BioNyt - Videnskabens Verden søger markedsføring


"BioNyt - Videnskabens Verden" (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste tidsskrift for populariseret naturvidenskab, og det eneste, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.
 
Bladet bringer spændende forskningsnyheder inden for især biologi og medicin, men også andre områder som f.eks. klima, nanoteknologi og astronomi er blevet behandlet i uddybende temanumre. Det er ofte aktuelt med forskningsgennembrud, og der er spændende historier om seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, klimaændringerne, fugleinfluenza, hjernesygdomme, livets opståen osv. osv.
 
Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed lider skade. "Det er et rigtigt godt blad, der udfylder et formidlingstomrum mellem forskere og naturvidenskabsinteresserede", skriver en læser. "Det er et af de eneste 'organer', der er brugbart til at følge med og holde sig i faglig form", skriver en anden læser.
 
Endnu en læser skriver: "Bladet udfylder en meget vigtig rolle ved at bygge bro mellem forskning og resten af samfundet, der kan have svært med at følge med i det hæsblæsende tempo, der præger forskningen i disse år. Bladet burde findes på bibliotekshylderne på alle skoler og gymnasier i Danmark."
 
En folkeskolelærer skriver: "Man skal tage sig tid til at læse det, da dets artikler ikke bare er hardcore faktuelt stof lidt i lighed med Illustreret Videnskab, men dybt forklarende til detaljen og inderlig præcis i tekst og grafik. Bladet kræver læserens fulde opmærksomhed"

Bladet koster 299 kr pr. år for studerende, 425 kr/år for andre, og 525 kr/år for institutioner. Bladet udkommer 4 gange årligt samt med artikler på www.bionyt.dk. Index til alle artikler kan findes på denne hjemmeside. Bladet støttes af Tipsmidlerne.
 
Et eksempel på bladet kan ses her: http://www.bionyt.dk/bionyt126-ebook3.pdf
 
DINE OPGAVER
Du kommer til at fungere som en vigtig hjælp og ressource i markedsføringen af BioNyt - Videnskabens Verden.

Din rolle bliver at gennemføre markedsføringskampagner, og du bliver sparringspartner for redaktøren med hensyn til markedsføringsstategier. Du får lejlighed til at afprøve forskellige strategier, og bidrage med din viden om grafiske virkemidler, webløsninger, face-to-face kampagner, telemarketing, fremstød på messer, planlægning af foredragsdage og konferencer som kan markedsføre bladet, udsende emails til gymnasier, skoler og biblioteker, som ikke har tegnet abonnement endnu osv.

DIN PROFIL
Du bestemmer selv arbejdstiderne. Arbejdet kan evt. foregå fra din bolig. Du kan evt. indgå i et markedsføringsteam. Du er ihærdig og har gå-på-mod. Du kan lide at få ideer og afprøve dem. Du har interesse for et af områderne pædagogik, naturvidenskab, it, grafik, journalistik, markedsføring eller salg.

RESULTATLØN (PROVISIONSLØN)
Et spændende job med muligheder for både personlig og faglig udvikling. Resultatløn (startende med 100% provision, dvs. at f.eks. salg af et årsabonnement til 525 kr giver løn = 525 kr, senere når din personlige salgsteknik er etableret, aftales mindre provision, som begge parter kan være tilfredse med).

Nærmere oplysninger om jobbet: Redaktør Ole Terney, tlf. 35376408, bionyt@gmail.com