Curriculum vitae

(English version)

Ole Terney

Biolog Ole Terney
Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C
Tlf.: (+45) 3537 6408
Skype-name: "bionyt"
E-mail: bionyt@gmail.com
http://www.bionyt.dk

Uddannelser
Cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet
Bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole, Kbh.

Supplerende kompetenceområder:
Videnskabsjournalist
Tekstbehandling
Sekretær-funktioner
Mødearrangør
Mødeleder
Rejsearrangør
Rejseguide
Tele-marketing
Oversætter (patentlitteratur, faglitteratur; fra Engelsk)
Sælger

Arbejde:
Freelance-arbejde som videnskabsjournalist. Medlem af Danske Videnskabsjournalister: se her
Medarbejder på patentbureauet Lehmann & Ree
Redaktør af tidsskriftet BioNyt - Videnskabens Verden
Ansat som lærer på skole i England (14 måneder)
Arrangør af kunstudstilling, faglige møder, Grønlandsrejser.

Udvalgte referencer:
· Det Kgl. Videnskabernes Selskab: Manuskript til bog om genteknologi, bestilt af Det Kgl. Videnskabernes Selskab.
· Teknologinævnet: Rapport om kloning til brug ved møde i Folketinget, samt referat af mødet.
· Novo-Nordisk: Oplæg til miljøhåndbog for laboranter.
· Foreningen af Bioteknologiske Firmaer i Danmark: Bogen: "20 år med genteknologi".
· Copenhagen Capacity: Konsulentarbejde vedrørende bioteknologi.
· Københavns Folkeuniversitet: Organisering af kursus i Arktisk Økologi.
· Københavns Universitet: Informationsmateriale om universitetets bioteknologiske forskning.
· Forskningsrådene: Bog om forskningen under det bioteknologiske rammeprogram.
· Miljøstyrelsen og Teknologirådet: Vejviser for bioteknologi.
· Gyldendal: Ekstern redaktør på fagbog.
· Gad: Biologisk ordbog.
· Christian Ejlers Forlag: Miljøvejviser og vejviser for bioteknologi.
· Lingtech A/S: Oversættelse af patentlitteratur.
· Chas Hude Patentkontor: Oversættelse af patentlitteratur.
· Larsen & Birkeholm A/S - Skandinavisk Patentbureau: Oversættelse af patentlitteratur.
· Magnus Jensens Eftf.: Oversættelse af patentlitteratur.
· Awapatent: Oversættelse af patentlitteratur.
· Rudolf Nikolajsen Patentkontor: Oversættelse af patentlitteratur.
· Dako A/S: Database over patentlitteratur.
· BioNyt: Grundlægger, redaktør.
· Zoologisk Museum, København: Oplæg til manuskript og lay out til den danske ansøgning om at blive værtsland for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Erfaring med radioarbejde:
· Producer af rundbordssamtale om mulighed for liv på Mars for Universitetsradioen
· Medvirken i forskellige lokalradio-programmer.
· Ekstern medarbejder på det ugentlige program "Videnskaben og vi" (Joachim Jerrik og Jens Meulengrach-Madsen), hvor jeg udarbejdede og indtalte populærvidenskabelige foredrag.

Erfaring med organisations- og foredragsarbejde:
· Ingeniørforeningen: Organisering af og mødeleder på heldagsmøde om CFC-gasserne i Dansk Ingeniørforening.
· Biologisk Forum og Greenland Tourism: Organisering af og mødeleder på weekendmøde om forskning i Grønland, Zoologisk Haves auditorium.
· Arrangør og rejseleder på udlandsrejser til Sverige, Tyskland og Estland for Danmarks Naturfredningsforening, og til Grønland for Biologisk Forum og Profil Rejser.
· Guide på talrige svampeture.
· Vært for ugentligt studiekredsarbejde i emnerne: Krydderurter, lægeurter og svampe.
· Foredragsholder ved forskellige lejligheder.
· Medlem af initiativgrupperne bag oprettelsen af NOAH, OOA og OVE og aktiv i disse miljøgruppers opstartfase.
· Medlem af Natur og Ungdoms bestyrelse, medio 1960'erne.
· Initiativtager til oprettelse af en dansk biosensor-gruppe, der havde til formål at etablere dansk biosensorforskning med støtte fra industrien.

Efteruddannelse:
· Deltagelse i internatkursus om bioteknologi for journalister.
· Deltagelse på "Hands on" kurser for journalister på Landbohøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet.
· Kurser vedrørende brug af Internettet og databaser
· Videnskabsjournalistiske rejser til Sverige, Norge, Schweiz, Østrig, USSR, Tjekkiet, Irland og England.

Sprogkendskab:
· Dansk (journalistisk, retskrivning, biologisk/medicinsk fagligt)
· Engelsk (oversættelse til dansk, oversættelse til engelsk, mundtligt engelsk)
· Tysk (mindre øvet)
· Fransk (mindre øvet)

Oversættelsesarbejde:
· Fast freelance oversætter for Chas Hude Patentkontor (Ulla Klinge)
· Fast freelance oversætter for Magnus Jensens Efterfølger Patentkontor (Kai Norup)
· Fast freelance oversætter for Awapatent Patentkontor (Christian Hauge)
· Fast freelance oversætter for Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk patentbureau (Doris Holch)
· Fast freelance oversætter for Rudolf Nikolajsen Patentkontor.
· Freelance oversætter for Gyldendal

Edb-kendskab:
· Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Word Perfect (øvet bruger)
· QuarkXPress (øvet bruger)
· InDesign (øvet bruger)
· Photoshop (øvet bruger)
· Homesite, Coral Draw, File Maker (øvet bruger)

Andet:
I min fritid interesserer jeg mig for havearbejde, tegning, maling og skulptur ud over de naturhistoriske interesser.

Tillæg:
Bogudgivelser (Biblioteksstyrelsens liste):
Biologi, Gad forlag (1994). 361 s. [Ole Terney]
På sporet af dobbeltspiralen, Gyldendal (1987) 352 s. [oversættelse: Ole Terney]
Sådan reguleres genteknologi, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (1988) 70 s. [Ole Terney og Kirsten Fink]
Det Bioteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram 1991-1995, Forskningsrådene (1992). 87 s. [Ole Terney]
20 år med genteknologi, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (1996) 87 s. [Ole Terney]
Salmonella, BioNyt forlag (1998) 31 s. [Ole Terney]
Liv i rummet, BioNyt forlag (1997) 72 s. [Ole Terney]
Svampe - noter og anekdoter, 1.del og 2. del, BioNyt forlag (1994) 44 s og 52 s. [Ole Terney]
Kemiske våben, BioNyt forlag (1991) 64 s. [Ole Terney]
Regnskov, BioNyt forlag (1990) 106 s. [Ole Terney]
Meningitis, BioNyt forlag (1989) 32 s. [Ole Terney]
Lysterapi, BioNyt forlag (1987) 39 s. [Ole Terney]
Debatten om gensplejsning, BioNyt forlag (1986). 179 s. [Ole Terney]
Gensplejsning og miljø, BioNyt forlag (1986) 49 s. [Ole Terney]
Reagensglasbørn og etik, BioNyt forlag (1985) 35 s. [Ole Terney]
Arbejdsmiljø: støj ..., Eget forlag (1979). 44 s. [Ole Terney]
Vedvarende energikilder, 3. rev. udg. Organisationen for Vedvarende Energi 96 s. [Ole Terney]

Tilføjelser til Biblioteksstyrelsens liste:
Genteknologi og verdens fødevareforsyning, Rhodos forlag (1999) 142 s. [Ole Terney]
Bioteknologisk vejviser 1992, Christian Ejlers Forlag (1992). 168 s. [Ole Terney og Frode Stoustrup]
Vedvarende energikilder, 4. rev. udg., 1. del og 2. del (148 s.). Organisationen for Vedvarende Energi (1980). [Ole Terney, Erling M. Pedersen og Carsten Frederiksen]

Artikler:
Talrige emner inden for medicin, biologi og miljø. Blandt emnerne kan nævnes:
Nanoteknologi
Bioteknologi
Hjernen og dens sygdomme
Ernæring og fedme
Svampeforgiftninger
SARS-epidemien
Fugleinfluenza
Astronomi
Klimaændringer
Ny forskning og aktuelle biologiske emner (se nedenfor)


Eksempel på artikel skrevet af Ole Terney
Artikel om nanoteknologi i BioNyt - Videnskabens Verden

Index til artikler skrevet af Ole Terney