PLACEBO
Hvad er placebo? Se her (for abon.)

Hvad er nocebo? Se her (for abon.)

Hvad er placebo-effekten? Se her (for abon.)

Bruges placebo altid i kliniske forsøg? Se her (for abon.)

Er der forskel på styrken af placebo? - Har fysisk påvirkning kraftigere placebovirkning? Se her (for abon.)

Er meta-analyser altid korrekte? - Er der kritik af metaanalyser? Se her (for abon.)

Er placebo et misforstået begreb? - Hvad er contextual healing? Se her (for abon.)

Er placebo et misvisende begreb? - Er der myter om placebo? - Kan en placebo-effekt opstå uden placebo? Se her (for abon.)

Er placebo i tankerne? Se her (for abon.)

Er placebo-effekten en fast størrelse? Se her (for abon.)

Er smerter, som reagerer på placeboeffekt, ikke reelle smerter? Se her (for abon.)

Findes der falsk placebo? - Hvad er falsk placebo? Se her (for abon.)

Findes der forskellige typer af placebo? - Skyldes placebo en betinget refleks? Se her (for abon.)

Findes der genetisk placebo-følsomme mennesker? - Findes der et placebo-gen? Hvem påvirkes af placebo? Se her (for abon.)

Findes der ubesvarede spørgsmål om placebo? Se her (for abon.)

Har antallet af piller betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har brand-navnet på piller betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har den kulturelle sammenhæng betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har det at få en diagnose betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har elektriske apparater og laserudstyr mv. en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Har en pilles nyhed betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har farven på pillerne betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har lugten betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har lægens konsultationsmåde betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har lægens mimik og kropssprog betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har lægens ord betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har peptalk en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Har placeboeffekten ved homeopati også negative virkninger? Se her (for abon.)

Har placebo-injektioner større placeboeffekt end placebopiller? Se her (for abon.)

Har prisen betydning for placeboeffekten? Se her (for abon.)

Har shamaner en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Har snyde-akupunktur større placeboeffekt end placebopiller? Se her (for abon.)

Har snyde-operationer en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Har snyde-ultralyd en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Har troen på at man har tændt for sin pacemaker en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Hvad er "tilbagefald til gennemsnittet" ("regression towards the mean")? Se her (for abon.)

Hvad er sand placebo? Se her (for abon.)

Hvad skal lægen, der vil give en sukkerpille, sige til patienten for at undgå snyd? Se her (for abon.)

Hvilke sygdomme har placebo-midler en effekt på? - Hvilke sygdomme har placebomidler en virkning på? - Virker placebo-midler på alle sygdomme? Se her (for abon.)

Hvor kraftig kan placebovirkningen være? Se her (for abon.)

Hvordan kan man tage højde for placebo ved medicinske forsøg? Se her (for abon.)

Hvordan kan man udnytte placebo-effekten? - Kan og bør placebo-virkningen udnyttes i fremtiden? - Anvender lægen placebo? - Bør lægen kunne udlevere et placebomiddel? Se her (for abon.)

Hvordan kan patienten (eller lægen) opdage, at der kun gives placebo? Se her (for abon.)

Hvordan omtales placebo? - Er placebo inaktivt - Er placebo inert? - Er placebo ikke-specifikt? Se her (for abon.)

Hvordan udnyttede man placebo-virkningen i gamle dage? Se her (for abon.)

Hvorfor når forskellige undersøgelser af placebo-effekten ofte til forskellige resultater? Se her (for abon.)

Kan alternativ-behandlere medføre skader (ud over at have en placeboeffekt)? Se her (for abon.)

Kan dyr opleve en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Kan hjernescanninger vise placebo-effekten? - Kan man se placebovirkningen i hjernen? Se her (for abon.)

Kan immunsystemet reagere med en placeboeffekt? Se her (for abon.)

Kan man se placebo-virkningen på hjernescanninger? Se her (for abon.)

Kan placeboeffekten være stærkere end et stofs medicinske virkning? Se her (for abon.)

Kan placebomidlet give samme virkemåde som lægemidlet? Se her (for abon.)

Kan placebo-virkningen undgås i medicinske forsøg? Se her (for abon.)

Kan placebo-virkningen være objektiv? - Er placebo-virkningen altid subjektiv? Se her (for abon.)

Kræver placebo bevidsthed? Se her (for abon.)

Reagerer alle mennesker på placeboeffekten? Se her (for abon.)

Vanskeliggør placebovirkningen lægemiddelforskningen? Se her (for abon.)

Virker antidepressive midler blot via en placebovirkning? Se her (for abon.)

Virker placebo kun når man tror på det? - Kan man snyde folk, som ikke tror på placebo? Se her (for abon.)

Yderligere information. Se her (for abon.)

bionyt@gmail.com


Køb dette nummer