[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Livets opståen og udvikling. Af Ole Terney. 64 sider, 21 x 29,7 cm. Ill: 36 fotos (33 i farver), 38 tegninger (29 i farver), 13 figurer. Pris kr 225,00. [Udgivet 2006] (Temanummer af BioNyt / Videnskabens verden 134/135)

Om livets opståen og de mange faser i udviklingen fra bakterier til pattedyr gennem 3800 millioner år. "For bare 20 år siden var der store huller i forståelsen af, hvordan livet kan være opstået. Mange af disse huller er blevet fyldt ud med ny viden gennem de senere år. Forskerne mener faktisk nu, at selv om livets opståen er et stort og vanskeligt spørgsmål, betyder det ikke, at det vil være umuligt at besvare"(fra indledende artikel).
I dette temanummer af BioNyt gives en grundig og omfattende behandling af teorierne for livsmolekylernes dannelse, og livets opståen og udvikling.
Indledningsvis redegøres for forudsætningerne for livs opståen - for Jordens tidlige atmosfære og dannelsen af organiske stoffer. Dernæst forklares hvordan et mindre antal små organiske stoffer er blevet opformeret til større molekylbestande, og udviklingen af membraner og protoceller beskrives.
Man har diskuteret, om livet opstod hurtigt, så snart der blev mulighed for det. Ny forskning tyder dog på, at livet havde mange hundrede millioner år til at udvikles, måske 600-800 millioner år. Man ved ikke, hvor livet er opstået, men der er flere muligt steder. Det kan være sket i tidevandszonen, i lavvandede have, under islag, dybt i jordskorpen i forbindelse med vulkanisme, i ferskvandssøer mv. En række kapitler gennemgår teorier om livets dannelsessteder og processerne her.
Så følger en beskrivelse af de første levende organismers (arkebakterier) stofskifte, og deres påvirkning af miljøet. Og der fortælles om udnyttelse af lysets energi i fotosyntese. Det var bakterier, ikke planter, som opfandt fotosyntesen. Nogle bakterier udviklede et stofskifte, som kunne høste energien fra sollyset.
Dernæst omtales cyanobakterierne - livets største succes. På et eller andet tidspunkt i løbet af livets første 500-800 millioner år opstod cyanobakterier, der er unikke blandt bakterierne. Andre bakterier har meget snævre økologiske nicher, hvor de kan leve, men cyanobakterierne har alle vandoverflader i verden som mulige levesteder. Cyanobakterierne var de dominerende indtil ca. 1500 millioner år før nu. For cyanobakterierne endte det med, at de næsten alle bukkede under for deres egen forurening, nemlig den ilt, som var et spildprodukt fra deres fotosyntese. Da cyanobakterierne efterhånden gik så meget tilbage, at de næsten uddøde, overtog planter og dyr den balance-proces, som livet udførte på Jordens klima (via drivhusgasserne og ved at fremme klippers erosion). Dernæst handler det om de første organismer med eukaryote celler, indeholdende cellekerne med arveligt materiale. Eukaryoterne udvikledes ud fra de prokaryotiske organismer for formentlig 2100-1750 millioner år siden. For ca. 1600 millioner år siden dukkede komplekse, enkeltcellede livsformer op, og for 800 millioner år siden begyndte der at dukke grupper op, som er beslægtede med moderne livsformer.
Kønnet opstod for mindst 1200 millioner år siden. Kønnethed krævede cellekoordinering, og dette gav også evnen til at lave forskellige celletyper, og dermed til at danne organer med varierede former og strukturer. "Kønnethed ændrede dermed dramatisk retningen af evolutionen. Det var nye spilleregler. En helt ny mekanisme skabte variation i arveanlæggene. Evolutionen kunne nu gå meget hurtigere."
Sidste del af BioNyt fortæller om den evolutions-eksplosion der begyndte for 534 millioner år siden, og medførte en omfattende udspaltning i mange forskellige livsformer, fx trilobitter, stromatolitter, alger. Og der redegøres for årsager til den evolutionære eksplosion af organismerne. Til slut beskrives udviklingen mod nutidens dyreliv - padder, krybdyr, fugle, pattedyr.

UDDRAG AF INDHOLD: Livets opståen og forudsætningerne for menneskets opståen. Livets opståen og udvikling. Den tidlige atmosfære. De tidlige molekyler. Udvikling af membraner. Molekyler blev til liv. Økosystem-først - komposom-teorien. Livets proteiner. Opstod livet hurtigt? DNA-verdenen. Jordens historie. Hvor dannedes livet? (boblehypotesen; dybhavets varme kilder; pyrithypotesen). Det første stofskifte - organismernes metabolisme. Udnyttelse af lysets energi - fotosyntesen. De første iltproducenter - cyanobakterier. 'Levende fossiler' - stromatolitter. Samliv af liv med forskellige egenskaber - symbiose. De første eukaryoter - prækambrium. Arven efter bakteriernes verden - eukaryoterne. Da kønnet opstod. Omfattende istid gav årsag til eksplosiv evolution. Evolutions-eksplosion - den kambriske eksplosion. Evolution drejer sig også om held og katastrofer - betydningen af ler, vulkaner og iltkoncentrationen. Udvikling mod nutidens dyreliv - padder, krybdyr og fugle. Pattedyrenes udvikling - iltkoncentrationen var afgørende.

UDGIVER:
BioNyt
Falkonergårdsvej 4, 1959 Frb C
Tlf: 35 37 64 08, fax: 35 37 12 55
E-post: bio@forskning.dk
Internet: http://www.bionyt.dk/

Køb bladet her.

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
mailto:frodes@image.dk