BioNyt - Videnskabens Verden

Pungdyrene arvede et godt gammelt farvesyn

Pungdyrene ser farver godt, og i modsætning til primater omfatter en del af deres farvesyn også ultraviolette bølgelængder.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 136 s.22 (marts 2007)

Se artiklen her

Artiklen er på 450 ordOrd i artiklen:

Australien, Begge, De, Der, Det, Dette, Disse, Dyrene, Formentlig, Fugle, H, Hos, I, Lysreceptorerne, Man, Primaterne, Pungdyrgruppen, Sminthopsis, Som, Tarsipes, UV, Udviklingen, Ved, a, aberne, adfærdsforsøg, af, aktiv, almindeligt, altså, arter, at, australske, baseret, bedst, begge, bekræftet, består, bibeholdt, blandt, blev, blåmejse, br, brug, både, bærer, bølgelængde, bølgelængder, crassicaudata, de, demonstrerede, den, der, deres, det, dikromatisk, diprotodonterne, dobbelt, dobbelttappe, dunnart, duplikering, dyr, dyrearter, dyregrupper, døgnaktive, egenskaberne, en, engang, enkelttapceller, ens, er, et, evolution, evolutionen, f.eks, fandt, fandtes, farve, farver, farvesyn, fat, finder, findes, fire, fisk, for, fordobling, forekommende, formentlig, forskelle, forskellige, fosteret, fotoreceptorerne, fotoreceptortyper, fra, fugle, fuglearter, funktionelt, følsomme, gammel, genet, genvandt, gruppe, grupper, grønne, har, havde, have, henholdsvis, hjælp, honey, honning, hos, href=, http, hver, hvilket, hvor, hvortil, hvorved, hører, i, idet, ikke, infrarødt, insektædende, kan, kendes, korte, krybdyr, krybdyrene, krybdyrtræk, kun, kunne, lang, lange, levesteder, lys, lysabsorptionsområde, lysblandingsforhold, lysbølger, lysreceptor, lysreceptortappe, løb, man, med, medførte, meget, mellem, men, mennesket, mest, middellange, mikrospektrofotometri, mindre, mistede, moderen, moderkage, muliggør, nataktive, natdyr, nedstammer, nektar, nemlig, nethinde, nicher, nogle, nylig, nyudvikling, og, også, oliedråber, oliedråberne, oprindelige, pattedyr, pattedyrene, pigmenterne, pigmentgenerne, placenta, placentale, polyprotodonterne, possum, primater, primaterne, pungdyr, pungdyrarter, pungdyrene, pungdyrenes, pungdyret, på, receptorpigmenter, reduceret, registrere, repræsentanter, repræsenterer, rostratus, røde, senere, sig, sit, skelnen, skete, skumringen, skyldes, solsort, som, stavceller, store, studeret, syn, synspigmenter, synspigmenterne, så, sådant, såvel, særlige, tabt, tailed, tapcelle, tapceller, tapcellerne, tappe, taptype, taxonomiske, tetrakromatisk, tetrakromatiske, tid, tidligt, til, to, tre, tredie, trikromatisk, troede, træk, trænet, typer, udviklede, udvikledes, udviklet, udvikling, udviklingens, ultraviolet, under, undersøgt, var, ved, virveldyrenes, vist, viste, visuelle, øjets, øjnene, økologi, økologiske


Søg på bionyt.dk:


Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!