PLACEBO
Hvad er placebo? Se her

Hvad er nocebo? Se her

Hvad er placebo-effekten? Se her

Bruges placebo altid i kliniske forsøg? Se her

Er der forskel på styrken af placebo? - Har fysisk påvirkning kraftigere placebovirkning? Se her

Er meta-analyser altid korrekte? - Er der kritik af metaanalyser? Se her

Er placebo et misforstået begreb? - Hvad er contextual healing? Se her

Er placebo et misvisende begreb? - Er der myter om placebo? - Kan en placebo-effekt opstå uden placebo? Se her

Er placebo i tankerne? Se her

Er placebo-effekten en fast størrelse? Se her

Er smerter, som reagerer på placeboeffekt, ikke reelle smerter? Se her

Findes der falsk placebo? - Hvad er falsk placebo? Se her

Findes der forskellige typer af placebo? - Skyldes placebo en betinget refleks? Se her

Findes der genetisk placebo-følsomme mennesker? - Findes der et placebo-gen? Hvem påvirkes af placebo? Se her

Findes der ubesvarede spørgsmål om placebo? Se her

Har antallet af piller betydning for placeboeffekten? Se her

Har brand-navnet på piller betydning for placeboeffekten? Se her

Har den kulturelle sammenhæng betydning for placeboeffekten? Se her

Har det at få en diagnose betydning for placeboeffekten? Se her

Har elektriske apparater og laserudstyr mv. en placeboeffekt? Se her

Har en pilles nyhed betydning for placeboeffekten? Se her

Har farven på pillerne betydning for placeboeffekten? Se her

Har lugten betydning for placeboeffekten? Se her

Har lægens konsultationsmåde betydning for placeboeffekten? Se her

Har lægens mimik og kropssprog betydning for placeboeffekten? Se her

Har lægens ord betydning for placeboeffekten? Se her

Har peptalk en placeboeffekt? Se her

Har placeboeffekten ved homeopati også negative virkninger? Se her

Har placebo-injektioner større placeboeffekt end placebopiller? Se her

Har prisen betydning for placeboeffekten? Se her

Har shamaner en placeboeffekt? Se her

Har snyde-akupunktur større placeboeffekt end placebopiller? Se her

Har snyde-operationer en placeboeffekt? Se her

Har snyde-ultralyd en placeboeffekt? Se her

Har troen på at man har tændt for sin pacemaker en placeboeffekt? Se her

Hvad er "tilbagefald til gennemsnittet" ("regression towards the mean")? Se her

Hvad er sand placebo? Se her

Hvad skal lægen, der vil give en sukkerpille, sige til patienten for at undgå snyd? Se her

Hvilke sygdomme har placebo-midler en effekt på? - Hvilke sygdomme har placebomidler en virkning på? - Virker placebo-midler på alle sygdomme? Se her

Hvor kraftig kan placebovirkningen være? Se her

Hvordan kan man tage højde for placebo ved medicinske forsøg? Se her

Hvordan kan man udnytte placebo-effekten? - Kan og bør placebo-virkningen udnyttes i fremtiden? - Anvender lægen placebo? - Bør lægen kunne udlevere et placebomiddel? Se her

Hvordan kan patienten (eller lægen) opdage, at der kun gives placebo? Se her

Hvordan omtales placebo? - Er placebo inaktivt - Er placebo inert? - Er placebo ikke-specifikt? Se her

Hvordan udnyttede man placebo-virkningen i gamle dage? Se her

Hvorfor når forskellige undersøgelser af placebo-effekten ofte til forskellige resultater? Se her

Kan alternativ-behandlere medføre skader (ud over at have en placeboeffekt)? Se her

Kan dyr opleve en placeboeffekt? Se her

Kan hjernescanninger vise placebo-effekten? - Kan man se placebovirkningen i hjernen? Se her

Kan immunsystemet reagere med en placeboeffekt? Se her

Kan man se placebo-virkningen på hjernescanninger? Se her

Kan placeboeffekten være stærkere end et stofs medicinske virkning? Se her

Kan placebomidlet give samme virkemåde som lægemidlet? Se her

Kan placebo-virkningen undgås i medicinske forsøg? Se her

Kan placebo-virkningen være objektiv? - Er placebo-virkningen altid subjektiv? Se her

Kræver placebo bevidsthed? Se her

Reagerer alle mennesker på placeboeffekten? Se her

Vanskeliggør placebovirkningen lægemiddelforskningen? Se her

Virker antidepressive midler blot via en placebovirkning? Se her

Virker placebo kun når man tror på det? - Kan man snyde folk, som ikke tror på placebo? Se her

Yderligere information. Se her

bionyt@gmail.com


Køb dette nummer