Forlaget BioNyt - Videnskabens Verden.
Tlf. 3537 6408
Send en E-mail: bionyt@gmail.com
Bøger som sælges af BioNyt    
Nye bøger - find billigste salgssted    
Antikvariske bøger    
Specielle bøger

Eksempler på salg eller lån af bøger:
1) Naturvidenskab. 2) Andet

Har du biologiske bøger som du vil sælge?

Her formidles oplysninger om bøger, som er til salg eller udlån.
Det er gratis at annoncere sine bøger her.
Send oplysning om dine bøger samt telefonnummer og e-mail adresse til os,
så sætter vi bøgerne ind på siden.

Indtil videre er der 2 hovedkategorier,
og bøgerne skal være fordelt på disse kategorier, og efter emneområde:
Send oplysninger om dine bøger her: bionyt@gmail.com
Angiv titel, forfatter, årstal, sidetal, indbinding, indhold, vedlagte artikler, evt. pris, telefon, e-mail.

Send ønske om køb eller lån her (pris aftales over e-mail): bionyt@gmail.com
1) Bøger om NATURVIDENSKAB
til salg eller udlån

INDEX: Biologi / Dyrepsykologi / Etologi / Evolution / Ferskvandsbiologi / Genetik / Geologi / Havundersøgelser / Insekter / Marinbiologi / Naturfredning og -bevarelse / Planter-anvendt / Planter - almen botanik / Plantefysiologi / Videnskabshistorie /
Andet

Tryk Ctrl-B for at søge ord (CTRL-B SØGEVÆRKTØJET)


Natur mv.:
Ahlefeldt-Bille G. m.fl Den store jagtbog, bd. I-II (indb., u.å., ca. 1.000 sider) 300 kr. ktr@tiscali.dk
Andersen, S. A. Det danske landskabs historie (1933) 40 kr. ktr@tiscali.dk
Bruun, B. og Singer, A. Fugle i Europa (1970) 30 kr. ktr@tiscali.dk
Bøgh, Henrik Dansk forældningsarbejde med korn og foderplanter (indb. 1989) 40 kr. ktr@tiscali.dk
Egede, Ivalo (red.) Naturbevaring i Grønland (indb., 1991) 40 kr. ktr@tiscali.dk
Hvass, Hans Alverdens krybdyr (indb., 1958) 20 kr.ktr@tiscali.dk
Lorenz, Konrad Nedbrydningen af det menneskelige (1984) 25 kr. ktr@tiscali.dk
Lorenz, Konrad Hundeliv (pb., 1970) 20 kr. ktr@tiscali.dk
Lovelock, J.E. Gaia, et nyt syn på jordens liv (1987) 20 kr. ktr@tiscali.dk
Thorson, Gunnar Livet i havet (indb., 1961) 20 kr. ktr@tiscali.dk
Winkler, Josef R. En bog om biller (indb., 1965) 20 kr. ktr@tiscali.dkBIOLOGI ; VIDENSKABSHISTORIE


Træk af de biologiske videnskabers udvikling i det nittende århundrede
. Af. W. Johannsen. 1922. 199 s. (uindbundet). INDHOLD: systematisk beskrivelse under Linné indflydelse, sammenlignende anatomi og morfologi, embryologien, naturfilosofi (livskraft), celleteoriens grundlæggelse, udviklingshistorie, reaktions mod livskraftlæren, darwinismens gennembrud, selvdannelseslæren, mikrobiologien, celleforskning, økologi, kønsbestemmelse, biologisk-kemisk forskning, arvelighedsforskning. VEDLAGT AVISARTIKEL: Wilhelm Johannsen og de rene linier, af Ditlev Müller (Berlingske Tidende kronik 2/2-1957).
Den danske plante- og dyreverdens udforskning. Af Svend Dahl. 1941. INDHOLD: Tiden før og efter Linné, Flora Danica, Otto Friedrich Müller, Niels Kjærbølling, Henrik Krøyer, J.C.Schiødte, Hans Krebs, Håndbøger i Danmarks flora, Herluf Winge, Eug.Warming, hav- og ferskvandsforskning, populærvidenskabelige fremstillinger. VEDLAGT ARTIKEL: Hos vor første rigsbibliotekar (om overbibliotekar Svend Dahl) - art. i Berlingske Tidende 14/4-1943.

[Tilbage til index]

BIOLOGI


Flora og Fauna: Årg. 57 - årg. 62 [hf. 2 mgl. + årg. 64 - årg. 91 [komplet] + registerbd. til de første 100 år. 1000,- kr. (Sælges af: Bent Søby Madsen, Dronningensgade 2E, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66134873, E-mail: dcc5760@vip.cybercity.dk)

Flora og Fauna: Årg. 68 - årg. 79 komplet. 350,- kr. (Sælges af: Bent Søby Madsen, Dronningensgade 2E, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66134873, E-mail: dcc5760@vip.cybercity.dk)

Natur og Miljø: Årg. 3: 1 + Årg. 4: 1-2 + Årg. 5-13 [Årgangsbetegnelse ophørt med 13. årg.] + 1987-1999 250,- kr. (Sælges af: Bent Søby Madsen, Dronningensgade 2E, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66134873, E-mail: dcc5760@vip.cybercity.dk)

Det levende. 1.del. Af P. Boysen Jensen. 28 s (!). (uindbundet) INDHOLD: biologiens betydning. biologiens indhold. AF INDHOLDET I ØVRIGT: Bevidsthed. VEDLAGTE ARTIKLER: Art. vedr. forfatterns trækken sig tilbage pga. svagelighed. Når naturforskere taler om Gud Af stiftsprovst Knud Hee Andersen (Berlingske Tidende 7/11-1954). Artikel om forfatteren (som plantefysiolog). Anmeldelse. Artikel: Sjælen lever videre efter menneskets død, siger kendt fysiolog: "Boysen Jensen tror på sjælens selvstændige eksistens også efter døden". Fødselsdagssamtale, 70 år (art. af Bent Henius). Anmeldelse, af Brøndsted. Anmeldelse af Kelvin Lindemann. Boysen Jensens afskedstale 31/1-1948 (Studenterbladet). Nekrolog.

Det levende. 2.del. Af P. Boysen Jensen. 1953. 264 s. (uindbundet)l INDHOLD: de levende organismers morfologiske bygning, systematisk inddeling, livsytringer, autotrofe planter, heterotrofe planter. / I ØVRIGT FRA INDHOLDET: Cellen, celledeling, somatofyter, dyrerigets inddeling, somatozoer, vandoptagelse, energiomsætning, orientering af planten. VEDLAGTE ARTIKLER: Anmeldelse. Nekrologer ved forfatters død (3 artikler).

Det levende. 3.del. Af P. Boysen Jensen. 1952(!). 238 s. (uindbundet) INDHOLD: livsytringer hos dyr og planter, forplantning, arvelighed. AF INDHOLDET I ØVRIGT: Muskelkontraktion, bevægelser, respiration, bistaten, myrer, menneskets oprindelse, styrelsen af statsfunktionerne (!), den åndelige kultur, menneskets fremtid (!), "den plasmon- og plastidom-bundne nedarvning". VEDLAGTE ARTIKLER: Anmeldelser (3 stk, bl.a. en længere skrevet af H.V.Brøndsted). Nekrologer ved forfatters død (3 artikler). Brev fra P.Boysen Jensen til en frøken Hjernøe dateret 17/1-1939: OM BREVETS INDHOLD: Frøkenen vil studere plantefysiologi, men advares mod at stile mod en eksamen "det at man arbejder med et bestemt mål for øje virker psykologisk på en, man bliver utålmodig, sætter efterhånden farten op for at blive færdig, og så er faren for, at man bukker under nærliggende; vi har for øjeblikket et tilfælde med en dame, der har pådraget sig en neurose ved eksamenslæsning...".

Det levende. 4.del. Af P. Boysen Jensen. 1951(!). 176 s. (uindbundet) INDHOLD: evolution, helhedens natur, bevidstheden, vitalisme. AF INDHOLDET I ØVRIGT: palæontologiske beviser, udviklingens forløb, teorier, viljeshandlinger, erkendelsen af omverdenen, følelseslivet, intelligens, dannelsen af personlighed [se-henvisning: EVOLUTION]

[Tilbage til index]

ETOLOGI

(DYREPSYKOLOGI)
Dyrenes instinkter. Af Holger Poulsen. 1953. 93 s. (uindbundet). VEDLAGT: anmeldelse.

[Tilbage til index]

EVOLUTION (UDVIKLINGSLÆRE)


Livets udforskning - fra oldtid til nutid / Biologiens historie i korte træk. Af Jean Anker og Svewnd Dahl. 240 s. 1934 (uindbundet). INDHOLD: Hippokratikerne, Aristoteles, Kirkens indflydelse, Albertus Magnus, bogtrykkerkunsten, opdagelsesrejser,e naturiagttagelsens genoplivelse, opgør med autoritetstroen, Vesalius, William Harvey, Niels Steensen, Cuvier, Darwin, eksperimentel biologis storhedstid.

[se desuden emnet "biologi" vedr. bogen: "Det levende" 4.del]

[Tilbage til index]

FERSKVANDSBIOLOGI


Insektlivet i ferske vande. af C.Wesenberg-Lund, 1915. 524 s. (uindbundet). INDHOLD: springhaler, retvinger, slørvinger, døgnfluer, guldsmede, næbmunde, vårfluer, sommerfugle, netvinger, biller, tovingede, årevingede, insektsamfund, respiration hos vandindsekter, overvintring, overgangsstadier til luft, ernæringsforhold, bevægelsesorgner, sanseorganer. VEDLAGTE AVISARTIKLER: Et livs legende. Af Poul Helveg Jespersen (kronik i anledning af bogen, Kristeligt Dagblad 14/4-1944). "80 år" (om Wesenberg-Lund). Aldrig sige dø - der er kun forandring (om prof. Wesenberg-Lund i anledning af hans 85 års fødselsdag, tegning af professoren) [art. uden blad og dato]. Fremragende dansk naturforsker død (om hans død som 88 årig, artiklen fra 13/11-1955.

[Tilbage til index]

GEOLOGI


Meddelelser fra Dansk Geologiske Forening: Bind 8: [hf 1 mgl.] Bind 9 - bind 37 [Bd. 15/2-3, bd. 29/4, bd. 31/1-2, bd. 32 3-4 mangler] 750,-kr. (Sælges af: Bent Søby Madsen, Dronningensgade 2E, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66134873, E-mail: dcc5760@vip.cybercity.dk)

[Tilbage til index]

INSEKTER


Skorpioner og andet kryb. Af J.H.Fabre. 1923. 217 s. (indbundet). INDHOLD: den hellige skarabæ, den spanske copris onthophagerne (små gødningsbiller), pampas-skarnbassen, skarnbassen, minotaurus typhæus, den knudrede cerceris, hvepsen (s.111), den tvebæltede scolie, den ringede pompilus, ammophilaerne, fortidens snudebiller, bladrullerne, halicterne, den languedokske skorpion

Fra mark og skov - billeder af insekternes liv. Af Vilhelm Bergsøe. I ny bearbejdelse ved G. Wesenberg-Lund. bd.2. 1916. 569 s. (uindbundet). EKSEMPLER PÅ INDHOLD: boligernes insekter, insektbestøvning, tilpasninger hos insekter, termitter, jordbier, snyltehvepse, myrer, redebygning, register til bd.1 og 2. VEDLAGTE AVISARTIKLER: Artikel af Jens Jørgen Kjærgaard om myg mv., avisart. om svævefluer, Artikel af Skat Hoffmeyer om sommerfugle. Artikel om admiralen og tidselsommerfuglen.

[Tilbage til index]

MARINBIOLOGI (HAVUNDERSØGELSER)


Havets udforskning i det nittende århundrede (Serietitel: Jordklodens udforskning). Af. R. Spärck. 1924. 116 s. (uindbundet). INDHOLD: geografisk kendskab til havet, fysisk oceanografi, biologisk udforskning i årh. 1. halvdel., havforskning før, under og efter "Challenger"-ekspeditionen, planktonforskningen.

[Tilbage til index]

NATURFREDNING OG -BEVARELSE


Natur og Miljø: Årg. 3: 1 + Årg. 4: 1-2 + Årg. 5-13 [Årgangsbetegnelse ophørt med 13. årg.] + 1987-1999 250,- kr. (Sælges af: Bent Søby Madsen, Dronningensgade 2E, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66134873, E-mail: dcc5760@vip.cybercity.dk)

[Tilbage til index]

PLANTER - ANVENDT


Planteverdenen i menneskets tjeneste. Af A.Mentz og C.H.Ostenfeld. 1906. 382 s. (indbundet). INDHOLD: næringsplanter, nydelsesplanter, lægeplanter, giftplanter, tekniske planter, prydplanter (kort afsnit).

[Tilbage til index]

PLANTER - ALMEN BOTANIK


Botanisk Tidsskrift: Bd. 42 (1932) - bd. 75 (1981) dels indb. (bd. 52-59) dels hft. 1250,- kr. (Sælges af: Bent Søby Madsen, Dronningensgade 2E, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66134873, E-mail: E-mail: dcc5760@vip.cybercity.dk)
[Tilbage til index]

PLANTEFYSIOLOGI


Forelæsninger over plantefysiologi holdte ved Kjøbenhavns Universitet af Rasmus Pedersen. bd.1: Planternes næringsstoffer. 1883. 343 s. (med stiv ryg). INDHOLD: Oldtiden: Aristoteles, Det 17. årh.: van Helmont (vandteorien), Boyle, Dodart, Mariotte, Grew, Malpighi. Det 18. årh: Hales, Bonnet, Duhamel, Külbel, Home, Walerius, Priestley, Ingenhouss, Senebier, Rückert, Rafn, Saussure. Det 19. årh: ernæringsfysiologi, askebestanddele, humusteori, mineralteorien, plantefysiologiske dyrkningsforsøg, vandkulturforsøg, TEKSTEKSEMPEL: "Planternes mave er altså i jorden, og rødderne gjøre ved deres forgreninger tjeneste som mælkekar" (s.33). "Jeg beklager denne mand, der lig en drukken tumler gjennem sin videnskabs gader og som uden mindske kjendskab til kemi udtaler sig om spørgsmål, hvis mening og betydning er ham fuldstændig ubekjendt" (s.191).


2) Bøger om ANDET
til salg eller udlån


Angiv titel, forfatter, årstal, sidetal, indbinding, indhold, vedlagte artikler, evt. pris, telefon, e-mail.

De danske ministerier. 3 bind. 1848-1901, 1901-1929, 1929-1953. Stort format. Helt ubeskadige. (indbundet). INDHOLD: Grundige beskrivelser af de forskellige danske ministerier. [Til salg, giv et tilbud til C.Torrens, tlf.35262255]


[Tilbage til index]Tilbage til: BioNytSØGEFELTKODE:
Tilpasset søgning
SØGERESULTATKODE: