Spansk Skovsnegl - "Dræbersnegle"Spansk Skovsnegl alias DRÆBERSNEGLEN

Af Ole Terney(Nedenstående er uddrag af BioNyt nr. 104 - et temanummer om dræbersneglen. Artiklen kan købes her
KØB MIDLER MOD DRÆBERSNEGLE


Uddrag af teksten:

Siden ulve og bjørne fandtes i Danmark er næppe noget dyr blevet genstand for så intens omtale som sneglen Arion lusitanicus. Denne snegl påkalder sig opmærksomhed ved sin størrelse på ofte ca. 8-10 cm og med sin rødlige farve. I denne artikel vil jeg fortælle om spredningen af denne snegl, hvordan den adskiller sig fra andre snegle, om dens biologi og hvordan den er blevet bekæmpet. Desuden vil jeg diskutere problemets reelle størrelse og vores holdning til naturen.

Jeg har valgt at kalde sneglen "Spansk Skovsnegl", selv om "Iberisk Skovsnegl" måske er mere korrekt ("Ibérisk" betyder, at den kommer fra Spanien eller Portugal). Men "Iberisk" er umuligt at læse og sige og et sådant navn vil aldrig kunne udkonkurrere det biologisk set temmelig misvisende navn "Dræbersnegl"!

Note: Navnet "Spansk Skovsnegl" er diskuteret med snegleeksperten Kåre Fog. En førende svensk forsker på området, Ted von Proschwitz, foreslår også navnet Spansk Skovsnegl på svensk.


Hvor finder man sneglen?

Spansk Skovsnegl finder man typisk omkring folks haver, - alene af den grund, at sneglen er blevet spredt ved ...

Den første, der blev opmærksom på den begyndende spredning af Spansk Skovsnegl var...

Sneglen er indført adskillige gange til Danmark...

Navnet blev dog oprindelig opfundet af ...


Sneglens naturlige levested

Sneglen lever naturligt i Portugal, det vestlige Spanien og det sydlige Frankrig. Gennem de seneste ca. 30 år er Spansk Skovsnegl blevet spredt til ...

På længere sigt kan man vente at finde Spansk Skovsnegl i Canada, USA, Australien, New Zealand og Sydafrika. I 1986 fandt en svensk ...


Ikke én, men to fremmede arter

Både Rød Skovsnegl og Spansk Skovsnegl er fremmede arter i ...

Rød Skovsnegl var ukendt i Danmark indtil 1911, men blev indført fra ...

Spansk Skovsnegl har ikke som Rød Skovsnegl været i Skandinavien i 150 år. Den er en nyankommet ...

Spredningen af Spansk Skovsnegl i Sverige er i de fleste tilfælde oprindelig sket fra ...

I 1990 sås Spansk Skovsnegl for første gang i Rya skov, der ligger inde i ...


Sneglens spredning

Den hastighed, hvormed Spansk Skovsnegl spreder sig ved egen hjælp, afhænger af populationstætheden. Hvis det bliver vanskeligt at finde føde, vil den vandre ...

Siden 1997 er sneglens spredning i Danmark blevet registreret af ...

Man kan også skrive et brev direkte til ...


Kulde og frost

Mange snegle dør ved langvarig sommertørke eller hård vinterfrost. Det gælder især i ...

I Sverige er de hidtil nordligste fund ved ..


Snegleår

En mild vinter efterfulgt af en fugtig, regnfuld og varm sommer fremmer ..

Hvorfor er Spansk Skovsnegl blevet et problem?

I Spanien og Pyrenæerne ser man kun sjældent ...

Det kan ikke afvises, at Spansk Skovsnegl nok er mere produktiv end de andre ...

Både Sort og Rød Skovsnegl optræder undertiden i haver, men disse arter bliver aldrig ...

Masseforekomst af Spansk Skovsnegl er derimod set visse steder i ...

På baggrund af over 2000 indberetninger i forbindelse med ...

Da man i Naturhistorisk Museum i Århus lod 3 biologistuderende passe en sneglelinie i en uge, kunne ...

Blandt indberetningerne er der rene rædselsberetninger: F.eks. folk, som har ...

Der er eksempler på folk, som overvejer at sælge huset - og som spekulerer på, om de ...


Snegleangreb på landbrugsafgrøder

Man bekymrer sig også om snegleangreb ...

Når det gælder kartoffelmarker, har en planteavler udtrykt frygt for, at ...

Men selv om haverne er helt fri for snegle fra november til april, og selv om ikke hvert år bliver ...


De store skovsneglearter

Spansk Skovsnegl hører til slægten Arion. Der findes 25-30 arter inden for ...Store Arion-snegle:

Sort Skovsnegl, Arion ater (hjemmehørende)

Rød (=Stor) Skovsnegl, Arion rufus (indført)

Spansk Skovsnegl, Arion lusitanicus (indført)

Store Limax-snegle:

Kældersnegl, Limax flavus (indført art)

Pantersnegl (=Plettet Gråsnegl), Limax maximus (indført art).

Skov-Pantersnegl (Gråsnegl), Limax cinereoniger, (hjemmehørende art).


Hvordan ser Spansk Skovsnegl ud?

Det mest karakteristiske for Spansk Skovsnegl er, at ...

Spansk Skovsnegl er en middelstor, smudsigbrun ...

De svenske fund viser meget stor farvevariation. Det må skyldes, at ...

Spansk Skovsnegl kan forveksles med brune former af ...

De ganske unge "dræbersnegle" er lyse. Normalt har de unge snegle et ...

Ungerne af skovsnegle ser man dog sjældent. De opholder sig det meste af tiden ...

De voksne Spanske Skovsnegle har matte, udvaskede eller afblegede ...

Årsagen til den smudsige farve hos Spansk Skovsnegl kan være, at ...

Hovedet og følehornene er mørke. Krybefoden er ...

Fodsømmens farve og selve krybefodens farve varierer uafhængig af ...

Farven på den slim, der afsættes, er gul/orange hos ...

Spansk Skovsnegl er som fuldvoksen og kønsmoden ofte ...


Bestemmelse ved dissektion

De tre store skovsnegle kan som sagt variere så meget i ...


Sneglens navn

Sneglen bør på dansk kaldes "Spansk Skovsnegl", men ved litteratursøgninger bør man ...

Svensk: Den Spanska skogsnigel, Mördarsnigel.

Norsk: Iberiaskogsnegl, Mordersnegl, Brunsnegl.

Tysk: Kapuzinerschnecke, Die Spanische Wegschnecke.

Hollandsk: Spaanse wegslak.

Engelsk: Iberian slug.
Parringsadfærd og anatomiske forskelle hos skovsneglene

Under parringen bevæger skovsneglene sig langsomt rundt i ...

Den vigtigste forskel på Sort og Rød Skovsnegl er ikke farven, men ...

Normalt ligger ligula hos Spansk Skovsnegl i den udvidede nedre ...

Hos Sort Skovsnegl er forkammerets yderste ...

Måske kender sneglene forskel på hinanden i ...

Sort Skovsnegl og Rød Skovsnegl kan tilsyneladende danne hybrider, der ...

Sort Skovsnegl (Arion ater) er en nordlig og vestlig ...

Rød Skovsnegl (Arion rufus) er en sydlig art, som findes ...

Det er muligt, at der inden for det sydlige udbredelsesområde for ...


Selvbefrugtning og gensidig parring

Snegle er tvekønnede. To snegle parrer gensidigt hinanden. Men ...

Selvbefrugtning kendes også hos Sort Skovsnegl og Rød Skovsnegl(ref.18). (Selvbefugtning kendes ...

Hos Spansk Skovsnegl udvikles de hanlige og de hunlige kønsorganer næsten samtidigt, mener ...

Sædcellerne overføres indpakket i en hindeagtig sæk, spermatoforen. Hinden ...

Kønsåbningen findes foran åndehullet. Inden for ...

Sneglen har 3 åbninger ind til forkammeret: Dels ...

Spermatoforen føres fra epiphallus direkte ind i ...

Skovsneglene har som omtalt et seksuelt stimulator-organ, ligula ...

Spermatoforen dannes i epifallus før parring. Spermatoforen er relativ ...

Når sneglene adskilles efter parringen ses spermatoforen stadig stikke ud, men ...

Det er ikke specielt svært at foretage en dissektion på sneglen. Men ...

Før en dissektion kan foretages, bliver sneglen ...


Livsbetingelser og fødeplanter

Spansk Skovsnegl er ikke særlig følsom overfor lys eller ...

Sneglen foretrækker steder med naturlige skjul, f.eks. ...

Snegle har let ved at skaffe sig kulhydrater, men ...

Sneglegnav kan ofte kendes på, at ...

Snegle benytter lugtesansen til at finde ..

Man har påvist, at hvis sneglene får adgang til ...

Om foråret er dens favorit ...


Sneglens æg

Æggene er kuglerunde og ca. 4 mm i tykkelse. De er i begyndelsen ...

Æglægningen strækker sig fra ...

Også ved den omfattende forskning med ...

Svenske undersøgelser viser, at allerede ca. ...

I fugtige perioder kan sneglen blive kønsmoden endnu hurtigere.


Sneglens biologi

Ifølge svenske undersøgelser overvintrer sneglen som ...

Det er aldrig blevet påvist, at Spansk Skovsnegl kan ...

De overvintrende Spanske Skovsnegle har forskellig alder, fra ...

De voksne, kønsmodne snegle dør fra midten af ...

De snegle, der overvintrer som næsten kønsmodne, kan ...

Ifølge terrarieforsøg, som ...

Antallet af æg siger langt fra alt, idet betydningen heraf afhænger af ...

I tørkeperioder er dødeligheden meget ...


Hvordan bliver dræbersneglen bekæmpet...
Drabsmetoder, der bliver benyttet ...Bestil artiklen her eller ved at trykke her (skriv mail)Se billeder af dræbersnegl her