Tilbagekøb af gamle numre af BioNyt


Nr.104 tilbagekøbes for 35 kr pr. stk.
Nr.99 tilbagekøbes for 35 kr pr. stk.
Nr.98 tilbagekøbes for 35 kr pr. stk.
Nr.40/41 tilbagekøbes for 35 kr pr. stk.
Nr.17/18 tilbagekøbes for 35 kr pr. stk.
Andre numre tilbagekøbes også.

<% Mode = Request("Mode") if Mode = "Send" then Navn = Request("Navn") Adresse = Request("Adresse") Email = Request("Email") Kommentar = Request("Kommentar") Kommentar = Replace(Kommentar,vbCRLF,"
") Kommentar = Replace(Kommentar, "'","'") Kommentar = Replace(Kommentar,"<","<") txt = "Meddelelse sendt fra BioNyt.dk

" txt = txt & "Navn = " & Navn & "
" txt = txt & "Adresse = " & Adresse & "
" txt = txt & "Email = " & Email & "

" txt = txt & "Kommentar =
" & Kommentar & "
" newJMail "Meddelelse sendt fra BioNyt.dk", "bionyt@gmail.com", txt %>
<% else %> BioNyt - Videnskabens Verden
Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C.
Tlf.: 35376408
E-mail: bionyt@gmail.com
Internet: www.bionyt.dk

<% end if %>