Emne:       

Se alle BioNyt-numre
15-30 - Sklerose. AIDS. Rodzoneanlæg. Magnetisk sans osv. Pris: DKK 189,00
Samlet 15-30: Planters kemiske kamp. Sklerose. Elefanter i Afrika. AIDS. Limfjordens forurening. Rodzoneanlæg til spildevandsrensning. Hypnose. Kræftgener. Gensplejsning. Akupunktur. Sur nedbør kan true søer og skovbrug. Leverbetændelse. Kræft. Cheminova  
Læg i indkøbskurven
Gå til betaling


Index til dette nummer:

Adfærd hos hugorme Adfærd og hjernefunktion kan ændres af føden
Adfærd: Voldsfilm på TV - påvirkning af unges adfærd Adfærd: Voldsfilm ændrer mænds holdning til kvinder
Afgiftning: 2,4,5-T nedbrydes af mikroorganismer Aggression mindre hos musefostre anlagt mellem søstre
Agrosoke: Vandabsorberende stof til plantedyrkning AIDS - den nye sygdom
Akupunkturs smertelindrende mekanismer Akvakultur: Ørredhavbrug
Algegifte: Giftige alger - et medicinsk problem Alger i Odense Fjord - høstning af alger
Alger: Magnetisk sans påvist hos alge Alligators køn bestemmes af udrugningstemperatur
Aluminium: i art. om virkning af sur regn Amazonas: Pesticidsprøjtning over Amazonas
Ames-test på hurtig måde Amøbedysenteri: proteiner laver "huller" i celler
Arachidonsyre: Mos ædes af dyr som værn mod kulden Arter: 30 millioner insektarter i verden?
Arter: Bestemmelsesværker over planter og dyr Arv: Zoologiske haver har svage, indavlede dyr
Arvelige sygdomme kureret ved genterapi Aspirin farlig ved virusinfektion
Astma: Coladrikke kan øge astmaanfald Autoimmunsygdom (teori om sklerose)
Auxin: Plantehormonet auxins transportmekanisme Bakterier (koli) podes på nyfødte som forebyggelse
Bakterier kan bruges til sølvudvinding Bakterier til gensplejsning
Bakterier vokser ved 105 grader Celsius Bakterier: Olieforureningsbekæmpelse med bakterier
Bakterier: Olieudvinding med hjælp fra bakterier Bakterier: Plantesygdomme hæmmes af jordbakterier
Bakterier: Plastfremstilling ved hjælp af bakterier Bakterier: Vækst ved 250°C
Bedøvelsesmiddel gennem legetøjstelefon Bekæmpelsesmidler (mod insekter): ildesmagende stof
Bestemmelsesværker over planter og dyr Betablokkere - medicin til hjertepatienter
Bier der indsamler DDT Biologisk bekæmpelse af skimmel i champignonkultur
Biologisk ur skyldes hormonet melatonin Bladlus på soldug?
Bladlus: Kartoffelplante laver bladlus-alarmstof Blod: Kunstigt blods mulige anvendelser
Bly bindes til organiske stoffer i jorden Burkitts lymfom - genet bag kræftsygdommen
Bøgens ungdomsstadie: blade, der sidder vinteren over Børn: Voldfilms påvirkning af unges adfærd
Børn: vuggedød søges undgået med åndende teddybjørn Cellefusion frembragt kunstigt
Chagas' sygdom (i artikel om sklerose, Champignonkultur med biologisk bekæmpelse
Cheminovas forurening Ciliaters symbiose og dobbeltsymbiose
Coladrikke kan øge astmaanfald Danmarks Avarium modtager fisk efter turistferier
Diagnose ved hjælp af NMR-teknik (radiobølger) Diarre: Nyfødte podes med kolibakterier
Dissemineret sklerose Dræberceller mod cancer
Drømmes betydning for hjernens udvikling Dumpning af titandioxidaffald i Nordsøen
Dyr: Bestemmelsesværker over planter og dyr Dysenteriamøbens proteiner laver "huller" i celler
Elefantproblemet (om elefanters udryddelse) Elektricitet: Kunstig hånd udnytter el-signaler
Elektricitet: Sårheling ved hjælp af elektricitet Elektricitet: Tortur med el kan spores i huden
Energi: Solceller af risskaller til el-prod.? Enkeltcellekultur af planter
Etologi: Hugormes adfærd Evolution: Fuglehales længde
Evolution: Fuglehales længde Evolution: Hermelinens sorte halespids
Faktor S (Søvnstimulerende stof fundet) Fedtsyrer: Mos ædes af dyr som værn mod kulden
Film-vold ændrer mænds holdning til kvinder Film-vold: Påvirkning af unges adfærd
Fisk til Danmarks Akvarium Fluefanger-plantens bladfældemekanisme opklaret
Fluosol (kunstigt blod) Forgiftning: Olivenolie-forgiftningen i Spanien
Forgiftninger: Giftige alger - et medicinsk problem Forgiftninger: Maniok-rod med thalidomidvirkning
Forsvarsvåben i planter Forsvarsvåben: Plante laver bladlus-alarmstof
Forurening fra Cheminova Forurening i Polen
Forurening: Bly bindes til organiske stoffer i jorden Forurening: Dumpning af titandioxidaffald i havet
Forurening: Limfjordens iltproblemer og fiskebiologi Forurening: Sur regn kan true søer, skove mv.
Forureningsbekæmpelse: Kviksølvbatterier indsamles Forureningsbekæmpelse: Olieædende bakterier
Forureningsbekæmpelse: Søer gives kunstigt åndedræt Fostre: Aggression hos musefostre afh. af placering
Fotosyntesen: Kan den forbedres ved gensplejsning? Frie radikaler (i art. om giftsvamp; Slørhat)
Frie radikaler: Olivenolieforgiftning i Spanien Frøer med antifrostvæske
Frøer: Haletudser lever i familier Fugle (Bramgås) æder mos som værn mod kulden
Fugle har svært ved at høre fly i lufthavne Fugle: Valle som foder til høns
Fugle: Ægrøvende krager narres med uspiselige æg Fugles magnetiske sans
Fusion af celler frembragt kunstigt Fytoalexin (plantestof der er et forsvarsmiddel)
Føden kan ændre hjernefunktion og adfærd Får: Kræftvirus hos får
Får: Vaginal stimulering vigtig for moderbindingen Gener indsættes i planter
Gener: Aktivering (cellevækstfaktor, kræft) Gener: Kræftgen dannet ved mini-ændring af et gen
Gener: Kræftgener påvist i forskellige tumorer Gener: Kræftgenet bag sygdommen Burkitts Lymfom
Geners aktivering (methylgrupper) Geners aktivering (RNA-polymeraser)
Geners betydning for kræftudvikling Genmaskiner
Gensplejsning af målrettede mutationer Gensplejsning og anvendt bioteknologi
Gensplejsning sker i naturen Gensplejsning: Kokoppevirus som hepatitis-vaccine
Gensplejsning: På jagt efter en ny værtsorganisme Gensplejsning: Skræmmende perspektiver?
Gensplejsningforsøg på dyr Genterapi
Gifte i planter: Maniok-rod med thalidomidvirkning Giftige alger - et medicinsk problem
Gnavere bruges til narkotika-opdagere Grævlinge bekæmpes i England
Grønland: Planters mulige overlevelse af istider Gær-organismer til gensplejsning
Gødning: Spildevandsslam som gødning Hale: Fuglehales længde - evolutionær forklaring
Hale: Hermelinens sorte halespids Haletudser lever i familier
Havbrug i Danmark Havbrug: Algehøstning i Odense Fjord
Havforurening: Dumpning af titandioxidaffald i havet Havforurening: Limfjordens iltproblemer
Hepatitis B vaccine Hepatitis-vaccine med gensplejset kokoppevirus
Herbicid: 2,4,5-T nedbrydes af mikroorganismer Hermelinens sorte halespids
Herpes-2-vaccine ved gensplejsning Hibiscus cannabinus planten brugt til papir
Hjernefunktion og adfærd kan ændres af føden Hjernen: Drømmes betydning for hjernens udvikling
Hjernen: Hukommelsen svigter ved chok Hjernesygdom ved kombinationen virus + aspirin
Hjerteoperation med kunstigt hjerte Hjertepatient-medicin
Hjertet: Mikroprocessor kontrollerer pacemaker Hormoner: Væksthormon-frigørende faktor isoleret
Huden: Tortur med elektricitet kan spores i huden Hugormes adfærd
Hukommelsen svigter ved chok Hvaler og hvalfangst
Hvaler: Satellit følger hajer og hvaler Hvalfangst i 1986
Hypnose dårlig til vidneafhøring Høns: Valle som foder til høns
Iltmangel: Limfjordens iltproblemer og fiskebiologi Iltning af sø
Immunsystemet: Frastødning ved transplantation Indiens miljøproblemer
Influenza overført fra kalkun til menneske Insektangreb kan undgås med ildesmagende stof
Insekter: 30 millioner arter i verden? Insekter: Bier der indsamler DDT
Insekter: Bladlus på soldug? Insekter: Sommerfuglehuse og sommerfuglefabrikker
Insektædende plantes bladfældemekanisme opklaret Insulin, humant
Insulin: Hjernefunktion og adfærd kan ændres af føden Insulin-fremstilling ved gensplejsning
Insulinpumpe Interferon i planter?
Interferon: gamma-interferon kortlagt Interferon-fremstilling ved gensplejsning
Jernbindende stoffer (Sideroforer) Kartoffelplante laver bladlus-alarmstof
Klima: Planters mulige overlevelse af istider Kolibakterier podes på nyfødte som forebyggelse
Kolibakterier til gensplejsning Kosten kan ændre hjernefunktion og adfærd
Krager kan narres med uspiselige æg Kromosomer: Kræft forårsaget af kromosomændringer
Kronobiologi: det biologiske ur (melatonin) Kræft forårsaget af ændrede gener
Kræft: Aktivering af gen for cellevækstfaktor Kræft: Dræberceller mod cancer
Kræft: Radioaktivitet i svenske hjem Kræftbehandling med varme
Kræftgen dannet ved mini-ændring af et gen Kræftvirus hos får
Kunstig hånd udnytter el-signaler Kviksølvbatterier indsamles
Kvæg: Kønsbestemmelse af 6 dage gamle kvægfostre Kvælstofbinding: kan den øges ved gensplejsning?
Kønsbestemmelse af 6 dage gamle kvægfostre Kønsbestemmende temperaturer hos alligator
Landbrug: Kræftvirus hos får Landbrug: Kønsbestemmelse af 6 dage gamle kvægfostre
Landbrug: Mund- og klovsygevaccine Landbrug: Spildevandsslam som gødning
Landbrug: Spildvarmeopvarmning af landbrugsjord Landbrug: Sur regn kan true landbrug
Landbrug: Vaccine mod svinediarre (spædgrise) Landbrug: Vaginal stimulering af får
Landbrug: Valle som foder til høns Leverbetændelse: Hepatitis B vaccine
Leverbetændelse: Hepatitis-vaccine med kokoppevirus Levnedsmidler kan ændre hjernefunktion og adfærd
Levnedsmidler: Maniok-rod med thalidomidvirkning Limfjordens iltproblemer og fiskebiologi
Liposomer til indføring af gener i celler Lufthavne: Fugle har svært ved at høre fly i lufthavne
Lugtesansende maskine Lymfokiner
Lys: Planter som følger solen har øget frøsætning Lægemiddel-indtagelse ved nyre- og leversygdomme
Magnetisk resonans: NMR-teknik til diagnoser Magnetisk sans hos fugle, dyr og måske mennesker
Magnetisk sans påvist hos alge Maniok-rod med thalidomidvirkning
Melatonin-hormonet styrer det biologiske ur Mikroorganismer nedbryder ukrudtsmiddel (2,4,5-T)
Miljøproblemer i Indien Mineraludvinding (sølv) med bakterier
Moderbinding: Vaginal stimulering vigtig hos får Monoklonale antistoffer: i art. om plantehormon
Mos ædes af dyr som værn mod kulden Mund- og klovsygevaccine ved gensplejsning
Mutationer kan gøres målrettede Mutationer: Aktivering af gen kan medføre kræft
Mutationer: Ames-test på hurtig måde Mutationer: Kræft forårsaget af ændrede gener
Mutationer: Kræftgen dannet ved mini-ændring af et gen Mutationer: Radioaktivitet i svenske hjem
Mykorrhiza: Orkideer dyrkes på svampe Mykorrhiza: Svampe kan dyrkes ved podning af træer
Narkotika-opdagende gnavere bruges i tolden Natur: Vandløbsforbedringer - ny lov
Naturskoler i Danmark Nedkøling: frøer med antifrostvæske
Nedkøling: Mos ædes af dyr som værn mod kulden Nerveskeder (i art. om sklerose)
NMR-teknik til diagnoser Nyfødte podes med kolibakterier som forebyggelse
Olieforureningsbekæmpelse med bakterier Olieudvinding med hjælp fra bakterier
Olivenolie-forgiftning i Spanien Oncogen: Kræftgenet bag sygdommen Burkitts Lymfom
Orkideer dyrkes på svampe Osteløbe-fremstilling ved gensplejsning
Pacemaker (til hjertestimulering) styres udefra Papirproduktion fra plante
Paraquat-forgiftning (i art. om giftsvamp) Patent på mikroorganismer
Pattedyr (Rensdyr) æder mos som værn mod kulden Pattedyr: Hermelinens sorte halespids
Pattedyr: Truslen mod de afrikanske elefanter Pattedyr: Zoologiske haver har svage, indavlede dyr
Pattedyrs magnetiske sans Pesticid: 2,4,5-T nedbrydes af mikroorganismer
Pesticider: Bier der indsamler DDT Pesticider: Paraquat (i art. om giftsvamp)
Pesticidsprøjtning over Amazonas Phytoalexin (plantestof der er et forsvarsmiddel)
Plante brugt til papir (Hibiscus cannabinus) Plante: Kartoffelplante laver bladlus-alarmstof
Plantedyrkning med vandabsorberende stof Plantehormonet auxins transportmekanisme
Planter advarer hinanden Planter som følger solen har øget frøsætning
Planter: Bekæmpelse af Bjørneklo-planten Planter: Bestemmelsesværker over planter og dyr
Planter: Bladlus på soldug? Planter: Bøgens nedre blade sidder vinteren over
Planter: Enkeltcellekultur af planter Planter: Gener indsættes i planter
Planter: Interferon i planter? Planter: Kan gensplejsning forbedre fotosyntesen?
Planter: Maniok-rod med thalidomidvirkning Planter: Orkideer dyrkes på svampe
Planter: Spildevandsrensning med tagrør Planters kamp mod insekter, bakterier og virus
Planters kamp mod planteædende pattedyr Planters kemiske kamp mod hinanden
Planters mulige overlevelse af istider i Grønland Plantes insektfældemekanisme opklaret (Fluefanger)
Plantesygdomme hæmmes af jordbakterier Plastfremstilling ved hjælp af bakterier
Polens forurening Prion - mindre end et virus
Protozoers symbiose og dobbeltsymbiose Psykisk sygdom: Skizofreni er måske smitsom
Rabies-vaccination af vildt Rabies-vaccine ved gensplejsning
Radioaktivitet i svenske hjem Radiobølger: NMR-teknik til diagnoser
Redeplydring: Krager kan narres med uspiselige æg Rennin/chymosin-fremstilling ved gensplejsning
Risskaller til solceller for elektricitetsprod.? RNA-polymeraser: Geners aktivering
Rodzoneanlæg til spildevandsrensning Salicylsyre (Aspirin) farlig ved virusinfektion
Saltforbrug styres af saltbøssens hulstørrelse Sammensmeltning af forskellige celler (fusion)
Satellit følger hajer og hvaler Saxitoxin: Giftige alger - et medicinsk problem
Serotonin: Hjernefunktion og adfærd kan ændres af føden S-faktor (Søvnstimulerende stof fundet)
Sideroforer (jernbindende stoffer) Skelet-vækststof fundet hos mennesket
Skizofreni er måske smitsom Sklerose
Sklerose: i art. om: Virus kan leve skjult i kroppen Skovdød: Sur regn kan true skovbrug
Slanger: Hugormes adfærd Smerte: Akupunkturs smertelindrende mekanismer
Solceller af risskaller til elektricitetsprod.? Soldug: Bladlus på soldug?
Solenergi til vaccine-opbevaring i U-lande Sommerfuglehuse og sommerfuglefabrikker
Spedalskhedsvaccine Spildevandsrensning med "rodzoneanlæg"
Spildevandsslam som gødning Spildvarmeopvarmning af landbrugsjord
Spiseolie-forgiftningssagen i Spanien Spongier (dyr) med giftproduktion
Spædgrisdiarre-vaccine ved gensplejsning Stressmolekylet tribulin
Sur regn kan true søer, landbrug og skovbrug Svamp indeholder universalgift (Gift-Slørhat)
Svampe (dyriske svampe) med giftproduktion Svampe kan dyrkes ved svampepodning af træer
Svampe: Champignonkultur med biologisk bekæmpelse Svampe: Orkideer dyrkes på svampe
Svampe: Svinehormon-lignende stof i trøfler Svampe: Østershat-dyrkning
Svampe: Østershatmycelie til salg (note) Svampe: Østershattedyrkning
Svinehormon-lignende stof i trøfler Symbiose og dobbeltsymbiose (protozoer)
Sødemiddel fra immobiliserede enzymer Søer får kunstig åndedræt
Søsalat i Odense Fjord - høstning af alger Søvnstimulerende stof fundet
Sårheling ved hjælp af elektricitet Sårheling øges med sårekstrakt
Tagrør: Spildevandsrensning med "rodzoneanlæg" Tandsikkert sukkerstof fra immobiliserede enzymer
T-celler (i artikel om AIDS) T-celler (i artikel om sklerose)
Temperaturafhængig kønsbestemmelse hos alligator Termofil bakterie vokser ved 105 grader Celsius
Termofili: Liv ved 250°C Termofili: Vækst ved 250°C?
Tetrodotoxin: Giftige alger - et medicinsk problem Titandioxidaffald: dumpning i Nordsøen
Tobaksforbrugets ændring Tortur med elektricitet kan spores i huden
Transgene dyr Transplantationer: makrofager skyld i frastødning
Tribulin - et naturligt stressmolekyle? Træer: Ungdomsstadier (bl.a. bøg)
Træplantning i Kina Trøfler indeholder stof, der ligner svinehormoner
Turistsygdomme: Amøbedysenteri, sygdomsmekanisme TV-vold ændrer mænds holdning til kvinder
TV-vold: Påvirkning af unges adfærd Ukrudtsmiddel: 2,4,5-T nedbrydes af mikroorganismer
Undervisning: Naturskoler i Danmark Ungdomsstadie hos bøg og andre træer
Vaccine mod hepatitis med gensplejset kokoppevirus Vaccine mod herpes-2, ved gensplejsning
Vaccine mod Mund- og klovsyge, ved gensplejsning Vaccine mod rabies, ved gensplejsning
Vaccine mod rabies: vaccination af vildt Vaccine mod smitsom leverbetændelse
Vaccine mod spedalskhed Vaccine mod spædgrisdiarre, ved gensplejsning
Vaccine-opbevaring i U-lande med solenergi Vacciner fremstillet ved gensplejsning
Vaginal stimulering af får vigtig for moderbindingen Valle som foder til høns
Vandabsorberende stof kan øge høsten i ørkener Vandløbsforbedringer - ny lov
Vandplanters kamp Varme som kræftbehandlingsform
Varme: Bakterie vokser ved 105 grader Celsius Varme: Bakterievækst ved 250°C?
Varme: Liv ved 250°C Vidneafhøring: Hypnose dårlig til vidneafhøring
Virus giver kræft hos får Virus kan give hjernesygdom ved aspirinindtagelse
Virus kan leve skjult i kroppen Virus: Hepatitis B vaccine
Virus: Hepatitis-vaccine med gensplejset kokoppevirus Virus: Influenza overført fra kalkun til menneske
Virus: Rabies-vaccination af vildt Voldsfilm på TV - påvirkning af unges adfærd
Voldsfilm ændrer mænds holdning til kvinder Vuggedød søges undgået med åndende teddybjørn
Vækstfaktor: Skelet-vækststof fundet hos mennesket Vækstfaktor-aktivering medfører kræft
Væksthormon-frigørende faktor isoleret Zoologiske haver har svage, indavlede dyr
Ørredhavbrug i Danmark Østershat-dyrkning
Østershatmycelie til salg til privat svampedyrkning Østershattedyrkning (svampe)