Denne side er et supplement til
BioNyt - Videnskabens Verden nr. 148 og nr.155.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden
her!

BioNyt nr.148: Om partikelfysik i CERN


Køb blad nr. 148 om CERN og Large Hadron Collider
Køb blad nr. 155 om Higgs-partikel-fundet

SVAR på spørgsmål om PARTIKELFYSIK:

Dele af denne side kræver abonnement
på BioNyt Videnskabens Verden

Læs om Higgs-partikel-fundet i 2012

Index til andre emner om partikelfysik på denne side:
Del 1: Spørgsmål inspireret af Dan Browns roman "Engle og dæmoner" (Angels and Demons, 2000): her

Del 2: Spørgsmål inspireret af Large Hadron Colliders (LHC) opstart 30. marts 2010 efter reparation:

Acceleratorer
ALICE-detektoren
Antielektroner
Antipartikler
Antiprotoner
Atomet
Baryon
Bosoner
CERN før LHC
CMS-detektoren
Databehandling
D-branes
Den elektromagnetiske kraft
Den elektrostærke kernekraft
Den elektrosvage kernekraft
Dimensioner
Driftuheld
Elektronen
Elementarpartikler
Fermioner
Fotonen
Fundamentale kræfter
Fundamentale partikler
Fælles teori
Gauge-teorier
GeV
Gluon
Gravitationskraften
Gravitonen
Gudepartiklen
Hadroner
Hierarkiproblemet
Higgs-feltet
Higgs-massen
Higgs-mekanismen
Higgs-partiklen
Isotop
Kaluza-Klein teori
Kaoner
Kemisk forbindelse
Kiralitetsproblemet
KK-teori
Kollisioner
Kosmologiske problem, Det
Kræfter
Kvanteproblemet
Kvarken
Ladning
Large Hadron Collider
LEP-acceleratoren
Leptoner
LHC
LHCb-detektoren
LHC's konstruktion
Luminositet
Magnetbøjning
Masse
Matematik
Mesoner
Molekyler
Mørk energi
Mørkt stof
Naturkræfter
Neutralinoen
Neutrinoer
Neutronen
Nuklid
Ny fysik
Partikler
Planck-energien
Planck-længden
Plank-skalaen
Positronen
Pioner
Protonen
Risikodebatten
Rumtiden
Schwarzschild-radius
Sorte huller
Spejlsymmetri
Spin
SPS-acceleratoren
Stabilitet
Standardmodellen
Strengteorien
Supergravitationsteorien
Superledning
Superpartnere
Supersymmetri
SUSY
Symmetri
TeV
Theory of Everything
Triggering
Tyngdekraften
Universets kritiske tæthed
W-bosonen
Z-bosonen

Acceleratorer

Har man fundet Higgs-partiklen?
Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner? Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvad var afløseren for SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af LEP-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var prisen for Large Hadron Collider? Hvad vil komme efter LHC-acceleratoren i CERN? Hvilke forsøg gjorde CERN før Large Hadron Collider? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor lang var byggetiden for Large Hadron Collider? Hvor længe vil LHC-acceleratoren i CERN kunne bruges? Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvor mange Higgs-partikler vil blive dannet i LHC-acceleratoren i CERN pr. år? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor mange sammenstød sker i LHC-acceleratoren i CERN pr. sekund? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvor stor er Large Hadron Collider? Hvordan accelereres protonerne op i LHC-acceleratoren? Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider? Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider? Hvordan vil LHC-acceleratoren blive anvendt? Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008? Hvornår byggede man Large Hadron Collider? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?

ALICE-detektoren

Hvad skal ALICE-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til?

Antielektroner

Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Hvad kaldes en elektrons antipartikel? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød?

Antipartikler

Hvad er en antipartikel? Hvad kaldes en elektrons antipartikel?

Antiprotoner

Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner?

Atomet

Er atomer fundamentale? Hvad er en atomkerne opbygget af? Hvad er en isotop? Hvad er en nuklid? Hvad er et atom? Hvordan holdes atomkerner sammen? Kan man forklare massen af et atom?

Baryon

Hvad er en baryon?

Bosoner

Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Hvad er bosoner? Hvad er bosoner? Hvad er en boson? Hvad er Higgs bosonen? Hvad karakteriserer bosonerne? Hvilke bosoner findes i Standardmodellen? Hvilken ladning har W-bosoner? Hvilken ladning har Z-bosonen? Hvilket spin har bosoner? Hvordan navngives bosonernes superpartnere?

CERN før LHC

Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner? Hvad var afløseren for SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af LEP-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af SPS-acceleratoren i CERN? Hvilke forsøg gjorde CERN før Large Hadron Collider? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød?

CMS-detektoren

Hvad skal CMS-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til?

Databehandling

Hvad betyder triggering? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere? Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider? Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider?

D-branes

Hvad er D-branes?

Den elektromagnetiske kraft

Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvilken partikel er tilknyttet den elektromagnetiske kraft? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft?

Den elektrostærke kernekraft

Er den elektrostærke teori bekræftet? Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad skyldes den elektrostærke kraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrostærke kernekraft? Hvordan holdes atomkerner sammen? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft?

Den elektrosvage kernekraft

Adlyder den svage kernekraft spejlsymmetri? Er den elektrosvage teori bekræftet? Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad skyldes den elektrosvage kraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrosvage kernekraft? Hvordan holdes molekyler sammen? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft?

Dimensioner

Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Hvilken betydning har ekstra dimensioner for dannelsen af sorte huller? Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er ekstra dimensioner? Hvad er kiralitetsproblemet? Hvad er kvanteproblemet? Hvad er rumtiden? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke dimensioner kender vi? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvor mange dimensioner er der i Universet? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor mange dimensioner kendes? Hvor mange dimensioner kendes? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan fænomener være 1-dimensionale? Kan fænomener være 2-dimensionale? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Vil ekstra dimensioner kunne påvises? Vil en beboer i et 2-dimensionel rum kunne påvise, at den verden er 3-dimensionalt?

Driftuheld

Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008?

Elektronen

Er elektronen fundamental? Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Hvad er elektronens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød? Hvilken slags partikel er elektronen? Hvorfor er elektroner stabile?

Elementarpartikler

Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse?

Fermioner

Hvad er fermioner? Hvad kaldes fermionernes superpartnere? Hvad karakteriserer fermionerne? Hvor mange typer fermioner er der i Standardmodellen?

Fotonen

Har fotonen en masse? Hvad er fotonens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvilken ladning har fotonen?

Fundamentale kræfter

Hvad er de fundamentale kræfter i verden?

Fundamentale partikler

Hvad er fundamentale partikler? Hvilke fundamentale partikler kender man?

Fælles teori

Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter?

Gauge-teorier

Er de ikke-abelske gauge-teorier blevet bekræftet?

GeV

Hvad er GeV?

Gluon

Hvad er en gluon? Hvilken ladning har gluon?

Gravitationskraften

Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri? Er supergravitationsteorien blevet bekræftet? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er gravitonen? Hvad er kiralitetsproblemet? Hvad er kvanteproblemet? Hvad er Planck-energien? Hvad er Planck-længden? Hvad er Planck-skalaen? Hvad er tyngdekraften? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften? Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter? Kan tyngdekraften forklares?

Gravitonen

Har man fundet gravitonen? Hvad er gravitonen?

Gudepartiklen

Hvad er gudepartiklen?

Hadroner

Hvad er en hadron opbygget af? Hvad er en hadron? Hvordan inddeles hadroner?

Hierarkiproblemet

Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Hvad er hierarkiproblemet? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft?

Higgs-feltet

Hvad er Higgs-feltet ?

Higgs-massen

Hvor stor er Higgs-massen?

Higgs-mekanismen

Hvad er Higgs-mekanismen?

Higgs-partiklen

Findes er flere Higgs-partikler? Har Higgs-feltet noget med mørk energi at gøre? Har man fundet Higgs-partiklen? Hvad er gudepartiklen? Hvad er Higgs bosonen? Hvad er Higgs-feltet ? Hvad er Higgs-mekanismen? Hvad er Higgs-partiklen? Hvad henfalder Higgs-partiklen til? Hvilke egenskaber har Higgs-partiklen? Hvor mange Higgs-partikler vil blive dannet i LHC-acceleratoren i CERN pr. år? Hvor mange Higgs-partikler vil LHC-acceleratoren i CERN danne? Hvor stor er Higgs-massen? Hvordan kan Higgs-partiklen findes? Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften?

Isotop

Hvad er en isotop?

Kaluza-Klein teori

Er Kaluza-Klein teorien blevet bekræftet? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)?

Kaoner

Hvad er kaoner?

Kemisk forbindelse

Hvad er en "kemisk forbindelse"?

Kiralitetsproblemet

Hvad er kiralitetsproblemet?

KK-teori

Er Kaluza-Klein teorien blevet bekræftet? Er Kaluza-Klein teorien blevet bekræftet? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)?

Kollisioner

Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner? Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor mange sammenstød sker i LHC-acceleratoren i CERN pr. sekund? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?

Kosmologiske problem, Det

Hvad er det kosmologiske problem?

Kræfter

Er den elektrostærke teori bekræftet? Er den elektrosvage teori bekræftet? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen? Hvad er de fundamentale kræfter i verden? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er gravitonen? Hvad er hierarkiproblemet? Hvad er kraftoverførere? Hvad er kraftoverførere? Hvad er Theory Of Everything (TOE)? Hvad er tyngdekraften? Hvad skyldes den elektrostærke kraft? Hvad skyldes den elektrosvage kraft? Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften? Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter? Kan tyngdekraften forklares?

Kvanteproblemet

Hvad er kvanteproblemet?

Kvarken

Hvad er kvarker? Hvad er neutronen opbygget af? Hvad er protonen opbygget af? Hvilke typer kvarker findes? Hvilken slags partikel er kvarken? Hvilken slags partikel er neutronen? Hvilken slags partikel er protonen?

Ladning

Hvilken ladning har fotonen? Hvilken ladning har gluon? Hvilken ladning har W-bosoner? Hvilken ladning har Z-bosonen?

Large Hadron Collider

Er der risiko ved at lave kunstige sorte huller? Er der risiko ved LHC-acceleratoren? Hvad betyder triggering? Hvad er luminositet? Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvad skal ALICE-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal CMS-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal LHCb-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad var prisen for Large Hadron Collider? Hvad vil komme efter LHC-acceleratoren i CERN? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren? Hvor lang var byggetiden for Large Hadron Collider? Hvor længe vil LHC-acceleratoren i CERN kunne bruges? Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvor stor er Large Hadron Collider? Hvordan accelereres protonerne op i LHC-acceleratoren? Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider? Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider? Hvordan vil LHC-acceleratoren blive anvendt? Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008? Hvornår byggede man Large Hadron Collider? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?

LEP-acceleratoren

Hvad var afløseren for SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af LEP-acceleratoren i CERN?

Leptoner

Hvad er leptoner? Hvilke typer leptoner findes?

LHC

Er der risiko ved at lave kunstige sorte huller? Er der risiko ved LHC-acceleratoren? Hvad betyder triggering? Hvad er luminositet? Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvad skal ALICE-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal CMS-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal LHCb-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad vil komme efter LHC-acceleratoren i CERN? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren? Hvor længe vil LHC-acceleratoren i CERN kunne bruges? Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvor mange Higgs-partikler vil blive dannet i LHC-acceleratoren i CERN pr. år? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor mange sammenstød sker i LHC-acceleratoren i CERN pr. sekund? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvordan accelereres protonerne op i LHC-acceleratoren? Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider? Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider? Hvordan vil LHC-acceleratoren blive anvendt? Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?

LHCb-detektoren

Hvad skal LHCb-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til?

LHC's konstruktion

Hvad var prisen for Large Hadron Collider? Hvor lang var byggetiden for Large Hadron Collider? Hvor stor er Large Hadron Collider? Hvornår byggede man Large Hadron Collider?

Luminositet

Hvad er luminositet?

Magnetbøjning

Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren?

Masse

Har fotonen en masse? Hvad bestemmer massen af et proton? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse? Hvorfor har partikler en masse? Kan man forklare massen af et atom?

Matematik

Hvilken betydning har matematikken for partikelfysikken?

Mesoner

Hvad er en meson? Hvad er mesoner?

Molekyler

Hvad er en "kemisk forbindelse"? Hvad er et molekyle? Hvordan holdes molekyler sammen?

Mørk energi

Har Higgs-feltet noget med mørk energi at gøre? Hvad består mørk energi af? Hvad er mørk energi? Hvor meget af Universet er mørk energi? Hvor meget af Universets energi og stof kender vi? Hvor meget af Universets energitæthed kender vi?

Mørkt stof

Er sorte huller farlige, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN? Findes der usynligt stof? Hvad består mørkt stof af? Hvad er "Schwarzschild-radius"? Hvad er mørkt stof? Hvad er sorte huller? Hvad kan være kandidat til det mørke stof? Hvor hurtigt henfalder sorte huller, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN? Hvor meget af Universet er mørkt stof? Hvor meget af Universets energi og stof kender vi? Hvor meget af Universets energitæthed kender vi? Hvor meget skal Jorden sammenpresses for at blive usynlig? Hvordan opdagede man mørkt stof? Kan Supersymmetri forklare mørkt stof?

Naturkræfter

Er den elektrostærke teori bekræftet? Er den elektrosvage teori bekræftet? Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen? Hvad er de fundamentale kræfter i verden? Hvad er de tre kendte naturkræfter? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er gravitonen? Hvad er hierarkiproblemet? Hvad er kiralitetsproblemet? Hvad er kraftoverførere? Hvad er kvanteproblemet? Hvad er Theory Of Everything (TOE)? Hvad er Theory Of Everything (TOE)? Hvad er tyngdekraften? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvad skyldes den elektrostærke kraft? Hvad skyldes den elektrosvage kraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrostærke kernekraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrosvage kernekraft? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvilken partikel er tilknyttet den elektromagnetiske kraft? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften? Hvordan holdes atomkerner sammen? Hvordan holdes molekyler sammen? Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft? Kan supersymmetri være en forenet teori for de forskellige kræfter? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter? Kan tyngdekraften forklares?

Neutralinoen

Hvad er neutralinoen?

Neutrinoer

Har neutrinoer en masse? Hvilken slags partikel er neutrinoen?

Neutronen

Er neutronen fundamental? Hvad er neutronen opbygget af? Hvilken slags partikel er neutronen? Hvornår er neutroner stabile?

Nuklid

Hvad er en nuklid?

Ny fysik

Hvad er ny fysik?

Partikler

Er atomer fundamentale? Er elektronen fundamental? Er neutronen fundamental? Er protonen fundamental? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har neutrinoer en masse? Hvad består byggestenene til stof af? Hvad består de basale byggesten til alt stof af? Hvad er "den letteste supersymmetriske partikel" (LSP)? Hvad er bosoner? Hvad er bosoner? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er en "kemisk forbindelse"? Hvad er en antipartikel? Hvad er en atomkerne opbygget af? Hvad er en baryon? Hvad er en boson? Hvad er en gluon? Hvad er en hadron opbygget af? Hvad er en hadron? Hvad er en isotop? Hvad er en meson? Hvad er en nuklid? Hvad er pioner? Hvad er pion i forhold til en myon? Hvad er en proton opbygget af? Hvad er et atom? Hvad er et molekyle? Hvad er fermioner? Hvad er fundamentale partikler? Hvad er kaoner? Hvad er kvarker? Hvad er leptoner? Hvad er mesoner? Hvad er neutralinoen? Hvad er neutronen opbygget af? Hvad er pioner? Hvad er protonen opbygget af? Hvad henfalder supersymmetriske partikler til? Hvad kaldes en elektrons antipartikel? Hvad kaldes fermionernes superpartnere? Hvad karakteriserer bosonerne? Hvad karakteriserer fermionerne? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse? Hvilke bosoner findes i Standardmodellen? Hvilke fundamentale partikler kender man? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrostærke kernekraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrosvage kernekraft? Hvilke typer kvarker findes? Hvilke typer leptoner findes? Hvilke typer partikler findes der? Hvilken ladning har fotonen? Hvilken ladning har gluon? Hvilken ladning har W-bosoner? Hvilken ladning har Z-bosonen? Hvilken partikel er tilknyttet den elektromagnetiske kraft? Hvilken slags partikel er elektronen? Hvilken slags partikel er kvarken? Hvilken slags partikel er neutrinoen? Hvilken slags partikel er neutronen? Hvilken slags partikel er protonen? Hvilket spin har bosoner? Hvor mange typer fermioner er der i Standardmodellen? Hvordan inddeles hadroner? Hvordan navngives bosonernes superpartnere? Hvordan navngives superpartnere? Hvorfor er elektroner stabile? Hvorfor er protonen stabil? Hvorfor er protoner stabile? Hvorfor har partikler en masse? Hvornår er neutroner stabile? Kan protonen henfalde naturligt? Kan supersymmetriske partikler dannes LHC-acceleratoren i CERN?

Pion

Hvad er en pion i forhold til myoner? Hvad er en pion?

Planck-energien

Hvad er Planck-energien?

Planck-længden

Hvad er Planck-længden?

Plank-skalaen

Hvad er Planck-skalaen?

Positronen

Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Hvad kaldes en elektrons antipartikel? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød?

Pioner

Hvad er pioner?

Protonen

Er protonen fundamental? Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner? Hvad bestemmer massen af et proton? Hvad er en proton opbygget af? Hvad er protonen opbygget af? Hvilken slags partikel er protonen? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvorfor er protonen stabil? Hvorfor er protoner stabile? Kan protonen henfalde naturligt?

Risikodebatten

Er der risiko ved at lave kunstige sorte huller? Er der risiko ved LHC-acceleratoren? Er sorte huller farlige, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN?

Rumtiden

Hvad er rumtiden?

Schwarzschild-radius

Hvad er "Schwarzschild-radius"?

Sorte huller

Er sorte huller farlige, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN? Hvilken betydning har ekstra dimensioner for dannelsen af sorte huller? Hvad er "Schwarzschild-radius"? Hvad er sorte huller? Hvor hurtigt henfalder sorte huller, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN? Hvor meget skal Jorden sammenpresses for at blive usynlig?

Spejlsymmetri

Adlyder den svage kernekraft spejlsymmetri? Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri?

Spin

Hvilket spin har bosoner?

SPS-acceleratoren

Hvad var det vigtigste resultat af SPS-acceleratoren i CERN?

Stabilitet

Hvorfor er elektroner stabile? Hvorfor er protoner stabile? Hvornår er neutroner stabile?

Standardmodellen

Er Standardmodellen blevet bekræftet? Findes er flere Higgs-partikler? Har Higgs-feltet noget med mørk energi at gøre? Har man fundet Higgs-partiklen? Hvad består de basale byggesten til alt stof af? Hvad er elektronens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad er fotonens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad er fundamentale partikler? Hvad er gudepartiklen? Hvad er Higgs bosonen? Hvad er Higgs-feltet ? Hvad er Higgs-mekanismen? Hvad er Higgs-partiklen? Hvad er Standardmodellen? Hvad henfalder Higgs-partiklen til? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse? Hvilke bosoner findes i Standardmodellen? Hvilke egenskaber har Higgs-partiklen? Hvilke typer kvarker findes? Hvilke typer leptoner findes? Hvor mange Higgs-partikler vil LHC-acceleratoren i CERN danne? Hvor mange typer fermioner er der i Standardmodellen? Hvor stor er Higgs-massen? Hvordan kan Higgs-partiklen findes? Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften?

Strengteorien

Hvad er strengteorien? Hvad er strengteorien?

Supergravitationsteorien

Er supergravitationsteorien blevet bekræftet? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien?

Superledning

Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren?

Superpartnere

Hvad er elektronens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad er fotonens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad kaldes fermionernes superpartnere? Hvordan navngives superpartnere?

Supersymmetri

Er supersymmetri-partikler blevet påvist? Er Supersymmetri-princippet bekræftet? Hvad er "den letteste supersymmetriske partikel" (LSP)? Hvad er supersymmetri? Hvad er SUSY? Hvad henfalder supersymmetriske partikler til? Kan Supersymmetri forklare mørkt stof? Kan supersymmetri være en forenet teori for de forskellige kræfter? Kan supersymmetriske partikler dannes LHC-acceleratoren i CERN?

SUSY

Hvad er SUSY?

Symmetri

Adlyder den svage kernekraft spejlsymmetri? Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri? Er supersymmetri-partikler blevet påvist? Er Supersymmetri-princippet bekræftet? Hvad er supersymmetri? Hvad er SUSY? Kan Supersymmetri forklare mørkt stof?

TeV

Hvad er TeV?

Theory of Everything

Hvad er Theory Of Everything (TOE)?

Triggering

Hvad betyder triggering?

Tyngdekraften

Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri? Er supergravitationsteorien blevet bekræftet? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er gravitonen? Hvad er kiralitetsproblemet? Hvad er kvanteproblemet? Hvad er Planck-energien? Hvad er Planck-længden? Hvad er Planck-skalaen? Hvad er tyngdekraften? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften? Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter? Kan tyngdekraften forklares?

Universets kritiske tæthed

Hvad er Universets kritiske tæthed?

W-bosonen

Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Hvilken ladning har W-bosoner?

Z-bosonen

Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Hvilken ladning har Z-bosonen?
Del 1: Spørgsmål inspireret af Dan Browns roman "Engle og dæmoner" (Angels and Demons, 2000):

Ligger CERN i Schweiz?
Hvad betyder forkortelsen CERN?
Består CERN af røde murstensbygninger med videnskabsfolki hvide kitler, der løber rundt med stakke af papirer?
Eksisterer antistof?
Hvordan bliver antistof opbevaret?
Hvad er den fremtidige anvendelse af antistof?
Findes der antistof-atomer?
Kan vi håbe på at kunne bruge antistof som en kilde til energi - vil antistof f.eks. kunne drive køretøjer i fremtiden?
Jeg håbede på, at antistof ville være fremtidens svar på vores energibehov - men det virker som om der kræves meget forskning for at dette kan ske.
Kan man lave antistofbomber?
Hvorfor har antistof ikke fået opmærksomhed i medierne?
Er antistof virkelig 100% effektiv?
Laver CERN antistof som beskrevet i bogen Angels and Demons (Engle og dæmoner)?
Hvorfor bygger man så den LHC?
Har CERN en partikelaccelerator, der er 27 km lang?
Hvorfor laver man antistof på CERN?
Hvordan udvindes energi fra antistof?
Hvor sikker er antistof?
Har CERN protokoller for at holde offentligheden sikker?
Indeholder et gram antistof samme mængde energi som en 20 kiloton atombombe?
Har CERN's forskere faktisk opfundet internettet?
Har CERN en X-33 spaceplane?


Partikelfysik også kaldet højenergifysik, er en fysikgren som studerer stofs elementære bestanddele og deres interaktion (vekselvirkning).

Strengt taget er partikel en forkert benævnelse. Objekterne, som studeres i partikelfysik, opfylder de kvantemekaniske principper. Derfor opfylder de bølge-partikel dualiteten, dvs. objekterne udviser partikellignende egenskaber i visse eksperimenter og bølgelignende egenskaber i andre. Teoretisk kan objekterne hverken beskrives som bølger eller partikler, men de modelleres i dag som en tilstandsvektor i et abstrakt matematisk Hilbertrum.

I "gamle dage" var "elementarpartikler" de bestanddele et atom bestod af.