BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad

Spørgsmål og svar:

ATOMKRAFT


Tjernobyl Hvad skete der egentlig?Fukushima Hvad skete der egentlig?Tremileøen Hvad skete der egentlig?OG MANGE ANDRE SPØRGSMÅL.

FÅ ADGANG TIL SVARENE VED AT KØBE BLADET
ELLER TEGNE ABONNEMENT PÅ BLADET.

Her er nogle er de spørgsmål, som besvares:

A-kraft og atombombe-spredning
Blev hemmeligheden ved atomvåbnet afsløret efter krigen?
Amerikanerne besluttede at forsøge at holde oplysningerne om nuklearbombernes fremstilling hemmelig.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Har Frankrig atombomber?
Ja, siden 1960.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Har Ægypten uran?
Ægypten har visse, begrænsede uran-reserver

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvad er nuklear fusion?
Sammenstød af to lette atomer af hydrogentypen, hvorved disse danner det tungere helium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvad går kritikken af MOx-reaktorer ud på?
Da de bruger plutonium som brændsel indebærer det plutoniumtransport, dvs. med risiko for at det kan stjæles til våben. Det brugte brændsel skal opbevares længere tid før deponering er muligt. Reaktortypen er vanskeligere at styre.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvad var Hiroshima-bomben?
En uranbombe, som under 2. verdenskrig blev kastet 16. juli 1945 over den japanske by Hiroshima og dræbte 140.000 mennesker. Tre dage efter kastedes en plutoniumbombe over Nagasaki, og Japan kapitulerede.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvor blev brintbomben først afprøvet?
På koraløer i Stillehavet (Eniwetok-øgruppen).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvor blev brintbomben først udviklet?
I USA på Los Alamos, Sandia National Laboratories og Lawrence Livermore National Laboratory.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvor meget uran-235 er der i en uran-atombombe?
Mindst 90% (i atombrændsel er der kun 3-5%).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvor stor er koncentrationen af plutonium i våben-plutonium?
93% af plutonium-239. Til en atombombe skal blot bruges ca. 4 kg plutonium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvordan har man forsøgt at begrænse brugen af atomvåben?
Med en række internationale traktater, som rettede sig mod enkeltområder, såsom prøvesprængninger i atmosfæren, antal atommissiler osv.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvordan opdagede USA, at nazi-Tyskland forsøgte at udvikle en atombombe?
Nazisterne valgte at afskedige en hollandsk forsker, der var leder af et institut, som de ville bruge til atombombeforskningen. Han emigrerede til USA og fortalte om nazisternes hensigt.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvordan virker brintbomben?
Konventionelle eksplosioner presser plutonium sammen til en kritisk masse, der ved denne sekundære eksplosion presser hydrogenatomer (eller lithiumatomer) til en fusionseksplosion.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvorfor forsøgte nazi-Tyskland at få tungt vand fra Norge?
Tungt vand fra den norske gødningsfabrik (hvor det var et biprodukt) kunne bruges til at udvikle en tysk atombombe.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvorfor kastede amerikanerne to nukleare bomber over Hiroshima og Nagasaki i 1945?
For at undgå at skulle foretage en invasion af de japanske øer, som ville have kostet måske 200.000 soldater livet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvorfor lykkedes det ikke nazi-Tyskland at lave en atombombe?
De overvurderede, hvor meget uran-237, der skulle bruges.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvornår blev brintbomben foreslået?
1943

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvornår fik andre lande atombomber?
Sovjetunionen 1949, England 1952, Frankrig 1960, Kina 1964, Indien 1974 og senere kom Pakistan, Israel og Nordkorea til.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Kan anvendelse af atomkraft til udvikling af atomvåben forhindres?
Flere internationale aftaler har ikke kunnet forhindre dette, men har nok begrænset antallet af nye atomvåbenlande.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Kan spredning af atomvåben til flere lande undgås?
Jo mere verden anvender atombrændsel, jo sværere til spredning af atomvåben blive.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Vil thorium-reaktorer give mindre risiko for spredning af våbenbrugbart nukleært materiale?
Thorium kan omdannes til spalteligt uran, der kan anvendes til atombomber.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og atombombe-spredning
Hvor kraftig var de atombomber og brintbomber, der afprøvedes i atmosfæren?
Nukleare bomber er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.26 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


"A-kraft og atombombe-spredning "
Hvad er IAEA
International Atomic Energy Agency, en FN-organisation, der også arbejder for at fremme atomkraft.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


"A-kraft og atombombe-spredning "
Hvor tæt var nazisterne på at lave en atombombe?
Nazisternes atombombe-udvikling er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.22 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvad er naturligt uran?
Naturligt uran består af to isotoper, nemlig 99,3% uran-238 og (det spaltelige) 0,7% uran-235.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvad er yellowcake?
Udvundet uranmateriale med 80% uran.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvilke lande har størst andel af atomkraft i landets egen elektricitetsproduktion?
Frankrig¤75,2%#Slovakiet¤53,5%#Belgien¤51,7%#Ukraine¤48,6%#Armenien¤45%#Ungarn¤43%#

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvilke lande har størst installeret atomkraft?
USA¤101229 MW#Frankrig¤63236 MW#Japan¤47348 MW#Rusland¤23084 MW

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvilke nye lande vil indføre atomkraft?
Iran#Polen#ForenedeArabiskeEmirater#Vietnam#Tyrkiet#Indonesien#Thailand#Hviderusland#Kazakhstan#Ægypten#Italien#Bangladesh#Jordan#Israel#Nordkorea

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvilke planer havde Japan for atomkraftens udbygning?
320 GW i 2020.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor afhængige er Japan af import af energi?
80% importeres.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor længe vil uranreserverne vare?
30-70 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange atomkraftværker er der i Europa?
143 i 14 af Europas 27 lande.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange atomkraftværker er der i USA og Frankrig?
104 i USA, 58 i Frankrig.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange atomkraftværker forestillede man sig tidligere, at der skulle være i USA?
1000 stykker i år 2000.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange atomkraftværker har Japan?
55 reaktorer på 17 "værker".

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange atomkraftværker havde man forventet i år 2000?
4450 i verden (cirka 210 gange flere end der faktisk var i år 2000).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange atomkraftværker var der i verden i 1978?
Omkring 220 (ca. 120 GW).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange lande har atomkraft?
31 lande med 439 reaktorer, 372 GW (i 2008)

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor mange år vil der være olie i verden?
40 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor meget atomkraft skulle vi have i Danmark ifølge de nu skrottede planer?
5 - 6 A-værker fra 1981-1996 til at dække 3/4 af el-behovet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor meget brændsel skal der bruges til et atomkraftværk?
1/20.000 del af kulbrændslet for samme elektricitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor meget energi bruges i Asien?
Omkring halvdelen af verdens forbrug.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor meget leverer atomkraftværkerne?
12-14% af verdens el. I Frankrig er det meste el fra A-værker.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor meget olie erstatter atomkraft i Japan?
30% af olieimporten.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor meget varmeafgivelse afgiver 1 ton uran?
34 kW en måned efter udtagning fra en reaktor, og knapt 1 kW et år efter.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor sjældent er uran?
Uran er lige så hyppigt som tin, og findes overalt i mindre mængder og i visse klipper i større mængder. Det kan indvindes som ved kulbrydning eller ved nedpumpning af en vandopløsning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed
Hvor stor er den japanske økonomi?
Verdens trediestørste.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og forsyningssikkerhed: Uran
Har Frankrig uran?
Frankrig selv har 3-6% af verdens uranreserver, og der er stærke franske interesser i bl.a. Afrika, Nordamerika og lande nær Stillehavet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og klima/CO2
Er atomkraften CO2-neutral?
Livscyklusanalyser viser, at et atomkraftværk udleder mellem 31 og 61 gram CO2 pr. produceret kilowatttime strøm, hvorimod vindkraft i en livscyklusvurdering kun udleder 23 gram CO2 pr. kilowatttime. Men dertil skal lægges, at man ikke kan bruge spildvarmen fra atomkraftværket, fordi det ligger så langt fra byerne. Et biomassedrevet kraftvarmeværk ville derimod kunne udnytte denne spildvarme.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og klima/CO2
Hvor meget er energiforbruget i Japan blevet forøget?
Tredoblet siden 1970'erne, CO2-udledning pr. kWh er faldet 40%.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og klima/CO2
Hvor meget mere CO2 vil blive frigivet, hvis Japan ikke bruger atomkraft?
241 mill. ton CO2 pr. år (20% af Japans CO2-udledning)

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og terror/krig
Er der en sammenhæng mellem atomkraft til fredelige formål og muligheden for at skaffe sig atombomber?
Indien viste tydeligt, at der er en sammenhæng mellem atomkraftteknologien og et lands evne til at lave atombomber. (Atomkraft er ikke nødvendig, idet Nordkorea har udviklet atombomber uden at bruge atomkraftværker til elektricitet, og Nordkorea har forsøgt at eksportere atombombeteknologien til bl.a. Syrien).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft og terror/krig
Hvordan passer atomkraft sammen med social uro?
Fattigdom og politisk uro kan udgøre en trussel for sikkerheden ved et atomkraftværk.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Er atomkraftværker sikre og jordskælvssikrede?
Erfaringen har vist, at man hele tiden har ment det nødvendigt at øge kravene til sikkerhed - ensbetydende med, at man har vurderet de hidtidige atomkraftværker for ikke tilstrækkeligt sikre.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Er der sket et atomuheld i Canada?
Delvis kerne-nedsmeltning på en reaktor i 1958.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Er det rimeligt at bruge den matematiske formel "risiko = hyppighed x konsekvenser"?
Katastrofer er ulykker, der har mange ofre på kort tid. Udstrækkes ofrenes antal over lang tid - som ved trafikulykker - betegnes de ikke som katastrofer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Er verdens atomkraftværker ved at falde for aldersgrænsen?
En trediedel af verdens atomkraftværker skal stoppe inden år 2020, med mindre deres levetid forlænges. I 2030 vil 80% af de nuværende værker skulle være lukket, med mindre deres levetid forlænges.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Er vi gode til at forudsige teknologiske udviklinger?
Generelt undervurderes den teknologiske udvikling nok ofte - men på den anden side overvurderes ofte, hvor hurtigt man vil opnå at kunne anvende en ny teknologi, der er i sigte.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Er vi tilbøjelig til at undervurdere sandsynligheder?
Psykologiske forsøg viser, at vi ofte undervurderer sandsynligheder ekstremt meget.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Har der været andre atomkraftuheld?
Mange mindre uheld, bl.a. delvis nedsmeltning af en reaktorkerne i Skotland i 1967.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Har man forfalsket A-kraft sikkerhedsrapporter?
Forfalskede sikkerhedsrapporter kendes bl.a. fra Tjernobyl, Japan og England.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Har man planlagt at lægge atomkraftværker ude i havet?
Flydende A-værker er blevet overvejet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Har Sovjetunionen placeret atomkraftværker tæt ved bebyggelser?
Bl.a. ved Gorkij

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er "steel pressure vessel" og "outer concrete containment structure".
Ståltank med f.eks. 20 cm stålvægge, og betonbygning med f.eks. vægge på 1 m.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er alge-te?
En metode til behandling af struma (mangel på iod), anvendt i Kina, og i England fra begyndelsen af 1800-tallet. Algerne indeholder iod.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er de mulige konsekvenser for en ulykke på et atomkraftværk?
"Rasmussen-rapporten" i 1974 angav sandsynligheden for det ekstreme uheld til et pr. 30 millioner reaktordriftsår, hvor halvdelen af det radioaktive indhold slap ud medførende 40.000 tilskadekomne.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er Kysjtym-ulykken i Tjeljabinsk-reaktionen i Sovjetunionen?
I dec. 1957 eller måneden efter skete en meget alvorlig atomulykke ved et anlæg til produktion af våbenplutonium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er oparbejdning (reprocessing)?
Kemisk ekstraktion

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er plutonium?
Et radioaktivt stof, der dannes i atomkraftværker.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er risikoen ved oparbejdning (reprocessing)?
Udslip af radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er sikkerhedskultur?
At nær-uheld rapporteres og bruges i undervisningen, at kritik modtages og at risikoproducerer overvåges ekstra.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er struma?
Forstørret skjoldbruskkirtel - forårsaget af mangel på iod. Mere udsat for påvirkning af radioaktivt iod.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvad er WISE?
International NGO-organisation mod atomkraft.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvilken viden har man om lavdosis af radioaktiv stråling?
Erfaringerne fra Hiroshima og Nagasaki kan ikke helt overføres på Tjernobyl-erfaringerne, da de radioaktive stoffer er anderledes. I Tjernobyl medførte radioaktivt jod hurtigere skjoldbruskkirtelkræft end forventet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvilken virkning har lavdosis af radioaktiv stråling?
Det vides ikke. Man antager en liniær sammenhæng mellem dosis og virkning, men lav dosis kan tænkes at medføre sådan større relativ skade som mindre relativ skade.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvor lang afstand er der fra Danmark til de nærmeste atomkraftværker?
Der ligger atomkraftværker 60-100 km fra Danmark. Barsebäck lå 20 km fra Danmark.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvor meget betyder evakuering?
Hurtig evakuering har stor betydning. En rapport om mulige Barsebäck-ulykker forventede, at København kunne tømmes helt på 24 timer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvor meget radioaktivitet bliver på det forurenede sted?
På landbrugsjord forventes 90% af radioaktiviteten at blive på stedet, men kan delvis nedpløjes. I byer tænkes kun 20% at blive på stedet - resten tænkes at føres ud til andre steder med afløb.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvor tit forestillede man sig, at atomkraftværk-nedsmeltninger ville ske?
Hel eller blot delvis nedsmeltning af et atomkraftværks reaktorkerne vil ske sjældnere end en gang pr. 1 million år - sagde man.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvor tæt placeres atomkraftværker på byer?
Nogle værker har ca. 100.000 indbyggere inden for 5-6 km og ved 20-30 km afstand kan indbyggertallet være op mod en million eller mere.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvordan behandles skjoldbruskkirtelkræft?
Kirurgisk og efterfølgende med terapeutisk behandling med radioaktivt iod.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Hvordan påvises skjoldbruskkirtelkræft?
Med radioaktivt iod brugt diagnostisk for at kunne se en kræftknude på en fotografisk film.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Kan et atomkraftværk løbe løbsk?
Kædeprocessen kan løbe løbsk under visse situationer og i visse atomkraftværker, men dog ikke som en atombombe.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Kan man bruge fusion i en reaktor?
Teoretisk, men endnu ikke i praksis.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Kan man drive radioaktivitet ud af kroppen?
Det menes, at pektin ekstraheret fra f.eks. æbler kan rense kroppen for radioaktive stoffer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed
Kan man forudsige alle fejlmuligheder?
Modsat i flyindustrien er atomkraftværker aldrig helt ens, og god statistik for de enkelte deles funktion er derfor vanskelig at opnå.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed - Tjernobyl
Hvilke strålingsdoser blev brandfolk og redningsmandskab på Tjernobyl udsat for?
2-16 sievert helkropsdosis.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed - Tjernobyl
Kunne det være gået værre i Tjernobyl?
En række ting var heldige i Tjernobyl: At branden på reaktor 3 blev slukket, at det ikke regnede, at vinden var svag, og at den sendte radioaktiviten mod ret ubeboede egne, at ilden var så kraftig at radioaktiviteten blev sendt højt op, og dermed fik længere tid før nedfald, samt at uheldet skete om natten, når folk var indendørs.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed - Tjernobyl
Medførte Tjernobyl restriktioner i Danmark?
Et kortvarigt forbud mod at have malkekvæg på frit græs.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Barsebäck
Hvad var risikoen ved det nu nedlagte Barsebäck-værk 20 km fra København
Et tomt København ved værst tænkelige uheld og vindretning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Barsebäck
Hvornår blev Barsebäck lukket?
Den første reaktor, Barsebäck 1, blev lukket 30. nov. 1999. Driften af Barsebäck 2 ophørte d. 31 maj 2005

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Barsebäck
Hvornår har der været demonstrationer mod Barsebäck-atomkraftværket?
Fra 1976 til 1981 har der været over 12 store demonstrationer, hvoraf nogle samlede 20-40.000 aktivister.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Barsebäck
Skete der uheld på Barsebäck, medens det var i drift?
Uheld skete, bl.a. en brand i en generator, der dog ikke stod i selve reaktorbygningen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Barsebäck
Ville der kunne ske jordskælv i (det nu lukkede) Barsebäck-værk?
Barsebäck lå på en forkastningszone, som er en del af Den Fennoskandiske Randzone. Der sker ikke sjældent små jordskælv, og der er sket større forkastninger ca. hvert 300 år i gennemsnit i de sidste 3000 år. Forkastningerne var tidligere store, op til 20 meter, hvis man regner helt tilbage til for 15000 år siden.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Har Japan en tendens til at underdrive skader på atomkraftværker?
Ja.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Har Japan haft problemer med atomkraft før Fukushima?
Et atomdrevet fragtskib, Mutsu, fik en lækage på sin første sejlads i 1974.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad betyder Fukushima-ulykken for atomkraftsektoren?
Det antages at Fukushima vil halvere udbygningen af atomkraft.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad er de største jordskælv i historien?
Kina år 1556, 1976 og 1920, Syrien år 1138, Indonesien år 2004, Haiti år 2010, Iran år 856 og 893, Japan år 1923 og 2011, Turkmenistan år 1948.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad er årsagen til radioaktiviteten ved værket?
Udslip fra værkerne og fra damme med brugt brændsel.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad indeholdt lagrene af brugt brændsel?
Alt brændslet fra reaktor 4, tømt for inspektion.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad skete der for diesel-generatorer på Fukushima atomkraftværket?
Stoppedes af tsunamien.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad skete der ved Fukushima reaktor 2?
Nedkøling med havvand på 4. dagen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad skete ved Fukushima II atomkraftværket?
Evakuering p.g.a. utilstrækkelig køling.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad var trykket i Fukushima atomreaktorerne?
Mindst det dobbelte af designkapaciteten.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvilken type er Fukushima I atomkraftværket?
Kogendevandsreaktor.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvor gammel er Fukushima I atomkraftværket?
40 år

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvor mange japanske reaktorer blev lukket ved jordskælvet?
40 reaktorer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvor mange mennesker er blevet evakueret?
Over 200.000.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvor mange reaktorer har Fukushima I?
6 reaktorer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvor stor er truslen fra lageret af de brugte brændselsstave?
Risiko for udslip ved manglende nedkøling.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvordan blev flytrafikken påvirket?
30 km flyforbudszone.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvordan blev folk omkring Fukushima-atomkraftværket rådet til at opføre sig?
Blive inden døre, undgå forurenet vand og luft.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvordan er det at være arbejder på Fukushima nu?
Meget stressende og formentlig koatisk.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvordan er situationen på det nærliggende Onagawa-anlæg?
Forhøjet radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvordan var situationen efter to uger?
Stadig uoverskuelig.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvorfor blev der udledt radioaktivt materiale?
Eksplosioner pga. overopvarmning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvornår skulle Fukushima I atomkraftværket lukkes ned i henhold til planen?
Marts 2011, samme måned som ulykken.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvornår startede Fukushima atomulykken?
11. marts 2011

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Kan atomkraftværket repareres?
Nej.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Kan fissionsprocesser starte i dammene med radioaktive brændselsstave?
Formentlig ikke.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Kan man indblæse pulveriseret tin?
Måske.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Kunne arbejderne opholde sig i Fukushima-atomkraftværket?
Ikke hele tiden - pga. forhøjet stråling.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Ophører varmeudviklingen i brændslet automatisk, hvis man sikrer tilstrækkelig køling?
Nej.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Var backup systemerne utilstrækkelige?
Nej.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Var der skader blandt de ansatte på atomkraftværket?
Ja.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Var Fukushima reaktor 5 og 6 i drift på jordskælvet?
Nej.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Ved hvilket skalaniveau er atomkraftuheldet i Fukushima?
Niveau 7.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Vil der ske radioaktiv forurening?
Ja.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Vil Fukushima blive så slemt som Tjernobyl?
Formentlig ikke.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvordan skete Fukushima-ulykken?
Fukushima-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.16-22 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvordan var jordskælvet og tsunamien ved Fukushima-ulykken?
Fukushima-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.16-22 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft sikkerhed: Fukushima
Hvad er Richter- og MMS-skalaen for jordskælv?
Fukushima-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.16-22 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft sikkerhed: radioaktivitet
Kan man nedsætte radioaktiviteten i madvarer?
I Hviderusland praktiserede man at lægge svampe og kød i saltet vand med eddike - en metode anbefalet af det lokale strålebeskyttelsesinstitut.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: risikobetragtning
Hvordan betragtes risiko?
Atomkraftfortalere fokuserer på påståede meget små sandsynligheder for store uheld. Atomkraftmodstandere fokuserer på virkningerne for lokalsamfundet i tilfælde af store uheld.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: standarder
Er der international kontrol med atomkraftværkers placering og drift?
Nogle lande vil af militære hensyn ikke tillade andre landes inspektioner. International kontrol er bl.a. relevant, fordi mange atomkraftværker ligger tæt på nabolande.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Har man konstateret arvelige virkninger hos mennesker som følge af radioaktivitet?
Radioaktivitet kan helt sikkert medføre arvelige skader, men man kan omvendt ikke bevise, at en arvelig skade netop skyldes radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad er evakueringsplanerne ved atomkraftulykker?
Varierer meget fra land til land. I England ligger nogle atomkraftværker så tæt på byer, at evakuering i stor afstand er umulig.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad er ioniserende stråling?
At strålingen f.eks. kan spalte elektroner fra atomer, som rammes af strålingen. Derved dannes ioner (deraf navnet).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad er radiofobi?
Frygt for radioaktivitet fremkaldt af upålidelige informationer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad er risikoen for arveskader i forhold til bestrålingen?
Størst risiko for fosteret ved bestråling fra 11. dag til 16. uge, men især fra 8. til 15. uge (hvor hjernevæv dannes). Stadig en vis risiko for intelligensskader frem til 25. uge. Desuden en vis øget risiko for kræft. Pr. millisievert jævnt fordelt over hele graviditeten skønnes risikoen for skader at være 1 ud af 4000.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad er risikoen for kræftdødsfald i forhold til bestrålingen?
5% kræftdødsfald pr. sievert (det dobbelte ved stor stråledosis). Dobbelt op for børn.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad er tilstrækkelig stråling til omgående at dræbe et menneske
6 sievert (mindre dosis er dødelig for nogle).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad er virkningen af kronisk radioaktiv bestråling?
Virkningen af langvarig stråling er meget større end hvis strålingen er kortvarig, selv om den kortvarige stråling er væsentlig højere.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad oplyste Hiroshimabomben om stråling?
Nærmere vurdering viste, at folk i Hiroshima udsattes for mindre stråling, end først antaget - hvorved man måtte omvurdere strålingsrisikoen til at være farligere end før antaget (da skaderne skyldtes mindre stråling).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvad skal der til for at stoppe stråling af de forskellige typer?
Papir stopper alfastråling. 1 cm plexiglas stoffer betastråling. 2-3 m beton stopper gammastråling.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvem skal have iodpiller?
Folk mindre end 10 km fra A-værket og på steder, hvor den radioaktive sky passerer. Helst ½ time eller få timer før risikoen, men stadig halv virkning 6 timer efter; dog ingen virkning dagen efter. Ophold udendørs for at skaffe piller skal undgås, hvis man derved udsætter sig for radioaktivt iod. Iodpiller beskytter kun mod radioaktiv iod.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvilke forhåndsregler kan man tage ved risiko for radioaktiv forurening?
Undgå frugt og grøntsager fra forurenede frilandsområder.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvilke ændringer af planter kan radioaktivitet give?
Monstrøst store blade eller miniatureblade, fejlfarvning osv.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvor giftigt er plutonium?
Plutonium udsender alfastråling, og er derfor især farligt inde i kroppen. Det udskilles meget dårligt, dvs. bliver i kroppen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvor langt rækker alfastråling i luft?
Nogle centimetre

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvor langt rækker betastråling i luft?
Nogle metre

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvor langt rækker gammastråling?
Nogle hundreder meter eller få kilometre i luft. Kan trænge gennem et vindue.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvor langt væk fra en atomulykke kan mælk være forurenet?
Over 1000 km.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvor meget øges sandsynligheden for kræft pr. dosis ekstra radioaktiv stråling?
1 millisievert antages at øge kræftrisikoen med 1/55 promille.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvor tit har atomreaktoruheld været tæt på?
F.eks. omkring 17 gange årligt i USA i perioden 1969 til 1979 ifølge en undersøgelse.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvordan beskytter man sig mod indånding af radioaktive partikler?
Et vådt klæde for næse og mund - men især ved at opholde sig indendørs.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvordan fører man radioaktivitet ud af kroppen?
Der var bl.a. en opfattelse af, at kaviar kunne fjerne radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvordan virker plutonium i kroppen?
Som jern.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvordan virker strontium-90 i kroppen?
Som calcium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvornår bør man evakuere?
Hurtigst muligt, men ikke medens den radioaktive sky passerer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Hvornår opstår akutte strålingsskader?
½ sievert på hele kroppen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling
Kan planter bruges til at fjerne radioaktiv forurening?
Ærteblomstrede planter er gode hertil, f.eks. Hvid Kløver.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for carbon 14C ?
5600 år med 174 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for cobolt 60Co ?
5 år med 43.300 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for cæsium 137Cs ?
30 år med 3200 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for iod 131I ?
8 år med 4.700.000 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for natrium 24Na ? ?
1,5 år med 329.300.000 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for plutonium 239Pu ?
24000 år med 2,3 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for radium 226Ra ?
1600 år med 36 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for strontium 90Sr ?
28 år med 5400 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for tritium 3H ?
12 år med 366.300 GBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling - halveringstid
Hvad er halveringstiden og den specifikke aktivitet for uran 235U ?
700 mill. år med 81 kBq/gram

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling : millisievert
Hvor stor er arbejdstageres bestråling?
Den stråling, som arbejdstagere modtager, er typisk op til 5 millisievert pr. år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling:
Hvad er den anbefalede øvre grænse for tilladelig bestråling?
50 mSv pr. år for atomkraftarbejdere og 1 mSv pr. år for andre.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling: baggrund
Hvad er den naturlige baggrundsstråling?
1-2 millisievert pr. år, men visse steder meget mere.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling: halveringstid
Hvad er halveringstiden for plutonium-239
24.000 år

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling: halveringstid
Hvor stor er halveringstiden for cæsium-137
30 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling: halveringstid
Hvor stor er halveringstiden for strontium-90
28 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Stråling:lavdosis
Hvad er virkningen af en lille mængde stråling?
Det er muligt at mindre strålingsmængder har relativt mindre skadevirkning, men det har ikke kunnet bekræftes. Grænserne for acceptabel dosis er flere gange sat ned, dvs. strammet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Anerkendte Sovjetunionen et erstatningsansvar over for nabolandene efter Tjernobyl?
Nej, USSR hævdede, at strålingen i nabolandene var ufarlig og at disse landes modforholdsregler var unødvendige.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Blev radioaktiv forurening holdt skjult i Frankrig?
Ja, man opfandt løgne og et falsk højtryk.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Bliver radioaktiviteten efterhånden mindre i jorden efter Tjernobylulykken?
97% cirkulerer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Er der radioaktivitet i luften uden for den lukkede zone omkring Tjernobyl?
Ved jordfygning og skovbrand.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Er det korrekt at Tjernobyl manglede en reaktorindeslutningskonstruktion, som findes på vestlige værker?
Egentlig ikke, idet der var et stål- og et beton-indeslutningslag i Tjernobyl.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Er radioaktiviteten efter Tjernobyl et problem for drikkevandsforsyningen?
Dnepr-floden med bifloder, og dermed vandforsyningen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Fik folk at vide, at de ikke måtte spise den lokale mad?
Ja, i nogle tilfælde 2 år forsinket.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Fik Hviderusland udenlandsk hjælp?
Hviderusland nægtede i hvert fald i nogle tilfælde at modtage udenlandsk hjælp bortset fra penge.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Findes der grafit-modererede A-værker i Vesten?
Der findes i hvert fald to i USA.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Fortsatte eksporten af landbrugsvarer efter Tjernobyl-ulykken?
EU forbød import fra østbloklandene, men undtog Østtyskland.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Fortsattes driften af de tre ikke-havarerede reaktorer i Tjernobyl?
Ja, frem til år 2000.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Fungerede nødkølesystemet i Tjernobyl ikke?
Nødkølesystemet kunne ikke nå at virke.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl forurenet fiskene?
Opkoncentreres i fisk, og ophobes i slam.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl forurenet grundvandet?
10-100 gange forhøjet radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført diabetes?
I området steg forekomsten af sukkersyge med 28%, årsagen kan ikke påvises.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført fertilitetsproblemer?
Unge mænd fra Ukraine skulle have den højeste ufrugtbarhed i verden.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført genetiske sygdomme?
Kromosomskader hos børn er 7-doblet ifølge en israelsk-ukrainsk undersøgelse.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført hjertekarsygdomme?
I området steg forekomsten af psykiske lidelser med 43%, årsagen kan ikke påvises.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført knogleskader?
Ja, en fordobling hos børn en halv snes år efter ulykken.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført leukæmitilfælde?
Ja, ifølge bl.a. en amerikansk-ukrainsk forskning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført muskelsygdomme?
I området steg forekomsten af muskellidelser med 62%, årsagen kan ikke påvises.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført psykiske lidelser?
I området steg forekomsten af hjerte/kar-sygdomme med 43%, årsagen kan ikke påvises.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyl medført stigning i den samlede forekomst af kræft?
I området steg forekomsten af kræft med 40% i Hviderusland, årsagen kan ikke påvises.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Har Tjernobyt givet sygdomme hos husdyrene?
Leukæmi hos kvæg.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Havde der været ulykker på Tjernobyl før 1986-katastrofen?
Der har været tidligere radioaktivt udslip flere gange.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hjælper vodka mod stråling?
Nej.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Holdt de franske og britiske myndigheder information om Tjernobyl hemmelig?
Frankrig holdt de forhøjere radioaktivitetsmålinger skjult og i England fortiede man, at visse egne var særlig ramt.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad betød radioaktiviteten fra Tjernobyl for lapper / samer med rensdyr?
Ændret livsstil - man kunne ikke mere slagte, når man ville, men kun på bestemte tidspunkter - og fik kun kompensation, hvis kødet blev solgt. Man måtte investere i køleanlæg til kødet. Dyrene skulle nu have tørfoder før slagtning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad betød Tjernobyl for fåreavlerne i Wales?
At fårene ikke kunne sælges, ikke måtte slagtes, eller flyttes, og at der fremover skulle ansøges om målinger udført af officielt målepersonale før hver slagtning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad brugte man helikoptere til på Tjernobyl?
I løbet af ca. 17 dage nedkastedes omtrent 5000 tons sand, ler, kalk, bly og bor fra helikopterne for at slukke branden, dæmpe kædereaktioner og lukke hullet i reaktortaget.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er "Den røde skov"?
Fyrreskov nær atomkraftværket, der straks døde af strålingen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er "Tjernobyl-hjerte"
Multidefekt hjerte.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er kronologien i Tjernobylulykken?
Der gives i denne artikel en lang række data, fra 1972, hvor beslutningen om at bygge Tjernobylværket tages, til 2004, hvor svenske forskere rapporterer, at de har fundet en statistisk sammenhæng mellem omfanget af radioaktivt nedfald og stigning i antallet af kræfttilfælde.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er liquidatorer?
Folk, der arbejdede i de radioaktivt forurenede områder ved Tjernobylværket.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er RBMK-reaktoren?
Tjernobyl-reaktoren, der ikke eksporteres af russerne, fordi den kan bruges til produktion af våbenplutonium. Den er letvandskølet og grafitmodereret.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er The Chernobyl Shelter Fund?
Fond til finansiering af reaktorens indkapsling og overvågning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er Tjernobyl-AIDS?
Påstand om at radioaktivitet medfører en erhvervet immundefekt. Næppe et anerkendt begreb.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad er Tjernobyl-skat?
Virksomhedsskat på 18-19%, senere faldet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad gik forsøget i Tjernobyl ud på?
Hvor længe rest-energien i stoppede turbiner kunne give energi til kølevandspumperne.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad gik galt i Tjernobyl?
Under et forsøg blev reaktoren lukket ned, selv om dette ikke var meningen. Da man forsøgte at rette op på dette ved at sætte gang i reaktoren igen, opstod en ustabil tilstand, som førte til en voldsom eksplosion.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad har Tjernobyl-ulykken betydet for børnene?
Øget børnedødelighed, mener man.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad har været den værste atomkraftulykke?
Tjernobyl 1986

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad kostede Tjernobyl-ulykken?
Ganske meget. I Hviderusland vurderedes det, at hvis en "nødvendig indsats" skulle gøres, ville det kræve 32 gange nationalbudgettet (samtidig med at folk misinformeres om, at ulykken ikke havde nogen konsekvenser for landet).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad medførte den radioaktive forurening?
Invaliditet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad var skadeomkostningerne ved Tjernobyl?
Enorme - milliarder af dollar.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvad ville der ske med ingeniører, hvis de nægtede at tage til Tjernobylværket efter ulykken?
4 års fængsel.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilke løgne leverede de sovjettiske myndigheder?
Bl.a. at folk havde brug for noget mere radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilke områder af Hviderusland blev mest forurenet ved Tjernobyl-ulykken?
Det sydøstlige område.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilke områder af Ukraine blev mest forurenet ved Tjernobyl-ulykken?
Det nordlige af landet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilke områder blev evakueret i Ukraine efter Tjernobyl?
Et område, der bugter sig fra 30 til 60 km fra Tjernobyl er mest forurenet. Desuden er der 3 kategorier af mindre forurede områder. Zone 1 og 2 blev evakueret.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilke ulykker har der været på sovjettiske atomkraftværker før Tjernobyl?
Dårligt kendt, bl.a. en brand i elektriske installationer til et A-værk i det senere Armenien.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilket ministerium styrede det sovjettiske atomenergiprogram?
Ministeriet for maskineri i mellemstørrelse

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange blev akut strålesyge efter Tjernobyl?
Tusinder ifølge nogle kilder.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange blev tvunget til at forlade deres hjem efter Tjernobylulykken?
400000

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange landsbrugsjorde blev radioaktivt forurenet i Hviderusland?
21% af landets landbrugsjord er stadig forurenet en snes år efter.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange landsbrugsjorde blev radioaktivt forurenet i Ukraine?
4.600.000 ha.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange landsbyer blev jævnet med jorden som et resultat af Tjernobylulykken?
Over 2000

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange likvidatorer er døde?
40.000 op til 20 år efter.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange mennesker blev evakueret efter Tjernobylulykken?
En halv million.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange mennesker boede i ulykkesområdet ved Tjernobyl?
7 mill.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange mennesker boede i ulykkesområdet ved Tjernobyl?
Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy (reaktor med stor effekt og kanaltype) .

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange mennesker lever i områder, der er radioaktivt forurenede efter Tjernobylulykken?
1,2 mill.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange personer var der normalt på Tjernobylværket?
6000 personer, heraf 4 i hvert kontrolrum.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange regioner blev evakueret i Hviderusland?
3 regioner.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor mange virksomheder måtte lukke i Hviderusland som følge af Tjernobyl?
63 store virksomheder.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor meget blev Hviderusland ramt af radioaktivitet?
I 1100 landsbyer måtte børn ikke drikke lokal mælk 20 år efter.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor meget radioaktivitet var der i Tjernobyl-reaktoren, da den eksploderede?
Måske 24 x 10(18) becquerel.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor meget steg forekomsten af skjoldbruskkræft efter Tjernobylulykken?
Op til 100 gange forøgelse.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor stor var branden på Tjernobyl?
Røgpartiklerne sendtes næsten 1 km op.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvor stor var den samlede mængde af frigivet radioaktivitet efter Tjernobylulykken?
260 mill. curie.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan behandler myndighederne i Hviderusland oplysninger om skader efter radioaktivitet?
De forfalskes.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan behandles kritiske læger i Hviderusland?
De risikerer mangeårigt fængsel.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan byggede man sarkofagen omkring Tjernobyl?
Med tunnelbygning etableredes et 30x30 betonfundament, hvorpå præfabrikerede betonkonstruktioner blev opsat ved fjernbetjening.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan fik man adskilt Tjernobyl reaktor 3 fra den havarerede reaktor 4?
Ved at bygge nye mure imellem dem, og etablere nye kabelsystemer, ventilationssystemer, varmesystemer osv.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan foregik evakueringerne?
Nogle blev bildt ind, at det blot var en øvelse.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan hindrede man, at regnvand sendte radioaktivitet fra Tjernobylreaktoren ud i Pripjatfloden?
Ved at bygge en 7½ km dæmning rundt om reaktoren.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan kunne man forstærke jorden under Tjernobylreaktoren?
Der blev boret en 135 m tunnet 5,4 m under reaktoren, idet den sumpede jord blev gjort stiv ved at fryde den med indsprøjtet flydende kvælstof.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan påvirkede den radioaktiv forurening områderne ved Tjernobyl?
De veluddannede flyttede og der kom lægemangel.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan skal man oversætte "vegetativ dystoni"?
USSR's standarddiagnose til stråleskadede (for at skjule årsagen), kan oversættes ved "sammenbrug af de vækstfremmende processer".

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan skete evakueringen ved Tjernobyl?
Ulykken skete tidlig natten til lørdag. I løbet af lørdagen evakueredes en arbejderbebyggelse 1,6 km fra værket. Søndag evakueredes byen Pripjat. 9 dage efter ulykken evakueredes den større by ved navn Tjernobyl. Evakueringen skete med busser.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan undervises i radioaktivitet i østeuropa nær Tjerrnobyl?
Der sker ingen eller meget lidt undervisning i radioaktivitet, i hvert fald i Hviderusland.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvorfor var der en sø under Tjernobyl-reaktoren?
Til at opsamle det radiioaktive vand, hvis der skulle opstå en lækage i kølevandssystemet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvornår ankom lederen til det havarerede Tjernobylværk?
20 min. efter eksplosionen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvornår opdagedes Tjernobyl-ulykken i Vesten?
I løbet af mandagen, som ulykken var sket natten til lørdag.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvornår var branden på Tjernobyl under kontrol?
Efter 2 uger.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Kom IAEA-kommissionen til de forurenede områder i Hviderusland?
Ja, men det blev saboteret af de lokale myndigheder.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Kontrollerede IAEA det sovjettiske atomkraftværker?
Det blev nægtet IAEA.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Kunne man bruge vand til at slukke branden på Tjernobyl?
Man ville ikke kunne bruge vand i tilstrækkeligt omfattende mængder til at slukke branden.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Medførte Tjernobyl dødfødsler?
Ja, ifølge bl.a. forskere fra et japansk universitet i Hiroshima.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Skete en nedsmeltning i Tjernobyl?
Tjernobylreaktortypen har opdeling af brændslet i mange kanaler, hvilket letter løbende udskiftning af brændslet, men gør nedsmeltning sværere. Der skete ingen nedsmeltning, men man frygtede noget i den retning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Var der korruption i forbindelse med oprydningen efter Tjernobyl-ulykken?
Nogle modtog evakueringspenge uden at evakueringen blev gennemført. Folk fra ikke-forurenede huse blev evakueret, og husene flyttet til Sortehavet og solgt som rene sommerhuse.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvordan skete Tjernobyl-ulykken?
Tjernobyl-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.4-15 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilke dødstilfælde medførte Tjernobyl-ulykken?
Tjernobyl-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.4-15 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl
Hvilke kræfttilfælde medførte Tjernobyl-ulykken?
Tjernobyl-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.4-15 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft sikkerhed: Tjernobyl: evakuering
Hvor hurtigt blev der evakueret ved Tjernobyl-ulykken?
Eksplosionen i Tjernobyl-værket skete kort efter midnat d. 26. apr. 1986. Der skete ingen evakuering af den nærliggende by Pripjat d. 26. apr., men evakuering af byen skete 27.-28. april. I Hviderusland evakueredes børn fra d. 3.maj.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Havde man forudset det uheld, som skete på Tremileøen?
Nej, men dele af uheldet var faktisk sket før på lignende værker.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Holdt man noget hemmeligt ved uheldet på Tremileøen
En brintgaseksplosion hemmeligholdtes i 3 døgn.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvad kostede uheldet på Tremileøen?
5 mia. kr til oprydning plus 5 mia. kr til afskrivning af et nyt A-værk samt udgifter til sikkerhedskrav ved bygning af nye værker.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvad skete på Tremileøen?
En række hændelser, bl.a. en ikke-lukket ventil, og operatørernes misforståelser, men især at der kom så mange og hurtige fejlmeddelelser, at overblikket forsvandt.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvad var den vigtigste menneskelige fejl ved Tremileø-havariet?
Tab af kølevand blev misforstået.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvilket beløb udbetalte forsikringsselskaberne efter Tremileø-ulykken i USA?
Over 25 mill. dollar, især til evakueringsudgifter.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvor lang tid tog det at rense reaktor 2 på Tremileøen?
Over 10 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvor mange erstatningssager blev der ført efter Tremileøen?
2000

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvor stor var radioaktiviteten i omgivelserne uden for atomkraftværket på Tremileøen?
I størrelsesordenen af den almindelige baggrundsstråling, der er på stedet pr. år, men fordelt på den korte tid hændelsen skete.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvor stor var radioaktiviteten inde i bygningen i atomkraftværket på Tremileøen?
Hvad der ville svare til 300 sievert.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Kunne havariet på Tremileøen have være undgået?
Ja, hvis operatørerne havde været trænet i at undgå de uheld, som tidligere var sket på andre A-værker af samme opbygning.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Tremileøen
Hvordan skete Tremileøen-ulykken?
Tremileø-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.16 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-0 atomkrafthændelse?
En tilladt uregelmæssighed.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-1atomkrafthændelse?
En ikke-tilladt uregelmæssighed.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-2 atomkrafthændelse?
Store svigt i sikkerhedsforhold, men uden at nærme sig en alvorlig ulykke.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-3 atomkrafthændelse?
En hændelse uden risiko for omgivelserne, men hvor svigt af sikkerhedssystemer ville have medført en alvorlig ulykke.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-4 atomkrafthændelse?
Ingen risiko for omgivelserne, men evt. dødelig bestråling af arbejdere inde på A-værket.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-5 atomkraftulykke?
Risiko for udslip af op til 10.000 terabecquerel med risiko for stråleskader.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-6 atomkraftulykke?
Risiko for udslip af op til 1000 terabecquerel med risiko for stråleskader.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er en trin-7 atomkraft-ulykke.
Et ulykke, hvor der er mulighed for udslip af en stor del af det radioaktive materiale.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Ulykkestrin
Hvad er skalaen for atomkraftværkulykker?
Skalaen har 7 trin, og kaldes International Nuclear Event Scale (INES). 7 er største uheld.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Windscale
Hvad skete ved Windscale-uheldet i okt. 1957?
Grafit (der brugtes til at bremse neutronerne ned til fissionsaktiv hastighed) antændtes. Metalboksene med uranpulver revnede. Radioaktivitet slap ud i en radius af over 100 km.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Windscale
Hvor meget radioaktivitet slap ud fra Windscale / Sellafield (England)
Bl.a. et kvart ton plutonium. Under en brand i 1957 medførte nogle filtre, at man undgik et stort radioaktivt udslip.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Windscale
Var der øget forekomst af leukæmi ved Windscale / Sellafield (England)?
10 gange højere.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft sikkerhed: Windscale
Hvordan skete Windscale-ulykken?
Windscale-ulykken er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.15 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft teknologi
Formeringsreaktorer
Producerer mere spalteligt atombrændsel end de forbruger, bl.a. plutonium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er AGR?
Avanceret gaskølet reaktor, der bruger beriget uran, og CO2 som kølemiddel og til varmetransporten til det sekundære vandcirkulationsanlæg, der danner damp til turbinerne.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er CANDU-reaktorer?
Canadisk deuterium-uran reaktor, der bruger tungt vand som moderator til neutronbremsning, og som kan bruge uberiget uran som brændsel.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er en "fast breeder" reaktor?
En atomreaktor, der er "fast" (dvs. kan bruge hurtige, ikke-modererede neutroner) og "breeder" (dvs. danner mere plutonium undervejs). En almindelig (termisk) reaktortype kan også anvende det plutonium, som den frembringer, men kun plutonium-239, og jo længere brændslet forbliver i reaktoren, jo større mængde plutonium-240 og plutonium-241 osv. vil blive dannet og ophobet. Disse plutonium-typer repræsenterer brændsel for breeder-reaktoren.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er en magnox-reaktor?
Bruger CO2 som kølemiddel og til varmetransporten til det sekundære vandcirkulationsanlæg, der danner damp til turbinerne.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er en moderator?
Et stof (f.eks. vand, kul, beryllium), der bremser neutroner uden at absorbere dem. Bremsede neutroner optages lettere i uran-235, så dette atom bliver ustabilt og spaltes i en fissionsproces.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er en termisk reaktor (thermal reactor)?
Bruger langsomme neutroner ("termiske" neutroner) til uranspaltningen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er en trykvandsreaktor?
Letvandsreaktor med alm. vand under tryk som kølemiddel og neutronbremser.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er formeringsreaktorer?
A-værker, der endnu er for dyre at bruge kommercielt. De bruger hurtige neutroner, og indebærer en plutonium-økonomi.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er forskellen på "kraft" og "energi".
Kraft er f.eks. det elektricitetsbehov (i kilowatt), der kræves i øjeblikket, medens forbruget er den anvendte energi over en tidsperiode (målt i kilowatttimer).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er forskellen på uran-238 og uran-235?
Begge har 92 protoner, men U-238 har 3 ekstra neutroner. U-235 er spalteligt.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er kogendevandsreaktoren, varmtvandsreaktoren, BWR?
Letvandsreaktor med alm. vand under normalt tryk som kølemiddel og neutronbremser, og uden sekundært kredsløb til dampfrembringelse, dvs. uden varmeveksler.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er kontrolstængerne lavet af?
Cadmium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er langsomme neutroner?
Neutroner, der er blevet bremset i deres hastighed (dvs. blevet koldere), hvorved de lettere optages af uran-235 atomet, så dette bliver ustabilt og spaltes.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er reaktorkernen?
3-4 meter høj beholder med uranbrændslet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er thorium-reaktorer?
A-værker, der endnu er for dyre at bruge kommercielt. De bruger thorium som brændsel i stedet for uran.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er tungt vand?
Vand med hydrogen, der indeholder en neutron (denne hydrogentype kaldes deuterium). Vandmolekylet er opbygget af et oxygenatom og to hydrogenatomer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er xenon-forgiftning?
Xenon er en luftart, som dannes ved henfald af iod-135. Hvis der dannes meget xenon-135 vil atomkraftværket ikke kunne startes, fordi xenon absorberer neutroner. Man må så vente i flere dage.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er zirkon (zirkonium, zirconium, zircaloy)?
En metallegering, der bruges i brændselspillers indkapsling (tåler korrosion).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad sker der, når en neutron optages i uran-235 atomkernen?
Uran-235 spaltes og frigiver 2-3 neutroner.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad skete med formeringsreaktoren SuperPhenix?
Den blev lukket i 1998 efter i sine 13 års levetid kun at have produceret 8 terawatttimer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvilke atomforsøgsreaktorer havde man i Risø?
Man havde 3 forsøgsreaktorer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvilke reaktortyper kan bruge naturligt uran (uberiget uran)?
Den britiske magnox-reaktor og den canadiske CANDU-reaktor

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvilke stoffer absorberer neutroner?
Mange stoffer. I kontrolstænger i en atomreaktor bruges f.eks. cadmium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvilken funktion har neutroner i atomkernen?
At holde sammen på atomet, især kræves et overskud af neutroner, når atomet har mere end 15 protoner (som jo elektrisk frastøder hinanden, fordi de alle er positive).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvilken rolle spiller vand?
Danner damp og bremser neutroner, så de ikke er for hurtige til at fremkalde fission.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvor sidder kontrolstængerne?
Over reaktoren i trykvandsreaktoren, under reaktoren i kogendevandsreaktortypen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvordan opdagede man at langsomme neutroner øger fissionsmuligheden?
Enrico Fermi opdagede at ved at bestråle et stof under forhold, hvor lette stoffer som hydrogen (eller et træbord) var til stede, påvirkedes det mere (fordi de lette atomer bremsede neutronerne).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvordan opstår kritikalitet?
For tætpakning af potentielt fissionsmateriale.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvordan produceres elektricitet i et atomkraftværk?
Vand bringes i kog.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvornår blev Risø startet?
1958

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Kan atomkraft bruges til fly og satellitter?
Det er foreslået, men opgivet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Kan atomkraft bruges til sejlads?
Siden 1954 brugt i atomubåde.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft teknologi
Hvad er oparbejdningsanlæg?
Oparbejdningsanlæg er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.20 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft teknologi
Hvordan foregår fissionsprocessen?
Fissionsprocessen er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.21 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft teknologi
Hvordan virker CANDU-reaktortypen?
Candu-reaktoren er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.22 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


A-kraft økonomi
Er vindkraft billigere end kulkraft pr. kilowatttime?
Vindkraft koster det halve af kulkraft, når miljøbelastning medregnes.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft økonomi
Hvad er priserne på nedlukning af atomkraftværker?
Måske 200-500 mia. kr.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft økonomi
Hvad er økonomien ved atomkraft?
Hvis man realistisk skal sammenligne økonomien, skal alle udgifter i A-værkernes levetid fra uranbrydning til slutdeponering, herunder også udgifter ved uheld, medtages i regnestykket (uheld-udgifter afholdes i dag i praksis af staten, og de nabostater, som berøres af uheldet).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft økonomi
Hvor længe kan et atomkraftværk fungere?
40 år - men ikke sjældent gives tilladelse til forlængelse i mange år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft økonomi
Hvor meget atombrændsel bruger en atomreaktor?
Cirka 130 ton naturlig uran pr. år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft økonomi
Hvor meget brændsel kræver et atomkraftværk?
30 ton/ år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraft økonomi
Hvor stor udnyttelsesgrad har atomkraftværkerne?
Et år har 365*24 timer, dvs. 8760 timer. Et A-værk udnyttes dog kun ca. 4000 timer pr. år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Er der færdige atomkraftværker, der ikke er taget i drift?
Zwentendorf-atomkraftværket i Østrig blev ved en folkeafstemning forhindret i at starte.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Hvad er atomkraftfortalernes argumenter?
Atomkraftmodstandere fokuserer på: Risikoen ved krig og terror, at atomkraft bremser andre energiformer, som ville give bedre forsyningssikkerhed, at prisen ikke medtager alle udgifter, og antal ulykker incl. fra affald kan have meget omfattende virkninger på lokalsamfund, monopolisering af energiforsyningen, risiko for spredning af atomvåbenteknologi, forladen sig på fremtidige generationers oprydning, behov for hemmeligheder og forvanskninger, uegnethed for fattige lande, ufleksibel teknologi der fastlægger energisektoren et halvt århundrede frem og bremser udvikling af mere vedvarende energiformer.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Hvad er atomkraftmodstandernes argumenter?
Atomkraftfortalere fokuserer på: Forsyningssikkerhed, pris og antal dødsfald pr. kWt for forskellige energityper ved ulykker incl. fra affald. (Samt som nyere - kontroversielt - argument: CO2-udledning).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Hvilke lande er imod atomkraft?
Størst modstand er der nok i Østrig, Danmark, Norge, Grækenland, Irland, Luxembourg, Portugal samt New Zealand og Australien.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Hvor længe varede atomdebatten i Danmark
12 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Hvor mange lande har atomkraft?
31 lande (i 2007).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Hvordan er atomkraftmodstanderne blevet behandlet i Frankrig?
Lovlige franske demonstrationer er blevet mødt med voldsom brutalitet af sikkerhedspolitiet og i 1977 blev en demonstrant dræbt og adskillige såret.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens indflydelse på landenes energipolitik, energibesparelser og energiforskning
Hvornår blev OOA stiftet?
Organisationen til Oplysning om Atomkraft, OOA, blev af atomkraftkritikere stiftet d. 31. jan. 1974

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens samspil med eller mod udvikling af vedvarende energi
Har atomkraft opnået større statsstøtte end vedvarende energi?
Målt pr. kilowatttime har atomkraften klart modtaget mest støtte, men det skyldes i høj grad, at udvikling af en ny teknologi har meget store startomkostninger. Stabil statsstøtte er i øvrigt meget mere værd end skiftende statsstøtte.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


A-kraftens samspil med eller mod udvikling af vedvarende energi
Spænder atomkraft ben for udviklingen af vedvarende energi?
Erfaringen viser, at atomkraft i høj grad spænder ben for udvikling af vedvarende energi - bl.a. danske erfaringer indtil atomkraften blev opgivet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Er der sket uheld under transport af atomaffald?
I aug. 1984 kolliderede fragtskibet Mont Louis med en færge og sank ud for Belgiens kyst. Fragtskibet medbragte uranhexafluorid og noget delvis oprenset uran.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Er Polarhavet blevet radioaktivt forurenet?
Sovjetunionen har dumpet brugt atombrændsel i Barentshavet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Er samfundene stabile i det tidsrum atomaffald skal håndteres?
Tja, hvilke samfund har været stabile i f.eks. 700 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Findes der naturlige atomreaktorer?
I Gabon i Vestafrika har man fundet ca. 16 naturlige reaktorer, som er opstået ved en kombination af højt indhold af uran-235 og nedsivende vand, som kunne bremse neutronerne ned til, at en kædereaktion kunne foregå nogle minutter - og denne situation kan være forløbet over tusinder af år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Har Sovjetunionen dumpet atomaffald?
I Sortehavet, forlyder det.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvad er aktinider?
Grundstoffer som bl.a. plutonium og americium

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvad er transmutation?
En teoretisk mulighed for at omdanne atomaffald til stoffer, der henfalder hurtigere - men derved nok også vil være mere radioaktive.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvad er transmutation?
Omdannelse af et grundstof til et andet. Kan f.eks. ske ved bombardement med neutroner. Teknisk er metoden ikke færdigudviklet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvad er vitrificering?
Det er forglasning, altså at atomaffaldet blandes med sand og opvarmes, til sandet bliver til glas.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvad sker der, hvis man åbner en beholder med radioaktivt affald?
I et tilfælde medførte det fire dødsfald.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvad skete, da et bombefly styrtede på Grønland
En af de fire brintbomber forsvandt i havet. Radioaktivitet blev spredt på isen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvor giftigt er plutonium?
Kroppen bør højst indeholde mikrogram eller mindre.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvor lang levetid har de beholdere, som atomaffaldet er indkapslet i?
50-100 år, mener man.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvor længe skal affaldet opbevares?
Det skal, afhængigt af dets radioaktivitet, opbevares fra f.eks. 600 år til f.eks. 100.000 år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvor mange år dumpede man atomaffald i havet?
England dumpede atomaffald i havet fra 1950 til 1983.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvor meget affald dannes i et atomkraftværk?
32 ton pr. år pr. 1 GW reaktor.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvor meget plutonium producerer atomkraftværkerne i verden årligt?
Cirka 50 ton, hvoraf knapt halvdelen opbevares som oparbejdet plutonium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvordan kan man håndtere atomaffaldet?
Det afhænger af hvor langtidsstabilt man anser samfundet for at være.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Hvornår regner man et radioaktivt stof for at være ufarligt?
10 halveringstider som en tommelfingerregel.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Kan glas bruges til indeslutning af radioaktivt affald.
Mikroskopiske sprækker kan med tiden dannes i glasset.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Sker der oparbejdning af atomaffald i Japan?
I byen Rokkasho i det nordlige præfektural Aomori findes et uranberigningsnlæg og et oparbejdningsanlæg skal oparbejde brugt affald

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Sætter atomkraftindustrien tilstrækkelige midler til side til fremtidens affaldshåndtering?
Analyser har vist, at det gør atomkraftindustrien ikke.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald
Vil thorium-reaktorer give mindre affaldsproblemer?
Det brugte brændsel indeholder tre gange mindre mængde af transurane grundstoffer, men mere af stoffer som er svært håndterlige.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald: Risø
Hvad skal der ske med atomaffaldet fra Risø?
Tænkes deponeret i undergrunden i Danmark.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald: Risø
Hvornår skal atomreaktorerne på Risø være fjernet?
Omkring 2023

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald:sted
Er salthorste et sikkert opbevaringssted for atomaffald?
Det er blevet foreslået at bruge salthorste. Geologer har anført, at salthorstenes krystalvand kan få affaldsbeholdere til at tære, og at der er en vis bevægelse i salthorste.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald:sted
Hvor vil man placere atomaffaldet i USA?
Man vil lave et affaldsdepot i Yucca-bjergene i Nevada.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald:sted
Kan atomaffaldet deponeres på polerne?
I 1973 fremsattes faktisk tanken om deponering på Antarktis (da Grønlands is blev anset for politiske vanskeligere).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Atomaffald:sted
Vil andre lande påtage sig at modtage atomaffald fra atomkraftværker?
Et land i Kaukasus-regionen har i 2001 meddelt, at de gerne i fremtiden vil modtage atomaffald. Man kan faktisk nærmest ikke forestille sig, at hvert atomkraft-land vil kunne finde affaldsdepoter til sit eget affald. Men resultatet vil være sårbare affaldstransporter.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Enheden becquerel
Enheden Bq er mål for antallet af radioaktive henfald.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Enheden milli-coulomb pr. kg:
7 coulomb pr. kg er dødelig på ½ minut for et menneske.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Enheden rem
Enhed for biologisk virkning af stråling. (Afløst af sievert)

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Enheden røntgen (røntgen):
Røntgen er en gammel enhed. 500 røntgen i 5 timer er dødelig.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Enheden sievert (millisievert):
Enhed for biologisk virkning af stråling.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Er gammastråler elektrisk positive eller negative?
De er neutrale.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Er røntgenstråler elektrisk positive eller negative?
De er neutrale.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Er udsendelse af elektroner det samme som radioaktivitet?
Nej, f.eks. er elektricitet eller lysafgivelse ikke radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Fransk fysiker, som beskrev radioaktivitet.
Fransk fysiker, som beskrev radioaktivitet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Har naturlig baggrundsstråling og kunstige radioaktive materialer samme biologiske virkninger?
Kunstige radioaktive stoffer har større tendens til at ophobe sig i kroppen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad består en atomkerne af?
Protoner og neutroner.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad bruges protonstråler til?
Bl.a. til bekæmpelse af kræft, da protonstråler kan retningsstyres ved hjælp af magnetiske poler.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad bruges stråling til inden for medicinsk terapi?
Kræftbehandling af bl.a. brystkræft og skjoldbruskkirtelkræft.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er "dosismængdernes hierarki"?
Der skelnes mellem "absorberet dosis af radioaktivitet", "dosisækvivalent" (dvs. vægtet for strålingstypens skadelighed) og "effektiv dosisækvivalent" (dvs. vægtet også får vævets følsomhed).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er baer?
Biologisk ækvivalent til røntgen

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er cobolt-60?
Stof der udsender tæt stråle af gammastråler. Brugt i kræftterapi.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er en gammakniv?
Krydsende gammastråler, der hvor de krydser kan ødelægge svulstvæv, f.eks. i hjernen.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er en kilowatttime (udtrykt i joule)?
3,6 mill. J.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er en positron?
En positiv elektron.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er en stokastisk størrelse?
En tilfældig størrelse, dvs. som forekommer med en vis sandsynlighed. F.eks. radioaktivt henfald.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er et radioaktivt stof?
Et grundstof med en ustabil atomkerne, der spontant henfalder, og derved omdannes til et andet grundstof.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er halveringstid?
Hastigheden for et radioaktivt stofs henfald kaldes stoffets "aktivitet" og angives i halveringstider, dvs. den tid der går, før halvdelen af stoffet er henfaldet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er isotoper?
Atomer af et stof, der adskiller sig i antallet af neutroner.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er isotoper?
Varianter af et grundstof, der adskiller sig i antal neutroner.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er kosmiske stråler?
Mange kosmiske stråler er ekstremt energirige protoner fra rummet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er MRI?
Magnetic resonance imaging. En relativ kostbar scanning, hvor hydrogenatomkerner ved magnetisk påvirkning bringes til at stille sig på ordnet måde. Signalet fra tilbagefaldet til oprindelig placering af hydrogenatomkernerne opfanges og behandles af en computer, og giver et billede af organet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er målet for, hvor hurtigt en atomkerne henfalder (hvilken enhed bruges?).
1 Bq er 1 henfald pr. sekund.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er PET?
Positron emission tomografi. Positroner er positive elektroner (der dannes, når isotoper henfalder). Danner lyspartikler ved kollision med en normal elektron, og kan registreres ligesom røntgenstråler.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er radon?
Radioaktiv gas, der er et af de stoffer, der dannes i henfaldskæden af uran.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er RGB-faktoren?
Relative Biological Effectiveness - den relative biologiske virkning af en stråling ud fra dennes strålingskvalitet. Neutronstråling har 5-20 gange større biologisk virkning en elektronstråling og fotonstråling såsom røntgen- eller gammastråling.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er sammenhængen mellem enheden "røntgen" og enheden "gray"?
1 røntgen svarer til 0,00877 gray og 1 gray svarer til 114 røntgen. (Da kroppen dæmper strålingen vil en helkropsdosis give omregningen 1 gray = 167 røntgen).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er spallation?
Strømme af neutroner, der kan bruges til at se ekstremt små afstande, såsom afstande mellem atomerne i et molekyle.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er strålingsvægtfaktorer og ækvivalent-dosis?
Strålingsvægtfaktoren angiver den pågældende strålings biologiske effekt. To situationer med stråling giver samme biologisk skade, hvis der er tale om samme ækvivalentdosis.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad forstås ved et radioaktivt stofs "aktivitet" og "specifikke aktivitet"?
Aktivitet er antallet af radioaktive henfald pr. tidsenhed, medens den specifikke aktivitet er aktiviteten af 1 gram af stoffet, angivet som antal henfald pr. sekund af 1 gram.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad meget stråling har atomvåben-prøvesprængningerne givet?
Bl.a. 3 ton plutonium-239 over landområder. I 1963 blev der indgået en international aftale om at forbyde nukleare forsøgssprængninger i atmosfæren.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad menes med "strålingskvalitet" ?
Hermed menes at en strålingstype kan have en anden virkning en end anden strålingstype (neutronstråling kan f.eks. give større biologisk skadevirkning).

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad menes med vævsvægtfaktor?
Organets skade set i forhold til hele kroppens skade.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvem opdagede røntgenstrålerne?
Hr. Röntgen i 1895. Året efter fandt hr. Becquerel de lignende, men mere energirige gammastråler.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvem var Marie Curie?
Hun opdagede det radioaktive radium.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvilke radioaktive isotoper bruges medicinsk?
Thallium- og technetium-isotoper og 40 andre isotoper.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvilken stråling kommer fra jorden?
Den vigtigste kilde til baggrundsstrålingen er radon. Radon og dets radioaktive datterprodukter bidrager med ca. 3/4 af den årlige dosis radioaktivitet, som en person i gennemsnit udsættes for fra jordiske kilder. Radon dannes ved radioaktivt henfald af uran. Mennesker er især udsat for radon, når de befinder sig indendørs i et hus.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvilken stråling kommer fra selvlysende ure?
Tidligere brugtes radium, som bestrålede personen med gennemtrængende stråling. Senere gik man over til at bruge tritium eller prometheum-147.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvilken stråling udsættes flypersonale for?
1-2 mSv / år.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvor kommer de kosmiske stråler fra?
Nogle af de kosmiske stråler dannes af solen (de er hyppigere i perioder med soludbrud). Andre kosmiske stråler stammer enten fra galaksen eller endnu længere væk.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvor meget kalium indeholder menneskekroppen, og hvor meget radioaktivitet afgiver det?
140 gram, heraf 0,017 gram radioaktivt kalium-40 med 4 kBq pr. gram.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvor stor er baggrundsstrålingen?
I gennemsnit 2,4 mSv.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvor stor er den medicinsk strålingspåvirkning?
I gennemsnit modtager hver dansker 1 mSv pr. år fra medicinsk diagnostik såsom røntgenundersøgelser.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvor stor er strålingen fra atomvåbentest?
0,91 millisievert pr. person

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvor stor er strålingen fra gødning?
Fosfatgødning fra fosfatholdige klipper er lidt radioaktive, men denne radioaktive forurening er normalt meget lille.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvordan kan blødt væv påvises på røntgenbilleder?
Ved at lade radioaktivt stof fordele sig i vævet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvordan separeres isotoper?
Ved at udnytte vægtforskellen eller forskel på hvilke lysfrekvenser, der absorberes.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvorfor er radioaktivitet dårligt for hjertet?
Hjertecellerne har brug for meget energi, og radioaktivitet kan ødelægge hjertecellernes energisystemer, mitokondrierne.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvornår må begrebet "ækvivalent dosis" ikke anvendes?
Ikke ved store doser, hvor strålingssyge forekommer, idet strålingsvægtfaktorer kun er defineret for lave strålingsdoser.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvornår optræder radioaktivitet?
Når atomkerner går i stykker.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Nuklearmedicinsk forskning på Risø
Foregår på Havesy-laboratoriet, opkaldt efter en ungarer, der i 1930'erne arbejdede på Niels Bohr Instituttet.

Få et mere uddybende svar her [for abon.]


Radioaktivitet
Hvad er alfapartikler?
Alfastråler er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.24 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


Radioaktivitet
Hvad er virkningen af lav stråling?
Virkningen af lav stråler er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.24 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


Radioaktivitet
Hvordan virker stråling mod kræft?
Stråling mod kræft er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.24, 28 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


Radioaktivitet
Hvordan er de biologiske virkninger af stråling?
Strålings biologiske virkninger er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.28 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


Radioaktivitet
Hvordan virker forskellige strålings-doser?
Størrelsesordener af stråling er beskrevet i BioNyt Videnskabens Verden nr.152 s.30 BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima?
Køb dette blad


bionyt@gmail.com