BioNyt - Videnskabens Verden

Emne: Bindevæv/muskelkontraktion.

Et protein, som er involveret i muskelkontraktion, er også tilstede i bindevævsceller, hvor det modarbejder blodkardannelse. Blodkardannelse optræder ved mange alvorlige sygdomme, f.eks. kræft, øjensygdom hos sukkersyge og leddegigt. Netop bindevæv indeholder ikke blodkar. Derfor er bindevæv også relativt modstandsdygtigt mod kræft. Man har tidligere vist, at bindevæv indeholder stoffer, som hæmmer blodkardannelsen. Man har nu oprenset og identificeret et sådan stof. Det er et protein, der kaldes troponin I. Faktisk var det ukendt, at dette stof optræder i bindevæv - man kendte som sagt kun proteinet fra muskler.

Dette protein hæmmer delingen af cellerne i blodkar, men andre celletypers deling hæmmes ikke. Proteinet hæmmer kapillærdannelsen hos kyllingefostre og i hornhinden fra mus. En menneskeudgave af proteinet, produceret ved gensplejsning, hæmmer 52-64% af metastase-lungesvulsterne i mus, som har fået indsprøjtet melanomceller. Proteinet var ikke skadeligt på musene. Sammenlignet med andre midler til hæmning af blodkardannelse er proteinet relativt potent, og det kan tænkes ved produktion som gensplejset protein at være brugbart til mange sygdomme, som ledsages af forøget blodkardannelse.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 16 marts
1999 s.2.645. Yderl. opl.: Marsha Moses. Children's Hospital, Boston, tlf. (617) 355-6088, fax (617) 355-7043, e-mail: moses_m@Al.tch.harvard.edu. Artiklens forskerne er desuden fra Beth Israel-Deaconess Medical Center, Harvard Microchemistry Facility, Boston Biomedical Research Institute, Massachusetts Institute of Technology og Harvard Medical School..


Søg artikel