Emne:       

Se alle BioNyt-numre
1-14 - Dinosaurernes uddøen - og mange andre artikler. Pris: DKK 139,00
Samlet 1-14: Dinosaurernes uddøen. Mus uden han-gener. Resistente virus. Spirulina-alger som levnedsmiddel. Pesticider. Pesticider og medicin i U-lande. Olieforurenede fugle. Salt og højt blodtryk. Vaccination af planter. Kan ældningsprocessen udskydes?  
Læg i indk°bskurven
Gň til betaling


Index til dette nummer:

Abe-menneske forsøg Aber: Gorillaer har ikke bevidsthed om sig selv
Acetylcholin: i art. om insekticiders virkemåde Acetylcholin: Madfarver kan påvirke børn
Adfærd: Social gnaver (mole-rat) Affald: Kemisk affald og maffiaen
Affald: Lossepladser Affald: Nedgravet affald i England
Affald: Nedgravet affald i Holland Afgiftning af chlorstoffer
Afgiftning af PCB på kemisk måde Akupunktur
Akupunkturapparat Akupunkturbehandling
Akvakultur: Dambrugere har risiko for Weils syge Alaskas natur
Alderdom: Celler koder for selvdestruktion ved ældning Alderdom: Ældningsproces i cellekultur
Alderdom: Ældningsprocessen Alderdom: Ældningsprocessen og urinsyre
Alfa-føtoprotein: Fosterundersøgelse Alger producerer olier
Alger som føde Alger: Tang i Grønland burde udnyttes
Alkohol og sex Alkohol: Spritkørsel
Alkoholikeres hjerner Alkohols nedbrydning i rotter
Allergi af husstøvmideekskrementer Allergi på ny skole
Allergi: Liljeart giver eksem Altruistiske hvepselarver
Aluminiumforurening af sø Aminosyre-analog som medicin
Antistof mod kræft Arachidonsyre: Eskimoer og blodpropper
Arbejdsmiljø: Beskyttelseshandsker er dårlige Arbejdsmiljø: Frugtavlere forgiftes
Arbejdsmiljø: Methylbromid-advarsel Asbestagtige fibre
A-vitamins betydning i cellen Bakterier farver får grønne
Bakterier: Insulin findes i naturlige bakterier m.v. Bakterier: Insulin fra gensplejsede bakterier
Bakterier: Kvælstofbinding i bakterier Bakterier: Mineraludvinding med mikroorganismer
Bedøvelsesmiddel: Lattergas skadeligt Beskyttelseshandsker er dårlige
Bevidsthed: Gorillaer har ikke bevidsthed om sig selv Bier, der laver plast
Bier: Vaccine mod bistik Biers gift (stoffet melittin)
Bilharziose: Parasitdræbende blodlegemer Biologisk bekæmpelse: Glemte at sterilisere fluer
Biomonitering: Forureningskontrol med fisk Blod: Kunstigt blod
Blod: Migræne kan skyldes blodstoffer Blod: Parasitdræbende blodlegemer
Blodpropper sjældne hos grønlændere Blodproteinproduktion ved gensplejsning
Blodstørkning hæmmes af svamp Blodvævskultur
Blyforurening i dåsemad Cadmium i højmoser
Cadmium i svampe Cadmium-forurening
Cellefusion ved elektricitet Celler koder for destruktion af sig selv
Celler: Ældningsproces i cellekultur Chlorerede kulbrinter: Afgiftning af chlorstoffer
Cimetidin øger kræftrisiko Clamydia (en kønssygdom)
Clioquinol og SMON-sygen Dalryper graver sig ned
Dambrugere har risiko for Weils syge DDT ændrer mågers køn
Diarre hos turister Dinosaurer: Øgler med yngelpleje
Dioxin testet på mennesker Dioxiner findes overalt
DNA-fingeraftrykmetoden (i art. om meningitis) Dolkhalen: Limulus-testen mod bakterietoxiner
Dolkhaler i danske farvande Dopamin i forb. med sygdommen: Skizofreni
Dyreforsøg: Alternativer til dyreforsøg Eksem: Liljeart giver eksem
Elefanter, jordsvin og søkøer indbyrdes slægtskab Elektricitet: Cellefusion ved elektricitet
Elmesygen Energi: Udnyttelse af planter som energikilde
Entero-vioform og SMON-sygen Erektions-transmitter "VIP"
Eskimoer og blodpropper Eskimoers indhold af kviksølv
Etologi: Social gnaver (mole-rat) Evolution: Kønsbestemmelse hos zebrafinker
Fedtsyrer: Eskimoer og blodpropper Fibre i kosten
Fisk: Forureningskontrol med fisk Fisk: Immunitet hos fisk
Forgiftninger: Pastinak indeholder farlige stoffer Forkølelse: Muligt middel mod forkølelse
Formaldehyd og kræft Formaldehyd som kræftårsag?
Formaldehyd: Skizofreni formaldehydbetinget? Forskning: "Svensk Milj÷forskning 1980"
Forskning: Miljøforsknings-betænkning Forsvarsstoffer hos insekter
Fortidsmenneskers føde Forurening i Glostrup
Forurening: Aluminiumforurening af sø Forurening: Beskyttelse af Østersøen
Forurening: DDT ændrer mågers køn Forurening: Kemisk affald og maffiaen
Forurening: Kviksølv i søer (Canada og Nicaragua) Forurening: Nedgravet affald i England
Forurening: Nedgravet affald i Holland Forurening: Olieforurening
Forurening: Olieforurening på havet Forurening: PCB mv. kan fjernes kemisk
Forurening: PCB-forgiftede ænder i USA Forurening: Plast sluges af skildpadder
Forurening: Tungmetaller over Danmark Forureningsbekæmpelse: Afgiftning af chlorstoffer
Forureningskontrol med fisk Fosterskader pga. ukrudtsmidlet 2,4,5-T
Fosterskader: Interferon mod fosterskader Fosterudvikling uden hangener
Fosterundersøgelse (alfa-føtoprotein) Fredning af krybdyr og padder
Frie radikaler: Ældningsprocessen Frie radikaler: Ældningsprocessen og urinsyre
Frugtavlere forgiftes Frø "føder" gennem munden
Frøavl: Frølår med bismag (frøer til spisning) Frøer flyttes fra sø
Fugle: Dalryper graver sig ned Fugle: DDT ændrer mågers køn
Fugle: Gråspurve kan finde hjem Fugle: Gulspurvens sang og adfærd
Fugle: Jagt på fredede fugle Fugle: Rovfugletyve i Vesttyskland
Fugle: Største, uddøde art Fugle: Søpapegøjers ungedød pga. overfiskning
Fugle: Vandrefalkeredningsaktion Fugle: Zebrafinker afgør afkoms køn
Fugle: Ældningsprocessen og urinsyre Fugles syn under vandet
Fusion af celler frembragt ved elektricitet Får der er grønne pga. bakterie
Galdestens-operation Gener indsættes i planter
Gener: Fosterudvikling uden hangener Gener: Mitokondrie-DNA kortlagt
Geners aktivitet (i hvilke alder er genet aktivt?) Genkoden: Mitokondrier bryder regler
Genoverførsel til mennesker Gensplejsning og økonomi
Gensplejsning: Bedre ribosombinding Gensplejsning: Blodproteinproduktion
Gensplejsning: Insulin fra gensplejsede bakterier Gensplejsning: Kongres om gensplejsning
Gensplejsning: la Roche sagsøgt Gensplejsning: Mund- og klovsygevaccine
Gensplejsning: Patenter Gensplejsning: Væksthormon fra gensplejsning
Genteknologi: Harvard Universitet og patenter Gifte i planter: Pastinak indeholder farlige stoffer
Ginsing-roden Gorillaer har ikke bevidsthed om sig selv
Graviditet: Fosterundersøgelse (alfa-føtoprotein) Grønland: Tang i Grønland burde udnyttes
Grønlændere og blodpropper Grønlænderes indhold af kviksølv
Grøntsager: Pastinak indeholder farlige stoffer Gråspurve kan finde hjem
Gulspurvens sang og adfærd Gødning: Svampe og kunstgødning
Haj-brusk hæmmer kræft Handicappede (selvbiografi af spastisk lammet)
Handsker: Beskyttelseshandsker er dårlige Havforurening: Beskyttelse af Østersøen
Herbicid: 2,4,5-T skader foster Hjernen hos alkoholikere
Hjernen: Skrift afslører hjerneskade Hjertestop pga. Tobak og P-piller
Hodgkin-sygen: Fattige undgår sygdommen Hormoner: Insekticiders virkemåde (juvenilhormoner)
Hormoner: Kræft påvist af hormoner Hovedpine: Migræne kan skyldes blodstoffer
Hudvæv: Fremstilling af hudvæv Humlebiers adfærd
Husstøvmide: Allergi af husstøvmideekskrementer Hvalfangst stoppes
Højmosers indhold af cadmium Immunitet hos fisk
Immunotoxin mod leukæmi Immunsystemet destruerer gamle celler
Impotens: Erektions-transmitter "VIP" Insekt: Kønsroller hos insekt
Insekter der er resistente Insekter: Altruistiske hvepselarver
Insekter: Humlebiers adfærd Insekter: Larvegiftgas mod termitter
Insekter: Pheromon for kakerlakker Insekter: Plast-producerende bier
Insekter: Sommerfugle-zoologisk have Insekter: Vaccine mod bistik
Insekters forsvarsstoffer Insekticiders virkemåde
Insekt-æg attrap på plante Insulin af human type (Novo)
Insulin af syntetisk human type Insulin findes i bakterier
Insulin fra bakterier Interferon mod fosterskader
Interferon-mekanisme ukendt Isoleringsskum: Kræftårsag?
Isomerer: Sødemiddel fra L-sukker måske en mulighed Jordsvin, søkøer og elefanter indbyrdes slægtskab
Juvenilhormoner: Insekticiders virkemåde Kaffe og pankreaskræft
Kaffe skadelig? Kaffes virkning på celler
Kakerlakker: Pheromon for kakerlakker Kalium: Natrium/kalium-balancen i kroppen
Kemisk affald og maffiaen Kemiske stoffer: Undersøgelse af nye stoffer
Kloning af mus Klorerede kulbrinter: Afgiftning af klorstoffer
Kost: Fortidsmenneskers føde Krybdyr og padder fredes
Kræft fra isoleringsskum? Kræft i bugspytkirtlen pga. kaffe
Kræft og formaldehyd Kræft pga. nitrit (i art. om nitrit-holdig tobak)
Kræft påvist af hormoner Kræft, valium og prolactin
Kræft: Antistof mod kræft Kræft: Beskytter magnesium mod kræft?
Kræft: Hodgkin-sygen er sjælden hos fattige Kræft: Immunotoxin mod leukæmi
Kræft: Platin mod hjernesvulster Kræft: Tobak er radioaktiv
Kræftrisiko fra Cimetidin Kunstgødning og svampe
Kviksølv i grønlændere Kviksølv i søer (Canada og Nicaragua)
Kvægleukose i mælk Kvægsygdom af ny type i Sverige
Kvælstofbinding i bakterier Kænguro: nyopdaget art kænguro
Køn: Fosterudvikling uden hangener Kønsbestemmelse hos zebrafinker
Kønsfordeling: dyr og mennesker Kønsroller hos insekt
Kønssygdomme i stigning Kønssygdomme: Clamydia
Kønsændring hos planter Kønsændring: DDT ændrer mågers køn
Landbrug: Flerårig majs-art fundet Landbrug: Kvægleukose i mælk
Landbrug: Kvægsygdom af ny type i Sverige Landbrug: Methylbromid-advarsel
Landbrug: Økologisk jordbrug giver fordele Landbrug: Økologisk jordbrugsskole
Landzone-planlægning ved København Lattergas skadeligt
Lemmingernes vandringer Leukæmi: Immunotoxin mod sygdommen
Levnedsmidler: Alger som føde Levnedsmidler: Blyforurening i dåsemad
Levnedsmidler: Fibre i kosten Levnedsmidler: Fortidsmenneskers føde
Levnedsmidler: Madfarver kan påvirke børn Levnedsmidler: Pastinak indeholder farlige stoffer
Levnedsmidler: Protein-rig kost slanker ikke Limulus: Dolkhaler i danske farvande
Limulus-test mod bakteriegiftstoffer (Dolkhale-testen) Lipofuscin: Pigment i ældre nerveceller
Liposomer anvendt i studiet af vitamin A Lossepladser
Lyd: Rotter ligeglade med ultralyd Lægemiddelpræparat: Cimetidin: Øget kræftrisiko?
Lægemiddelpræparat: Clioquinol og SMON-sygen Lægemiddelpræparat: Entero-vioform og SMON-sygen
Lægemiddelpræparat: Thalidomidsag igen? Lægemiddelpræparat: Valium er vanedannende
Lægemiddelpræparat: Valium, prolactin og kræft Lægemidler til U-landene
Lægemidler: Aminosyre-analog som medicin Lægemidler: Antal lægemidler i Norden
Lægemidler: Placebo-effekt pga. varemærke Magnesium: Beskytter det mod kræft?
Majs: Flerårig majs-art fundet Mavesår-behandling med Cimetidin: Øget kræftrisiko?
Melittin (stof i biers gift) Menstruation synkroniseres med sved
Meteoritnedslag: i art om Dinosaurernes uddøen Methylbromid-advarsel
Migræne kan skyldes blodstoffer Mikrobølgeovne kan være farlige
Mikrobølger er skadelige Miljøforskning: "Svensk Milj÷forskning 1980"
Miljøforsknings-betænkning Miljøkampfonden af 1981
Miljøprøver: Bank for miljøprøver Mineraludvinding med mikroorganismer
Mitokondrie-DNA kortlagt Mitokondrier bryder regler i den genetiske kode
Modermælk med vækstfaktor Monoklonale antistoffer mod kræft
Monoklonale antistoffer: i art. om resistente virus Morfin i mælk
Mund- og klovsygevaccine ved gensplejsning Muskelbevægelser i planter
Muskeldystrofi Mutagenlaboratoriet (nu nedlagt)
Mutationer: (mangan i art. om zinkmangel) Mutationer: Formaldehyd og kræft
Mutationer: i art. om ældningsprocessen Mutationer: Kaffes virkning på celler
Mutationer: Mutagene tekstilfarver Mutationer: Tobak er radioaktiv
Mælk (modermælk) med vækstfaktor Mælk indeholder morfin
Mælk: Kvægleukose i mælk Natrium/kalium-balancen i kroppen
Natur: Landzone-planlægning ved København Naturhøjskole starter op
Naturhøjskole ved Skagen Nervesynapser følsomme for ukrudtsmiddel 2,4,5-T
Nervetransmittere, falske (Skizofreni-fremkaldende?) Nervetransmitterstoffet "VIP"
Nitrosaminer i tobak Nitrosaminer: i art. om kræftrisiko fra Cimetidin
Olieforurening Olieforurening på havet
Olieproducerende alger Padder og krybdyr fredes
Parasitdræbende blodlegemer Pastinak indeholder farlige stoffer
Patenter: Gensplejsning Patenter: Harvard Universitet (genteknologi)
Patenter: la Roche sagsøgt (gensplejsning) Pattedyr: Jordsvin, søkøer, elefanter: slægtskab
Pattedyr: nyopdaget art kænguro Pattedyr: Social gnaver (mole-rat)
PCB kan afgiftes på kemisk måde PCB: Afgiftning ved hjælp af "superoxid"
PCB-forgiftede ænder i USA Pesticid: Ukrudtsmiddel 2,4,5-T skader foster
Pesticid-eksport til U-landene Pesticider: DDT ændrer mågers køn
Pesticider: Frugtavlere forgiftes Pesticider: Insekticiders virkemåde
Pesticider: Resistente insekter Pesticider: Svampemidler skader regnorme
Pesticiders brug i England Pheromon for kakerlakker
Pheromon, der er meget bestandigt Pheromoner til bekæmpelse af elmebarkbiller (elmesyge)
Placebo-effekt: Varemærke helbreder Planteenergi (udnyttelse af planter som energikilde)
Planter kan skifte køn Planter: "vaccination" af planter
Planter: Elmesygen Planter: Flerårig majs-art fundet
Planter: Gener indsættes i planter Planter: Insekt-æg attrap på plante
Planter: Liljeart giver eksem Planter: Pastinak indeholder farlige stoffer
Planters muskelbevægelser Plast sluges af skildpadder
Plast-producerende bier Platin mod hjernesvulster
P-piller og tobak: Risiko for hjertestop Prolactin, valium og kræft
Protein-rig kost slanker ikke Prævention: P-piller og tobak: Risiko for hjertestop
Prævention: Sterilisering af mænd Radioaktivitet: Tobak er radioaktiv
Regnorme skades af svampemidler Resistente insekter
Rotter ligeglade med ultralyd Rovfugletyve i Vesttyskland
Salt - et farligt krydderi Sammensmeltning af celler frembragt ved elektricitet
Senil af zinkmangel? Serotonin: i forb. med migræne
Skizofreni formaldehydbetinget? Skovbrug bør drives biologisk
Skove: Svampe- og bærproduktion i svenske skove Skovtursvejviser på bånd
Skrift afslører hjerneskade Slangebid som dødsårsag
Slankekure: Protein-rig kost slanker ikke Slaskegummi ikke ufarligt
SMON-sygen Social gnaver (mole-rat)
Sommerfugle-zoologisk have Spastisk lammelse: selvbiografi
Spritkørsel Sprøjtning: Merudbytte uden sprøjtning
Sterilisering af mænd Stevns Klint: i art om Dinosaurernes uddøen
Sur regn: Aluminiumforurening af sø Sur regns virkning på skandinaviske søer
Svamp: Blodstørkning hæmmes af svamp Svampe- og bærproduktion i svenske skove
Svampe og kunstgødning Svampe: Cadmium i svampe
Svampe: Elmesygen Svampemidler skader regnorme
Sved synkroniserer menstruation Synet: van Gogh's gulsyn
Sælskind: Importforbud for sælskind Sødemiddel fra L-sukker måske en mulighed
Søkøer, jordsvin og elefanter indbyrdes slægtskab Søpapegøjers ungedød på grund af overfiskning
Søvn: Hvor længe sover man? Tampon-forgiftning
Tandbørste i ispind Tang i Grønland burde udnyttes
Tekstilfarver, mutagene Termitter: Larvegiftgas mod termitter
Thalidomidsag igen med et andet stof? Tobak er radioaktiv
Tobak giver lungelækager Tobak indeholder nitrit
Tobak og P-piller: Risiko for hjertestop Transgene dyr (Abe-menneske forsøg påstået)
Transmitterstoffet "VIP" Træer: Elmesygen
Tungmetaller over Danmark Turistdiarre
Tænder er støddæmpere Tænder: Huller i tænderne
Uddøde arter: Største, uddøde fugl Uddøde arter: Yngelpleje hos øgler
Uddøen (dinosaurerne): teorier om årsagen Uddøende dyrearter
Ukrudtsmiddel (2,4,5-T) skader foster U-lande: Lægemidler
U-lande: Pesticid-eksport til U-landene Ultralyd: Rotter ligeglade med ultralyd
Undervisning: Naturhøjskole starter op Undervisning: Naturhøjskole ved Skagen
Undervisning: Skovtursvejviser på bånd Urinsyre og ældningsprocessen (hos fugle)
Vaccination af planter Vaccine mod bistik
Vaccine: Mund- og klovsygevaccine ved gensplejsning Valium er vanedannende
Valium, prolactin og kræft van Gogh's gulsyn
Vandrefalkeredningsaktion Vandringerne hos lemminger
Virus bruges til tidsbestemmelse af geners aktivitet Virus, der er "resistente"
Vitamin A's betydning i cellen Vækstfaktor i modermælk
Væksthormon fra gensplejsning Weils syge hos dambrugere
Yngelpleje hos øgler Zebrafinker afgør afkoms køn
Zinkmangel: Kan man blive senil af zinkmangel? Ældningsproces i cellekultur
Ældningsprocessen Ældningsprocessen og urinsyre
Ældningsprocessen: Celler koder for selvdestruktion Øgler med yngelpleje
Øjet: Fugles syn under vandet Øjet: van Gogh's gulsyn
Økologisk jordbrug giver fordele Økologisk jordbrugsskole
Ørevoks dræber bakterier Østersøen: Beskyttelse af Østersøen