E-mail til Biologisk Forum:

Biologisk Forum
Foredrag - Møder - Sociale arrangementer - Rejser - Samarbejde mellem biologiske foreninger.


425 kr pr. år incl. abonnement på BioNyt.

(Institutioner: 525 kr/år incl. BioNyt abon.)

Beløbet indbetales på giro 7358725, BioNyt, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C.
Betaling for Zoo-foredragsmøderne kan ske på konto 5026-110443-9 Jyske Bank/Biologisk Forum.

Tilmelding herMøder mv. )
___________________

Tilbage til BioNyt