BioNyt - Videnskabens Verden

Brev modtaget fra en læser vedrørende BioNyt nr. 134/135 om livets opståen og udvikling.

Kære Ole!

Hvor er du dog dygtig!! Alene dit research (med kildenumre, som nu er oppe på 4483) må rumme et arbejde på flere år til specialestuderende. Og så formår du at koge alt det stof ned til dette hæfte med klare, velskrevne artikler. Min mand, der er elektroingeniør, og jeg skiftes til at snuppe et par artikler fra bladet, og selv jeg, der troede jeg var godt med, får den ene aha-oplevelse efter den anden. Det jeg kalder "biologens bedste juleaften", når gåder løses op.

I juni måned fortalte Erik Schou fra Geologisk Institut lidt inside, da vi var med på en tur, begejstret om Minik Rosings teori om cyanobakteriernes betydning for granitdannelsen. Og nu skriver du det, så vi har det i en let tilgængelig form. Jeg oplever det lidt, som da jeg i min studietid en onsdagaften hørte om Wegeners teori om pladetektonikken. Det er et kæmpespring i erkendelsen, hvis teorien nu kan støttes.

Noget, der er helt nyt for mig, er det, at ler dannes ved mikrobiel nedbrydning. Jeg troede faktisk, det blev dannet ved forvitring og har ikke spekuleret over, hvorfor der ikke er ler på stranden, men kun ved udløb fra land.

Og at ler indlejrer organisk stof, og at der derved frigøres ilt. Jamen her kom jo et bud på, at der overhovedet bliver overskud af ilt. Det har ellers ikke været udtalt. Jeg har bare tænkt, at det måtte være overskuddet fra fotosyntesen fra de alger, som så siden undgik at blive omsat - og det er jo så heller ikke helt forkert. Men jeg har ikke på tryk set en forklaring, der kunne erstatte det gamle dogme om, at det er regnskoven, som giver os ilten. Hele den artikel om ler, vulkaner og iltkoncentrationen er spændende for mig. Det er den, jeg lige har læst.

Og det super-supervigtige er så, at du får skrevet det hele ned på en måde, så alle mine yngre kolleger og forhåbentlig mange flere kan få den information samtidig med, at de passer deres job. Og de kan formidle det videre og direkte bruge dine artikler. Du henviser selv til tidligere blade, så opgaveskrivere kan gå på jagt. Åh om vi dog kan få biologiens modspil til den bølge om intelligent design, som efter sigende raser i USA, og som jeg nu til min forbløffelse har hørt flere læsere af "ingeniøren" gå ind for. Ingeniører på min alder ved ikke meget om DNA og synes det er så mystisk, at der må religion til. Hvis ingen oplyser om alle de tegn på evolution, som du gør det så mesterligt her i dette blad - ja, så bliver det mystik.

Derfor: hurra! og tak for det blad! Jeg håber, du vil blive bedt om at holde oplæg og foredrag om det. Det virker meget opløftende på mig!

Rigtig mange gode hilsner fra Marianne Villumsen (tidligere gymnasielærer i faget biologi)


Læs hvad andre skriver om BioNyt:

Norsk læser
Dansk læser


Søg artikel