Supplement til blad nr. 155

Køb af bladet: her

BioNyt nr. 155 indeholder en artikel om:
Igler som blodsonder. (Til DNA-test af sjældne dyr i regnskoven). Læs mere her

Rettelser til artiklen:
"Mads Frost Berthelsen", det korrekte navn er Mads Frost Bertelsen
"dyrlæge Lars Jensen", den korrekte titel er dyrepasser Lars Jensen
Sætningen "Frost Berthelsen, medens han stod og snakkede med en dyrlægekollega, Lars Jensen, i Zoologisk Have”"
skal ændres til: ”Idéen fik Mads Frost Bertelsen sammen med sin kollega, dyrepasser Lars Jensen, i Zoologisk Have…”


Find svar på disse spørgsmål her


Hvorfor forsøger man at overvåge biodiversiteten?


Hvordan kan igler hjælper med at overvåge biodiversiteten?


Hvilke igler kan hjælpe med at overvåge biodiversiteten?


Hvor lever de igler, der kan hjælpe med at overvåge biodiversiteten?


Hvilke kontinenter har ikke landlevende igler, der kan bruges til at overvåge biodiversiteten?


Hvordan har man overvåget biodiversiteten?


Hvordan bruges kameraovervågning til at overvåge biodiversiteten?


Hvordan bruges akustisk overvågning til at overvåge biodiversiteten?


Hvem opdagede, at igler kan bruges til at overvåge biodiversiteten?


Hvordan kan DNA-test bruges til at overvåge biodiversiteten?


Hvor længe efter en igles blodmåltid kan man stadig finde DNA fra værtsdyret?


Hvordan kan det være, at igler opbevarer rester af deres blodmåltid i månedsvis i kroppen?


Hvordan indsamledes igler til biodiversitets-studier af regnskovsdyr?


Hvordan testede man DNA fra igler til biodiversitets-studier af regnskovsdyr?


Hvilke dyrs DNA fandt man i igler under biodiversitets-studiet af regnskovsdyr?


Kan man tælle dyrearter ved at bruge igler under biodiversitets-studiet af regnskovsdyr?


Hvordan kan man tælle dyrearter i f.eks. et regnskovsområde ved hjælp af igler?


Hvor mange arters DNA kan man finde i blodmåltidet hos en landlevende igle i et regnskovsområde?


Hvordan kan DNA-test af blodmåltider bruges til at studere igler?


Kan igler suge blod af næsehorn og elefanter?


Kan vandlevende igler bruges til at studere biodiversitet?


Hvilke fordele er der ved at bruge igler til at studere biodiversitet i regnskovsområder?


Hvilke blodsugende organismer kan bruges til studier af biodiversitet i regnskovsområder?


Hvor effektiv er metoden med at bruge igler til at studere biodiversitet i regnskovsområder?


Hvordan forhindrer igler, at blodet størkner under dens blodsugning?


Kan igler bruges til at tage blodprøver af dyr i fangenskab?


Kan tæger bruges til at tage blodprøver af dyr i fangenskab?


Hvad er de fordelagtige forskelle på at bruge igler eller tæger til blodtagning?


Hvad kan tægers blodprøver af dyr i fangenskab bruges til?


Kan tæger bruges til at tage blodprøver af vilde dyr?


Hvem anvendte første gang tæger til blodprøvetagning af dyr?


Kan tæger bruges til at tage blodprøver af aber?


Kan tæger bruges til at påvise sygdomme hos dyr?


Hvilke fordele er der ved at bruge tæger til at tage blodprøver af dyr?


Hvor hurtigt kan en blodprøve tages med en tæge til blodprøvetagning af dyr?


Kan tæger bruges til blodprøvetagning af mennesker?


Kan mitters blodmåltider studeres med DNA-test metoder?


Kan vampyrflagermus bruges til blodtapning af dyr?


Hvilken slags dyr er tægerne?


Kan man styre hvor meget blod en tæge skal tage af et dyr, der skal have taget en blodprøve?