Køb dette nr.

BioNyt - Videnskabens Verden nr. 145 handler om influenza - specielt den nye A/H1N1 fra 2009, som i begyndelsen blev kaldt svineinfluenza.Se omtale af dette nummer her

Køb dette nr. her

Kilder til nr. 145 her

500 svar om ny-H1N1 (tidligere kaldt svineinfluenza) her

Ved køb af bladet (tema nr. 145) kan man få adgang til www.bionyt.dk med "500 svar om ny-H1N1".

Bladet kan købes her, hvorefter man kan bede om at få adgangsinformation til internetstedet (ved at maile til bionyt@gmail.com )


Skal du vaccineres?

Hvem bør bede om en vaccination?
Skal du kontakte lægen?

Hvem skal kontakte lægen efter blot at have været sammen med en person med influenzasymptomer?
Hvor foregår vaccinationen og hvad koster den

Vaccinationen foregår hos din læge og er gratis
Gravide

Skal gravide lade sig vaccinere?
Er kviksølv i vaccinen et problem?

En dåse makrel indeholder mere kviksølv
Hvem skal ikke lade sig vaccinere

Hvem skal ikke lade sig vaccinere?
Forebyggelse

Hvem bør gives Tamiflu?
Vaccinationsstrategi

Hvem bør vaccineres først?


# 1

Aldersfordeling

Er ældre mennesker immune mod ny-H1N1 fra 2009 ?# 2
Aldersfordeling

Hvilken alder har mennesker, der dør af ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 3
Aldersfordeling

Hvordan var aldersfordelingen af ny-H1N1 i Mexico ?# 4
Aldersfordeling

Hvordan var aldersfordelingen af de syge rejsende ?# 5
Aldersfordeling

Hvordan var aldersfordelingen af de, der blev syge i hjemlandet ?# 6
Behandling

Hvilke midler findes mod influenza ?# 7
Behandling

Hvor hurtigt skal influenzamidler indtages for at virke ?# 8
Behandling

Hvor godt virker influenzamidlerne Tamiflu og Relenza ?# 9
Behandling

Er der bivirkninger ved Tamiflu ?# 10
Behandling

Kan antivirusmidlerne Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir) bruges mod B-influenza ?# 11
Behandling

Hvorfor virker antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke mod A-influenza af typen ny-H1N1 ?# 12
Behandling

Hvorfor virker antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke mod B-influenza ?# 13
Behandling

Hvor mange liv kan reddes nu med Tamiflu-behandling (både direkte og ved at Tamiflu begrænser smittespredningen) i forhold til, hvor mange liv, det senere koster, at der derved formentlig udvikles resistens ?# 14
Behandling

Hvad er forskellen på Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir) ?# 15
Behandling

Findes der andre antivirale midler mod ny-H1N1 virusset fra 2009 ?# 16
Behandling

Hvor store lagre af Tamiflu har man i Danmark ?# 17
Behandling

Hvad skal man gøre, hvis man som patient bliver dårligere af influenza ?# 18
Behandling

Beslutter landene selv, hvilken antivirus-behandling de vil bruge ?# 19
Behandling

Er hospitalerne forberedte på en influenzaepidemi med ny-H1N1 ?# 20
Behandling

Hvilke problemer får hospitalerne ved en pandemi ?# 21
Behandling

Hvordan skal man behandle personale, som har været udsat for mulig smitte med ny-H1N1 ?# 22
Behandling

Kan Tamiflu bruges til et 1-årigt barn ?# 23
Behandling

Kan Tamiflu bruges mod B-influenza ?# 24
Behandling

Kan Relenza bruges til et 1-årigt barn ?# 25
Behandling

Kan Relenza bruges mod B-influenza ?# 26
Behandling

Hvad er oseltamivir ?# 27
Behandling

Hvad er det aktive stof i Tamiflu ?# 28
Behandling

Hvilken virkning har Tamiflu ?# 29
Behandling

Hvor meget reducerer Tamiflu influenzasygdommen ?# 30
Behandling

Hvor meget reducerer Tamiflu risikoen for influenzasygdom som forebyggende middel ?# 31
Behandling

Hvordan er virkningsmekanismen for Tamiflu og Relenza ?# 32
Behandling

Hvordan bør gravide behandles med Tamiflu ?# 33
Behandling

Hvilke bivirkninger har Relenza ?# 34
Behandling

Virker Tamiflu og Relenza mod forkølelse ?# 35
Behandling

Hvilke lande har antivirale midler til rådighed ?# 36
Behandling: Resistens

Bliver virusset resistent mod Tamiflu ?# 37
Behandling: Resistens

Findes der Tamiflu-resistent ny-H1N1-virus ?# 38
Behandling: Resistens

Findes der Relenza-resistent ny-H1N1-virus ?# 39
Behandling: Resistens

Hvor længe kan immunsvækkede personer udskille Tamiflu-resistente virus ?# 40
Behandling: Resistens

Hvorfor kan antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke bruges mod ny-H1N1 ?# 41
Behandling: Resistens

Findes der Tamiflu-resistente virusstammer af sæsoninfluenza ?# 42
Behandling: Resistens

Hvor stor er risikoen for udvikling af Zanamivir-resistente virusstammer ?# 43
Behandling: Resistens

Hvad kan fremkalde resistens hos ny-H1N1 fra 2009 ?# 44
Behandling: Resistens

Hvad kan man gøre for at undgå resistens hos ny-H1N1 fra 2009 ?# 45
Behandling: Resistens

Bør man tage Tamiflu forebyggende ?# 46
Behandling: Resistens

Er Tamiflu på recept ?# 47
Behandling: Resistens

Hvilke overvejelser har man om brug af Tamiflu ?# 48
Behandling: Tamiflu: Danmark

Hvordan organiserede man lageret af antivirusmiddel i Danmark ?# 49
Dødelighed

Hvorfor er nye influenzavirus ofte mere dødelige end gamle typer ?# 50
Dødelighed

Hvor dødelig er ny-H1N1 fra 2009 ?# 51
Epidemi: R-tal

Hvad er reproduktionstallet ?# 52
Epidemi: R-tal

Hvad er influenzavirussets R-tal ?# 53
Epidemi: R-tal

Hvad er bestemmende for størrelsen af R-tallet ?# 54
Epidemi: R-tal

Hvad betyder virussets R0-tal (r-nul) ?# 55
Epidemi: R-tal

Hvor stor er virussets R0-tal (r-nul) ?# 56
Epidemi: R-tal

Hvad er virussets basale reproduktionstal ?# 57
Epidemi: R-tal

Hvad er virussets reproduktionstal afhængigt af ?# 58
Epidemi: R-tal

Hvorfor varierer skønnet om R0 så meget ?# 59
Epidemi: R-tal

Hvor stor var R0-tallet for tidligere pandemier ?# 60
Epidemi: R-tal

Hvorfor er R0-tallet vigtigt ?# 61
Epidemi: T-tal

Hvor stor er virussets Tg-tal (r-nul) ?# 62
Forebyggelse

Hvordan undgår man at blive smittet af influenza ?# 63
Forebyggelse

Hvordan undgår man at blive smittet af en hostende ?# 64
Forebyggelse

Hvordan undgår man at smitte andre med influenza ?# 65
Forebyggelse

Tages risikoen for pandemier alvorligt nok ?# 66
Forebyggelse

Hvilke forholdsregler skal man tage mod ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 67
Forebyggelse

Kan man stoppe en pandemi fra at udvikle sig ved at vaske hænder og holde afstand mellem mennesker ?# 68
Forebyggelse: Adfærd

Hvad skal man undgå at dele med andre for at undgå smitte ?# 69
Forebyggelse: Adfærd

Hvor langt skal man holde sig fra personer, som kan være smittet ?# 70
Forebyggelse: Adfærd

Hvordan skal man pudse næse ?# 71
Forebyggelse: Adfærd

Hvor skal man nyse hen ?# 72
Forebyggelse: Adfærd

Hvad skal man gøre, hvis man bliver syg ?# 73
Forebyggelse: Adfærd

Hvad skal man gøre, hvis ens barn bliver syg ?# 74
Forebyggelse: Adfærd

Skal man bruge hånd-tørreapparater med varmluft ?# 75
Forebyggelse: Adfærd

Hvilke begivenheder får folk i Mexico til at samles ?# 76
Forebyggelse: Adfærd

Skal man undgå kindkyshilsener ?# 77
Forebyggelse: Kommunikation

Hvordan kan Internettet bruges til kommunikation om smitte ?# 78
Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed

Hvilket sikkerhedsniveau bruges til diagnostiske test for ny-H1N1 ?# 79
Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed

Hvilke personlige værnemidler anbefales til laboratoriepersonale, der håndterer ny-H1N1 ?# 80
Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed

Hvilket åndedrætsværn kan bruges ved håndtering af ny-H1N1 ?# 81
Forebyggelse: Maske

Beskytter en maske mod influenza ?# 82
Forebyggelse: Maske

Hvor let var det at købe masker i Mexico ?# 83
Forebyggelse: Myndighederne

Hvor godt er man forberedt på en pandemi ?# 84
Forebyggelse: Myndighederne

På hvilken måde er der forskel på landenes forberedelse mod en pandemi ?# 85
Forebyggelse: Myndighederne

På hvilken måde kan man nedsætte smitterisikoen teknologisk ?# 86
Forebyggelse: Myndighederne

Hvilket pres er der på sundhedsmyndighederne under en pandemi ?# 87
Forebyggelse: Myndighederne

Skal man droppe produktionen af sæsoninfluenza i en pandemi-situation ?# 88
Forebyggelse: Myndighederne: Holland

Hvordan reagerede myndighederne i Holland på ny-H1N1 ?# 89
Forebyggelse: Myndighederne: Hong Kong

Hvordan reagerede myndighederne i HongKong på ny-H1N1 ?# 90
Forebyggelse: Myndighederne: Japan

Hvordan reagerede myndighederne i Japan på ny-H1N1 ?# 91
Forebyggelse: Myndighederne: Kina

Hvordan reagerede myndighederne i Kina på ny-H1N1 ?# 92
Forebyggelse: Myndighederne

Hvordan reagerede myndighederne i Mexico på ny-H1N1 ?# 93
Forebyggelse: Myndighederne

Hvor mange liv reddes ved at lukke skoler og neddæmpe landets økonomi ?# 94
Forebyggelse: Myndighederne: Rusland

Hvordan reagerede myndighederne i Rusland på ny-H1N1 ?# 95
Forebyggelse: Myndighederne: USA

Hvordan reagerede USA på ny-H1N1 29. april 2009 ?# 96
Forebyggelse: Myndighederne: USA

Hvordan håndterede politikerne epidemien ?# 97
Forebyggelse: Rengøring

Hvor skal man gøre rent ?# 98
Forebyggelse: Rengøring

Hvad er passende desinfektionsmidler ?# 99
Forebyggelse: Rengøring

Hvilken procent skal sprit have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?# 100
Forebyggelse: Rengøring

Hvilken procent skal lysol have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?# 101
Forebyggelse: Rengøring

Hvilken procent skal blegemiddel have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?# 102
Forebyggelse: Svineavl

Hvilken rolle spiller svin for udviklingen af nye influenzaformer ?# 103
Forebyggelse: Svineavl

Er svin modtagelige for menneskets influenzatyper ?# 104
Forebyggelse: Svineavl

Hvad menes med, at svin kan fungere som blandekar for influenzavirus ?# 105
Forebyggelse: Svineavl

Kan svin fremkalde pandemisk virus ?# 106
Forebyggelse: Svineavl

Kan mennesker, der er i kontakt med svin, smitte ?# 107
Forebyggelse: Svineavl

Bliver mennesker syge, hvis de smittes af et influenzaramt svin ?# 108
Forebyggelse: Svineavl

Hvilken rolle spiller landarbejdere på svinefarme for udvikling af nye influenzatyper ?# 109
Forebyggelse: Svineavl

Udgør influenza i svinebesætninger et problem ?# 110
Forebyggelse: Svineavl

Smitter fugleinfluenza H7N7 fra menneske til menneske ?# 111
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan avler man svin i Mexico ?# 112
Forebyggelse: Svineavl

Er industrilandbrug en smittekilde ?# 113
Forebyggelse: Svineavl

Er intensiv avl af svin og høns en smittekilde ?# 114
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan kan man undgå smitte fra svinefarme ?# 115
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan undgår man, at svinefarme smittes med influenza fra fugle ?# 116
Forebyggelse: Svineavl

Hvor bør vand til svinefarme komme fra ?# 117
Forebyggelse: Svineavl

Bør man undgå svin og høns på det samme landbrug ?# 118
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan bør svinefoder opbevares ?# 119
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan bør svinefarm-arbejderes fodtøj være ?# 120
Forebyggelse: Svineavl

Kan trækfugle smitte svinefarme ?# 121
Forebyggelse: Svineavl

Kan vilde fugle bære virus med svineviruskomponenter ?# 122
Forebyggelse: Svineavl

Hvor mange bliver smittet af influenza fra svin ?# 123
Forebyggelse: Svineavl

Bør personalet på svinefarme vaccineres mod svinenes influenza ?# 124
Forebyggelse: Svineavl

Findes der en H1N1 influenzavaccine til svin ?# 125
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan smitter ny-H1N1 i forhold til tidligere svineinfluenzatyper ?# 126
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan overvåges svinefarme for influenza ?# 127
Forebyggelse: Svineavl

Kan virus blive overført mellem kontinenter via dyretransporter ?# 128
Forebyggelse: Svineavl

Transporteres levende svin mellem kontinenter ?# 129
Forebyggelse: Svineavl

Bør svinefarm-arbejdere have karantæne efter besøg på svinebedrifter i andre lande ?# 130
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvilken type af influenza-virus cirkulerer blandt svin i Kina ?# 131
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvorfra kender man virus inden for klynge h1.1.3 ( "fugle-lignende") i svin ?# 132
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvor længe har man kendt til H9N2-subtype fugleinfluenzavira i svin i Kina ?# 133
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Har man fundet H5N1-subtype fugleinfluenzavirus i svin i Kina ?# 134
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Har man fundet humane H1N1-undertyper af influenzavirus i svin i Kina ?# 135
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Har man fundet humane H3N2-undertyper af influenzavirus i svin i Kina ?# 136
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvor hyppigt opstår rekombinationer af influenzavirus i svin i Kina ?# 137
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Fandtes ny-H1N1 fra 2009 virusset i Kina før epidemien brød ud ?# 138
Forebyggelse: Tekniske løsninger

Kan man nedsætte smitterisikoen under flyrejser ?# 139
Forebyggelse: Transport af prøver

Er der risiko ved transport af virusprøver ?# 140
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre efter et nys ?# 141
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre efter toiletbesøg ?# 142
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før tilberedning af mad ?# 143
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før spisning ?# 144
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før - og efter - skift af ble på en baby ?# 145
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før og efter pleje af en syg ?# 146
Forebyggelse: Vask hænder

Hvor længe skal man vaske hænder ?# 147
Forebyggelse: WHO

Hvornår holdt WHO deres første møde om den nye epidemi med ny-H1N1 ?# 148
Forebyggelse: WHO

Hvordan betragtede WHO ny-H1N1 i begyndelsen ?# 149
Forebyggelse: WHO

Hvilke anbefalinger gav WHO om ny-H1N1 i begyndelsen ?# 150
Forebyggelse: WHO

Er WHO blevet kritiseret ?# 151
Forebyggelse: WHO

Hvornår opgav man at indeslutte ny-H1N1 ?# 152
Forebyggelse: WHO

Kan man forebygge, så man kan undgå, at der kommer en pandemi ?# 153
Fugleinfluenza

Hvor mange mennesker er døde af fugleinfluenza ?# 154
Fugleinfluenza

Kan man vaccinere mod fugleinfluenza ?# 155
Fugleinfluenza

Hvad er fugleinfluenza ?# 156
Fugleinfluenza

Hvordan vil fugleinfluenzavirus udvikle sig i fremtiden ?# 157
Fugleinfluenza

Hvor dødelig er H5N1-fugleinfluenza ?# 158
Navn

Hvad kaldes den nye influenza fra 2009 ?# 159
Oprindelse

Hvor kommer ny-H1N1-virusset fra ?# 160
Overvågning

Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Danmark ?# 161
Overvågning

Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Melbourne, Australien ?

162

Overvågning

Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Danmark ?# 163
Pandemi

Hvordan var situationen, da WHO erklærede pandemi ?# 164
Pandemi

Hvornår erklærede WHO pandemi ?# 165
Pandemi

Hvordan var situationen, da WHO erklærede pandemi ?# 166
Pandemi

Hvad betyder ordet pandemi ?# 167
Pandemi

Hvor hyppigt opstår pandemier ?# 168
Pandemi

Hvad afgør den overordnede sværhedsgrad af en pandemi ?# 169
Pandemi

Vil ny-H1N1 vende tilbage ?# 170
Pandemi

Vil virusset erstatte de eksisterende influenza-A sæsonvirustyper ?# 171
Pandemi

Hvilke forudsigelser om pandemier har der været ?# 172
Pandemi

Hvad er en pandemi ?# 173
Pandemi

Hvor lang var forsinkelsen mellem sygdomsudbrud og rapporteringen om sygdomsudbruddet ?# 174
Pandemi

Hvordan kan fugleinfluenzavirus medføre en pandemi ?# 175
Pandemi: Dødelighed

Hvor mange dør under pandemier i Danmark ?# 176
Pandemi: Dødelighed

Hvad ville en gentagelse af 1918-pandemien betyde i dag ?# 177
Pandemi: Dødelighed

Hvilken risiko udgør smitsomme sygdomme i forhold til andre risici ?# 178
Pandemi: Dødelighed

Hvornår opdagede man, at det ofte ikke er så farligt at blive smittet med ny-H1N1 ("svineinfluenza") ?# 179
Pandemi: Dødelighed

Hvornår skete de første bekræftede dødsfald af ny-H1N1 ?# 180
Pandemi: Dødelighed

Hvorfor døde så mange i Mexico i forhold til andre lande af ny-H1N1 ?# 181
Pandemi: Dødelighed

Hvorfor dør nogle mennesker af ny-H1N1 ?# 182
Pandemi: Dødelighed

Hvorfor døde folk under 1918-pandemien ?# 183
Pandemi: Dødelighed

Hvad er cytokiner ?# 184
Pandemi: Dødelighed

Hvordan udføres en vurdering af sværhedsgraden af en influenzapandemi ?# 185
Pandemi: Dødelighed

Er ny-H1N1 alarmerende ?# 186
Pandemi: Dødelighed

Hvad er det ikke-alarmerende ved ny-H1N1 ?# 187
Pandemi: Dødelighed

Hvad er det alarmerende ved ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 188
Pandemi: Smitsomhed

Hvor mange mennesker vil blive smittet af ny-H1N1 ?# 189
Pandemi: Smitsomhed

Hvor mange mennesker er blevet smittet af ny-H1N1 ?# 190
Pandemi: Dødelighed

Hvorved adskiller ny-H1N1 sig fra den aktuelle form for fugleinfluenza ?# 191
Pandemi: Dødelighed

Er der ligheder mellem 1918-pandemien og 2009-pandemien ?# 192
Pandemi: Dødelighed

Er ny-H1N1 meget dødelig ?# 193
Pandemi: Dødelighed

Hvor mange er døde af ny-H1N1 i Mexico ?# 194
Pandemi: Dødelighed

Hvordan vurderer man sværhedsgraden af en influenzapandemi ?# 195
Pandemi: Dødelighed

Kan et pandemisk virus, som ikke dræber, give problemer på samfundsplan ?# 196
Pandemi: Dødelighed

Hvad er årsagen til, at man frygter pandemier ?# 197
Pandemi: Dødelighed

Hvad betyder smitsomheden for sværhedsgraden af pandemier ?# 198
Pandemi: Dødelighed

Hvilke befolkningsgrupper påvirkes under pandemier ?# 199
Pandemi: Dødelighed

Hvilke mennesker har størst risiko for at dø af influenza ?# 200
Pandemi: Dødelighed

Hvor hyppige er kroniske sygdomme i befolkningen ?# 201
Pandemi: Dødelighed

Hvordan kan mønsteret for spredningen indvirke på pandemiens sværhedsgrad ?# 202
Pandemi: Dødelighed

Hvor mange danskere har autoimmune sygdomme ?# 203
Pandemi: Dødelighed

Hvem var det første dødsoffer (første dødsfald) på grund af ny-H1N1 ?# 204
Pandemi: Dødelighed

Hvornår var det første bekræftede dødsfald af ny-H1N1 uden for Mexico ?# 205
Pandemi: Dødelighed

Hvornår var det første dødsfald af en amerikansk person i USA ?# 206
Pandemi: Dødelighed

Hvordan var dødeligheden i Mexico ?# 207
Pandemi: Dødelighed

Hvad er dødeligheden af ny-H1N1 ?# 208
Pandemi: Historisk

Hvor dødelig var 1918-pandemien ?# 209
Pandemi: Historisk

Hvilke andre influenza-epidemier kender vi ?# 210
Pandemi: Historisk: 1918

Hvordan forløb 1918-pandemien ?# 211
Pandemi: Historisk: 1918

Hvordan forløb 1918-pandemien i København ?# 212
Pandemi: Historisk: 1918

Hvor stor var virussets dødelighed i 1918 i København ?# 213
Pandemi: Historisk: 1918

Hvor stor var virussets dødelighed i 1918 i procent af verdensbefolkningen ?# 214
Pandemi: Historisk: 1918

Hvilken aldersgrupper døde under 1918-epidemien ?# 215
Pandemi: Historisk: 1918

Vil flere eller færre dø i dag, i forhold til dødeligheden i 1918 ?# 216
Pandemi: Historisk: 1918

Hvor kom 1918-virusset fra ?# 217
Pandemi: Historisk: 1957

Hvordan forløb 1957-pandemien ?# 218
Pandemi: Historisk: 1968

Hvordan forløb 1968-pandemien ?# 219
Pandemi: Historisk: 1976

Hvordan startede 1976-influenzainfektionen i Fort Dix, USA ?# 220
Pandemi: Historisk: 1976

Hvordan forløb 1976-influenzaen i USA ?# 221
Pandemi: Historisk: SARS

Hvordan forløb SARS-infektionen ?# 222
Pandemi: Historisk: SARS

Hvorved er ny-H1N1 forskellig fra SARS-infektionen ?# 223
Pandemi: Samfundsvirkning: Børsen

Hvordan reagerede børsen på ny-H1N1 ?# 224
Pandemi: Samfundsvirkning: Politisk virkning

Hvordan påvirkede ny-H1N1 det politiske klima mellem landene ?# 225
Pandemi: Samfundsvirkning: Rejsebranchen

Hvordan blev rejser mellem lande påvirket ?# 226
Pandemi: Samfundsvirkning: Økonomi

Hvor meget koster ny-H1N1 landene ?# 227
Pandemi: Tilbagesmitte til fritter

Kan fritter smittes af ny-H1N1 ?# 228
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Kan man forvente, at ny-H1N1 virusset kan springe til svin ?# 229
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Hvordan skal man reagere ved bekræftet smitte af svin med ny-H1N1 ?# 230
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Hvordan bør svineavl-personale reagere på influenzalignende sygdomssymptomer hos sig selv ?# 231
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Hvilket tøj bør personale i svinebesætninger have på ?# 232
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Skal influenzasmittede svin slås ned ?# 233
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Bør svinefarme overvåges for ny-H1N1 ?# 234
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Er ny-H1N1 påvist i svin i USA ?# 235
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor mange svin blev smittet ?# 236
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev smitten diagnosticeret ?# 237
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev diagnosen bekræftet ?# 238
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan lignede virusset de tidligere isolater ?# 239
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan lignende N-genet de tidligere isolater ?# 240
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvad konkluderede man om smittetypen ?# 241
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev svinene håndteret ?# 242
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvorfor slog man ikke de smittede svin ned ?# 243
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvornår blev infektionen rapporteret ?# 244
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor mange svin blev syge ?# 245
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor kom smitten fra ?# 246
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Var de ansatte smittet ?# 247
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev smitten forklaret i begyndelsen ?# 248
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Havde arbejderen medbragt smitten fra Mexico ?# 249
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Døde nogle af svinene ?# 250
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Kan man forestille sig, at mennesker har smittet svin med ny-H1N1 ?# 251
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Hvorfor bør man vaccinere svinearbejdere mod sæsonbetinget influenza ?# 252
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Bør svin overvåges for influenza ?# 253
Pandemi: Udvikling

Hvad er epidemiens historie ?# 254
Pandemi: Udvikling

I hvilke lande har man påvist ny-H1N1 ?# 255
Pandemi: Udvikling

Hvornår begyndte ny-H1N1 ?# 256
Pandemi: Udvikling

Hvornår opdagede man de første tegn på den nye pandemi af ny-H1N1 ?# 257
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 29. april 2009 ?# 258
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 30. april 2009 ?# 259
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 3. maj 2009 ?# 260
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 5. maj 2009 ?# 261
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 5. august 2009 ?# 262
Pandemi: Udvikling

Har svin inficeret mennesker med tredobbelt rekombinerede (reassorterede) influenzavirus ?# 263
Pandemi: Udvikling: Afrika

Hvornår kom ny-H1N1 til Afrika ?# 264
Pandemi: Udvikling: Australien

Australien: Hvordan var situationen 29. april 2009 og 19. aug. 2009 ?# 265
Pandemi: Udvikling: Storbritannien

Storbritannien: Hvordan var situationen ca. 10. aug. 2009 ?# 266
Pandemi: Udvikling: Brasilien

Brasilien: Hvornår begyndte epidemien i Brasilien ?# 267
Pandemi: Udvikling: Brasilien

Chile: Hvordan var situationen 23. aug. 2009 ?# 268
Pandemi: Udvikling: Canada

Canada: Hvornår begyndte epidemien i Canada ?# 269
Pandemi: Udvikling: Canada

Canada: Hvornår var det første alvorlige tilfælde ?# 270
Pandemi: Udvikling: Danmark

Danmark: Hvornår blev de danske myndigheder opmærksomme på den nye epidemi ?# 271
Pandemi: Udvikling: Danmark

Danmark: Hvornår var det første danske tilfælde ?# 272
Pandemi: Udvikling: Europa

Europa: Hvornår var det første tilfælde af ny-H1N1 i Europa ?# 273
Pandemi: Udvikling: Europa

Europa: Hvornår var det første tilfælde, hvor smitten var sket i Europa ?# 274
Pandemi: Udvikling: Europa

Europa: Hvordan var situationen 29. april 2009 ?# 275
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår erklæredes den nye influenza i Mexico ?# 276
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår ophørte den nye influenza med at være en trussel i Mexico ?# 277
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvordan spredtes ny-H1N1 i Mexico ?# 278
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår begyndte myndighederne i Mexico at finde tegn på en ny influenza ?# 279
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvad mente lægerne i begyndelsen om den nye influenza ?# 280
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvilken forklaring på sygdommen kom de lokale sundhedsmyndigheder i Mexico med ?# 281
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvorfor døde folk i Mexico ?# 282
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår bebudede Mexico den nye epidemi (senere kendt som ny-H1N1 af 2009) ?# 283
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår opstod ny-H1N1 epidemien i Mexico i forhold til influenzasæsonen ?# 284
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 25. april 2009 ?# 285
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 26. april 2009 ?# 286
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 26. april 2009 ?# 287
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvordan kunne Mexico håndtere diagnosen af ny-H1N1 ?# 288
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 28. april 2009 ?# 289
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 29. april 2009 ?# 290
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår kastede folk maskerne i Mexico ?# 291
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 5. maj 2009 ?# 292
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvem var det første bekræftede smittetilfælde ?# 293
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan blev det første tilfælde diagnosticeret ?# 294
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan udviklede ny-H1N1 epidemien sig i byen La Gloria ?# 295
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvorfra kom smitten af ny-H1N1 til byen La Gloria i Mexico ?# 296
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Var der dødsfald fra ny-H1N1 i La Gloria, Mexico ?# 297
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvornår blev folk syge i byen La Gloria, Mexico ?# 298
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan reagerede folk i byen La Gloria, Mexico ?# 299
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvad tænkte indbyggerne i La Gloria, Mexico ?# 300
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvad siger folk i byen La Gloria, Mexico om svinefarmene ?# 301
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan ser der ud i byen La Gloria, Mexico ?# 302
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan blev folk i byen La Gloria opmærksom på den nye sygdom ?# 303
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan kan sygdommen være blevet spredt i Mexico ?# 304
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Blev patienterne diagnosticeret korrekt i Mexico ?# 305
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan kunne en ny-H1N1 infektion eksempelvis forløbe i Mexico ?# 306
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for hospitalerne i Mexico under starten på ny-H1N1 ?# 307
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for folk i Mexico ?# 308
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for læger i Mexico ?# 309
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for hospitalerne i Mexico ?# 310
Pandemi: Udvikling: New Zealand

Hvordan er pandemien forløbet i New Zealand's influenzasæson?# 311
Pandemi: Udvikling: Spanien

Spanien: Hvordan var situationen 4. maj 2009 ?# 312
Pandemi: Udvikling: Storbritannien

Hvornår var det første tilfælde af ny-H1N1 i Storbritannien ?# 313
Pandemi: Udvikling: Sverige

Hvornår var det første tilfælde i Sverige ?# 314
Pandemi: Udvikling: Tyskland

Tyskland: Hvordan var situationen 3.- maj 2009 ?# 315
Pandemi: Udvikling: USA

Hvornår begyndte epidemien i USA ?# 316
Pandemi: Udvikling: USA

Hvornår startede ny-H1N1 epidemien i USA ?# 317
Pandemi: Udvikling: USA

USA: Hvordan var situationen 30. april 2009 ?# 318
Pandemi: Udvikling: USA

USA: Hvordan var situationen 3.- maj 2009 ?# 319
Pandemi: Udvikling: Japan

Japan: Hvordan forløb ny-H1N1 ?# 320
Pandemi: Årstid

Hvordan opstod pandemien i forhold til landenes influenzasæson ?# 321
Pandemi: Årstid

Kender man til influenzaudbrud i sommerperioden ?# 322
Pandemi: Årstid

Er der sæsoninfluenza i troperne ?# 323
Pandemifaserne

Hvad betyder pandemi-faserne ?# 324
Pandemifaserne

Hvad er pandemifase 4 ?# 325
Pandemifaserne

Hvad er pandemifase 5 ?# 326
Smitte fra dyr: fugle

Hvordan spredes fugleinfluenza til mennesker ?# 327
Smitte fra mennesker til fugle

Har ny-H1N1 smittet fugle (fra menneske til fjerkræ smitte)?# 328
Smittede: Antal

Hvor mange er smittet af ny-H1N1 ?# 329
Smittede: Antal

Hvor mange bliver smittet af sæsoninfluenza ?# 330
Smittemåde

Hvordan smitter virusset ?# 331
Smittemåde: Blod

Kan influenzavirus komme over i blodet hos smittede dyr ?# 332
Smittemåde: Svinekød

Kan svinekød smitte ?# 333
Smittemåde: Svinekød

Hvordan reagerede Rusland på ny-H1N1 ?# 334
Smittemåde: Svinekød

Hvordan reagerede Egypten overfor svineavlerne ?# 335
Smittemåde: Svinekød

Hvordan reagerede markedet for svinekød ?# 336
Smittemåde: Svinekød

Kan influenzavirus komme ind i svinekød ?# 337
Smittemåde: Svinekød

Kan ny-H1N1 smitte via svinekødsprodukter ?# 338
Smittemåde: Svinekød: Blod: Sæd

Kan influenzavirus smitte ved kunstig befrugtning ?# 339
Smitterisiko

Hvor smitsom er ny-H1N1 ?# 340
Smitterisiko

Hvad er fordoblingstiden for ny-H1N1 ?# 341
Smitterisiko

Hvordan blev R0-tallet vurderet ?# 342
Smitterisiko

Hvad er R0-tallet ?# 343
Smitterisiko

Hvordan foregår virussmittespredningen ?# 344
Smitterisiko: Smittebærende

Hvornår bliver man smittefarlig, efter at være blevet smittet af ny-H1N1 ?# 345
Smitterisiko: Smittebærende

Hvor længe er man smittefarlig af ny-H1N1 ?# 346
Svineinfluenza generelt

Hvilke sygdomstype er "egentlig svineinfluenza" ?# 347
Svineinfluenza generelt

Kan "egentlig svineinfluenza" smitte mennesker ?# 348
Svineinfluenza generelt

Hvilke influenzavirustyper findes i svin ?# 349
Svineinfluenza generelt

Har svin ofte influenza ?# 350
Svineinfluenza generelt

Hvordan er influenzasymptomerne hos svin i forhold til hos mennesket ?# 351
Svineinfluenza generelt

Hvor mange gange har svin influenza i deres liv ?# 352
Svineinfluenza generelt

Er der forskel på influenzavirus i Europa-Asien og i Amerika ?# 353
Svineinfluenza generelt

Hvor syg bliver man af influenza, når smitten kommer fra et svin ?# 354
Svineinfluenza generelt

På hvilken måde inddeles H1-subtyperne af influenza i svin ?# 355
Svineinfluenza generelt

Hvad er "gammel klassisk" H1-subtypen af influenza i svin ?# 356
Svineinfluenza generelt

På hvilken måde inddeler man N1-subtyperne af influenza i svin ?# 357
Svineinfluenza generelt

Hvilken N1-subtype har ny-H1N1 i forhold til de N1-subtyper, som kendes fra influenza i svin ?# 358
Symptomer: Immunitet

Er nogle mennesker immune over for ny-H1N1 ?# 359
Symptomerne

Hvad er symptomerne ved ny-H1N1 ?# 360
Symptomerne

Er der specielle symptomer ved ny-H1N1 ?# 361
Symptomerne

Hvad er forskellen på forkølelse og influenza ?# 362
Symptomerne

Hvilke virus fremkalder forkølelse og influenza ?# 363
Symptomerne

Hviad er de vigtigste symptomer på forkølelse ?# 364
Symptomerne

Hviad er de vigtigste symptomer på influenza ?# 365
Symptomerne

Hvad er den procentuelle fordeling af symptomerne på ny-H1N1 ?# 366
Symptomerne

Hvad er chancerne for helbredelse for ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 367
Symptomerne

Hvordan udvikles sygdommen klinisk ?# 368
Symptomerne

Hvordan er hyppighederne af komplikationer for forskellige aldersgrupper og risikogrupper ?# 369
Symptomerne

Hvilke typer af komplikationer er der for forskellige aldersgrupper og risikogrupper ?# 370
Symptomerne

Hvem er særlig udsatte for fare ved influenza ?# 371
Symptomerne

Hvorfor er gravide i særlig risiko ved influenza ?# 372
Symptomerne: Coinfektioner

Hvilken betydning har bakteriefremkaldte co-infektioner ?# 373
Symptomerne: Coinfektioner

Hvilken bakterier medfører co-infektioner ?# 374
Symptomerne: Coinfektioner

Skyldes dødsfaldene ved ny-H1N1-infektionen bakterie-coinfektioner ?# 375
Symptomerne: Coinfektioner

Hvor hyppigt er der bakterier involveret ved influenzadødsfald ?# 376
Symptomerne: Coinfektioner

Hvordan påvirker influenza risikoen for bakterieinfektioner ?# 377
Symptomerne: Coinfektioner

Hvordan kan man bekæmpe bakterieinfektioner i forbindelse med influenza ?# 378
Symptomerne: Coinfektioner

Har man simple diagnoser til at skelne mellem bakterier og virus ?# 379
Symptomerne: Flere virustyper

Var der flere influenzavirus på spil i Mexico ?# 380
Symptomerne: Latenstid

Hvornår får man symptomer efter at være blevet smittet af ny-H1N1? - Hvad er inkubationstiden ?# 381
Sæsoninfluenza

Hvor mange dør af influenza i Danmark ?# 382
Sæsoninfluenza

Hvor hyppigt opstår sæsoninfluenza ?# 383
Sæsoninfluenza: Smitte

Hvor mange bliver smittet i Danmark under en sæsoninfluenza-epidemi ?# 384
Sæsoninfluenza: Smitte

Er den nuværende sæsoninfluenzavirus direkte efterkommer efter 1918-virusset ?# 385
Testning

Tester man folk for, om de er smittede med ny-H1N1 ?# 386
Vaccination

VIrker sæsoninfluenzavaccine mod ny-H1N1 ?# 387
Vaccination

Hvad indeholder en influenzavaccine ?# 388
Vaccination

Hvad er vaccination ?# 389
Vaccination

Kan antistofferne bekæmpe celler, der er inficeret med ny-H1N1 ?# 390
Vaccination

Hvordan virker T-celleimmunitet ?# 391
Vaccination

Virker en vaccination, når man først er blevet smittet af influenzavirus ?# 392
Vaccination

Hvornår har en vaccination virkning ?# 393
Vaccination

Hvor længe har en vaccination virkning ?# 394
Vaccination

Hvornår starter influenzasæsonen i Danmark normalt ?# 395
Vaccination

Kan man få influenza, selv om man er blevet vaccineret ?# 396
Vaccination

Hvordan gives en influenzavaccination ?# 397
Vaccination

Kan en sæson-influenzavaccination gives til børn ?# 398
Vaccination

Hvor længe har man anvendt trivalent influenzavaccine ?# 399
Vaccination

Hvor mange gange har man måttet ændre sæsoninfluenzavaccinen ?# 400
Vaccination

Hvad vaccinerede man imod med sæsoninfluenzavaccinen 2008/2009 ?# 401
Vaccination

Kan en sæson-influenzavaccination gives til gravide ?# 402
Vaccination

Kan en sæson-influenzavaccination gives til kronisk syge ?# 403
Vaccination

Hvor mange gange skal man vaccineres mod ny-H1N1 ?# 404
Vaccination

Hvilken virusform bruges i vaccine mod sæsonbestemt influenza ?# 405
Vaccination

Findes der forskellige produkter af sæsoninfluenzavaccine ?# 406
Vaccination

Hvad reagerer immunsystemet især imod, når det gælder influenzavirus ?# 407
Vaccination: Bivirkninger

Har man haft problemer med massevaccinationer ?# 408
Vaccination: Bivirkninger

Hvem bærer ansvaret, hvis der er skadelige bivirkninger ved vaccinen ?# 409
Vaccination: Bivirkninger

Virker vaccinen på mennesker med immunsygdomme ?# 410
Vaccination: Bivirkninger

Er vaccinen sikker for gravide ?# 411
Vaccination: Fremtiden

Kan man vaccinere på mere effektive måder ?# 412
Vaccination: Fremtiden

Kan man vaccinere mod flere virusmolekyler ?# 413
Vaccination: Fremtiden

Hvad er viruslignende partikler ?# 414
Vaccination: Fremtiden

Hvad er M2E ?# 415
Vaccination: Fremtiden

Hvad er tetramerisering ?# 416
Vaccination: Fremtiden

Kan man syntetisere stofferne i influenzavacciner ?# 417
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i insektceller ?# 418
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i planteceller ?# 419
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i gærceller ?# 420
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave virusvacciner i bakterier ?# 421
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave virusvacciner ved hjælp af alfavirus ?# 422
Vaccination: Fremtiden

Hvordan kan man lave vaccine på cellekultur ?# 423
Vaccination: Fremtiden

Kan antistofferne virke, når viruspartiklerne er kommet ind i cellerne ?# 424
Vaccination: Fremtiden

Kan man forbedre T-celle immunforsvaret ?# 425
Vaccination: Fremtiden

Hvordan kan man lære T-immunforsvaret at genkende influenzavirus ?# 426
Vaccination: Fremtiden

Hvad er T-celler ?# 427
Vaccination: Fremtiden

Hvilke typer af immunsystem findes ?# 428
Vaccination: Fremtiden

Hvordan fungerer det medfødte immunsystem ?# 429
Vaccination: Fremtiden

Hvad er DNA-vaccine ?# 430
Vaccination: Fremtiden

Findes der metoder til hurtig-udvikling af vacciner ?# 431
Vaccination: Fremtiden

Hvad er "RNA Backbone" metoden ?# 432
Vaccination: Levende vaccine

Hvem kan tåle en levende, svækket influenzavaccine ?# 433
Vaccination: Levende vaccine

Bør man bruge levende vaccine mod pandemien med nyH1N1 ?# 434
Vaccination: Levende vaccine

Man kan i praksis lave en levende pandemivaccine ?# 435
Vaccination: Levende vaccine

Hvad er fordelen ved at bruge levende vaccine mod influenzavirus ?# 436
Vaccination: Levende vaccine

Har levende vacciner brug for hjælpestoffer (adjuvanser) ?# 437
Vaccination: Levende vaccine

Hvordan kan levende vaccine gøres sikker ?# 438
Vaccination: Levende vaccine

Anvender man levende vacciner ?# 439
Vaccination: Levende vaccine

Hvordan undgår man, at en levende vaccine giver sygdom ?# 440
Vaccination: Levende vaccine

Hvilke firmaer fremstiller levende, svækket influenzavaccine ?# 441
Vaccination: Levende vaccine

Hvor meget influenzavaccine er af den levende type ?# 442
Vaccination: Levende vaccine

Hvem må få MedImmune's FluMist ?# 443
Vaccination: Levende vaccine

Hvordan stiller producenterne sig til brug af levende vaccine under en pandemi ?# 444
Vaccination: Levende vaccine

Hvilke hindringer er der for brug af levende vaccine ?# 445
Vaccination: Levende vaccine

Er levende vacciner sikre ?# 446
Vaccination: Levende vaccine

Er levende, svækket vaccine godkendt ?# 447
Vaccination: Produktion

Hvilke firmaer fremstiller vaccine mod ny-H1N1-influenza ?# 448
Vaccination: Produktion

Hvor lang tid vil fremstilling af en ny vaccine tage ?# 449
Vaccination: Produktion

Hvor lang tid har man anvendt æg til vaccineproduktion ?# 450
Vaccination: Produktion

Hvorfor er tidsfaktoren en begrænsende faktor ?# 451
Vaccination: Produktion

Hvorfor er produktionskapacitetsfaktoren en begrænsende faktor ?# 452
Vaccination: Produktion

Hvor stor er verdens vaccineproduktionskapacitet ?# 453
Vaccination: Produktion

Hvad er indholdet i den sæsonbestemte vaccine ?# 454
Vaccination: Produktion

Hvor får Danmark sin vaccine fra ?# 455
Vaccination: Produktion

Hvornår har man vaccine parat til vaccinationen i efteråret 2009 ?# 456
Vaccination: Produktion

Hvor sikker er vaccinen mod ny-H1N1 ?# 457
Vaccination: Produktion

Hvordan foregår vaccineproduktion ?# 458
Vaccination: Produktion

Hvordan kunne man øge mængden af vaccine ?# 459
Vaccination: Produktion

Hvad er adjuvanser ?# 460
Vaccination: Produktion

Kan man fremstille vacciner uden brug af hønseæg ?# 461
Vaccination: Produktion

Tjener medicinalfirmaerne på pandemien ?# 462
Vaccination: Produktion

Hvem fremstiller vacciner mod influenza ?# 463
Vaccination: Produktion

Vil der være vaccine nok ?# 464
Vaccination: Produktion

Kan udviklingslandene få vaccine ?# 465
Vaccination: Produktion

Hvordan kunne man fremskynde en produktion af vaccine mod ny-H1N1 ?# 466
Vaccination: Produktion

Hvornår fremstilles sæsonvaccine til den sydlige halvkugle ?# 467
Vaccination: Produktion

Vil sæsonvaccine-produktionen til den sydlige halvkugle hindre produktion af en vaccine mod ny-H1N1 ?# 468
Vaccination: Produktion

Hvad koster den vaccine mod ny-H1N1, som Danmark har købt ?# 469
Vaccination: Produktion

Hvad koster en vaccinedosis ?# 470
Vaccination: Produktion

Hvordan vokser vaccinevirusset med ny-H1N1 overfladeproteiner i æg ?# 471
Vaccination: Risikogruppen

Hvor mange har risiko for at få ny-H1N1 influenza i alvorlig grad ?# 472
Vaccination: Risikogruppen

Er det nødvendigt at vaccinere hele befolkningen ?# 473
Vaccination: Risikogruppen

Hvem vil først blive vaccineret ?# 474
Vaccination: Sæson

Hvorfor må man vaccinere mod influenza hvert år ?# 475
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvordan udvælger man vaccinen til den årlige sæsoninfluenza ?# 476
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvilken vaccinetype bruger man mod den årlige sæsoninfluenza ?# 477
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvor tit ændrer man vaccinen mod den årlige sæsoninfluenza ?# 478
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvilke virustyper er den årlige sæsoninfluenzavaccine rettet imod ?# 479
Virus

Hvad er virus ?# 480
Virus

Hvad består arvematerialet i virus af ?# 481
Virus

Er virus levende ?# 482
Virus

Hvad er baggrunden for epidemien ?# 483
Virus: Genetisk

Hvordan er influenzavirussets genetiske materiale organiseret i gensegmenter ?# 484
Virus: Hovedtyper

Hvilke hovedtyper af influenza findes ?# 485
Virus: Hovedtyper

Hvad er forskellen på influenza A, B og C ?# 486
Virus: Hovedtyper, A

Hvad er influenza A ?# 487
Virus: Hovedtyper, A

Hvilke typer influenza A findes ?# 488
Virus: Hovedtyper, A

Hvor kommer influenza A fra ?# 489
Virus: ny

Hvordan opstår influenza A hos mennesker ?# 490
Virus: Ny

Hvordan opstår en pandemi ?# 491
Virusset

Hvad er influenzavirussets N-molekyle (NA-molekyle) ?# 492
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan man skelne mellem de tre klynger af H1-subtyper ?# 493
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvilken betydning spiller N-genet ved diagnosen for ny-H1N1 ?# 494
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan N-genet i ny-H1N1 opformeres ?# 495
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan H-genet påvises i ny-H1N1 ?# 496
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvad betyder det for diagnosen, hvis primeren er placeret i et variabelt område i målgenet ?# 497
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvad betyder det for diagnosen, hvis primerne er for korte ?# 498
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan influenzavirus påvises ?# 499
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan virker PCR-diagnosen af influenzavirus H1N1, hvis genet for hæmagglutinin har ændret sig ?# 500
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvordan er den genetiske sammensætning af ny-H1N1 ?# 501
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvilke gener har ny-H1N1 ?# 502
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Har ny-H1N1 gener for cytokin-storm ?# 503
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Findes der fugleinfluenza-gener i ny-H1N1 ?# 504
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Findes der menneskeinfluenza-gener i ny-H1N1 ?# 505
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvor mange svineinfluenza-gener findes i ny-H1N1 ?# 506
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvorfor er fuglevirus-polymerasegener i ny-H1N1 særligt bekymrende ?# 507
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvordan er fugleinfluenza-genet blevet dominerende i influenza fra amerikanske svin ?# 508
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvilke gensegmenter stammer fra "klassisk svineinfluenza" ?# 509
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvilke gensegmenter stammer fra "fuglelignende svineinfluenza" ?# 510
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Hvornår blev ny-H1N1 sekvensbestemt ?# 511
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Hvordan ligner ny-H1N1 virusset de kendte influenzavira ?# 512
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Kan svineinfluenzavirus være kommet fra Amerika til Asien ?# 513
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Hvor blev sekvensen af virusset ny-H1N1 publiceret ?# 514
Virussets oprindelse

Hvordan er den nye virustype opstået ?# 515
Virussets oprindelse

Har der været en forgænger for ny-H1N1-virusset ?# 516
Virussets oprindelse

Hvornår opstod ny-H1N1 ?# 517
Virussets oprindelse

Er ny-H1N1 fundet i svin ?# 518
Virussets oprindelse

Kommer dannelsen af en ny influenzastamme som en overraskelse ?# 519
Virussets oprindelse

Hvorved adskiller ny-H1N1 sig fra andre influenzaformer fra svin ?# 520
Virussets oprindelse

Har det betydning at vide, hvor et ny virus har udviklet sig ?# 521
Virussets oprindelse

Hvordan har virussets genetiske elementer spredt sig til Amerika og Mexico ?# 522
Virussets oprindelse

Hvornår kom fugleinfluenza-gener ind i svinenes influenza ?# 523
Virussets oprindelse

Hvordan udviklede 1998-virusset sig i svin ?# 524
Virussets oprindelse

Hvordan ændredes overfladen på 1998-virusset, der havde inficeret svin ?# 525
Virussets oprindelse

Blev der dannet nye typer af influenzavirus i amerikanske svin efter 1998-virussets opståen ?# 526
Virussets oprindelse

Udgjorde influenza i de amerikanske svin en risiko ?# 527
Virussets oprindelse

Blev der advaret mod, at svinenes influenza var en trussel ?# 528
Virussets oprindelse

Hvor stammer ny-H1N1 virusset fra ?# 529
Virussets oprindelse

Hvilken H1-subtype har ny-H1N1 virusset ?# 530
Virussets oprindelse

Har 1998-virusset fra svin smittet mennesker ?# 531
Ændringer

Ændrer virusset ny-H1N1 fra 2009 sig ?# 532
Ændringer

Hvordan ændrer influenzavirus sig ?# 533
Ændringer

Hvad er forskellen på influenzavirussets "drift" og "skift" ?# 534
Ændringer

Er der risiko for en ny influenzavirustype med dødelighed som fugleinfluenza og smitsomhed som svineinfluenza ?# 535
Ændringer

Vil pandemien udvikle sig til det værre ?# 536
Ændringer

Hvad er risikoen for at ny-H1N1 sammen med fugleinfluenza danner en ny smitsom og dødelig virus ?# 537
Ændringer

Hvor stor er risikoen for udvikling af en mere farlig form af ny-H1N1 ?# 538
Ændringer: Drift

Hvad er influenzavirussets "drift" ?# 537
Ændringer: Drift

Hvad er baggrunden for influenzavirussets "drift" ?# 538
Ændringer:Skift

Hvad er influenzavirussets "skift" ?# 539
Ændringer:Skift

Hvad er baggrunden for influenzavirussets "skift" ?# 540
Ændringer:Skift

Hvordan opstår nye influenzavirustyper med "skift" ?