B.,Panum Inst.
Prof. Elisabeth Bock, Panum Inst., Københavns Universitet;
Prof. Ole J. Bjerrum, Farmaceutisk Højskole;
Prof. Morten Kielland-Brandt, Carlsbergs Forskningscenter
Prof. Søren Molin, Danmarks Tekniske Universitet
Forskn.dir. Søren K.Carlsen, Novo-Nordisk;
Dir. Knud Allermann, initiativtager til Københavns Forskerby Symbion.
Prof. emeritus Bent Foltmann, Molekylærbiologisk Institut, Kbh. Univ.

Botanik:

Prof. Viggo Smedegaard, tidl.: Inst. for Plantebiologi, Kgl. Vet. & Landbohøjskole.

Biologi:

Cand.scient. Jens Degett, Executive Director of the European Action in Global Life Sciences (EAGLES), Madrid. Tidligere Head of the Communication and Information units at the European Science Foundation (ESF), Strasbourg. Igennem 5 år producer og vært for radioprogrammet "Studie 2000".

Evolution og neurobiologi:

Prof. emeritus Bent Foltmann, Molekylærbiologisk Institut, Kbh. Univ.


Genetik:

Lektor, biokemiker Hans Eiberg, specialist i at påvise hidtil ukendte gener, Panum Inst., Københavns Universitet;
Prof. Peter E. Nielsen, Center for Medicinsk Bioteknologi, Biokemisk Institut B.,Panum Inst.
Prof. Morten Kielland-Brandt, Carlsbergs Forskningscenter

Kræft:

Prof. Julio E. Celis, Kræftens Bekæmpelse; forskningschef.
Prof. Peter Ebbesen, Aalborg Univ.;

Medicin:

Prof. Jens Rehfeld, Rigshospitalet.
Prof. Jens Chr. Djurhuus, Skejby Sygehus;
Læge og journalist Peter Qvortrup Geisling, grundlagde “Lægens bord” på DR-TV.
Direktør Allan Rosetzsky, Klifo A/S.
Prof. Julio E. Celis, Kræftens Bekæmpelse; forskningschef.
Prof. Peter Ebbesen, Aalborg Univ.;
Prof. Ole Dragsbæk Madsen, Hagedorns Forskningsinstitut, Gentofte. (Endokrinologi, diabetes, stamceller)

Molekylærbiologi:

Direktør, Professor, dr.scient. Jesper Zeuthen (BankInvest)

Stamceller:

Prof. Peter Ebbesen, Aalborg Univ.;
Prof. Ole Dragsbæk Madsen, Hagedorns Forskningsinstitut, Gentofte. (Endokrinologi, diabetes, stamceller)

Veterinærmedicin:

Lektor, PhD, dyrlæge Mette Helga Schmidt, Veterinær Reproduktion og Obstetrik, Det biovidenskabelige fakultet, Københavns universitet

Zoologi:

Cand.scient. Bengt Holst, Zoologisk Have
Lektor Torben Dabelsteen, Biologisk Institut, Københavns Universitet (etologi, adfædsbiologi)

Send mail til BioNyt

Gå til BioNyt - Videnskabens verden

Se Weblog