Send en mail til BioNyt

Abonnementspriser

Fakturaer der ønskes sendt til indscanning via EAN nr. tillægges et gebyr på kr. 35,-.

Bøger der sælges fra BioNyt Forlag:

Kåre Fog: To køn - tre sandheder (kr.368,00 incl. forsendelse) [Find]
20 år med genteknologi - erfaringer og perspektiver (kr.75,00) [Find]
Regnskov - truslen mod Jordens rigeste økosystem (kr. 75,00) [debat] [Find]
Kemiske våben - den biologiske virkning (kr. 75,00) [Find]
Svampe: noter og anekdoter (BioNyt nr.88+89) kr. 97,50 [Find]
Alle numre af BioNyt kr. 5000,00 [Find]Større artikler i BioNyt - Videnskabens Verden: Nr____Pris______Hovedemner____________________________
nr.147 (kr.125,00). COP15 - Klimakonferencen i København - og forskernes anbefalinger. [Find]
nr.146 (kr.155,00). Klimaændringer - status ved starten på 2010 . [Find]
nr.145 (kr.155,00). Pandemi - Influenza ny A/H1N1 fra 2009 også kaldt "svineinfluenza" . [Find]
nr.144 (kr.75,00). Svampekortlægning (nyt Atlas-projekt) og andre artikler. [Find]
nr.143 (kr.125,00). Biomimetik - inspiration fra naturen. [Find]
nr.142 (kr.75,00). Kroppen og udstillinger om kroppen. [Find]
nr.140/141 (kr.325,00). Husketeknik - mnemoteknik. Kan vi lære at huske "som en elefant"? [Find]
nr.138/139 (kr.225,00). Stamceller. [Find]
nr.137 (kr.85,00). Galathea-3 ekspeditionen. [Find]
nr.136 (kr.75,00). Farmalandbrug - produktion af lægemidler i landbruget. [Find]
nr.134/135 (kr.225,00). Livets opståen og udvikling. [Find]
nr.133 (kr.125,00). Religion og biologi. [Find]
nr.132 (kr.75,00). Chimpansen og mennesket: Styring af generne. [Find]
nr.131 (kr.75,00). Svampenes hemmeligheder. [Find]
nr.130 (kr.125,00). Universet: Supernovaer hvor livets atomer dannedes. [Find]
nr.129 (kr.125,00). Klima: Den globale opvarmning. [Find]
nr.128 (kr.59,95). Oceanbundens gashydrat: energireserve og miljøtrussel. [Find]
nr.127 (kr.59,95). Søvnforskning - og stoffet, som holder os vågne. [Find]
nr.126 (kr.49,95). Evolution af menneskets sanser. [Find]
nr.125 (kr.49,95). Fugleinfluenza. [Find]
nr.124 (kr.50,00). Fedme-epidemien. [Find]
nr.123 (kr.49,95). Nanoteknologi - hidtil hurtigst voksende teknologi. [Find]
nr.122 (kr.49,95). Glucosamin / kosttilskudsmedicin. [Find]
nr.121 (kr.50,00). SARS - lungesygdommen og epidemien. [Find]
nr.120 (kr.49,95). Flis fra USA - trussel mod Europas egetræer. [Find]
nr.119 (kr.49,95). Evolutionsbiologi - og debatten herom. [Find]
nr.118 (kr.49,95). Seksualitet - testosteron og Viagra mv. (tema). [Find]
nr.117 (kr.150,00). Bioterror - Biologiske våben - misbrug af genteknologi (tema). [Find]
nr.116 (kr.49,95). Miltbrand (tema). - [Find]
nr.115 (kr.49,95). Kogalskab (tema). Mund- og klovsyge. [Find]
nr.114 (kr.49,95). Kogalskab (tema). Mund- og klovsyge. [Find]
nr.113 (kr.49,95). Blomsternes hemmelighed. Menneskets stamtræ. Livets oprindelse. [Find]
nr.112 (kr.49,95). Ny forskning år 2000. Dansker finder nye dyrerækker. [Find]
nr.111 (kr.49,95). Lysterapi og lystilskud (mod mangel på livsenergi om vinteren) [Find]
nr.110 (kr.49,95). Ecstasy - gift for hjernen Læs om ecstacy-forskning her. [Find]
nr.109 (kr.48.75). Alzheimers demens
Se også nr.62 [Find]
nr.108 (kr.48.75). Tourettes syndrom - havde Mozart det? Se forside [Find]
nr.107 (kr.48.75). Svampeforgiftning med Snehvid Fluesvamp - en sygehistorie med leveren som hovedaktør [Find]
nr.106 (kr.48.75). Oprindelsen til Homo [Find]
nr.105 (kr.48.75). Hvor gammel er Jorden, og livet på Jorden? [Find]
nr.104 (kr.48.75). Spansk Skovsnegl alias "Dræbersneglen" [Find]
Se artikel om dræbersneglen her.
nr.103 (kr.48.75). Salmonella (tema) [Find]
nr.102 (kr.48.75). Vækstfremmere til dyr bør forbydes - medfører antibiotika-resistens (tema). Se forside. [Find]
nr.101 (kr.48.75). Globalisering af organismer: Fladorme fra New Zealand æder britiske regnorme (tema) [Find]
nr.100 (kr.48.75). Forskning på Internettet (tema) [Find]
nr.99 (kr.85.00). Betingelser for liv i universet. Er vi ikke alene? (tema) [Find]
nr.98 (kr.85.00). Liv på Mars? (tema) [Find]
nr.97 (kr.48.75). Kloning af husdyr - og mennesker? (tema) [Find]
nr.96 (kr.48.75). Biobanker II: Diskussion om biobanker og eksempler på biobanker (tema) [Find]
nr.95 (kr.48.75). Biobanker I: Gener for høfeber, sengetisseri mv. (tema) [Find]
nr.94 (kr.48.75). 1) Elmesyge . 2) Olestra som fedterstatning [Find]
nr.93 (kr.48.75). Drivhuseffekten, truede papegøjer etc.; nye bøger. [Find]
nr.92A (kr.25.00). Proteinsyntesen: Århusopdagelsen om genaflæsn. (tema) [Find]
nr.92 (kr.48.75). Nye bøger: Verdens tilstand, svampe, genteknologi .. [Find]
nr.91 (kr.48.75). 1) Hvordan udvikles kønnet? 2) DNA-vaccination. [Find]
nr.90 (kr.48.75). Hormoner i miljøet (østrogeners betydn. for sæd mv.) (tema) [Find]
nr.89 (kr.48.75). Svampe: Noter og anekdoter, 2.del, N-Å; (tema) [Find]
nr.88 (kr.48.75). Svampe: Noter og anekdoter, 1.del, A-M (tema) [Find]
nr.87 (kr.40,00). Kloning af husdyr. Stimulering af dyr i Zoo. [Find]
nr.86 (kr.40,00). Dinosaurernes adfærd / Borrelia fra skovflåt-bid [Find]
nr.85 (kr.40,00). Overfølsomhedsshock (anafylaktisk shock) [Find]
nr.84 (kr.40,00). Hørelsen: Ørets funktion. / Moderkageprøven. [Find]
nr.83 (kr.40,00). Kæmpebjørneklo - en trussel mod dansk natur.(tema) [Find]
nr.82 (kr.40,00). PNA lukker for generne. Kogalskab i Danmark. [Find]
nr.81 (kr.40,00). Cellers aktivering (calcium-ioner og thapsigargin) [Find]
nr.80 (kr.40,00). Aspirins hemmeligheder [Find]
nr.79 (kr.40,00). Kunstig evolution [Find]
nr.78 (kr.40,00). Dioxin - hvorfor er det giftigt / hvor giftigt er det? [Find]
nr.77 (kr.40,00). Transgene dyr [Find]
nr.76 (kr.40,00). Kogalskab (prion-protein som infektionskilde) [Find]
nr.75 (kr.40,00). Sol og hudkræft [Find]
nr.74 (kr.40,00). Kræftforskning (metastaser og cytostatika mv.) [Find]
nr.73 (kr.40,00). Biosensorer - elektronik med biologisk materiale [Find]
nr.72 (kr.40,00). DNA-dyrkning (PCR-metoden) [Find]
nr.71 (kr.40,00). Antisense-metoden: de omvendte geners teknik [Find]
nr.70 (kr.40,00). Identifikation af menneskets proteiner [Find]
nr.69 (kr.40,00). Allergi [Find]
nr.68 (kr.40,00). Stress-proteiner og deres anvendelse [Find]
nr.67 (kr.40,00). Doping (tema) [Find]
nr.66 (kr.40,00). Dansk medicinsk forskning [Find]
nr.65 (kr.40,00). Sældøden i Nordeuropa [Find]
nr.64 (kr.40,00). Superantistoffer. Gaia-hypotesen, 2. del [Find]
nr.63 (kr.40,00). Gaia: livets stabiliserende virkning på jorden, 1. del [Find]
nr.62 (kr.40,00). Demens (Alzheimers senilitet) Se også nr.109 [Find]
nr.61 (kr.40,00). Bakterier på arbejde. [Find]
nr.60 (kr.40,00). Biofotoner. [Find]
nr.59 (kr.40,00). Kortlægning af menneskets kromosomer [Find]
nr.58 (kr.40,00). Kronofarmakologi [Find]
56/57 (kr.48.00). Grøn Fluesvamp - et studie i toksikologi. (tema) [Find]
nr.55 (kr.35,00). Hjorteavl. (tema) [Find]
nr.54 (kr.35,00). Kost og kræft. (tema) [Find]
nr.53 (kr.35,00). Kræftbehandling med kroppens egne stoffer [Find]
nr.52 (kr.35,00). Regnorme 2 (hjemmeavl, adresseliste) [Find]
50/51 (kr.46,00). Gensplejsning og miljø (Tema om sikkerheden) [Find]
nr.49 (kr.30,00). Kræft hos planter. Gensplejsning af planter [Find]
nr.48 (kr.30.00). Interferon - en statusrapport. Huntingtons chorea. [Find]
nr.47 (kr.30.00). Parasitologi (malaria, sovesyge, bilharziose).(tema) [Find]
nr.46 (kr.30,00). Arvemateriale fra mumier og uddøde dyrearter [Find]
nr.45 (kr.30,00). Depression - aminosyrernes rolle [Find]
nr.44 (kr.35,00). Fostervandsprøver. (tema) [Find]
nr.43 (kr.30,00). Regnormefarme [Find]
nr.42 (kr.30,00). Gener indeholder nonsens-afsnit, AIDS diagnose. [Find]
40/41 (kr.45,00). Reagensglasbørn og etik. (tema) [Find]
nr.39 (kr.30,00). Plante måler radioaktivitet (tilføjelse i nr. 45) [Find]
nr.38 (kr.30,00). Hjernens højre og venstre halvdel (tema) [Find]
nr.37 (kr.25,00). Kloning af planter og dyr [Find]
nr.36 (kr.25,00). Lysglimtets biologi (dyrehormon og planters søvn) [Find]
nr.35 (kr.25,00). Kunstigt sødemiddel / Phenylketonuri. [Find]
nr.34 (kr.25,00). Biologisk bekæmpelse af insekter i drivhuse. [Find]
32/33 (kr.35,00). Hoppende gener (transposoner) [Find]
nr.31 (kr.25,00). Blyforurening - hjernen skades af små mængder bly [Find]

nr.15-30 (kr.189.00)
Planters kemiske kamp; Sklerose; Elefanter i Afrika; AIDS; Limfjordens forurening; Rodzoneanlæg til spildevandsrensning; Hypnose; Kræftgener; Gensplejsning; Akupunktur; Sur nedbør kan true søer og skovbrug; Leverbetændelse; Kræft; Cheminova; Magnetisk sans; Hvaler.
osv. [Find]

nr.1-14 (kr.139.00): Dinosaurernes uddøen; Mus uden han-gener; Resistente virus; Spirulina-alger som levnedsmiddel; Pesticider; Pesticider og medicin i U-lande; Olieforurenede fugle; Salt og højt blodtryk; Vaccination af planter; Kan ældningsprocessen udskydes?; Turist-diarré; Fibre i kosten; Mitokondrier bryder genetisk kode; Eskimoer får ikke blodpropper (hvis de spiser eskimoisk kost); Monoklonale antistoffer; Det første gensplejsningsforsøg; osv. [Find]

Alle numre kan købes
Samlet sæt nr. 1 til 14 koster 139,00 kr. [Find]
Samlet sæt nr. til 30 koster 328,00 kr. [Find]
Samlet sæt nr.1 til 100 koster 1480 kr. [Find]
Samlet sæt nr.1 til 108 koster 1550 kr. [Find]
Samlet sæt nr.1 til 112 koster 1700 kr. [Find]
Samlet sæt nr.1 til 118 koster 1900 kr. [Find]
Samlet sæt nr.1 til 124 koster 2100 kr. [Find]
Artikler sælges kun i form af hele blade

Priser for de tidlige temanumre:
Numrene nr.87-58: 40,00 kr. pr. nr.
Temanummer nr.56/57: 48,00 kr. Grøn Fluesvamp - et studie i toksikologi [Find]
Numrene nr.55-52: 35,00 kr. pr. nr.
Temanummer nr.50/51: 46,00 kr. Gensplejsning og miljø [Find]
Numrene nr.49-45: 30,00 kr. pr. nr.
Temanummer nr.44: 35,00 kr. Fostervandsprøver [Find]
Numrene nr.43-42: 30,00 kr. pr. nr.
Temanummer nr.40/41: 45,00 kr. Reagensglasbørn og etik [Find]
Numrene nr.39-38: 30,00 kr. pr. nr.
Numrene nr.37-34: 25,00 kr. pr. nr.
Temanummer nr.32/33: 35,00 kr. Hoppende gener [Find]
Numrene nr.31-1: 25,00 kr. pr. nr.