BioNyt - Videnskabens Verden

Antibiotikaforskning står i stampe

Antibiotika bliver en stadig dårligere forretning for firmaerne at udvikle. Den hastighed, hvormed bakterierne udvikler resistens, kombineret med enorme omkostninger i udviklingsarbejdet og kort tid til at tjene pengene ind, samt at der er flere indtægter i kroniske sygdomme, får antibiotika-forskningen til at stå

Læs om, hvorfor antibiotika-forskningen står i stampe. Artiklen bragtes i BioNyt nr. 137 s.29 (august 2007)

Se artiklen her

Artiklen er på 13.300 tegn.

Ord i artiklen:

administration, administration, advarsel, advarslen, ændringer, af, afhængig, aflæses, afprøvning, afprøvninger, afprøvningstiden, afprøvningstrin, afslå, aktivitet, aktører, alexander, allerede, alligevel, almindeligt, alt, altså, america, amerikansk, amerikanske, and, anden, angår, anlægge, anset, ansøgning, antal, antibakteriel, antibakterielle, antibakterielt, antibiotika, antibiotikaforskning, antibiotikaområdet, antibiotikaresistens, antibiotikaudviklingen, antibiotikum, antibiotisk, anvendelige, anvendelse, anvendelser, anvendelsesmuligheder, anvendelsespatentet, anvender, anvendes, år, arbejde, årligt, årtier, attraktiv, attraktivt, aventis, bægersvampen, bakterieinfektioner, bakterielle, bakterier, bakterierne, bakteriestammer, bakterietyper, bandtes, bayer, bayer's, bedre, befolkning, begge, begrænset, begyndelsen, begyndte, behandles, behandling, behandlingsmuligheder, behov, bekæmpe, besked, beskyttet, bevidstløshed, biotechnology, bioteknologiske, bivirkninger, bliver, blot, bortset, brede, bredspektrede, bristol, bruge, bruger, bruges, cephalosporiner, chloramphenicol, cipro, ciprofloxacin, da, dækker, dag, dage, danne, danske, dårligere, del, derfor, dermed, desuden, dets, disease, dø, døden, dog, dokumentation, dokumenteret, dollar, dør, drejer, drug, dukke, dukket, dvs, dyrkes, dyrt, effektive, efterfulgt, efterligninger, eftersom, ejeren, end, endnu, endog, enkelte, enorme, enzymer, 'er, 'erne, ét, etablere, få, færdig, færre, fået, faldende, fandt, får, farlige, farmaceutiske, fase, fatale, fDA, fDA's, feltet, fik, finde, firma, firmaer, firmaerne, firmaet, firmaets, flemings, flere, fluoroquinoloner, fokus, food, forbudsret, forbudt, forbyde, fordelagtigt, fordyrer, forekommende, foreløbig, førende, fører, foreslået, foretaget, forhold, forlænger, forlænges, form, formentlig, forretning, forretningsområdeDen, forske, forskede, forskernes, forsket, forskningen, forskningsaktive, forsøg, først, første, fortjeneste, forværres, forvandles, forventes, forventningerne, frembragte, frembringelse, fremført, fremskynder, fremstille, fri, frygt, fuldstændig, fund, fundet, gå, gang, gav, gener, generne, gengæld, gennembrud, gensplejsningsteknikker, giftstoffer, gik, givet, givtigt, glaxo, glycopeptider, gode, godkende, godkendelsesprocedure, godkendt, godt, gør, gøre, gøres, grepafloxacin, grund, H, håb, hænge, halvsyntetiske, håndhæve, hastighed, hav, havde, have, heller, hellere, helt, her, heraf, herved, historiske, hjerteproblemer, hjerteslag, holde, hospital, hospitaler, hovedklasser, hovedparten, hurtigere, hurtigt, hvor, iDSA, igen, igennem, immunhæmning, immunsystem, imod, ind, inden, indgå, indgående, indikationer, indlagt, indleveres, indlevering, indsætte, indsatte, indtægt, indtægter, indtjeningen, indtjeningsmulighederne, industri, industrialiseringen, industrien, infectious, infektionen, infektioner, infektionsbehandling, infektionssygdomme, interesse, introducerede, især, isolere, isoleret, ja, januar, johnson, juni, kemikerne, kemiske, kendt, kendte, ketek, klare, klasse, klasser, klinisk, kliniske, klone, kom, kombineret, kommer, konkurrence, kontrast, kontrollere, kort, kostede, koster, krav, kroniske, kroppen, krydslicens, kunne, kunstigt, lå, laboratoriet, lack, læge, lægemiddel, lægemidler, lægemidlet, lægemidling, lægen, læger, længere, langt, let, lever, leverskade, licens, lille, livsforlængende, livslang, livstruende, løbende, løbet, løbetider, løser, lovende, mængde, målsted, manglende, markedet, markedsføres, markedsført, måske, måtte, meddelte, medføre, medicinalindustrien, medvirkende, medvirket, megen, meget, mellem, membranen, men, mente, merck, mere, middel, midler, midlet, mikroorganismer, millioner, mindst, møder, modifikation, modifikationsmetoder, mulige, muligheden, muligheder, mulighederne, multiresistente, myers, næsten, nalidixinsyre, nature, naturprodukter, navnet, ned, nedbrydning, nedsætter, nemt, nigrella, nødt, nødvendige, nogenlunde, noget, novozymes, ntibiotika, nu, ny, nye, nyt, nyttige, of, øjne, økonomisk, om, omfatte, omkostninger, omkostningerne, område, området, ønsker, ønsket, op, opdagelse, operationer, opfindelse, opfindelsen, opfindelsens, opmærksomme, opnå, oppe, opstår, ordet, overlap, øvrigt, pågældende, parter, patent, patentansøgning, patentansøgningen, patentansøgninger, patentdækning, patenter, patenteres, patenteret, patentering, patenthaveren, patentkrav, patentløbetiden, patentmyndigheder, patient, patienten, påvirke, påvist, penge, pengene, penicillin, penicillinproduktionen, peptid, peptidet, peptids, person, personens, personer, pfizer, plads, plectasin, plough, pneumoniae, population, potente, potentielle, prioritetsskabende, problemer, problemet, produkt, produkter, produktet, produktionen, produktpatent, produktpatentet, profit, profitable, programmer, proteiner, pseudoplectania, qT, quinolon, redskaber, refereres, regnede, regner, rekombinante, repræsentanter, reserve, resistens, resistensgenerne, resistente, resultaterne, ret, retningslinier, rettet, rifamyciner, rigtigt, risikerer, risiko, så, sådanne, særdeles, særligt, sag, sagsbehandleren, sagsbehandlerne, sagt, såkaldt, salget, samarbejde, samarbejdspartner, samme, sammen, sammenligning, samt, samtidig, sanofi, schering, screeninger, screeningsprogrammer, selskab, selv, selve, selvfølgelig, selvom, senere, seneste, set, siden, sidste, sikre, simplificerer, sin, sit, situation, situationen, skrives, skulle, slå, slet, smalspektrede, smithKline, society, sortbæger, sparsomme, specifik, spredte, squibb, stå, stadig, stærkere, stampe, står, starte, starten, steder, stedet, steget, stigende, stillet, stoffer, stoffet, store, større, største, stort, streptococcus, sundhedsstyrelse, svækket, svært, sygdomme, sygdomsfremkaldende, syndrom, synes, synonymt, synsforstyrrelser, syntetiske, tager, tages, target, teknologien, telithromycin, testes, tetracykliner, tid, tidspunkt, tilbage, tildeling, tilladelse, tiltrækker, tjene, traditionelle, trænge, transplantationer, travlt, tyder, type, typer, ualmindeligt, ud, udløbet, udnytte, udnyttet, udsættes, udsatte, udsendte, udstedes, udstedt, udstedte, udtømte, udtrykkeligt, udtrykker, udtrykket, udvikle, udvikler, udviklet, udvikling, udviklingen, udviklingsarbejdet, ufortjent, underskrives, undersøgelse, uregelmæssigt, uS, uSA, usikkert, utility, vægrer, væk, værre, væsentlig, væsentlige, vanskelige, vanskeligt, var, varianter, vej, velkendt, vi, videre, ville, virkede, virkning, virksomheder, virksomme, vist, volde, vurdere, vurderingen, yderligere åbnede.


Søg på bionyt.dk:


Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!