BioNyt - Videnskabens Verden


BioNyt søger en Fagredaktør

Arbejdsopgaver:
- at bearbejde fagligt vanskelige forståelige artikler, såsom f.eks:
- - forhindre misforståelser
- - forklare svære passager
(Der søges naturligvis fagredaktører for forskellige fagområder).