BioNyt - Videnskabens Verden

Emne: Menneskets afstamning/Afrika.

Mennesket forlod Afrika for 70.000 år siden
Den gruppe mennesker, som gav ophav til Homo sapiens mennesket i den øvrige verden, forlod Afrika så sent som for 70.000 år siden ifølge beregninger, som er foretaget af en gruppe amerikanske og russiske genetikere. Forskerne anslår desuden, at den pågældende population kun har bestået af ca. 2000 individer. Det betyder ikke, at der ikke kan have været andre Homo sapiens populationer i Afrika på dette tidspunkt, men de har i så fald været adskilt fra den population, der blev ophav til resten af verdens befolkning, mener forskerne.
Dette, at vi muligvis stammer fra så lille en population af forfædre, kan være forklaringen på, hvorfor der er så lille individuel forskel i menneskers DNA - sammenlignet med de langt større individuelle forskelle i eksempelvis chimpansers DNA.

Fordi nutidsmennesker er så ens med hensyn til DNA har forskerne bag undersøgelsen sammenlignet 377 såkaldte mikrosatellit markører i DNA, indsamlet fra 1056 personer og repræsenterende 52 forskellige geografiske områder i alle beboede verdensdele. Statistiske analyser viser, at det moderne menneske uden for Afrika genetisk er mest beslægtet med to nulevende afrikanske folk, Mbuti-pygmæerne i Congo og Khoisan-folket (også kaldet "buskmænd") i Botswana og Namibia. Disse afrikanske folk udgør sandsynligvis den ældste gren af den moderne menneskehed, mener forskerne bag undersøgelsen.
Kilde: http://news-service.stanford.edu/news/2003/january8/genetics-18.html
".


Søg artikel