BioNyt - Videnskabens Verden er
det ældste populærvidenskabelige tidsskrift
som udgives i Danmark om almen naturvidenskab
år 2011 er 31. årgang