BioNyt - Videnskabens Verden


Kilde nr. 11220

Alle de kemikalier der benyttes i skolerne har deres egne datablad med sikkerhedsforskrifter, som er udarbejdet i samarbejde med myndighederne. Når man på en skole køber kemikalier, medfølger der datablade med leveran­dørens brugsanvisninger. På f.eks. en af forehandlernes hjemmeside er der adgang til disse oplysninger, men der står ikke om skolen må bruge kemikaliet eller ej.Hvis linket er ndret kan den oprindelige tekst fs ved at sende en mail: bionyt@gmail.com