Kilder til BioNyt Videnskabens Verden nr.164
BioNyt - Videnskabens Verden


Nr. 164 er et nummer om kemi. Tre Nobelpris-grupper blandt Nobelprisuddelingerne i 2015 drejede sig om kemi og bladet omhandler disse også anden vigtig ny forskning på kemiområdet, samt kemiens historie, undervisningen i kemi, talrige amatørkemi-forsøg og anvisninger til brug af mnemoteknik (husketeknik) specielt for kemiundervisning. Bladets 64 sider suppleres med en omfattende webside om kemi.hspace=

Køb dette nr.

Nr. 164 er et nummer om kemi. Tre Nobelpris-grupper blandt Nobelprisuddelingerne i 2015 drejede sig om kemi og bladet omhandler disse også anden vigtig ny forskning på kemiområdet, samt kemiens historie, undervisningen i kemi, talrige amatørkemi-forsøg og anvisninger til brug af mnemoteknik (husketeknik) specielt for kemiundervisning. Bladets 64 sider suppleres med en omfattende webside om kemi.

Findes også som e-bog udgave.

Supplement til BioNyt Videnskabens Verden nr. 164

Søg på siden med Ctrl-B / Ctrl-F

 • acetone
 • acylhalid
 • additionsreaktion
 • adenosintrifosfat
 • aerob
 • afkalkning
 • afløbsrens
 • agonist (farmakologi)
 • akrylamid
 • aktiveringsenergi
 • aldehyd
 • alfalinolensyre
 • algegift
 • alifatisk forbindelse
 • alkalimetal
 • alkaloid
 • alkan
 • alken
 • alkohol (stofklasse)
 • alkymi
 • alkyn
 • aluminiumoxid
 • amalgam
 • amfolyt
 • amid (funktionel gruppe)
 • amin
 • aminosyrer
 • ammoniak
 • ammonium
 • ammoniumfosfat
 • ammoniumnitrat
 • amorf
 • amylacetat
 • anabolske processer
 • analytisk kemi
 • antibiotika-resistens (vancomycin)
 • (fremtidsperspektiv)
 • arakidonsyre
 • Aristoteles
 • aromatisk forbindelse
 • Arrhenius
 • arsen
 • aryl
 • Poul Astrup
 • atom (opbygning)
 • (Bohrs model)
 • (STM-mikroskopi)
 • (AFM-mikroskopi)
 • (foto af atom)
 • Avogadro (forsker)
 • Avogadros konstant
 • Francis Bacon
 • badesalt
 • bakterier
 • Barfoed
 • barium (grundstof)
 • barium i flammetest
 • base (i kemi)
 • benzen
 • benzin
 • benzodiazepin
 • benzoesyre
 • beryllium
 • Berzelius
 • Einar Biilmann
 • bindinger i kemi
 • (direkte målinger)
 • biokemi
 • Niels Bjerrum (født 1940)
 • Black
 • bly
 • blyfri benzin
 • blæk
 • blåsyre
 • Niels Bohr
 • bor (grundstof)
 • Borup Kemi
 • Bosch
 • Boyle
 • brint (Hindenburg-ulykken)
 • brint
 • brintoverilte
 • bromthymolblåt
 • bronze
 • brunsten
 • bruttoformel
 • brændværdi
 • buffer (kemi)
 • burette
 • Butenandt
 • calcium
 • calciumcarbonat
 • calciumhypochlorit
 • calciumilte
 • calciumoxid
 • calciumsulfat
 • capsaicin
 • carbamat
 • carbamid
 • carbon
 • (egenskaber)
 • (historisk)
 • (organisk stof)
 • carbonat
 • carbondioxid
 • carbonmonoxid
 • carbonoxid
 • Center for bæredygtig og grøn kemi
 • cetylalkohol
 • CFC-gas
 • Chateliers princip
 • Chemwiki
 • chiralitet
 • chitosan
 • chlor
 • chlorider
 • chloroform
 • Christensen
 • chrom
 • cinnober
 • cis-trans-isomeri
 • CO
 • CO2
 • COD
 • coenzym
 • cofaktor
 • Marie Curie
 • cyanid (gifte)
 • (berlinerblåt)
 • cyanoacrylat
 • cyklohexan
 • cyklohexans konformation
 • cæsium
 • Dalton
 • Peter Debye
 • dehydrering
 • derivat (kemi)
 • destillation
 • det græske talsystem
 • D-former
 • dimethylfuran
 • dioxin
 • dipol
 • diprot syre
 • dissociation
 • dopamin
 • drikkevand
 • dubletreglen
 • dugfjernelse
 • duplikatblæk
 • duPont
 • Döbereiner
 • ebola
 • eddikesyre
 • EDTA
 • egenskaber hos et metal
 • ekstraktion
 • elektricitet
 • elektrokemisk gradient
 • elektronegativitet
 • elektronskal
 • elementaranalyse
 • eliminationsreaktion
 • empirisk formel
 • emulgator
 • enantiomer
 • endoterm
 • energi (kemisk)
 • energi-lagring
 • enheden Dalton
 • entalpi
 • enzymer
 • (hæmning)
 • (ionbinding)
 • (pH)
 • (varmepåvirkning)
 • Esbjerg Kemi
 • esterforbindelser
 • ethan
 • ethylacetat
 • evolution
 • exoterm
 • FAD
 • Faraday
 • fase
 • fedtstoffer
 • fedtsyre
 • Fehlings reagens
 • fenol
 • fenylgruppe
 • Fire elementer
 • Fischer
 • flammeprøve
 • (natrium,kalium,calcium etc.)
 • fluor
 • forbrænding
 • formelenhed
 • formler i kemi
 • (huske formler)
 • (strukturformler)
 • forsøg i kemi med opvarmning
 • fosfor
 • fosforsyre
 • fossilt brændstof og brændsel
 • fotosyntese
 • fremkaldelse
 • ftalater
 • fumarsyre
 • fysisk kemi
 • fysiske bindinger
 • fældningsreaktion
 • Galvani
 • gaskonstant
 • gastrofysik
 • Gay-Lussac
 • germanium
 • Giauque
 • gift
 • gips
 • glas
 • glukose
 • glyfosat
 • grundstof
 • grænseflade (kemi)
 • guld
 • (nanokrystaller af guld)
 • h NMR
 • Fritz Haber
 • Peter Hald
 • halogener
 • Arthur Harden
 • harskning
 • Odd Hassel
 • hassium
 • hastighedsbestemmende trin
 • Richard Heck
 • Stefan Hell
 • Helmont
 • heteroatom
 • Hevesy
 • hexan
 • hexen
 • hexyn
 • Hindenburg-ulykken
 • hjortetakssalt
 • van't Hoff
 • holmium
 • homogenitet
 • Hoppe-Seyler
 • hovedgruppe
 • hummer
 • husketeknik i kemi
 • hydrazin
 • hydrofil
 • hydrofob
 • hydrogenbinding
 • hydrogenbromid
 • hydrogenfluorid
 • hydrolyse
 • hydron
 • hydronium
 • hydroxid
 • hærdning
 • hårolie
 • ibuprofen
 • idealgasligning
 • ilt
 • (iltkonc. gennem Jordens historie)
 • iltning
 • imin
 • indigo
 • inhibitor
 • ion
 • ionbinding
 • ioner
 • isomer
 • isotop
 • IUPAC nomenklatur
 • jern (kulindhold)
 • (ferro)
 • jern (grundstof)
 • jern (egenskaber)
 • (malm)
 • (rust)
 • (forekomst)
 • (jerns bindingsenergi)
 • (jernoxider)
 • jod
 • Johnstrup
 • Joliot-Curie
 • Jordens atmosfære
 • jordprøvetest
 • (påvisning af jernindhold)
 • (påvisning af kalkindhold)
 • (påvisning af nitratindhold)
 • (påvisning af pH-værdi)
 • Jørgensen
 • kalciumoxid
 • kalium
 • kaliumcarbonat
 • kaliumhydroxid
 • kaliumklorat
 • kaliumklorid
 • kaliumnitrat
 • kaliumthiocyanat
 • kalk
 • kalkvand
 • Paul Karrer
 • katabolske processer
 • katalysator (kemi)
 • kationer og anioner
 • katode og anode
 • kemi
 • kemiens historie (alkymi)
 • (ordet kemi)
 • (glas)
 • (1700-tallet)
 • (organisk stof)
 • kemisk binding
 • Kemisk Ordbog
 • kemisk proces
 • kemisk reaktor
 • kemisk forbindelse
 • Kemisk Forening
 • kemisk kampstof
 • kemisk ligevægt
 • kemisk polaritet
 • kemisk reaktion
 • kemisk transportreaktion
 • kemiske våben
 • kemiske symboler
 • kemisæt til børn og unge
 • kernefusion
 • kinetik
 • kiralitet
 • klima
 • klor
 • kobber
 • (ir)
 • kobber i flammetest
 • kobber(II)sulfat
 • kobolt
 • koefficient
 • Koefoed
 • kokain
 • kolesterol
 • kompleks (kemi)
 • koncentration
 • kondensation
 • (fortætning)
 • konserveringsmiddel
 • Konvention om kemiske våben
 • korrosion
 • kovalent binding
 • krom
 • Kroto
 • kryolit
 • krystal
 • krystaller
 • (krystalhave)
 • (fordampning)
 • krystalvand
 • Kuhn
 • kulbrinte
 • kuldeblandinger
 • kuldioxid
 • kulhydrater
 • kulilte
 • kulstof
 • kulsyre
 • kultveilte
 • kunstgødning
 • kvalitativ analyse
 • kvantekemi
 • kvantemekanik
 • kviksølv
 • kvælstof
 • kvælstofdioxid
 • kædereaktion
 • lak
 • lakmus
 • Langmuir
 • lanthanider
 • lattergas
 • Lavoisier
 • le Chateliers princip
 • L-former
 • Liebig
 • ligand (biokemi)
 • lim
 • (plastopløsning)
 • (til glas)
 • (til porcelæn)
 • (til plast)
 • limonen
 • lithium
 • liv
 • London-binding
 • luftens bestanddele
 • lys og kemi
 • læsket kalk
 • magnesium
 • magnesiumchlorid
 • malaria
 • malerier
 • mangan
 • (industrielt)
 • mangeartet kemisk følsomhed
 • Markovnikovs regel
 • massefylde
 • McMillan
 • melatonin
 • messing
 • metal
 • (iltforbindelser)
 • metalpudsning
 • metan
 • (påvisning på afstand)
 • methylphenidat
 • Mimikry
 • Modrich
 • Moerner
 • mol (enhed)
 • molvægt
 • molybdæn
 • (effekt på luftens ilt)
 • morfin
 • myresyre
 • mættet koncentration
 • naftalin
 • (nanostregkoder)
 • nanoteknologi
 • natrium
 • (eksplosion i vand)
 • natrium i flammetest
 • natriumhydroxid
 • natriumklorid
 • natriumthiosulfat
 • natron
 • Negishi
 • neglelakfjerner
 • neon
 • Nernst
 • neutralisation
 • Niels Bohr
 • nikotin
 • nitrat
 • nitrit
 • nitroforbindelse
 • nitrogenoxid
 • nitroglycerin
 • NMR-spektroskopi
 • Nobelprisen
 • (i kemi)
 • Northrop
 • nukleofil substitution
 • octen
 • oktantal
 • oktetreglen
 • omega-3-fedtsyre
 • omega-6-fedtsyre
 • omlejringsreaktion
 • online-kemiforsøg
 • online-studier af kemi
 • opløselighed
 • opløselighedsligevægt
 • opløselighedsreglen
 • opløsning (kemi)
 • opløsningsmiddel
 • optisk isomeri
 • orbitaler
 • organisk kemi
 • (esterdannelse)
 • (kulhydrater)
 • (antal organiske stoffer)
 • (i drikkevand)
 • organofluor-kemi
 • Ostwald
 • ovnsværte
 • oxidation og reduktion
 • oxidationstal
 • oxygen
 • (brintoverilte)
 • (batteri)
 • (opvarmning)
 • (jerntråd)
 • oxygenkoncentrationværet i luftgennem Jordens historie
 • ozon
 • palladium
 • Paraselsus
 • Pauling
 • Carl Th.Pedersen
 • Thorvald Pedersen
 • pentan
 • peptidbinding
 • per (forstavelse til kemiske stoffers navne)
 • pergamentpapir
 • (app)
 • periodiske system
 • (hovedgrupper)
 • (opdagelse)
 • pesticid kemisk set
 • pH
 • pH-indikator
 • (påvisning af syre)
 • (blomsterfarver)
 • pH-værdi
 • plast (ureaplast)
 • (kasein)
 • (bakelit)
 • platin
 • polonium
 • polyetylentereftalat
 • polyklorerede bifenyler
 • polyvinylchlorid
 • potaske
 • Valdemar Poulsen
 • Priestley
 • produkt (kemi)
 • propan
 • propen
 • protein
 • proton
 • pyrex-glas
 • radikal (kemi)
 • radiokemi
 • raffinaderi
 • Ramsay
 • reaktant
 • reaktionshastighed
 • reaktionsskema
 • redoxreaktion
 • reduktion (kemi)
 • resonans (kemi)
 • respiration
 • reversibel reaktion
 • Robinson
 • rubidium
 • (radioaktiv rubidium)
 • rubiner
 • rullelag
 • rust
 • Rutherford
 • Ružicka
 • Sabatier
 • salt
 • (salte i planter)
 • saltsyre
 • sarin
 • Scheele
 • Schrock
 • Schrøder-Plast
 • selen
 • sennepsgas
 • sidekæde
 • silicium
 • silikat
 • skeletformel
 • Skou
 • smør
 • smørsyre
 • soda
 • Soddy
 • spejlbilledisomerer
 • spektroskopi
 • Spiderman og kemi
 • sprængstof
 • spændingsrækken
 • standardbetingelser
 • Stanley
 • stearin
 • stearinlys-flammen
 • stempelfarve
 • stereoisomer
 • stereokemi
 • steroid
 • stofmængde
 • strontium
 • styren
 • støkiometri
 • sublimation
 • substitution (kemi)
 • sukker
 • sulfat
 • Sumner
 • Superfos
 • superhelte og kemi
 • suspension (kemi)
 • Suzuki
 • svag syre
 • svampe
 • svovl
 • svovlbrinte
 • svovlsyre
 • syntese
 • (uden katalysatorer)
 • syre-basereaktion
 • (zink og saltsyre)
 • (hydron)
 • (valenser)
 • syrestyrkekonstant
 • SÆBER
 • (emulsion)
 • (sulfosæber)
 • (kaliumsæber)
 • (smørsæbe)
 • (stearinsæbe)
 • (vaskepulver)
 • sølv
 • (nanosølv)
 • sølvnitrat
 • termit (pyroteknik)
 • tetraederstruktur
 • tetrahydrocannabinol
 • theobromin
 • tin
 • titrering
 • Tre principper
 • triglycerid
 • trivialnavn
 • trotyl
 • TRYLLERI MED KEMI
 • (hvid skrift)
 • (sæbebobler)
 • (glødende tråd)
 • (vandrende glød)
 • (skåret finger)
 • (skrive i æg)
 • (hemmelig skrift)
 • (vand til vin)
 • (farveændringer)
 • trætjære
 • tøjmærke-blæk
 • tåregas
 • ultraviolet lys
 • UNDERVISNING I KEMI
 • (risiko ved forsøg)
 • (teleologiske forklaringer)
 • (kemisæt)
 • (1700-tallet)
 • (husketeknik I)
 • (husketeknik II)
 • (husketeknik III)
 • (husketeknik IV)
 • uorganisk
 • uran
 • urea
 • Urey
 • urinstof
 • urtemedicin-test
 • valens
 • vancomycin
 • vand
 • (vandtiltrækning)
 • vands autoprotolyse
 • vaskemiddel
 • vaskepulver
 • vinduespolering
 • Virtanen
 • voks
 • Wallach
 • Werner
 • Wieland
 • Windaus
 • Woldbye
 • zink
 • zinktryk
 • Zsigmondy
 • ædelgas
 • ædelmetal
 • ækvivalenspunkt
 • ætanol
 • Ångstrøm
 • Hvad er acetone?
 • Hvad er et acylhalid?
 • Hvad er en additionsreaktion?
 • Hvad er adenosintrifosfat?
 • Hvad er aerob?
 • Hvad er afkalkning?
 • Hvad er afløbsrens?
 • Hvad er agonist (farmakologi)?
 • Hvad er akrylamid?
 • Hvad er aktiveringsenergi?
 • Hvad er en aldehyd?
 • Hvad er alfalinolensyre?
 • Hvad er algegift?
 • Hvad er en alifatisk forbindelse?
 • Hvad er alkalimetal?
 • Hvad er alkaloid?
 • Hvad er alkan?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske alkaner?
 • Hvad er alken?
 • Hvad er alkohol (stofklasse)?
 • Hvad er alkymi?
 • Hvad er alkyn?
 • Hvad er aluminiumoxid?
 • Hvad er amalgam?
 • Hvad er amfolyt?
 • Hvad er amid (funktionel gruppe)?
 • Hvad er amin?
 • Hvad er aminosyre?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske aminosyrerne?
 • Hvad er ammoniak?
 • Hvad er ammonium?
 • Hvad er ammoniumfosfat?
 • Hvad er ammoniumnitrat?
 • Hvad betyder amorf?
 • Hvordan kan man fremstille amylacetat?
 • Hvad er anaboliske processer?
 • Hvad er analytisk kemi?
 • Har man udviklet et nyt vancomycin?
 • Hvad er virkningerne af ­antibiotika-­resistens i fremtiden?
 • Hvad er arakidonsyre?
 • Hvilken betydning havde Aristoteles inden for kemi?
 • Hvad er aromatisk forbindelse?
 • Hvad er en aromatisk forbindelse såsom benzen?
 • Hvad er svante Arrhenius?
 • Hvad er arsen?
 • Hvad er aryl?
 • Hvem er Poul Astrup?
 • Hvad er AFM-mikroskopet?
 • Hvad er Bohrs atommodel?
 • Hvad er et atom?
 • Hvad er STM-mikroskopet?
 • Kan man tage foto af atomer?
 • Hvilken betydning havde Avogadro for kemien?
 • Hvad er Avogadros konstant.?
 • Hvilken betydning havde Sir Francis Bacon for kemien?
 • Hvordan kan man fremstille badesalt?
 • Kan man dyrke jordbakterie in situ (på stedet i jorden)?
 • Hvem er Christen Thomsen Barfoed?
 • Hvad er barium?
 • Hvordan er bariums farve i en flammetest?
 • Hvad er en base?
 • Hvad er base (kemi)?
 • Hvad er benzen?
 • Hvad er benzin?
 • Hvad er benzodiazepin?
 • Hvad er benzoesyre?
 • Hvad er beryllium?
 • Hvem er Jacob Berzelius?
 • Hvilken betydning havde Berzelius for kemien?
 • Hvem er Einar Biilmann?
 • Hvad er kemiske bindinger?
 • Kan man lave direkte målinger af kemiske bindinger?
 • Hvad er biokemi?
 • Hvem er Niels Bjerrum (født 1940)?
 • Hvilken betydning havde Joseph Black for kemien?
 • Hvad er bly?
 • Hvad er blyfri benzin?
 • Hvordan kan man fremstille blæk?
 • Hvad er blåsyre?
 • Hvilken betydning havde Niels Bohr for kemien?
 • Hvad er bor (grundstof)?
 • Hvad er Borup Kemi?
 • Hvem er Carl Bosch?
 • Hvem er Robert Boyle?
 • Hvilken betydning havde Robert Boyle for kemien?
 • Hindenburg-ulykken?
 • Hvad er brint?
 • Hvad er brintoverilte?
 • Hvad er bromthymolblåt?
 • Hvad er bronze?
 • Hvad er brunsten?
 • Hvad er en bruttoformel?
 • Hvad er brændværdi?
 • Hvad er buffer (kemi)?
 • Hvad er burette?
 • Hvem er Adolf Butenandt?
 • Hvad er calcium?
 • Hvordan er calciums farve i en flammetest?
 • Hvad er calciumcarbonat?
 • Hvad er calciumhypochlorit?
 • Hvordan kan man fremstille kalkvand?
 • Hvad er calciumoxid?
 • Hvordan laves gipsafstøbninger?
 • Hvad er capsaicin?
 • Hvad er carbamat?
 • Hvad er carbamid?
 • Hvad er aktivt kul?
 • Hvad er carbon kemisk set?
 • Hvad er carbon?
 • Hvad er Det levendes kemi?
 • Hvad er medicinsk kul?
 • Hvad er organiske stoffer?
 • Hvad er carbonat?
 • Hvordan kan man fremstille CO2?
 • Hvad er Carbonmonoxid?
 • Hvad er Carbonoxid?
 • Hvad er Center for bæredygtig og grøn kemi?
 • Hvad er cetylalkohol?
 • Hvad er CFC-gas?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske le Chateliers princip?
 • Hvad er Chemwiki?
 • Hvad er chiralitet?
 • Hvad er chitosan?
 • Hvad er chlor?
 • Hvordan påvises chlorider i vandhanevand?
 • Hvordan virker chloroform som opløsningsmiddel?
 • Hvem er Claus Hviid Christensen?
 • Hvorfor er rubiner røde?
 • Hvad er cinnober?
 • Hvad er cis-trans-isomeri?
 • Hvad er CO?
 • Hvordan kan man fremstille CO2?
 • Hvad er COD?
 • Hvad er et coenzym?
 • Hvad er en cofaktor?
 • Hvem er Marie Curie?
 • Hvad er cyanid?
 • Hvad er cyanoacrylat?
 • Hvad er cyklohexan?
 • Hvad er cyklohexans konformation?
 • Hvorfor eksploderer cæsium i vand?
 • Hvilken betydning havde John Dalton for kemien?
 • Hvem er Peter Debye?
 • Hvad er dehydrering?
 • Hvad er derivat (kemi)?
 • Hvad er destillation?
 • Hvad er det græske talsystem?
 • Hvad er D-former?
 • Hvad er 2,5-Dimethylfuran?
 • Hvad er dioxin?
 • Hvad er dipol?
 • Hvad er diprot syre?
 • Hvad er dissociation?
 • Hvad er dopamin?
 • Findes der gavnlige bakterier i drikkevand?
 • Hvordan kan man påvise organisk stof i drikkevand?
 • Hvad er dubletreglen?
 • Hvordan kan man fremstille et middel mod dug?
 • Hvordan kan man fremstille duplikatblæk?
 • Hvad er duPont?
 • Hvem er Johann Wolfgang Döbereiner?
 • Kan man vaccinere mod Ebola?
 • Hvad er eddikesyre?
 • Hvad er EDTA?
 • Hvilke egenskaber har et metal?
 • Hvad er ekstraktion?
 • Hvornår opdagede man elektricitet?
 • Hvornår opdagede man elektricitets virkninger på kemi?
 • Hvad er elektrokemisk gradient?
 • Hvad er elektronegativitet?
 • Hvad er elektronegativitet?
 • Hvad er elektronskal?
 • Hvad er elementaranalyse?
 • Hvad er eliminationsreaktion?
 • Hvad er empirisk formel?
 • Hvad er emulgator?
 • Hvad er enantiomer?
 • Hvad er endoterm?
 • Hvad er kemisk energi?
 • Hvad er supercapattery-systemer med peanutskaller til energilagring?
 • Hvad er enheden dalton?
 • Hvad er entalpi?
 • Hvad er enzymer?
 • Hvad er kemisk hæmning af enzymer?
 • Hvordan fungerer ion-bindinger i enzymer?
 • Hvordan virker pH-ændringer på enzymer?
 • Hvordan virker varmeskade på enzymer?
 • Hvad er Esbjerg Kemi?
 • Hvad er ester?
 • Hvad er estere?
 • Hvad er ethan?
 • Hvordan kan man fremstille ethylacetat?
 • Har mider på mennesker en fælles evolution?
 • Styrede molybdæn evolutionen på Jorden?
 • Hvad er exoterm?
 • Hvad er FAD?
 • Hvem er Michael Faraday?
 • Hvilken betydning havde Faraday for kemien?
 • Hvad er fase?
 • Hvad er fedtstoffer?
 • Hvad er fedtsyre?
 • Hvad er Fehlings reagens?
 • Hvad er fenol?
 • Hvad er fenylgruppe?
 • Hvad var De Fire Elementer?
 • Hvem er Hans Fischer?
 • Hvad er flammeprøve?
 • Hvad er en flammetest?
 • Hvad er fluor?
 • Hvad er forbrænding?
 • Hvad er en formelenhed?
 • Hvad er kemisk formelsprog?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske kemiske formler?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske strukturformler?
 • Hvordan påvises ilt i luften ved opvarmning?
 • Hvad er fosfor?
 • Hvad er fosforsyre?
 • Hvad er fossilt brændstof og brændsel?
 • Hvad er fotosyntese?
 • Hvad er fremkaldelse?
 • Hvad er ftalater?
 • Hvad er fumarsyre?
 • Hvad er fysisk kemi?
 • Hvad er fysiske bindinger?
 • Hvad er fældningsreaktion?
 • Hvilken betydning havde Galvani for kemien?
 • Hvad er gaskonstant?
 • Hvad er gastrofysik?
 • Hvilken betydning havde Gay-Lussac for kemien?
 • Hvad er germanium?
 • Hvem er William Giauque?
 • Hvad er gift?
 • Hvad er gips?
 • Hvordan laves gipsafstøbninger?
 • Hvordan laves farvning af boraxglas?
 • Hvad er glukose?
 • Hvad er glyfosat?
 • Hvad er et grundstof?
 • Hvad er beryllium?
 • Hvad er klor?
 • Hvad er molybdæn?
 • Hvad er rubidium?
 • Kan man huske alle grundstofferne ved hjælp af husketeknik?
 • Hvad er grænseflade (kemi)?
 • Hvad er guld?
 • Hvordan fremstilles porøse guldkrystaller?
 • Hvad er h NMR?
 • Hvem er Fritz Haber?
 • Hvem er Peter Hald?
 • Hvad er halogener?
 • Hvem er Arthur Harden?
 • Hvad er harskning?
 • Hvem er Odd Hassel?
 • Hvad er hassium?
 • Hvad er hastighedsbestemmende trin?
 • Hvad er HCN?
 • Hvem er Richard F. Heck?
 • Hvem er Stefan Hell?
 • Hvilken betydning havde J.B. van Helmont for kemien?
 • Hvad er heteroatom?
 • Hvem er George de Hevesy?
 • Hvad er hexan?
 • Hvad er hexen?
 • Hvad er 3-Hexyn?
 • Hvad skyldtes Hindenburg-ulykken?
 • Hvad er hjortetakssalt?
 • Hvem er Jacobus Henricus van't Hoff?
 • Hvad er holmium?
 • Hvad er homogenitet i kemi?
 • Hvem er Felix Hoppe-Seyler?
 • Hvad er hovedgruppe?
 • Hvorfor bliver en kogt hummer rød?
 • Hvordan fungerer husketeknik?
 • Kan husketeknik bruges til at huske kemi(1)?
 • Hvad er hydrazin?
 • Hvad betyder hydrofil?
 • Hvad betyder hydrofob?
 • Hvad er hydrogenbinding?
 • Hvad er hydrogenbromid?
 • Hvad er hydrogencyanid?
 • Hvad er hydrogenfluorid?
 • Hvad er hydrolyse?
 • Hvad er hydron?
 • Hvad er hydronium?
 • Hvad er hydroxid?
 • Hvad er hærdning?
 • Hvordan kan man fremstille en hårolie?
 • Hvad er ibuprofen?
 • Hvad er idealgasligning?
 • Hvad er ilt?
 • Hvordan blev luften iltrig?
 • Hvordan kan man fremstille ilt med brintoverilte?
 • Hvordan kan man fremstille ilt med et batteri?
 • Hvordan påvises ilt i luften med brænding af papir i et glas?
 • Hvordan påvises ilt i luften med jernfilspåner?
 • Hvor har iltkoncentrationen været i luften gennem Jordens historie?
 • Hvad er iltning?
 • Hvad er imin?
 • Hvad er indigo?
 • Hvad er en inhibitor?
 • Hvad er ion?
 • Hvad er ionbinding?
 • Hvad er ioners elektriske ladning?
 • Hvad er en isomer?
 • Hvad er en isotop?
 • Hvad er IUPAC nomenklatur?
 • Er der kul i jern?
 • Hvad er forskellen på ferro og ferri?
 • Hvad er jern?
 • Hvilke egenskaber kan jern have?
 • Hvordan laves jordprøvetest for jern-indhold?
 • Hvordan udvindes jern?
 • Ruster jern mere ved kobberkontakt?
 • Hvor almindelig er jern på Jorden?
 • Hvad er jerns bindingsenergi?
 • Hvad er jerns egenskaber?
 • Hvad er jod?
 • Hvem er Frederik Johnstrup?
 • Hvem er Irène Joliot-Curie?
 • Hvad er Jordens atmosfære?
 • Hvordan laves jordprøvetest af pH og nitrat?
 • Hvordan laves jordprøvetest for jern-indhold?
 • Hvordan laves jordprøvetest for kalk-indhold?
 • Hvordan laves jordprøvetest for nitrat-indhold?
 • pH-målinger af jord og vandløb?
 • Hvem er Sophus Mads Jørgensen?
 • Hvad er kalciumoxid?
 • Hvad er kalium?
 • Hvorfor eksploderer kalium i vand?
 • Hvordan er kaliums farve i en flammetest?
 • Hvordan kan man fremstille kaliumcarbonat.?
 • Hvad er kaliumhydroxid?
 • Hvad er kaliumklorat?
 • Hvad er kaliumklorid?
 • Hvad er kaliumnitrat?
 • Hvad er kaliumthiocyanat?
 • Hvad er kalk?
 • Hvordan laves jordprøvetest for kalk-indhold?
 • Hvordan kan man fremstille kalkvand?
 • Hvem er Paul Karrer?
 • Hvad er kataboliske processer?
 • Hvad er katalysator (kemi)?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske hvad kationer og anioner er?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske hvad katode og anode er?
 • Hvad er kemi?
 • Hvad var alkymi?
 • Hvorfra kommer ordet kemi?
 • Hvornår opdagede man kemi?
 • Hvornår udvikledes den moderne kemi?
 • Hvornår udvikledes den organiske kemi?
 • Hvad er kemisk binding?
 • Hvad er Kemisk Ordbog?
 • Hvad er kemisk proces?
 • Hvad er kemisk reaktor?
 • Hvad er kemisk forbindelse?
 • Hvad er Kemisk Forening?
 • Hvad er kemisk kampstof?
 • Hvad er kemisk ligevægt?
 • Hvad er kemisk polaritet?
 • Hvad er kemisk reaktion?
 • Hvad er kemisk transportreaktion?
 • Hvad er kemiske våben?
 • Hvad er hydrogencyanid?
 • Hvad er kemisk stof?
 • Hvad er kulilte?
 • Hvordan kan man fremstille kalkvand?
 • Hvordan kan man fremstille natriumhydroxid?
 • Hvordan laves gipsafstøbninger?
 • Ilt - Hvordan kan man fremstille ilt med brintoverilte?
 • Ilt - Hvordan påvises ilt i luften med jernfilspåner?
 • Oxygen - Hvordan kan man fremstille ilt med brintoverilte?
 • Oxygen - Hvordan påvises ilt i luften med jernfilspåner?
 • Hvad er kemiske symboler?
 • Hvornår blev de første kemisæt til børn og unge fremstillet?
 • Hvad er kernefusion?
 • Hvad er kinetik?
 • Hvad er kiralitet?
 • Vil høj temperatur blive et problem i fremtiden?
 • Hvad er klor?
 • Hvordan påvises chlorider i vandhanevand?
 • Hvad er kobber?
 • Hvorfor bliver kobbertage grønne af ir?
 • Hvordan er kobbers farve i en flammetest?
 • Hvad er kobber(II)sulfat?
 • Hvad er kobolt?
 • Hvad er koefficient?
 • Hvem er Emil Koefoed?
 • Hvad er kokain?
 • Hvad er kolesterol?
 • Hvad er kompleks (kemi)?
 • Hvad er koncentration?
 • Hvad er kondensation?
 • Hvad er kondensering?
 • Hvad er konserveringsmiddel?
 • Hvad er Konventionen om kemiske våben?
 • Hvad er korrosion?
 • Hvad er kovalent binding?
 • Hvad er krom?
 • Hvem er Harold Kroto?
 • Hvad er kryolit?
 • Hvad er krystal?
 • Hvordan fremstilles en krystalhave?
 • Hvordan fremstilles porøse guldkrystaller?
 • Hvordan laves Den kemiske tang-have?
 • Hvordan laves krystaller ved fordampning?
 • Hvad er krystalvand?
 • Hvem er Richard Kuhn?
 • Hvad er kulbrinte?
 • Hvordan kan man fremstille kuldeblandinger?
 • Hvad er kuldioxid?
 • Hvordan kan man fremstille CO2?
 • Hvad er kulhydrater?
 • Hvad er kulilte?
 • Hvad er kulilte?
 • Hvad er kulstor?
 • Hvad er kulsyre?
 • Hvordan kan man fremstille CO2?
 • Hvad er kunstgødning?
 • Hvad er kvalitativ analyse?
 • Hvad er kvantekemi?
 • Hvad er kvantemekanik?
 • Hvad er kviksølv?
 • Hvad er kvælstof?
 • Hvad er kvælstofdioxid?
 • Hvad er en kædereaktion?
 • Hvordan fremstilles lak?
 • Hvad er lakmus?
 • Hvem er Irving Langmuir?
 • Hvad er lanthanider?
 • Hvad er lattergas?
 • Hvilken betydning havde Antoine ­Lavoisier for kemien?
 • Hvad er le Chateliers princip?
 • Hvad er L-former?
 • Hvem er Justus von Liebig?
 • Hvad er ligand (biokemi)?
 • Hvordan fremstilles lim af knogler?
 • Hvordan fremstilles lim til limning af varmehærdende plasttyper?
 • Hvordan fremstilles lim til limning af glas?
 • Hvordan fremstilles lim til limning af porcelæn?
 • Hvordan fremstilles lim til limning af termoplastisk plast?
 • Hvad er limonen?
 • Hvad er lithium?
 • Hvorfor eksploderer lithium i vand?
 • Hvad er liv?
 • Hvad er livets kemi?
 • Hvad er London-binding?
 • Hvordan kan man fremstille CO2?
 • Hvordan kan man fremstille ilt med brintoverilte?
 • Hvordan kan man fremstille ilt med et batteri?
 • Hvordan påvises ilt i luften med brænding af papir i et glas?
 • Hvordan påvises ilt i luften med jernfilspåner?
 • På hvilke måder kan kemiske stoffer udsende lys?
 • Hvad er læsket kalk?
 • Hvad er magnesium?
 • Hvad er magnesiumchlorid?
 • Kan man vaccinere mod malaria?
 • Ændrer malerier kemisk sammensætning med tiden?
 • Hvad er mangan?
 • Hvad anvendes mangan til industrielt?
 • Hvad er mangeartet kemisk følsomhed?
 • Hvad er Markovnikovs regel?
 • Hvad er massefylde?
 • Hvem er Edwin McMillan?
 • Har mælk tappet om natten større melatonin-indhold?
 • Hvad er messing?
 • Hvad er et metal?
 • Hvad er metaller?
 • Hvordan kan man fremstille et metalpudsemiddel?
 • Hvad er metan?
 • Kan man påvise methan på afstand?
 • Hvad er methylphenidat?
 • Kender man kemisk kamouflage hos hvirveldyr?
 • Hvem er Paul L. Modrich?
 • Hvem er William E. Moerner?
 • Hvad er mol (enhed)?
 • Hvad er molvægt?
 • Hvad er molybdæn?
 • Kan man få gærsvampe til at lave morfin?
 • Hvad er myresyre?
 • Hvad betyder en mættet koncentration?
 • Hvad er naftalin?
 • Hvad er nano-stregkoder?
 • Hvad er nanoteknologi?
 • Hvad er natrium?
 • Hvorfor eksploderer natrium i vand?
 • Hvordan er natriums farve i en flammetest?
 • Hvordan kan man fremstille natriumhydroxid?
 • Hvad er natriumklorid?
 • Hvad er natriumthiosulfat?
 • Hvad er natron?
 • Hvem er Ei-ichi Negishi?
 • Hvordan kan man fremstille neglelakfjerner?
 • Hvad er neon?
 • Hvad fik Walther Hermann Nernst Nobelprisen i kemi for?
 • Hvad er neutralisation?
 • Hvilken betydning havde Niels Bohr for kemien?
 • Hvad er nikotin?
 • Hvad er nitrat?
 • Hvad er nitrit?
 • Hvad er nitroforbindelse?
 • Hvad er nitrogenoxid?
 • Hvad er nitroglycerin?
 • Hvad er NMR-spektroskopi?
 • Hvad er Nobelprisen?
 • Hvad er Nobelprisen i kemi?
 • Hvem er John Howard Northrop?
 • Hvad er nukleofil substitution?
 • Hvad er 1-Octen?
 • Hvad er oktantal?
 • Hvad er oktetreglen?
 • Hvad er omega-3-fedtsyre?
 • Hvad er omega-6-fedtsyre?
 • Hvad er en omlejringsreaktion?
 • Kan man lave kemiske forsøg online?
 • Kan man studere kemi på online-kurser?
 • Hvad er opløselighed?
 • Hvad er opløselighedsligevægt?
 • Hvad er Opløselighedsreglen?
 • Hvad er opløsning (kemi)?
 • Hvad er opløsningsmiddel?
 • Hvad er optisk isomeri?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske atom-orbitaler?
 • Hvad er antallet af organiske stoffer?
 • Hvad er estere?
 • Hvad er organisk kemi?
 • Hvad er organiske stoffer?
 • Hvad er sukkerarter?
 • Hvordan kan man fremstille amylacetat?
 • Hvordan kan man fremstille ethylacetat?
 • Hvornår udvikledes den organiske kemi?
 • Hvad er organisk forbindelse?
 • Hvordan kan man påvise organisk stof i drikkevand?
 • Hvad er organofluor-kemi?
 • Hvem er Wilhelm Ostwald?
 • Hvordan kan man fremstille ovnsværte?
 • Hvad er oxidation og reduktion?
 • Hvad er oxidationstal?
 • Hvad er oxygen?
 • Hvordan dannedes oxygen i luften?
 • Hvordan kan man fremstille ilt med brintoverilte?
 • Hvordan kan man fremstille ilt med et batteri?
 • Hvordan påvises ilt i luften med brænding af papir i et glas?
 • Hvordan påvises ilt i luften med jernfilspåner?
 • Hvor har oxygenkoncentrationen været i luften gennem Jordens historie?
 • Hvad er ozon?
 • Hvad er palladium?
 • Hvilken betydning havde Paraselsus inden for kemi?
 • Hvad fik Linus Pauling Nobelprisen i kemi for?
 • Hvem er Carl Th. Pedersen?
 • Hvem er Thorvald Pedersen?
 • Hvad er pentan?
 • Hvad er peptidbinding?
 • Hvad betyder forstavelsen "per"?
 • Hvordan kan man fremstille pergamentpapir?
 • Findes der en app med det periodiske system?
 • Hvad er periodiske system?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske det periodiske system?
 • Hvornår opdagede man det periodiske system?
 • Hvad er et pesticid kemisk set?
 • Hvad er pH?
 • Hvad er en pH-indikator?
 • Hvordan virker pH-indikatorer?
 • Kan blomster være pH-indikatorer?
 • pH-målinger af jord og vandløb?
 • Hvad er pH-værdi?
 • Hvordan kan man fremstille ureaplast?
 • Hvordan man kan fremstille plast?
 • Hvordan opdeler man plast efter deres evne til at tåle opvarmning?
 • Hvad er platin?
 • Kan voksne blive vaccineret mod Pneumokokker?
 • Hvad er polonium?
 • Hvad er polyetylentereftalat?
 • Hvad er polyklorerede bifenyler?
 • Hvad er polyvinylchlorid?
 • Hvad er potaske?
 • Hvem er Valdemar Poulsen?
 • Hvilken betydning havde Joseph Priestley for kemien?
 • Hvad er produkt (kemi)?
 • Hvad er propan?
 • Hvad er propen?
 • Hvad er protein?
 • Hvad er proton?
 • Hvad er pyrex-glas?
 • Hvad er radikal (kemi)?
 • Hvad er radiokemi?
 • Hvad er raffinaderi?
 • Hvem er William Ramsay?
 • Hvad er reaktant?
 • Hvad er reaktionshastighed?
 • Hvad er reaktionsskema?
 • Hvad er redoxreaktion?
 • Hvad er reduktion (kemi)?
 • Hvad er resonans (kemi)?
 • Hvad er respiration?
 • Hvad er en reversibel reaktion?
 • Hvem er Robert Robinson?
 • Hvad er rubidium?
 • Hvorfor eksploderer rubidium i vand?
 • Hvorfor er rubiner røde?
 • Hvad er rullelag?
 • Hvad er rust?
 • Hvem er Ernest Rutherford?
 • Hvem er Lavoslav Ružicka?
 • Hvem er Paul Sabatier?
 • Hvad betyder salte for plantevæksten?
 • Hvad er salt?
 • Hvad er saltsyre?
 • Hvad er sarin?
 • Hvilken betydning havde Carl Wilhelm Scheele for kemien?
 • Hvem er Richard R. Schrock?
 • Hvad er Schrøder-Plast?
 • Hvad er selen?
 • Hvad er sennepsgas?
 • Hvad er sidekæde?
 • Hvad er silicium?
 • Hvad er silikat?
 • Hvad er en skeletformel?
 • Hvad fik Jens Christian Skou Nobelprisen for?
 • Hvordan kan man fremstille sæbe af smør?
 • Hvad er smørsyre?
 • Hvad er soda?
 • Hvem er Frederick Soddy?
 • Hvad er en spejlbilledisomerer?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske IR- og NMR spektroskopi?
 • Har kemi været et tema Spiderman?
 • Hvad er sprængstof?
 • Hvad er spændingsrækken?
 • Hvad betyder standardbetingelser?
 • Hvem er Wendell Meredith Stanley?
 • Hvad er stearin?
 • Hvordan kan man fremstille sæbe af stearinlys?
 • Hvad skyldes lyset i stearinlys?
 • Hvordan kan man fremstille stempelfarve?
 • Hvad er stereoisomer?
 • Hvad er stereokemi?
 • Hvad er steroid?
 • Hvad er en stofmængde?
 • Hvad er strontium?
 • Hvordan er strontiums farve i en flammetest?
 • Hvad er styren?
 • Hvad er støkiometri?
 • Hvad er sublimation?
 • Hvad er substitution (kemi)?
 • Hvad er sukker?
 • Hvad er sukkerarter?
 • Hvad er sulfat?
 • Hvem er James B. Sumner?
 • Hvad er Superfos?
 • Har kemi været et tema i fantasy-film og -bøger?
 • Hvad er suspension (kemi)?
 • Hvem er Akira Suzuki?
 • Hvad er svag syre?
 • Kan man lave stole af svampe?
 • Hvad er svovl?
 • Hvad er svovlbrinte?
 • Hvad er svovlsyre?
 • Hvad er syntese?
 • Hvad er syntese (kemi)?
 • Kan man undgå katalysatorer ved kemisk syntese?
 • Hvad er syre?
 • Hvad er syre-basereaktion?
 • Hvad er syrerester og valenser?
 • Hvordan kan husketeknik bruges til at huske syrer og baser?
 • Hvad er syrestyrkekonstant?
 • Hvad er sæbe?
 • Hvad er sæbers egenskaber?
 • Hvilke egenskaber har sulfosæber?
 • Hvordan kan man fremstille sæbe af fedtstoffer fra slagterier?
 • Hvordan kan man fremstille sæbe af smør?
 • Hvordan kan man fremstille sæbe af stearinlys?
 • Hvordan kan man fremstille vaskepulver?
 • Hvad er nanosølv?
 • Hvad er sølv?
 • Hvad er sølvnitrat?
 • Hvad er termit (pyroteknik)?
 • Hvad er en tetraederstruktur?
 • Hvad er tetrahydrocannabinol?
 • Hvad er theobromin?
 • Hvad er tin?
 • Hvad er titrering?
 • Hvad var De Tre Principper?
 • Hvad er triglycerid?
 • Hvad er trivialnavn?
 • Hvad er trotyl?
 • Hvordan kan man skrive med blå skrift på hvidt papir?
 • Hvordan kan man skrive med hvid skrift på blåt papir?
 • Hvordan laves De svævende sæbebobler?
 • Hvordan laves Den brændende tråd?
 • Hvordan laves Den skrivende glød?
 • Hvordan laves Den skårede finger?
 • Hvordan laves Det beskrevne æg?
 • Hvordan laves hemmeligt blæk?
 • Hvordan laves Vand til Vin?
 • Kan man lave trylleri med kemi?
 • Hvad er trætjære?
 • Hvordan kan man fremstille mærkeblæk til tøjmærkning?
 • Hvad er tåregas?
 • Hvad er ultraviolet lys?
 • Hvad er "Cykelkemi"?
 • Hvilken risiko er der ved kemiforsøg i skolen?
 • Hvordan bliver kemiske mekanismer opfattet af elever?
 • Hvornår blev de første kemisæt til børn og unge fremstillet?
 • Hvornår indførtes kemiundervisning i skolen?
 • Kan husketeknik bruges til at huske kemi(1)?
 • Kan husketeknik bruges til at huske kemi(2)?
 • Kan husketeknik bruges til at huske kemi(3)?
 • Kan husketeknik bruges til at huske kemi(4)?
 • Kan man begynde kemiundervisning ved at undervise i mekanismerne bag kemi?
 • Hvordan fremstilles en krystalhave?
 • Hvad er uorganisk?
 • Hvad er uorganisk kemi?
 • Hvad er uran?
 • Hvad er urea?
 • Hvem er Harold Clayton Urey
 • Hvad er urinstof?
 • Kan man lave kemisk kontrol af urtemedicin?
 • Hvad er valens?
 • Har man udviklet et nyt vancomycin?
 • Hvad er vand?
 • Kan man tiltrække vand ved nanoteknologi?
 • Hvad er vands autoprotolyse?
 • Hvad er vaskemiddel?
 • Hvordan kan man fremstille vaskepulver?
 • Hvordan kan man fremstille middel til vinduespolering?
 • Hvem er Artturi Ilmari Virtanen?
 • Hvad er voks?
 • Hvem er Otto Wallach?
 • Hvad fik Alfred Werner Nobelprisen i kemi for?
 • Hvem er Heinrich Otto Wieland?
 • Hvem er Adolf Otto Reinhold Windaus?
 • Hvem er Flemming Woldbye?
 • Hvad er zink?
 • Hvordan laves zinktryk?
 • Hvem er Richard Zsigmondy?
 • Hvad er ædelgas?
 • Hvad er ædelmetal?
 • Hvad er ækvivalenspunkt?
 • Hvad er ætanol?
 • Hvad er Ångstrøm?


 • bionyt@gmail.com