Supplement til blad nr. 162BioNyt nr. 162 er et temanummer om spiselige insekter og behandling af fobi mod dyr.

FAO anbefaler, at bl.a. de vestlige lande (f.eks. Europa) begynder at spise insekter, fordi det på talrige måder vil være godt for miljøet, men også er sundt. Bladet indeholder også en detaljeret beskrivelse af fobi, og hvordan fobi kan behandles. 20-25% af befolkningen i vestlige lande har en vis fobi mod et eller andet dyr. En ud af 17 personer har en alvorlig fobi, som kan influere på, hvad personen kan gøre. Desuden indeholder bladet artikler om ny forskning inden for forskellige emner.

Køb af bladet (det trykte blad): her

Køb e-bog (hele bladet, 64 sider A4, tætskrevet) om spiselige insekter og helbredelse for fobi mod dyr. Kan downloades straks som PDF-fil ved købet).
Buy now
KØB UNDERVISNINGSSITE OM INSEKTER (tlf./sms: 21729908, email: bionyt@gmail.com)


KILDER TIL BIONYT VIDENSKABENS VERDEN NR. 162 - afsnittet om ny forskning


Insektavl i Danmark.

Navne og adresser:
  • Biolog holder foredrag på skoler mv. om spiselige insekter: Ole Terney, tlf./sms: 21729908, bionyt@gmail.com, og har også skrevet publikationen BioNyt Videnskabens Verden nr. 162 om spiselige insekter BioNyt Videnskabens Verden nr. 162 om spiselige insekter
  • Kok, der tilbereder insekter: Nina Askov, www.buglady.dk.
  • Dansker med adresse i London har startet crobar-projektet (energi-bar med fårekylling-mel): Christine Spliid, www.croprotein.com
  • Forsker holder Folkeuniversitetskurser i at spise insekter: Hans Joachim Offenberg, og har også skrevet en bog om myrer
(send gerne oplysninger om flere navne til bionyt[a]gmail.com)

Spørgsmål vedr. BioNyt Videnskabens Verden nr. 162

(Tryk på spørgsmålet for at få svar):TEMA: Fobi/ Forekomst

Er fobier mere almindelige hos kvinder?


:TEMA: Fobi/ Forekomst

Hvad er årsagerne til udvikling af en fobi?


:TEMA: Fobi/ Forekomst

Hvordan udvikles en fobi?


:TEMA: Fobi/ Terapi

Hvordan kan fobi og afsky behandles?


:TEMA: Fobi/ Terapi

Kan fobi påvirkes af, hvordan man tænker?


:TEMA: Fobi/ Terapi

Hvordan kan man fjerne en fobi?


:TEMA: Fobi/ Terapi

Hvordan konfronterer man sig over for en fobi?


:TEMA: Fremtidens mad/ Alger

Kan mikroalger bruges til mad?


:TEMA: Fremtidens mad/ Kunstigt kød

Kan man lave kunstigt kød?


:TEMA: Fremtidens mad/ Kunstigt kød

Kan man lave kunstige østers?


:TEMA: Fremtidens mad/ Kunstigt kød

Kan man lave gennemsigtig Sashimi-sushi?


:TEMA: Fremtidens mad/ Kunstigt kød

Kan man lave kunstige hamburgere?


:TEMA: Fremtidens mad/ Landbrug

Kan man lave landbrug under jorden?


:TEMA: Fremtidens mad/ Landbrug

Kan man lave landbrug i luften?


:TEMA: Fremtidens mad/ Methangas

Kan man lave protein ud af methangas?


:TEMA: Fremtidens mad/ Olie

Hvad er vedvarende olie?


:TEMA: Insekter

Hvad er et insekt?


:TEMA: Insekter

Er insekter skadelige eller gavnlige?


:TEMA: Insekter

På hvilke måder er insekter gavnlige?


:TEMA: Insekter/ Gavnlige

Hvad betyder insekter for bestøvning af blomster?


:TEMA: Insekter/ Gavnlige

Kan insekter bruges til skadedyrbekæmpelse?


:TEMA: Insekter/ Gavnlige

Hvad er biologisk bekæmpelse af skadedyr på planter?


:TEMA: Insekter/ Gavnlige

Er gødningsbiller nyttige?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Hvor meget honning produceres i verden?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Hvor meget silke produceres om året?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Hvad er shellac?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Hvad er karmin (cochenille-ekstrakt)?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Kan man lave karmin (cochenille-ekstrakt) kunstigt?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Hvad er resilin-gummi?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Hvad er kitin og chitosan?


:TEMA: Insekter/ Produkter

Kan man udvinde olie fra insekter?


:TEMA: Madspild

Hvor meget af verdens kornproduktion går tabt?


:TEMA: Madspild

Hvordan kan madspild undgås?


:TEMA: Madspild

Hvor stort er madspildet i Danmark?


:TEMA: Madspild

Hvor meget mad smider hver dansker ud årligt?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Hvor stor er den globale produktion af husdyr?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Konkurrerer produktion af husdyrfoder med andre ressourcer?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Konkurrerer produktion af spiselige insekter med andre ressourcer?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Hvor meget jordareal lægger produktionen af kød fra husdyr beslag på?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Hvor mange tons foder til husdyr produceres i verden pr. år?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Hvor stor en andel af verdens kornproduktion bruges som foder til husdyr?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Hvor mange tons protein bruges som foder til husdyr i verden pr. år?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Hvor stor en andel af verdens kornproduktion bruges til produktion af bioethanol?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden /Husdyrproduktion

Hvor meget importerer Kina af sit dyrefoder?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor mange mennesker vil der være på Jorden i fremtiden?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor mange mennesker vil der være i verden i 2050?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor mange mennesker vil der være i verden i 2100?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Vil landbrugsproduktionen i verden stige eller falde i fremtiden?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor stor vil landbrugsproduktionen være i 2100 i forhold til i 2009?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor meget er det globale forbrug af kød øget gennem de sidste 20 år (data fra ca. 1994-2014)?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor stort er behovet for at øge den globale kødproduktion i fremtiden?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor mange mennesker sulter?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor mange mennesker bor i byer?


:TEMA: Protein-behovet i fremtiden

Hvor vil man kunne få protein fra i fremtiden?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvad siger religionerne om at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Må man spise insekter i kirken?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvem har afsky mod at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvad er begrundelserne for ikke at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvad er oprindelsen til afsky mod at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvorfor blev kun nogle få dyr til husdyr?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvordan nedbrydes afsky mod at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvad betyder sproget for vores lyst til at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Er det let at ændre afsky mod at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Har man altid spist hummer?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvordan kan nye fødevarer blive accepterede at spise?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Findes der insekter i den mad, vi spiser?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvem spiser ikke insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Har små børn afsky mod at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Har indere mere afsky mod at spise insekter end amerikanere har?


:TEMA: Spiselige insekter/ Afsky

Hvordan får man lettest folk til at vænne sig til at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Forskning

Forsker man i Danmark i spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Forskning

Afholdes der internationale konferencer om spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Forskning

Forsker man i spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Forskning

Kan man bruge stueflue-larver til hønsefoder?


:TEMA: Spiselige insekter/ Forskning

Hvordan sorterer man stuefluelarver fra?


:TEMA: Spiselige insekter/ Forskning

Er insektmel lige så brugbart som fiskemel?


:TEMA: Spiselige insekter/ Forskning

Findes der videnskabelige tidsskrifter om insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Kan insekter blive den næste generation af landbrug?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Findes der sammenslutninger af insektavlere i Europa?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Avler man spiselige insekter i Sydafrika?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Avler man insekter i Mexico?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Avler man black soldier flies?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Avler man melorme til spisning for mennesker?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Avler man fårekyllinger for spisning til mennesker?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl

Støtter Danmark udvikling af insektavl i udviklingslandene?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Kan insektavl udnytte spildprodukterne fra fødevareproduktionen?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Kan affaldsproblemer løses ved hjælp af insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er insekter effektive til at udnytte foderet?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvilke fordele er der ved at opdrætte spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er det let at starte insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er opdræt af spiselige insekter ressourcekrævende?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er opdræt af spiselige insekter lavteknologisk eller højteknologisk?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Giver opdræt af spiselige insekter hurtig pengeomsætning?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Giver opdræt af spiselige insekter flere indtægtskilder til avleren?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor meget mindre areal kræves til insektavl i forhold til kvægavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er der sæsonudsving ved opdræt af spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Kan fattige opdrætte spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er det bæredygtigt at opdrætte spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er der lille foderbehov ved at opdrætte spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er der stigende råstofpriser på fødevareområdet?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er der lille vandforbrug ved at opdrætte spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er der behov for lys ved opdræt af spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Kan insektavl bruges til at fjerne affald og undgå spild?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Kan insektavl bruges til at fjerne forurening?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stor er miljøbelastningen ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stor er nitrogen-udledningen ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stor er transportbehovet ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stor er CO2-udledningen ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stort er antibiotika-behovet ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stort er pesticid-behovet ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stort er behovet for GMO ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er der etiske problemer ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Hvor stort er behovet for hormontilskud ved insektavl?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Kan insektavl frembringe nyttige biprodukter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Insektavl/Fordele

Er der fordele ved kitin, som kan udnyttes?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Skrev Aristoteles om at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvor kan man købe spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan insekter erstatte kød?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan insekter være giftige?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvilke insekter spises?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvor mange insektarter spises af mennesker?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvordan er smagen af spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvilken næringsværdi har spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Indeholder spiselige insekter essentielle aminosyrer?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Indeholder spiselige insekter vitaminer?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er der gluten i spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er der zoonose-risiko ved at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er der sundheds-risiko ved at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er der sundheds-risiko ved at spise køllesværmere (Zygaena)?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er der sundheds-risiko ved at spise thiamin-bindende glycosider?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Findes der giftige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan insekter indeholde parasitter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvad er smittekilden til chagas-parasitten?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan insekter indeholde skadelige bakterier?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan insekter indeholde bly?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan insekter indeholde pesticider?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man dø af at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er der en allergi-risiko ved at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er det allergi-beskyttende at spise insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvem spiser insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiste mennesket insekter under dets evolutionære udvikling?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvor mange etniske menneske-grupper spiser insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvor mange mennesker spiser insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvor mange forskellige insektarter spises af mennesker?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvor mange mennesker er afhængig af at spise insekter for at få protein nok?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man oftere insekter i tropiske lande?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Optræder insekter i større sværme i troperne?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er insekter større i troperne?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvilket land i Europa var først til at godkende insekter til spisning?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i forretninger i Holland?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i forretninger i England?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvad er firmaet Ento?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Er der danskere, der sælger spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i Tyskland?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i USA?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiste de indfødte i Amerika insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i Canada?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i Italien?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter på De Kanariske Øer ?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Kenya og Tanzania?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Uganda?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Ghana?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i DDR Congo?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Cameroon?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Mali?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Sydamerika?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Hvad er ormen i mezcal-likør?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser de indfødte i Sydamerika insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i Thailand?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Cambodia?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man insekter i Laos og Malaysia?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man købe spiselige insekter i Japan?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Har man studeret aboriginernes spisning af insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man spise bier?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man spise græshopper?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man spise cicader?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man spise myrer?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Kan man spise termitter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum

Spiser man vævermyrer?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum/Kogebøger

Findes der kogebøger om spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum/Lovgivning

Er det tilladt at sælge spiselige insekter i Danmark?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum/Lovgivning

Hvordan er lovgivningen om spiselige insekter?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum/Lovgivning

Må man sælge spiselige insekter i Europa?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum/Lovgivning

Hvilke spiselige insekter er godkendt til salg i Europa?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum/Lovgivning

Hvilke regler gælder for insektavlere, der avler til konsum på det belgiske marked?


:TEMA: Spiselige insekter/ Konsum/Lovgivning

Hvilke regler gælder for insektavlere i Holland, der avler til konsum?