VIGTIGT AT KUNNE, LET AT LÆRE - hvis du ser nogen få et slagtilfælde

Under en havefest snublede en pige - Ingrid - og
faldt. Hun forsikrede alle at hun havde det godt
(de tilbød at ringe efter læge) og bare var
snublet over en lille sten, for hun havde nye sko
på.

De hjalp hende at ordne sig og gav hende en ny
tallerken mad - og selv om hun virkede lidt rystet,
fortsatte Ingrid med at more sig resten af
aftenen.

Ingrids mand ringede senere og fortalte, at hans
kone var blevet kørt på hospitalet.
Kl. 6:00 var hun død.

Hun havde fået et slagtilfælde til festen. Men
havde man vidst, hvordan man genkender
tegnene på slagtilfælde, havde Ingrid måske
fortsat været i live i dag.

DET TA'R BARE NOGLE MINUTTER AT LÆSE DETTE

En neurolog siger, at hvis han får en slagpatient i
hænderne inden 3 timer, kan han totalt ophæve
effekten af slagtilfældet.... totalt!

Han siger, at det vanskelige er at genkende
slagtilfældet, få det diagnosticeret, og få
patienten til læge inden 3 timer.

AT GENKENDE ET SLAGTILFÆLDE

Nu siger lægerne, at alle kan lære at genkende et
slagtilfælde ved at stille tre enkle spørgsmål:

1. * Bed personen om at LE.

2. * Bed personen om at LØFTE BEGGE ARMENE.

3. * Bed personen om at SIGE EN ENKEL SÆTNING
(sammenhængende) ( f.eks. Solen skinner i dag).

Hvis personen har problemer med nogen af disse
opgaver: ring snarest 112 og beskriv symptomerne.

En hjertespecialist siger, at hvis alle som får
denne e-mail, sender den til 10 personer, kan
du regne med at mindst ét liv vil kunne reddes
hvert år.

VÆR EN VEN OG DEL DETTE MED SÅ MANGE VENNER
SOM MULIGT - du kan redde liv.

Fra Hjerteforeningen:

LÆS DETTE OG SEND VIDERE SOM MAIL
Det kan hjælpe andre - og dig selv
Hvert år rammes ca. 15.500 danskere af apopleksi. I langt de fleste tilfælde
er der tale om en blodprop i hjernen. Knap hver tredje lever resten af livet
med alvorlige mén. HjerneSagen og Hjerteforeningen beder med denne mail om
din hjælp til at udbrede kendskabet til symptomer på en blodprop i hjernen.
Alt for få danskere kender symptomerne på en blodprop i hjernen. Kender du
dem? Det kan gøre en forskel, hvis du gør.
Kend symptomerne, så du kan træde til og gøre en forskel for et medmenneske
og dig selv. RING 1-1-2 og tilkald ambulance, hvis du bemærker et eller
flere af de nedenstående symptomer hos et andet menneske - eller hvis du
mærker dem hos dig selv:

* Talebesvær og forståelsesbesvær
* Hængende mundvig og eventuelt synkebesvær
* Føleforstyrrelser eller lammelser i arme og/eller ben i den ene side
af kroppen


Ved behandling inden for 3 timer er der mulighed for at reducere varige mén.
Send denne mail videre til familie, venner og bekendte, så mange flere
kender symptomerne på en blodprop i hjernen.
Hjerteforeningen og HjerneSagen takker for din hjælp.
Læs mere på www.hjerteforeningen.dk og www.hjernesagen.dk