Denne side er et supplement til BioNyt - Videnskabens Verden nr.130.

BioNyt nr.130: Temanummer om klimaændringerne.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her!


Astronomi – viden om universet

Kilder til BioNyt - Videnskabens Verden nr. 130
Få svar på disse spørgsmål
om astronomi og universet:


Dele af denne side kræver abonnement
på BioNyt Videnskabens Verden

ASTRONOMI / HISTORIE

Hvor gammel er den ældste astronomi?

ASTRONOMI / ABORIGINES - AUSTRALIEN

Hvordan opfattede Australiens indfødte himmellegemerne?

ASTRONOMI / CIVILISATIONEN

Hvilken betydning har astronomien haft for civilisationen?

ASTRONOMI / Aristoteles

Hvordan tænkte Aristoteles at Jorden var opbygget?

ASTRONOMI / Kopernicus

Hvem var Kopernicus?

ASTRONOMI / Tycho Brahe

Hvem var Tycho Brahe?

ASTRONOMI / Johannes Kepler

Hvem var Johannes Kepler?

ASTRONOMI / Galileo

Hvem var Galileo?

ASTRONOMI / William Herschel

Hvem var William Herschel?

< ASTRONOMI / KVINDER - ASTRONOMER

Hvornår kunne kvinder blive astronomer?

RUMFART / KVINDE FØRSTE

Hvem var den første kvinde i rummet?

ASTRONOMI / STJERNEKIGGERI / TELESKOPET

Hvor mange stjerner kan man se uden kikkert?

ASTRONOMI / VISUEL

Kan man være amatørastronom uden en kikkert?

ASTRONOMI / BLOTTE ØJE

Hvad kan man se med det blotte øje?

ASTRONOMI / Tycho Brahes instrumenter

Hvordan virkede Tycho Brahes instrumenter?

ASTRONOMI / BYER

Ses stjernebilleder tydeligst i byer eller på landet?

ASTRONOMI / TELESKOPET

Hvornår blev teleskopet taget i brug?

ASTRONOMI / HUBBLE-TELESKOPET

Hvad er Hubble-teleskopet?

ASTRONOMI / CCD

Hvad er en CCD-chip (i computerstyret stjernekiggeri) ?

ASTRONOMI / CCD - OPFINDER

Hvem opfandt CCD-chippen (til computerstyret stjernekiggeri) ?

ASTRONOMI / BIG BANG

Begyndte universet med et Big Bang?

ASTRONOMI / UNIVERSET - BESTANDDELE

Hvad består universet af?

ASTRONOMI / UNIVERSET - LUKKET

Hvad er et lukket univers?

ASTRONOMI / UNIVERSET - UDVIDELSE

Hvordan skal universets udvidelse forstås?

ASTRONOMI / UNIVERSET - KRUMT

Er universet krumt?

Hvem opdagede at universet udvider sig?

ASTRONOMI / LYSÅR

Hvad er et lysår?

ASTRONOMI / ÅNGSTRÖM

Hvad er 1 Ångström?

ASTRONOMI / AFSTANDE

Hvis solsystemet havde en grapefrugts størrelse…?

ASTRONOMI / KALENDER - JULIANSKE

Hvad er det julianske dagnummer?

ASTRONOMI / ANTISTOF

Hvad er antistof (på engelsk: antimatter)?

ASTRONOMI / STOF - ATOMOPBYGNING

Hvad er atomernes byggesten?

ASTRONOMI / STOF - ATOMER

Hvad består et atom mest af?

ASTRONOMI / TYNGDEKRAFT - ACCELERATION

Hvad er sammenhængen mellem tyngdekraft og acceleration?

ASTRONOMI / TYNGDEKRAFTMASSE

Hvordan kan du ændre din tyngdekraftmasse?

ASTRONOMI / TYNGDEKRAFTBØLGER

Hvad er tyngdekraftbølger?

ASTRONOMI / LYSSPEKTRE

Hvordan er lysspektret for jern?

ASTRONOMI / STRÅLING

Er stråling farlig?

ASTRONOMI / KOSMISK STRÅLING

Hvad er kosmisk baggrundsstråling?

ASTRONOMI / GAMMAUDBRUD

Hvad er gammastråleudbrud (Gamma-ray bursts)?

ASTRONOMI / GALAKSER - DANNELSE

Hvordan dannedes galakserne?

ASTRONOMI / GALAKSER - HASTIGHEDER

Hvordan kan man påvise galaksers hastigheder?

ASTRONOMI / GALAKSER - NÆRMESTE

Hvad er den nærmeste galakse?

ASTRONOMI / GALAKSER - ROTATION

Roterer galakserne?

ASTRONOMI / GALAKSER - OPDAGELSE

Hvem opdagede galakserne?

ASTRONOMI / GALAKSE - ORD BETYDNING

Hvad betyder ordet "galakse"?

ASTRONOMI / GALAKSER - VISUELLE

Hvor mange galakser kan man se uden kikkert?

ASTRONOMI / GALAKSER - KLASSIFIKATION

Hvordan inddeler man galakserne?

ASTRONOMI / GALAKSER - TYPER

Hvilken galaksetype er den hyppigste?

ASTRONOMI / GALAKSER - STORE MAGELLANSKE

Hvad er Den Store Magellanske Sky?

ASTRONOMI / GALAKSER - HOBE

Hvor ligger den nærmeste "store hob"?

ASTRONOMI / SORTE HULLER

Hvad er sorte huller?

ASTRONOMI / STJERNER - DEFINITION

Hvad er en stjerne?

ASTRONOMI / STJERNER - ANTAL

Hvor mange stjerner findes?

ASTRONOMI / STJERNER - PLACERING

Hvor ligger de stjerner, vi ser?

ASTRONOMI / STJERNER - LYSENDE

Hvad er himlens mest lysende stjerne?

ASTRONOMI / STJERNER - TÆTTESTE

Er de mest lysende stjerner også de, der er tættest på?

ASTRONOMI / STJERNER - SIRIUS

Er Sirius og Nordstjernen det samme?

ASTRONOMI / STJERNER - BLINKER

Hvorfor blinker stjerner?

ASTRONOMI / STJERNER - AFSTANDSBESTEMMELSE

Hvordan bestemmes afstanden til de nærmeste stjerner?

ASTRONOMI / STJERNER - AFSTAND

Hvornår beregnede man for første gang afstanden til en stjerne?

ASTRONOMI / STJERNER - NÆRMESTE

Hvor tæt er den nærmeste stjerne?

ASTRONOMI / STJERNER - VISUELLE

Hvor mange stjerner kan man se uden teleskop?

ASTRONOMI / STJERNER - BEVÆGELSE

Hvordan påvises stjernernes vandring på himlen?

ASTRONOMI / STJERNER - BEVÆGELSE INDBYRDES

Bevæger stjernerne sig i forhold til hinanden?

ASTRONOMI / STJERNER - BEVÆGELSESHASTIGHED

Hvor hurtigt bevæger stjernerne sig?

ASTRONOMI / STJERNER - HASTIGHED

Hvor hurtigt bevæger himmellegemerne sig?

ASTRONOMI / STJERNER - FARVER

Hvem opdagede at stjerners farve skyldes deres overfladetemperatur?

ASTRONOMI / STJERNER - STØRRELSER

Hvad er stjerners størrelsesklasser?

ASTRONOMI / STJERNER - KLASSIFIKATION

Hvordan inddeles stjernerne?

ASTRONOMI / STJERNEBILLEDER

Hvad hedder stjernebillederne?

ASTROLOGI / STJERNETEGN

Er astrologernes stjernetegn de samme som for 2000 år siden?

ASTRONOMI / SUPERNOVAER - HYPPIGHED

Hvor tit eksploderer en stjerne som en supernova?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - ÅR 1054

Hvad var supernova 1054?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - ÅR 1572

Hvordan var supernova 1572?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - ÅR 1987

Hvad var supernova 1987A?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - VISUEL

Hvad var den sidste supernova, som var synlig med det blotte øje?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - I MPLOSION

Hvad er en implosion?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - JERN

Hvorfor findes der jern i centrum af en stjerne før den dør?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - RESTER

Hvad er resterne efter en supernova?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - VIRUEL EVA NS

Hvem har set flest supernovaer visuelt?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - PÅVISE - TELESKOP

Hvor stor skal et teleskop være for at se supernovaer?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - RAPPORTERING

Hvad skal man gøre, hvis man ser en supernova?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - FEJLSKØN

Hvad skyldes forkerte supernova-påstande?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - PÅVISNING

Hvad kræves for at finde en supernova?

ASTRONOMI / SUPERNOVA - FREMTID

Hvilken stjerne vil blive den næste supernova?

ASTRONOMI / NOVA

Hvad er en nova?

ASTRONOMI / KVASAR

Hvad er en kvasar?

ASTRONOMI / CEPHEIDER

Hvad er cepheider?

ASTRONOMI / HVID DVÆRG - DEFINITION

Hvad er en hvid dværg?

ASTRONOMI / HVID DVÆRG - STØRRELSE

Hvor stor er en hvid dværg?

ASTRONOMI / HVID DVÆRG - KENDTE

Hvad er den bedst kendte hvide dværg?

ASTRONOMI / NEUTRINOER - DEFINITION

Hvad er en neutrino?

ASTRONOMI / NEUTRINOER - PÅVISNING

Hvordan kan man indfange en neutrino?

ASTRONOMI / NEUTRINOER - TYPER

Findes der forskellige neutrinoer?

ASTRONOMI / NEUTRINOER - HASTIGHED

Hvor hurtigt bevæger neutrinoer sig?

ASTRONOMI / NEUTRINOER - MASSE

Hvor stor er neutrinoens masse?

ASTRONOMI / NEUTRINOER - ANTAL

Hvor mange neutrinoer er der i universet?

ASTRONOMI / NEUTRINOER - OPRINDELSE

Hvor kommer neutrinoerne fra?

ASTRONOMI / MÆLKEVEJEN - STJERNER

Dannes der nye stjerner i Mælkevejen?

ASTRONOMI / MÆLKEVEJEN - SOLENS BEVÆGELSE

Hvor mange år tager det solen at cirkle om Mælkevejens centrum?

ASTRONOMI / MÆLKEVEJEN - HOBE

Hvor ligger Mælkevejen?

ASTRONOMI / MÆLKEVEJEN - SOL PLACERING

Hvor ligger solen i Mælkevej-galaksen?

ASTRONOMI / SOLSYSTEMET - HISTORISK

Hvornår blev det foreslået, at Jorden cirkler om solen?

ASTRONOMI / SOLSYSTEMET - ALDER

Kan man se længere tilbage i tid end solsystemet har eksisteret?

ASTRONOMI / SOLSYSTEMET - STØRRELSE

Hvor langt væk strækker solsystemet sig?

ASTRONOMI / SOLEN - LEVETID

Hvor længe vil solen leve?

ASTRONOMI / SOLEN - LYS

Hvorfor skinner solen?

ASTRONOMI / SOLEN - BEVÆGELSE

Går solen til højre eller venstre i løbet af året?

ASTRONOMI / SOLEN - ÆNDRING

Hvordan ændres solen i sin levetid?

ASTRONOMI / SOLEN - HVIS TUNGERE

Hvad sker der med tunge stjerner?

ASTRONOMI / SOLEN - ALDER

Hvor gammel er solen?

ASTRONOMI / SOLEN - LIV

Er vores sol velegnet til at liv kan opstå?

ASTRONOMI / SOLEN - OPHØR

Hvad sker der, når solen ophører med at skinne?

ASTRONOMI / SOLEN - STØRRELSE

Hvor stor er solen i forhold til Jorden?

ASTRONOMI / SOLEN - VARME

Hvor varm er solen?

ASTRONOMI / SOLEN - SOLÅR

Hvor meget er et solår (såkaldt "kosmisk år")?

ASTRONOMI / SOLEN - HVIS ENERGIKILDE KUL

Hvor længe ville solen leve, hvis den bestod af kul?

ASTRONOMI / SOLEN - SOLPLETTER STØRRELSE

Hvor store er solpletter?

ASTRONOMI / SOLEN - SOLPLETTER ÅRSAG

Hvad er årsagen til solpletter?

ASTRONOMI / SOLEN - INDHOLD

Hvilke grundstoffer indeholder solen?

ASTRONOMI / SOLEN - UDBRUD

Hvad er soludbrud?

ASTRONOMI / SOLEN - BEBOET

Har nogen troet, at solen var beboet?

ASTRONOMI / SOLEN - TIDSBESTEMMELSE

Hvordan kan tiden bestemmes ved hjælp af solen?

ASTRONOMI / MÅNEN - OVERFLADE

Hvordan dannedes kraterne på månen?

ASTRONOMI / MÅNEN - MØRKE SIDE

Er der lys på "den mørke side" af månen?

ASTRONOMI / MÅNEN - MENNESKE PÅ

Hvornår gik det første menneske på månen?

ASTRONOMI / MÅNEN - BEVÆGELSE

Hvordan ændrer månens position sig fra dag til dag?

ASTRONOMI / MÅNEN - ATMOSFÆRE

Har måner en atmosfære?

ASTRONOMI / MÅNEN - BAGSIDE KORTLAGT

Er bagsiden af månen blevet kortlagt?

ASTRONOMI / MÅNEN - KLIMA

Hvorfor bar astronauterne rumdragter på Månen?

ASTRONOMI / MÅNEN - REJSE TIL

Hvem skrev først om at rejse til Månen?

ASTRONOMI / MÅNEN - VIRKNING AF MENNESKER

Påvirker månen menneskers adfærd?

ASTRONOMI / MÅNER - OM PLANETERNE

Hvor mange måner har planeterne?

ASTRONOMI / JORDEN - RUND

Hvordan kan man bevise at Jorden er rund?

ASTRONOMI / JORDEN - SÆSONER

Hvad skyldes sæsonerne?

ASTRONOMI / JORDEN - NAVIGATION

Hvad er mest korrekt, navigation efter stjerner eller efter et kompas?

ASTRONOMI / JORDEN - ATMOSFÆREN

Hvorfor siver atmosfæren ikke bare væk?

ASTRONOMI / PLANETER - DANNELSE

Hvordan dannes planeter omkring en ny stjerne?

ASTRONOMI / PLANETEN "VULKAN"

Hvad er planeten Vulkan?

ASTRONOMI / JUPITER - ROTATION

Hvor hurtigt roterer Jupiter?

ASTRONOMI / JUPITER - RØDE PLET

Hvad er Jupiters røde plet?

ASTRONOMI / SATURN RINGE

Hvad er Saturns ringe?

ASTRONOMI / PLUTO STØRRELSE

Hvor stor er Pluto?

ASTRONOMI / KUIPERBÆLTET

Hvad er Kuiperbæltet?

ASTRONOMI / KOMETER

Hvad er en komet?

ASTRONOMI / KOMETER HALEN

Hvordan dannes komethalen?

ASTRONOMI / KOMETER OPRINDELSE

Hvor kommer kometerne fra?

ASTRONOMI / KOMETER ÆNDRET BANE

Kan en kometbane ændres?

ASTRONOMI / KOMETER HYPPIGHED

Hvor ofte kommer den hyppigst besøgende komet?

ASTRONOMI / KOMETER HISTORIE

Hvor længe har man kendt til kometer?

ASTRONOMI / KOMETER NEDSLAG

Er Jorden blevet ramt af en komet?

ASTRONOMI / KOMETER VIRKNING

Har kometer medført panik?

ASTRONOMI / HISTORIE FRYGT

Hvorfor gjorde kometer folk utrygge?

ASTRONOMI / KOMETER NEDSLAG JUPITER

Har man set et kometnedslag på en anden planet?

ASTRONOMI / KOMETER LIV

Passer det at kometer kan bringe virus til Jorden?

ASTRONOMI / MARS LIV

Hvordan vurderes nu den Marsmeteorit, som blev udråbt til at indeholde tegn på liv?

ASTRONOMI / METEORITTER METEORER

Hvad er forskellen på meteoritter og meteorer?

ASTRONOMI / METEORIT NEDSLAG

Hvor er de største meteoritnedslag sket i den 20. århundrede?

ASTRONOMI / METEORIT RISIKO

Er der grund til at frygte et meteoritnedslag?

ASTRONOMI / LIVET KRAV

Hvilke krav har Livet til lys og varme? (Livets begrænsninger) 

ASTRONOMI / LIVET HISTORIE

Hvad er de vigtigste begivenheder i livets historie på Jorden? (Hvor lang tid tager det at udvikle intelligent liv?) 

 ASTRONOMI / LIVET DEFINITION

Hvad er liv?

ASTRONOMI / LIVET VARIATION

På hvor mange måder kan enzymer i en kompleks organisme varieres?

ASTRONOMI / LIVET VÆKST

Hvor hurtigt ville en bakterie kunne vokse til at fylde universet?

ASTRONOMI / VAND FOREKOMST

Dannedes der ilt ved Big Bang?