BioNyt - Videnskabens Verden

Galathea-3

Den 25. april 2007 lagde Søværnets inspektionsskib ”Vædderen” til kaj ved Langelinie i København efter i 257 døgn at have fungeret som Galathea-3 ekspeditionsskib på havene ved Grønland, Afrika, Australien, Antarktis, Sydamerika, Galapagos-øerne og USA. Turen blev på ca. 97000 km. Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 137 s.4 (august 2007)

Se artiklen her

Artiklen er på 15.000 tegn.

Ord i artiklen:

afgiver, afgives, afgivet, afise, afstand, aktiviteter, al, alge, alger, allerede, almindeligvis, alt, alternativ, altså, amerikaneren, and, anden, andet, andre, angreb, ankom, antages, antarcticum, antarktis, antarktisk, antarktiske, anthur, antibiotika, antibiotisk, antifrostprotein, antifrostproteiner, antifrostproteinholdig, antifryseproteiner, antifryseproteinerne, anvendelse, anvendt, arktiske, art, arter, at, atlanterhavet, atmosfæren, atmosfærens, bage, baggrunden, bakterie, bakterie-angribende, bakteriearter, bakterier, bakterierne, balancen, barentshavet, basisk, baslydene, befinder, befolkning, befolkningen, begge, behøver, bekæmpe, beregnet, beskrives, bestå, besøg, besøgt, betyde, betydning, bevirket, bevæger, bind, binder, biofilm, biologisk, biologiske, bla, blander, blandt, blev, blevet, blive, bliver, blod, blodbank-blod, blodet, blodkar, blodkarhæmning, blodkredsløb, blodlegemer, blodtryk, blom, blåhvaler, blåhvalerne, bogen, bogværk, bromerede, bromid-ioner, brug, bruge, bruger, bruges, brød, brødrene, bund, bundfældning, bundmaling, bunds, bundvand, bureaukrat-hindring, c, ca, carbon, center, chaenocephalus, change, christensen, cm, cO2, cO2-lager, craig, da, dag, dambrug, dannelsen, danner, dannes, data, de, del, deltagerne, delvis, den, dengang, denne, dens, der, deres, derfor, derved, desuden, det, dette, disse, disses, dNA, dobbelt, dog, dolkhaler, drev, drikker, drivhuseffekten, dråbe, dTU, dvs, dybde, dybder, dybere, dybhavets, dybt, dyr, dyrearter, dyrene, dyrke, døde, dør, earth, efter, egentligt, egnede, eksempler, ekspeditionen, ekspeditionens, ekstra, elevator, eller, ellers, emne, en, end, ender, endte, enestående, enorm, er, et, etableredes, evne, evolution, fald, falder, fandt, fandtes, fangede, feks, fem, filtre, finde, findes, fisk, fiskearter, fiskebestande, fiskefamilier, fiskelarveudvikling, fiskenes, fiskeyngel, fjernes, fjernkommunikation, flammehæmmere, flyder, flyvinger, for, fordi, foreslår, foretage, foretog, forhindre, forhold, forklaring, form, formentlig, formere, forplantningsevnen, forrykke, forskellige, forskere, forskerne, forskningsprojekter, forskningstema, forsvarsstoffer, forsøg, forsøger, forurening, forureninger, forureningsgraden, foråret, fra, frem, fremstille, frigives, frosset, fryse, fryser, frysere, fund, fundet, furealger, færre, fødekæden, fødekædens, fødekæderne, følgende, før, få, galathea-2, galathea-3, gang, gange, garanti, gasformigt, gav, gener, genkender, gennem, gennemsnitstemperatur, giftige, giftigt, gik, gjort, glasklare, global, globale, globalt, god, grund, grunden, grundforskning, grænseværdi, grønland, guinea, gællernes, gær, gør, gå, går, halvdelen, halvkugle, hamburg, han, har, havbakterierne, havbrug, havbunden, havde, havdybde, havdybder, have, havene, havenes, havet, havets, havgræsser, havis, havisen, havområder, havoverfladen, havslanger, havtemperatur, havtemperaturen, havvand, hele, helst, helt, hentet, her, heraf, herfra, hertil, hinanden, hjembragte, hjemsendte, hjernen, hjerte, holde, holder, hos, href=, http, hun, hundreder, hurtigt, huse, hvaler, hvert, hvidblodede, hvirveldyr, hvis, hvor, hvoraf, hvordan, hvorfra, hvorved, hæmmer, hæmoglobin, hævdes, højere, højest, høre, hører, i, idet, igen, igennem, ikke, iK-tal, illinois, ilt, iltbindende, iltfattige, immunforsvaret, immunreaktion, indeholder, inden, indfange, indgå, indgår, indien, indiske, indlejres, indsamlede, indsamlet, indsprøjte, indtil, inficeret, ingefær-arter, ingen, intelligenskvotient, interessant, is, isen, isfisk, isflage, iskrystaller, isoverfladen, istykkelsen, isvæksten, især, iøvrigt, jeg, jo, jorden, jordens, kalk, kan, katherine, kattegat, kemiske, kender, kendes, kg, kilometer, kina, klare, klima, klimamodeller, klodens, km, koblingen, kolde, koldt, koncentrationen, konkurrenceevne, konstatere, konstaterede, kontakter, konvergent, kortere, kortlagde, kortlægning, koster, kr, kraftigst, kredsløb, krill, krill-larverne, kroner, kroppen, kryobiologi, kræft, kræftforskningen, kul, kuldioxid, kuldioxid'en, kulkraftværker, kulstof, kulstofatomernes, kulstofindholdet, kulstofkredsløbet, kun, kunne, kviksølv, kviksølv-2, kviksølvforureningen, lagdelt, lagret, land, landet, lange, last, lave, lavede, lavere, lede, ledte, lette, lettere, leve, lever, lidt, lige, ligesom, lille, liter, liv, livet, luftens, lyd, lyde, lydforureningen, lymfesystem, længere, løbende, løbet, løs, m, mage, mainframe, man, mange, mangel, mangler, marine, marker, materiale, med, medens, medicin, meget, mellem, men, mener, menneske, menneskelige, mennesket, menneskets, mere, meste, meter, methylkviksølv, middelhavet, mikrogram, mikroskopiske, mill, milliard, milliarder, millioner, mindre, mindst, mod, mulighed, mus-, muslinger, mv, mængden, mætningspunkt, møjsommeligt, må, måleapparater, måleudstyr, målinger, målingerne, målte, måske, naboen, naturgas, ned, nedsænkede, nedsættes, nemme, nettoleverandør, netværk, nikolaj, nitrat, nitratindhold, nitratmængde, nogenlunde, noget, nogle, nord-, nordlige, normalt, nototheniidae-fiskefamilien, nu, ny, nydannede, nye, nyt, nær, næring, næringsfattige, næringsstof, næringsstoffer, nærme, nærmest, næste, næsten, nævnes, når, ocean, ofrene, ofte, og, også, okt-nov, olie, om, ombord, ombygget, omkring, område, områder, omsætning, op, opbevares, opfanger, opholdssted, opkræve, oplysninger, opløst, opløste, oppe, opsigt, opstod, opsuge, optage, optager, optages, optaget, opvarmning, organisk, organiske, organismegruppe, organismer, organismerne, os, osv, over, overflade, overvintringer, parallelt, parasit-bestanden, pCB'er, pengebeløb, penicillin, personer, personligt, peru's, phthalater, planktonproduktionen, pleurogramma, polare, polarhavet, polerne, polområderne, proces, processen, prof, projekter, prøver, pumpe, på, påvirke, rasmus, reagerer, reaktive, reddet, reduceret, ref, registreres, regner, rejelignende, rejsen, rejser, rev, richardson, rimfrie, rio-konferencen, roseobacter, rotteforsøg, rundt, røde, salomon-øerne, salt, salte, saltet, samme, sammenholdet, sammenligningen, samt, sargassohavet, scotia-isfisken, se, sekvensanalyse, sende, sender, seneste, siden, sidste, sig, sin, sjettedele, skal, sker, skibet, skrive, skulle, skyld, skøn, slukke, smelter, smådyr, snegle, som, spiller, sprang, spredning, stadig, stand, sted, steder, stedet, steg, steget, stige, stiger, stigning, stillehavet, stjerneform, stod, stof, stoffer, stor, store, strømme, studere, studeres, studier, større, støtte, stå, stået, subtropiske, surt, svampe, svarende, svarer, svulst, svækkes, sværere, sydafrika, sydhavet, sydpolen, sygdomsbakterier, syge, syngende, synke, synker, system, sælge, særlig, særlige, særligt, sættes, sølvfisk, så, sådan, sådanne, såkaldte, tabt, tage, target, tasmanhavet, tBT, temperatur, temperaturer, temperaturstigning, the, tid, tiden, tidevand, tidlige, tidligere, tidspunkt, til, tilbage, tilbageholdt, tilfældet, tilknyttet, tilladte, tilpasninger, tilsat, tilstanden, tilsættes, tjekke, to, todelt, ton, tons, torskefisk, trediedel, tropiske, truede, træ, trækker, trænge, tsunami, tungmetaller, turen, tusinder, tyder, tynde, typisk, tyskland, tænkes, tømt, tåler, ud, udad, udbredelse, uden, udgør, udkom, udledes, udledt, udsatte, udskiftes, udslag, udvikle, udviklet, udviklingen, udviklingslande, under, undervejs, undgå, unikt, universitet, urbana-Campaign, uSA, vagte, vand, vandet, vandlag, vandprøver, vandring, var, variant, varme, varmere, ved, venter, verden, verdens, vi, via, vigtige, vigtigt, vil, ville, virkning, virus, virusinfektion, virussygdomme, vise, viser, vist, viste, vokse, vokser, vædderen, vægten, være, været, wries, ækvator, ændrede, ændres, øjne, økologisk, ørken, øverste, øvre, åbne, åbnede, ålekvabbe, år, årlige, årligt, årstid


Se også: www.bionyt.dk/galathea


Søg på bionyt.dk:


Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!