BioNyt - Videnskabens Verden


Kilde nr. 11182


Sara Ringgaard Price
PR-ansvarlig / Head of PR
Toldbodgade 55
1253 København K
T: (+45) 70 20 21 31
M: (+45) 23 23 80 04
F: (+45) 39 17 89 10
E: sara@kompas.dk
W: www.kompas.dk


2 vedhæftede filer
Vis eksempel af vedhæftet fil Pressemeddelelse - Første godkendelse af pneumokok-pneumoni vaccine til voksne.pdf
[PDF]
Vis eksempel af vedhæftet fil Pressemeddelelse - Første godkendelse af pneumokok-pneumoni vaccine til voksne.docx
[Word]

Første vaccine godkendt til forebyggelse af pneumokok-pneumoni

(lungebetændelse) hos voksne

Vaccinen Prevenar 13® har siden 2010 har været en del af det danske børnevaccinationsprogram. Siden

marts 2015 har vaccinen, som den eneste vaccine på markedet, haft en godkendt indikation til

forebyggelse af pneumokok-pneumoni hos voksne. Sundhedsstyrelsen har med virkning fra august 2015

givet klausuleret tilskud til vaccinen Prevenar 13® for alle KOL-patienter over 65 år og øvrige KOL-
patienter med en lungekapacitet (FEV1) under 40 %.

1.700 voksne danskere dør årligt af pneumoni

Ætiologien bag pneumoni er mangfoldig. Hyppigst skyldes pneumoni bakterien streptococcus pneumoniae.

Alene i Danmark er der op mod 150.000 tilfælde af pneumoni årligti

indlæggelser og 10.000 genindlæggelserii. Hvert år dør 1.700 voksne i Danmark af pneumoniiii

Særligt ældre og personer med kroniske sygdomme eller nedsat immunforsvar har øget risiko for at få

pneumoni, og har man først haft pneumoni én gang, stiger risikoen for at blive ramt igen. Samtidig er

indlæggelser med pneumoni omkostningstunge for samfundet.

Derfor er det godt nyt, at vaccinen Prevenar 13® i marts 2015 fik godkendt en ny indikation til aktiv

immunisering med henblik på forebyggelse af pneumoni forårsaget af streptococcus pneumoniae hos

voksne fra 18 år og hos ældre personer. Derfor kan vaccinen i dag bruges i alle aldersgrupperiv

Nu gives der tilskud til vaccine for KOL-patienter

Sundhedsstyrelsen har med virkning fra august 2015 givet klausuleret tilskud til vaccination med Prevenar

13® til forebyggelse af pneumokok-sygdom, herunder pneumoni, for alle KOL-patienter over 65 år samt for

alle KOL-patienter med en lungekapacitet (FEV1) under 40 %. Derudover giver Sygesikringen Danmark

tilskud til egenbetalingen for deres medlemmer.

Vaccinen vil kunne gøre en stor forskel for de mange danskere, som i dag lider af KOL, vurderer overlæge

ved lungemedicinsk afdeling på Århus Universitetssygehus, dr. med., Anders Løkke:

”KOL-patienter har en større risiko for at få lungebetændelse end andre, og de har også sværere ved at

komme sig igen. Vi ser ofte, at de samme personer indlægges igen og igen med lungebetændelse. Særligt

for ældre KOL-patienter og patienter med en svært forringet lungekapacitet vil en vaccine mod

lungebetændelse formentlig have en værdifuld forebyggende effekt, og med tilskud er der tale om en ret

overkommelig pris for langt de fleste i den relevante målgruppe,” fortæller Anders Løkke.

Pneumoni koster samfundet milliarder af kroner

Vaccinen vil have stor gavnlig effekt for den enkelte, og for samfundet. Indlæggelseskrævende pneumoni

koster det danske samfund i størrelsesordenen 5,3 mia. kr. årligtv

% af disse omkostninger, hvoraf en tredjedel er skyldes den kommunale medfinansiering til de pneumoni-

forårsagede hospitalsindlæggelser, og to tredjedele skyldes kommunale udgifter til den efterfølgende pleje

og rehabilitering.

Et registerbaseret studie, foretaget af Pfizer, COWI og tre danske kommuner (Gladsaxe, Holbæk og Lolland),

viser, at for en gennemsnitlig dansk kommune med 50.000 indbyggere over 18 år koster pneumoni omkring

20 mio. kr. set over 6 månedervi. Ligeledes viser studiet, at en gennemsnitlig borger indlagt med pneumoni

koster 135.000 kr. ekstra de første 6 måneder efter pneumoni-indlæggelsen set i forhold til en

sammenlignelig borger, der ikke indlægges med pneumoni (tal for andet halvår 2013).

Resultaterne af studiet, som netop er publiceret i tidsskriftet International Journal of COPD, peger på, at

der kan være mange penge at spare på samfundsplan ved en forebyggende indsats mod pneumoni.

Prevenar 13® - Overblik over egenbetaling for patienter omfattet af tilskudsklausul

Tilskudsgrænser for 2015:

Medicintilskud gennem det

seneste år (CTR1

0-925 kr. 0 kr. 832,50 Mellem 0 kr. og 416 kr.

925-1.515 kr. 50 kr. 416,25 Mellem 0 kr. og 208 kr.

1.515-3.280 kr. 75 kr. 208,13 Mellem 0 kr. og 104 kr.

Over 3.280 kr. 85 kr. 124,88 Mellem 0 kr. og 62 kr.

>17.738 kr. (kronikerbevilling) 100 kr. 0,00 kr. 0

), kr.

Tilskudsprocent %Patientbetaling for

Prevenar 13® efter

Sygesikringstilskud

1. CTR = det Centrale Tilskudsregister, hvor køb af lægemidler på recept med tilskud bliver registreret. Registret tæller købene sammen for

2. Når Prevenar 13® købes på apoteket, vil medlemmer af Gruppe 5, der opfylder klausulen, blive indberettet til CTR. Dette udløser

3. Patientens egenbetaling efter sygesikringstilskud afhænger af aktuel tilskudspris samt af hvor meget tilskud patienten i forvejen har fået

hver tilskudsperiode (12 mdr.), så apotekets systemer kan få besked om, hvor høj tilskudsprocenten bliver.

yderligere 50 % tilskud til egenbetalingen fra ”Danmark” forudsat, at der ikke findes et billigere synonymt præparat. Medlemmer af

Gruppe 1 og 2 vil få 100 % i tilskud under samme forudsætninger. Hvis medlemmerne ikke opfylder klausulen (og købet dermed ikke

indberettes til CTR) vil ”Danmark” udbetale 50 % i tilskud til alle 3 grupper.

til medicin gennem de seneste 12 måneder. Hvis tilskudsprisen er 832,50 kr., og patienten fx har fået medicin for 1.000 kr. bliver udgiften

for patienten 416,25 kr., da det offentlige herved yder et tilskud på 50 %. Er patienten tilmed medlem af Sygesikring Danmark i gruppe 5

bliver egenbetalingen yderligere reduceret til højst 208 kr.

Bemærk: Alle priser er beregnet ud fra Pfizer Danmarks priser for Prevenar 13®. Hvis et billigere alternativ fra en parallelimportør er tilgængelig, vil

patientens egenbetaling blive lavere.

Patienter, som er omfattet af tilskudsklausulen for Prevenar 13® skal have en recept og købe vaccinen på apoteket, før tilskuddet kan udløses.

Denne pressemeddelelse udsendes på vegne af Pfizer ApS. Læs mere om Prevenar 13® her:

http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/PdfFileServlet?formulationid=11838&lang=da

Kontakt

For yderligere information om Prevenar 13®, kontakt venligst:

Commercial Lead, Vaccines, M.Sc. Pharm. Lars Buchholtz, Pfizer

Tlf.: 29 20 34 83, e-mail: lars.buchholtz@pfizer.com

Sr. Manager Public Affairs & Policy Hans-Jacob Randskov, Pfizer

Tlf.: 29 20 32 49, e-mail: hans-jacob.randskov@pfizer.com

Overlæge ved lungemedicinsk afdeling på Århus Universitetssygehus, dr. med., Anders Løkke

Tlf.: 28 89 41 97

PR-ansvarlig Sara Ringgaard Price, Kompas Kommunikation

Tlf.: 23 23 80 04, e-mail: sara@kompas.dkZ. Hoare og W. S. Lim, ”Pneumonia: Update on diagnosis and management” BMJ, årg. 332, pp. 1077-79, 2006.

i

ii Flere indlæggelser med lungebetændelse. Sygehusbenyttelse 2011. Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 506, 5. oktober

2012.

iii Dødsårsagsregistret 2013. Statens Serum Institut, 2014.

iv Alle patienter >6 uger.

Brogaard SL, Nielsen MBD, Nielsen LU, Albretsen TM, Bundgaard M, Anker N, Appel M, Gustavsen K, Lindkvist RM,

v

Skjoldan A, Breinhild G, Poulsen PB. Health Care and Social Care Costs of Pneumonia in Denmark: A register-based

study of all citizens and COPD patients in three municipalities. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary

Disease 2015.

vi Brogaard SL, Nielsen MBD, Nielsen LU, Albretsen TM, Bundgaard M, Anker N, Appel M, Gustavsen K, Lindkvist RM,

Skjoldan A, Breinhild G, Poulsen PB. Health Care and Social Care Costs of Pneumonia in Denmark: A register-based

study of all citizens and COPD patients in three municipalities. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary

Disease 2015.=================

SAMME TEKST I OPRINDELIGT DOC-FORMAT

Første vaccine godkendt til forebyggelse af pneumokok-pneumoni

(lungebetændelse) hos voksne

Vaccinen Prevenar 13® har siden 2010 har været en del af det danske børnevaccinationsprogram. Siden

marts 2015 har vaccinen, som den eneste vaccine på markedet, haft en godkendt indikation til

forebyggelse af pneumokok-pneumoni hos voksne. Sundhedsstyrelsen har med virkning fra august 2015

givet klausuleret tilskud til vaccinen Prevenar 13® for alle KOL-patienter over 65 år og øvrige KOL-

patienter med en lungekapacitet (FEV1) under 40 %.

1.700 voksne danskere dør årligt af pneumoni

Ætiologien bag pneumoni er mangfoldig. Hyppigst skyldes pneumoni bakterien streptococcus pneumoniae.

Alene i Danmark er der op mod 150.000 tilfælde af pneumoni årligt1, som blandt andet medfører 30.000

indlæggelser og 10.000 genindlæggelser2. Hvert år dør 1.700 voksne i Danmark af pneumoni3.

Særligt ældre og personer med kroniske sygdomme eller nedsat immunforsvar har øget risiko for at få

pneumoni, og har man først haft pneumoni én gang, stiger risikoen for at blive ramt igen. Samtidig er

indlæggelser med pneumoni omkostningstunge for samfundet.

Derfor er det godt nyt, at vaccinen Prevenar 13® i marts 2015 fik godkendt en ny indikation til aktiv

immunisering med henblik på forebyggelse af pneumoni forårsaget af streptococcus pneumoniae hos

voksne fra 18 år og hos ældre personer. Derfor kan vaccinen i dag bruges i alle aldersgrupper4.

Nu gives der tilskud til vaccine for KOL-patienter

Sundhedsstyrelsen har med virkning fra august 2015 givet klausuleret tilskud til vaccination med Prevenar

13® til forebyggelse af pneumokok-sygdom, herunder pneumoni, for alle KOL-patienter over 65 år samt for

alle KOL-patienter med en lungekapacitet (FEV1) under 40 %. Derudover giver Sygesikringen Danmark

tilskud til egenbetalingen for deres medlemmer.

Vaccinen vil kunne gøre en stor forskel for de mange danskere, som i dag lider af KOL, vurderer overlæge

ved lungemedicinsk afdeling på Århus Universitetssygehus, dr. med., Anders Løkke:

”KOL-patienter har en større risiko for at få lungebetændelse end andre, og de har også sværere ved at

komme sig igen. Vi ser ofte, at de samme personer indlægges igen og igen med lungebetændelse. Særligt

for ældre KOL-patienter og patienter med en svært forringet lungekapacitet vil en vaccine mod

lungebetændelse formentlig have en værdifuld forebyggende effekt, og med tilskud er der tale om en ret

overkommelig pris for langt de fleste i den relevante målgruppe,” fortæller Anders Løkke.

Pneumoni koster samfundet milliarder af kroner

Vaccinen vil have stor gavnlig effekt for den enkelte, og for samfundet. Indlæggelseskrævende pneumoni

koster det danske samfund i størrelsesordenen 5,3 mia. kr. årligt5. Kommunerne betaler gennemsnitligt 49

% af disse omkostninger, hvoraf en tredjedel er skyldes den kommunale medfinansiering til de pneumoni-

forårsagede hospitalsindlæggelser, og to tredjedele skyldes kommunale udgifter til den efterfølgende pleje

og rehabilitering.

Et registerbaseret studie, foretaget af Pfizer, COWI og tre danske kommuner (Gladsaxe, Holbæk og Lolland),

viser, at for en gennemsnitlig dansk kommune med 50.000 indbyggere over 18 år koster pneumoni omkring

20 mio. kr. set over 6 måneder6. Ligeledes viser studiet, at en gennemsnitlig borger indlagt med pneumoni

koster 135.000 kr. ekstra de første 6 måneder efter pneumoni-indlæggelsen set i forhold til en

sammenlignelig borger, der ikke indlægges med pneumoni (tal for andet halvår 2013).

Resultaterne af studiet, som netop er publiceret i tidsskriftet International Journal of COPD, peger på, at

der kan være mange penge at spare på samfundsplan ved en forebyggende indsats mod pneumoni.

Prevenar 13® - Overblik over egenbetaling for patienter omfattet af tilskudsklausul

Tilskudsgrænser for 2015:

Medicintilskud gennem det

seneste år (CTR1), kr.

0-925 kr. 0 kr. 832,50 Mellem 0 kr. og 416 kr.

925-1.515 kr. 50 kr. 416,25 Mellem 0 kr. og 208 kr.

1.515-3.280 kr. 75 kr. 208,13 Mellem 0 kr. og 104 kr.

Over 3.280 kr. 85 kr. 124,88 Mellem 0 kr. og 62 kr.

>17.738 kr. (kronikerbevilling) 100 kr. 0,00 kr. 0

1. CTR = det Centrale Tilskudsregister, hvor køb af lægemidler på recept med tilskud bliver registreret. Registret tæller købene sammen for

2. Når Prevenar 13® købes på apoteket, vil medlemmer af Gruppe 5, der opfylder klausulen, blive indberettet til CTR. Dette udløser

3. Patientens egenbetaling efter sygesikringstilskud afhænger af aktuel tilskudspris samt af hvor meget tilskud patienten i forvejen har fået

hver tilskudsperiode (12 mdr.), så apotekets systemer kan få besked om, hvor høj tilskudsprocenten bliver.

yderligere 50 % tilskud til egenbetalingen fra ”Danmark” forudsat, at der ikke findes et billigere synonymt præparat. Medlemmer af

Gruppe 1 og 2 vil få 100 % i tilskud under samme forudsætninger. Hvis medlemmerne ikke opfylder klausulen (og købet dermed ikke

indberettes til CTR) vil ”Danmark” udbetale 50 % i tilskud til alle 3 grupper.

til medicin gennem de seneste 12 måneder. Hvis tilskudsprisen er 832,50 kr., og patienten fx har fået medicin for 1.000 kr. bliver udgiften

for patienten 416,25 kr., da det offentlige herved yder et tilskud på 50 %. Er patienten tilmed medlem af Sygesikring Danmark i gruppe 5

bliver egenbetalingen yderligere reduceret til højst 208 kr.

Bemærk: Alle priser er beregnet ud fra Pfizer Danmarks priser for Prevenar 13®. Hvis et billigere alternativ fra en parallelimportør er tilgængelig, vil

patientens egenbetaling blive lavere.

Patienter, som er omfattet af tilskudsklausulen for Prevenar 13® skal have en recept og købe vaccinen på apoteket, før tilskuddet kan udløses.

Denne pressemeddelelse udsendes på vegne af Pfizer ApS. Læs mere om Prevenar 13® her:

http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/PdfFileServlet?formulationid=11838&lang=da

Kontakt

For yderligere information om Prevenar 13®, kontakt venligst:

Commercial Lead, Vaccines, M.Sc. Pharm. Lars Buchholtz, Pfizer

Tlf.: 29 20 34 83, e-mail: lars.buchholtz@pfizer.com

Sr. Manager Public Affairs & Policy Hans-Jacob Randskov, Pfizer

Tlf.: 29 20 32 49, e-mail: hans-jacob.randskov@pfizer.com

Overlæge ved lungemedicinsk afdeling på Århus Universitetssygehus, dr. med., Anders Løkke

Tlf.: 28 89 41 97

PR-ansvarlig Sara Ringgaard Price, Kompas Kommunikation

Tlf.: 23 23 80 04, e-mail: sara@kompas.dk

1 Z. Hoare og W. S. Lim, ”Pneumonia: Update on diagnosis and management” BMJ, årg. 332, pp. 1077-79, 2006.

2 Flere indlæggelser med lungebetændelse. Sygehusbenyttelse 2011. Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 506, 5. oktober

2012.

3 Dødsårsagsregistret 2013. Statens Serum Institut, 2014.

4 Alle patienter >6 uger.

5 Brogaard SL, Nielsen MBD, Nielsen LU, Albretsen TM, Bundgaard M, Anker N, Appel M, Gustavsen K, Lindkvist RM,

Skjoldan A, Breinhild G, Poulsen PB. Health Care and Social Care Costs of Pneumonia in Denmark: A register-based

study of all citizens and COPD patients in three municipalities. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary

Disease 2015.

6 Brogaard SL, Nielsen MBD, Nielsen LU, Albretsen TM, Bundgaard M, Anker N, Appel M, Gustavsen K, Lindkvist RM,

Skjoldan A, Breinhild G, Poulsen PB. Health Care and Social Care Costs of Pneumonia in Denmark: A register-based

study of all citizens and COPD patients in three municipalities. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary

Disease 2015.Hvis linket er ændret kan den oprindelige tekst fås ved at sende en mail: bionyt@gmail.com