BioNyt - Videnskabens Verden

Genopliver 1918-virus

For første gang har man genoplivet et fortidigt virus. Tilmed er dette gjort for den vigtigste pandemi-frembringer i menneskehedens historie: Man har nemlig påvist og genskabt genomet for den fugleinfluenza fra 1918, som medførte Den spanske Syge, som mindst 50 millioner mennesker døde af.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 136 s.28 (marts 2007)

Artiklen er på 1900 ord

Se artiklen her

Ord i artiklen:

Alaska, Alle, American, Andre, B, Barbara, Begrundelsen, Beijing., BioNyt, CD, CD, DNA, DNA'et, De, Den, Der, Desuden, Det, Dette, Disse, Ebricht, En, Federation, Foreløbig, Forskerne, H, HN, HN, HN, HN, HN, HA, Han, Hatch, Holland, Hvis, I, IgG, Imidlertid, Influenzavirus, Jeg, Jorden, M, M, Me, MeA, Man, Med, Men, Menneskets, Moderne, Mus, Musene, NA, Nature, Nogle, Offentliggørelsen, Og, PA, PB, PB, Polymerase, På, RNA, Richard, Rosenberg, Rutgers, SARS, Samme, Science, Scientists, Singapore, T, Terrence, Tilhængerne, Tumpey, Tumpey., Vaccine, Vaccinen, Ved, Virus, Virusgenomet, Virusset, a, ad, adgang, adskiller, af, afbilder, afgøres, afprøvede, afstand, aktivering, alfa, alle, allerede, altså, alveoler, alvorlig, alvorlige, amerikansk, aminosyre, aminosyrepositioner, aminosyrer, analyse, analyser, anden, andet, andre, angribe, ansvarlig, antiserum, antistoffer, antistofferne, arbejdet, arbejdsgruppe, at, bagefter, bakteriolog, bare, baseret, befolkningerne, befolkningstætheden, begge, behandle, beregnet, beskytte, beskyttede, beskyttelsesdragter., beskyttende, beskyttes, beskyttet, bestemt, består, betydning, beviser, binder, bindes, binding, bindingssted, biologiske, biosikkerhedsgrupper., bioterrorgruppe, biovåben, bl.a, blandedes, blanding, blev, blevet, blive, bliver, blodet, blot, blødninger, br, bragtes, bronkier, brug, bruge, bruger, bruges, burde, bure, bygger, ca, celledød, celler, cellereaktioner, cellerne, clearet, dag, dage, dannedes, dannelse, dannelsen, danner, de, del, dels, delvis, den, denne, der, deres, derfor, dermed, det, dette, disse, dog, dragt, drastiske, dråbeinfektion, dræbe, dræbte, dumt, dvs, dyr, dyrkede, døde, dødelig, dødelige, dødelighed, dødeligheden, dødeligt, dødsfald, døgn, ectodomain, ectodomæne, effektive, efter, efterlignende, egen, egne, eksempler, ekstremt, ektodomæne, eller, ellers, en, end, endnu, eneste, enhver, ens, epitop, epitoper, epitopsegmentet, er, et, evt, f.eks, faktisk, faktor, farlig, farlighed, farligt, femtedagen, fik, finde, findes, fingeraftryk, flere, for, forbindelse, forbundet, fordi, forebyggende, forekommer, foretrækker, forhindre, forhold, form, formere, forskellige, forskere, forskeren, forskergruppe, forsøg, forsøgene, fortrinsvis, forudsagt, fra, frembringe, frembringer, fremkalder, fremkaldte, fremtrædende, frisklufttilgang, frossent, frygter, fugle, fugleinfluenza, fugleinfluenzaudbrud, fugleinfluenzavirus, fuldstændig, fuldt, fundet, få, færre, føler, følsom, først, første, førte, gamle, gange, gen, gendannelse, gendannelsen, gener, generne, genet, genom, genomet, genskabelsen, gentagelse, giver, gjort, grad, grund, grunden, géner, gør, gøre, har, havde, have, hel, hele, heller, hen, hertil., hinanden, hjælpe, holdt, hos, href=, http, hurtig, hurtigere, hvad, hvilken, hvilket, hvis, hvor, hvordan, hvorfor, hvorimod, hvorvidt, hyppigere, håb, håndfuld, hæmagglutinin, hæmningstest, høj, højt, i, idet, ikke, immunforsvarets, immunreaktioner, immunsvar, immunsvaret, ind, indeholder, indeholdt, indlejret, indsat, indtil, inficere, inficerede, inficeret, inflammation, influenza, influenzatyper, influenzavaccine, influenzavacciner, influenzavirus, influenzavirusset, influenzavirustype, influenzavirustyper, interessant, iris, især, iøvrigt, jo, kaldet, kaldets, kan, kender, kendes, kode, kom, kombination, komme, koordinerende, kraftig, kraftigt, krav, krigen, kræver, kun, kunne, kunnet, kvinde, laborant, laboratorieforsøgene, laboratorier, laboratoriet, laboratorium, lave, lavet, let, lettere, lever, lig, lige, ligene, lignende, liposomer, luftveje, lungecellerne, lunger, lungernes, lungevævet, læse, løs, man, mand, mange, manglende, marsvin, matriks, matrixprotein, med, medfører, medlem, meget, mellem, mellemtiden, membranen, membranprotein, men, mener, menneske, menneskeinfluenzavirus, mennesker, mennesker., mennesket, menneskets, menneskevirus, mest, meters, metode, mikroneutraliserings, mindre, mod, modgift, modstandskraft, modtog, monoklonale, muliggjorde, mulighed, muligt, mus, musene, musenes, mutationer, mutationerne, må, måder, måske, nation, netop, neutraliserende, niveau, noget, nogle, nok, normale, nr., nu, nuværende, ny, nylig, når, næsten, of, offentliggjort, offentliggørelsen, ofte, og, også, oktober, om, omfang, omfanget, omfattende, omfatter, omtalt, opformeret, oplysningerne, oprindelig, opstod, opstå, optrådte, otte, over, overfladeproteiner, overlevelse, pandemi, pandemien, pandemier, patienten, personer, personers, placeringer, plasmid, polymerase, potentielt, praksis, protein, proteinerne, proteinet, proteinets, proteingruppe, præcis, præferencen, pseudotype, publiceringen, på, påvise, påvises, påvist, reaktion, reaktionerne, redaktørerne, regner, rejser, rekombinante, rekonstruerede, resultater, rettet, ring, risikoen, rumhætten, s., sagde, samler, sammen, sammensat, samt, samtidig, samvirkning, sandsynlighed, scanning, segmenter, segmenterne, sekvensen, sekvenser, selektionsprocesser, selv, sendt, senere, set, sialsyre, siddet, sidste, sig, sige, siger, sikkerhedsbestemmelser, sikkert, sikre, skabe, skader, skal, ske, sker, sket, skete, skulle, skyldes, skyldtes, slet, slimhindeceller, sluppet, smitte, smittede, smittefarligt, smitten, smitter, smittet, soldaterlejre, som, specielt, spreder, spredning, springet, stabiliserende, stadig, stand, stikker, stor, store, stort, studere, stærkt, sygdom, sygdommen, sygdommen., sygdomsfremkaldende., sygdomsorganismer, sygelighed, sygt, så, sådan, såkaldt, således, sås, særlig, særlige, taget, taler, tarmsystemet, tegn, temanummeret, test, tiden, tidligere, tidspunkt, tidsskrifter, tidsskriftet, til, tilfælde, tilsvarende, timer, to, tre, troet, trænge, tværtimod, tyder, type, typen, typer, typerne, tæt, ud, ude, udsendes, udskifter, udskiftes, udslip, udtrykt, udvidelse, udvikle, udvikledes, udviklet, udviklingen, uenighed, uge, uheldigvis, under, undersøgelsen, undertyperne, undgå, undslap, undslippe, universal, universel, universitet, usvækkede, uvedkommende, vaccine, vacciner, vaccineret, vaccineteknologi, var, variationer, variationsudvikling, ved, vejen, version, videnskabelige, vigtig, vigtige, vigtigste, vil, ville, virke, virker, virkning, virkningen, virkninger, virkningsmekanismen, virksomme, virulens, virus, virusdosis, virusgenerne, virusgenomet, virusinfektion, virusinfektionen, virusmidler, viruspartikler, virusset, virusset., virussets, virustype, vis, vise, viser, vises, visse, vist, viste, vurderet, våben, være, værtscellen, værtsorganismens, væskeudtrækning, væv, åbner, år, ændre, ændringen, én, ødelæggelse, øget, øjenscanning, ønskelisten


Søg på bionyt.dk:


Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!