Denne side er et supplement til
BioNyt - Videnskabens Verden nr.132
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her!


Spørgsmål og svar om gener

Hvad er et gen?


Hvor mange gener findes der?


Hvorfor findes der flere proteiner end gener i immunsystemet?


Er alle enzymer proteiner?


Hvad er forskellen på de tre forskellige RNA-typer?


Hvordan påbegyndes en transkription?


Hvordan ender en transkription?


Hvad sker der med mRNA efter transkriptionen?


Hvordan transporteres mRNA ud af kernen?


Hvad er en operon?


Hvad er en repressor?


Hvad er en aktivator?


Hvad er en silencer?


Hvad er et ribosom?


Hvordan begynder translationen?


Kan mRNA genbruges, og hvor mange gange?


Hvilke gener er aktive hvor?


Hvad er hoppende gener?


Hvad er genteknologi?


Hvad er gensplejsning?


Hvad er kloning?


Kan man få patent på gener?


Hvad er en Genbank?


Hvordan blander bakterier gener?


Hvad er p53-genet?


Hvad er gen-knockout?


Hvad har gener med evolutionen at gøre?


Er evolutionen en tilfældig proces?


Hvad er alternativ splejsning?


Hvordan påvises genaktivitet?


Hvad er et fusions-gen?


Hvad er et genom?


Hvad er en gen-frekvens?


Hvad er genetisk drift?


Hvad er snRNA?


Gå til hjemmesiden for
BioNyt - Videnskabens Verden