Alger med danske navne

(Her medtages kun større alger, som vokser på bunden af have og søer)

NB! Linket "photo" viser ikke altid de korrekte alger. Linket viser Google's automatiske billedsøgning af arten, og undertiden tager Googles automatiske navnfinding fejl, nemlig hvis navnet ikke er angivet under billedet på Internetsiden, men over billedet. Derved vil Google's automatiske navnefinding opfatte det navn, der tilfældigvis står under billedet, som navnet på algen. Nogle billeder er altså ikke et billede af algern, selv om man skulle tro det ud fra den tekst, at Google viser under billedet i photo-samlingen! Det er nødvendigt at gå til den pågældende Internetside for at tjekke, hvilket navn, der er angivet for hver af de pågældende billeder.

Nedenfor er algerne opdelt i følgende grupper:
Blågrønalger (cyanobakterier), Cyanophyceae (Nostocophyceae)
Rødalger, Rhodophyceae
Brunalger, Phaeophyceae (Fucophyceae)
Grønalger, Chlorophyceae
Kransnålsalger, Charophyceae
Gulalger, Xanthophyceae


Blågrønalger (cyanobakterier), Cyanophyceae (Nostocophyceae)

(google) (photo) :: Calothrix scopulorum Dansk navn: blågrøn skvatalge

(google) (photo) :: Chroococcus dimidiatus Dansk navn: almindelig farvekugle

(google) (photo) :: Nostoc commune Dansk navn: skyfald


Rødalger, Rhodophyceae

(google) (photo) :: Acrochaetium secundatum Dansk navn: grenet stjernetråd

(google) (photo) :: Aglaothamnion bipinnatum Dansk navn: tosidet havpryd

(google) (photo) :: Aglaothamnion hookeri Dansk navn: hooker's havpryd

(google) (photo) :: Aglaothamnion roseum Dansk navn: rosenrød havpryd

(google) (photo) :: Aglaothamnion tenuissimum Dansk navn: almindelig havpryd

(google) (photo) :: Ahnfeltia plicata Dansk navn: horntang

(google) (photo) :: Antithamnion cruciatum Dansk navn: korssky

(google) (photo) :: Apoglossum ruscifolium Dansk navn: tungeblad

(google) (photo) :: Audouinella membranacea Dansk navn: hydroide-rødpusling

(google) (photo) :: Bangia atropurpurea Dansk navn: purpurtråd

(google) (photo) :: Bonnemaisonia asparagoides Dansk navn: søasparges

(google) (photo) :: Bonnemaisonia hamifera Dansk navn: rødtot

(google) (photo) :: Brongniartella byssoides Dansk navn: juletræsalge

(google) (photo) :: Callithamnion corymbosum Dansk navn: tæt rødsky

(google) (photo) :: Callithamnion tetragonum Dansk navn: brodspidset rødsky

(google) (photo) :: Callophyllis laciniata Dansk navn: stor kuglespidsalge

(google) (photo) :: Ceramium deslongchampsii Dansk navn: mørkstribet klotang

(google) (photo) :: Ceramium diaphanum Dansk navn: gennemsigtig klotang

(google) (photo) :: Ceramium tenuicorne Dansk navn: fin klotang

(google) (photo) :: Ceramium virgatum Dansk navn: almindelig klotang

(google) (photo) :: Ceratocolax hartzii Dansk navn: rødblads parasitkål

(google) (photo) :: Chondria dasyphylla Dansk navn: kølletang

(google) (photo) :: Chondrus crispus Dansk navn: carrageentang

(google) (photo) :: Chroodactylon ornatum Dansk navn: blå stjernehår

(google) (photo) :: Chylocladia verticillata Dansk navn: kransrør

(google) (photo) :: Coccotylus truncatus Dansk navn: kile-rødblad

(google) (photo) :: Corallina officinalis Dansk navn: koralalge

(google) (photo) :: Cruoria pellita Dansk navn: blodskorpe

(google) (photo) :: Cystoclonium purpureum Dansk navn: grisehaletang (knudetang)

(google) (photo) :: Dasya baillouviana Dansk navn: dusktang

(google) (photo) :: Delesseria sanguinea Dansk navn: blodrød ribbeblad

(google) (photo) :: Dilsea carnosa Dansk navn: kødblad

(google) (photo) :: Dudresnaya verticillata Dansk navn: slimet perlealge

(google) (photo) :: Dumontia contorta Dansk navn: dumontalge

(google) (photo) :: Erythrocladia irregularis Dansk navn: øjeskive

(google) (photo) :: Erythrodermis traillii Dansk navn: spatelblad

(google) (photo) :: Erythrotrichia carnea Dansk navn: almindelig rødhår

(google) (photo) :: Euthora cristata Dansk navn: lille kuglespidsalge

(google) (photo) :: Furcellaria lumbricalis Dansk navn: gaffeltang

(google) (photo) :: Gloiosiphonia capillaris Dansk navn: grenet slimrør

(google) (photo) :: Gracilaria gracilis Dansk navn: gracilariatang

(google) (photo) :: Griffithsia devoniensis Dansk navn: skeletbusk

(google) (photo) :: Haemescharia hennedyi Dansk navn: rødskorpe

(google) (photo) :: Halarachnion ligulatum Dansk navn: fliget havbånd

(google) (photo) :: Harveyella mirabilis Dansk navn: ulvehalens parasitkugle

(google) (photo) :: Heterosiphonia japonica Dansk navn: japansk havlyng

(google) (photo) :: Heterosiphonia plumosa Dansk navn: havlyng

(google) (photo) :: Hildenbrandia crouanii Dansk navn: crouan's hildenbrandia

(google) (photo) :: Hildenbrandia rubra Dansk navn: hav-hildenbrandia

(google) (photo) :: Jania rubens Dansk navn: koralgaffel

(google) (photo) :: Lomentaria articulata Dansk navn: leddelt rosenrør

(google) (photo) :: Lomentaria clavellosa Dansk navn: almindelig rosenrør

(google) (photo) :: Lomentaria orcadensis Dansk navn: kantgrenet rosenrør

(google) (photo) :: Mastocarpus stellatus Dansk navn: vortetang

(google) (photo) :: Membranoptera alata Dansk navn: vinget ribbeblad

(google) (photo) :: Nemalion multifidum Dansk navn: ormetang

(google) (photo) :: Odonthalia dentata Dansk navn: tandtang

(google) (photo) :: Osmundea truncata Dansk navn: pebertang

(google) (photo) :: Palmaria palmata Dansk navn: søl

(google) (photo) :: Peyssonnelia dubyi Dansk navn: teglskorpe

(google) (photo) :: Phycodrys rubens Dansk navn: bugtet ribbeblad

(google) (photo) :: Phyllophora crispa Dansk navn: bånd-rødblad

(google) (photo) :: Phyllophora pseudoceranoides Dansk navn: fliget rødblad

(google) (photo) :: Plocamium cartilagineum Dansk navn: kamtang

(google) (photo) :: Plumaria plumosa Dansk navn: elegant rødfjer

(google) (photo) :: Polyides rotundus Dansk navn: rødkløft

(google) (photo) :: Polysiphonia brodiei Dansk navn: knippe-ledtang

(google) (photo) :: Polysiphonia elongata Dansk navn: langstrakt ledtang

(google) (photo) :: Polysiphonia fibrillosa Dansk navn: violet ledtang

(google) (photo) :: Polysiphonia fucoides Dansk navn: almindelig ledtang

(google) (photo) :: Polysiphonia nigra Dansk navn: mørk ledtang

(google) (photo) :: Polysiphonia stricta Dansk navn: fin ledtang

(google) (photo) :: Porphyra leucosticta Dansk navn: hvidplettet purpurhinde

(google) (photo) :: Porphyra linearis Dansk navn: smal purpurhinde

(google) (photo) :: Porphyra purpurea Dansk navn: rød purpurhinde

(google) (photo) :: Porphyra umbilicalis Dansk navn: navle-purpurhinde

(google) (photo) :: Porphyridium aerugineum Dansk navn: blå purpurkugle

(google) (photo) :: Porphyridium purpureum Dansk navn: almindelig purpurkugle

(google) (photo) :: Porphyropsis coccinea Dansk navn: rosenhinde

(google) (photo) :: Pterosiphonia parasitica Dansk navn: mørkfjer

(google) (photo) :: Pterothamnion plumula Dansk navn: havdun

(google) (photo) :: Ptilota gunneri Dansk navn: fjertang

(google) (photo) :: Rhodochorton purpureum Dansk navn: rødplys

(google) (photo) :: Rhodomela confervoides Dansk navn: ulvehale tang

(google) (photo) :: Rhodophyllis divaricata Dansk navn: rødflig

(google) (photo) :: Rhodophysema elegans Dansk navn: almindelig rødplet

(google) (photo) :: Rhodophysema georgii Dansk navn: ålegræssets rødplet

(google) (photo) :: Scagelothamnion pusillum Dansk navn: lille vintersky

(google) (photo) :: Seirospora interrupta Dansk navn: sporekædesky

(google) (photo) :: Spermothamnion repens Dansk navn: pudderkvastalge

(google) (photo) :: Stylonema alsidii Dansk navn: fin vinkelhår

(google) (photo) :: Vertebrata lanosa Dansk navn: uldtottet ledtang


Brunalger, Phaeophyceae (Fucophyceae)

(google) (photo) :: Acrothrix gracilis Dansk navn: spidstang

(google) (photo) :: Alaria esculenta Dansk navn: vingetang

(google) (photo) :: Arthrocladia villosa Dansk navn: pelstang

(google) (photo) :: Ascophyllum nodosum Dansk navn: buletang

(google) (photo) :: Asperococcus bullosus Dansk navn: bred priktarm

(google) (photo) :: Asperococcus fistulosus Dansk navn: smal priktarm

(google) (photo) :: Botrytella micromora Dansk navn: klasetråd

(google) (photo) :: Chilionema ocellatum Dansk navn: tusindtråd

(google) (photo) :: Chorda filum Dansk navn: strengetang

(google) (photo) :: Chordaria flagelliformis Dansk navn: pisketang

(google) (photo) :: Cladostephus spongiosus Dansk navn: piberenseralge

(google) (photo) :: Colpomenia peregrina Dansk navn: østerstyv

(google) (photo) :: Cutleria multifida Dansk navn: fligbændel

(google) (photo) :: Cystoseira baccata Dansk navn: korntang

(google) (photo) :: Desmarestia aculeata Dansk navn: almindelig kællingehår

(google) (photo) :: Desmarestia viridis Dansk navn: blød kællingehår

(google) (photo) :: Dictyosiphon chordaria Dansk navn: gylden skægtang

(google) (photo) :: Dictyosiphon foeniculaceus Dansk navn: almindelig skægtang

(google) (photo) :: Dictyota dichotoma Dansk navn: tvedelt bændelalge

(google) (photo) :: Ectocarpus fasciculatus Dansk navn: knippe-vatalge

(google) (photo) :: Ectocarpus siliculosus Dansk navn: almindelig vatalge

(google) (photo) :: Elachista fucicola Dansk navn: knold-og-tot-alge

(google) (photo) :: Eudesme virescens Dansk navn: olivengrøn slimalge

(google) (photo) :: Fucus evanescens Dansk navn: langfrugtet klørtang

(google) (photo) :: Fucus serratus Dansk navn: savtang

(google) (photo) :: Fucus spiralis Dansk navn: lav klørtang

(google) (photo) :: Fucus vesiculosus Dansk navn: blæretang

(google) (photo) :: Halidrys siliquosa Dansk navn: skulpetang

(google) (photo) :: Halopteris scoparia Dansk navn: brandtop

(google) (photo) :: Halosiphon tomentosus Dansk navn: lådden vinterstreng

(google) (photo) :: Halothrix lumbricalis Dansk navn: muffetråd

(google) (photo) :: Haplospora globosa Dansk navn: sporetråd

(google) (photo) :: Himanthalia elongata Dansk navn: remmetang

(google) (photo) :: Isthmoplea sphaerophora Dansk navn: kugletråd

(google) (photo) :: Laminaria digitata Dansk navn: fingertang

(google) (photo) :: Laminaria hyperborea Dansk navn: palmetang

(google) (photo) :: Laminaria saccharina Dansk navn: sukkertang

(google) (photo) :: Laminariocolax tomentosoides Dansk navn: fingertangsfilt

(google) (photo) :: Leathesia difformis Dansk navn: søkartoffel

(google) (photo) :: Leptonematella fasciculata Dansk navn: knippetråd

(google) (photo) :: Litosiphon laminariae Dansk navn: tangtråd

(google) (photo) :: Mesogloia vermiculata Dansk navn: slimtang

(google) (photo) :: Microcoryne ocellata Dansk navn: kølleslimalge

(google) (photo) :: Microspongium globosum Dansk navn: perlepude

(google) (photo) :: Myriocladia lovenii Dansk navn: slimtrevl

(google) (photo) :: Myrionema magnusii Dansk navn: brunprik

(google) (photo) :: Myriotrichia clavaeformis Dansk navn: myriadetråd

(google) (photo) :: Petalonia fascia Dansk navn: almindelig båndtang

(google) (photo) :: Petalonia zosterifolia Dansk navn: græsbladet båndtang

(google) (photo) :: Petroderma maculiforme Dansk navn: strandhud

(google) (photo) :: Pilinia rimosa Dansk navn: brunfilt

(google) (photo) :: Pogotrichum filiforme Dansk navn: skæghår

(google) (photo) :: Protectocarpus speciosus Dansk navn: vattråd

(google) (photo) :: Punctaria plantaginea Dansk navn: almindelig priktunge

(google) (photo) :: Punctaria tenuissima Dansk navn: bølget priktunge

(google) (photo) :: Pylaiella littoralis Dansk navn: dunalge

(google) (photo) :: Ralfsia verrucosa Dansk navn: vortet ralfsiaskorpe

(google) (photo) :: Saccorhiza polyschides Dansk navn: knoldet sækrod

(google) (photo) :: Sargassum muticum Dansk navn: butblæret sargassotang

(google) (photo) :: Scytosiphon lomentaria Dansk navn: pølsetang

(google) (photo) :: Spermatochnus paradoxus Dansk navn: fisketang

(google) (photo) :: Sphacelaria arctica Dansk navn: ishavs-totalge

(google) (photo) :: Sphacelaria caespitula Dansk navn: tang-totalge

(google) (photo) :: Sphacelaria cirrosa Dansk navn: brun totalge

(google) (photo) :: Sphacelaria nana Dansk navn: dværg-totalge

(google) (photo) :: Sphacelaria plumigera Dansk navn: lang totalge

(google) (photo) :: Sphacelaria plumosa Dansk navn: fjer-totalge

(google) (photo) :: Sphacelaria radicans Dansk navn: sten-totalge

(google) (photo) :: Sphacelaria rigidula Dansk navn: togrenet totalge

(google) (photo) :: Sphaerotrichia divaricata Dansk navn: blød vinkeltang

(google) (photo) :: Spongonema tomentosum Dansk navn: sejlgarnsalge

(google) (photo) :: Sporochnus pedunculatus Dansk navn: penseltang

(google) (photo) :: Stictyosiphon soriferus Dansk navn: kortcellet kostetang

(google) (photo) :: Stictyosiphon tortilis Dansk navn: langcellet kostetang

(google) (photo) :: Stilophora tenella Dansk navn: fregnetang

(google) (photo) :: Striaria attenuata Dansk navn: stribetang

(google) (photo) :: Tilopteris mertensii Dansk navn: ægtråd


Grønalger, Chlorophyceae

(google) (photo) :: Acrosiphonia arcta Dansk navn: kroggrenet grønkugle

(google) (photo) :: Acrosiphonia centralis Dansk navn: vår-grønkugle

(google) (photo) :: Acrosiphonia sonderi Dansk navn: ensidig grønkugle

(google) (photo) :: Blastophysa rhizopus Dansk navn: polygontråd

(google) (photo) :: Blidingia marginata Dansk navn: blød krusrørhinde

(google) (photo) :: Blidingia minima Dansk navn: lille krusrørhinde

(google) (photo) :: Bolbocoleon piliferum Dansk navn: grøn løghår

(google) (photo) :: Bryopsis plumosa Dansk navn: grønfjer

(google) (photo) :: Capsosiphon fulvescens Dansk navn: gyldenrør

(google) (photo) :: Chaetomorpha ligustica Dansk navn: fin børstetråd

(google) (photo) :: Chaetomorpha linum Dansk navn: almindelig børstetråd

(google) (photo) :: Chaetomorpha melagonium Dansk navn: mørkegrøn børstetråd

(google) (photo) :: Cladophora albida Dansk navn: bleg vandhår

(google) (photo) :: Cladophora flexuosa Dansk navn: ensidig vandhår

(google) (photo) :: Cladophora fracta Dansk navn: spinkel vandhår

(google) (photo) :: Cladophora glomerata Dansk navn: dusk-vandhår

(google) (photo) :: Cladophora hamosa Dansk navn: kruset vandhår

(google) (photo) :: Cladophora hutchinsiae Dansk navn: limfjords-vandhår

(google) (photo) :: Cladophora laetevirens Dansk navn: pensel-vandhår

(google) (photo) :: Cladophora lehmanniana Dansk navn: prægtig vandhår

(google) (photo) :: Cladophora pygmaea Dansk navn: pygmæ-vandhår

(google) (photo) :: Cladophora rupestris Dansk navn: klippe-vandhår

(google) (photo) :: Cladophora sericea Dansk navn: silke-vandhår

(google) (photo) :: Codium fragile Dansk navn: gaffelgrenet plysalge

(google) (photo) :: Derbesia marina Dansk navn: derbesiaalge

(google) (photo) :: Epicladia flustrae Dansk navn: flustras grønpusling

(google) (photo) :: Epicladia perforans Dansk navn: ålegræssets grønpusling

(google) (photo) :: Epicladia phillipsii Dansk navn: alcyonidiums grønpusling

(google) (photo) :: Eugomontia sacculata Dansk navn: tværvægsalge

(google) (photo) :: Gayralia oxysperma Dansk navn: sommersalat

(google) (photo) :: Monostroma grevillei Dansk navn: kræmmerhusalge

(google) (photo) :: Ochlochaete hystrix Dansk navn: strithårsalge

(google) (photo) :: Percursaria percursa Dansk navn: tvillingtråd

(google) (photo) :: Prasiola stipitata Dansk navn: stilket persillealge

(google) (photo) :: Pringsheimiella scutata Dansk navn: pringsheims grønskive

(google) (photo) :: Protomonostroma undulatum Dansk navn: bølget forårssalat

(google) (photo) :: Pseudendoclonium dynamenae Dansk navn: hydroide-grøngryn

(google) (photo) :: Pseudendoclonium fucicola Dansk navn: klørtangs-grøngryn

(google) (photo) :: Pseudendoclonium submarinum Dansk navn: pæle-grøngryn

(google) (photo) :: Rhizoclonium riparium Dansk navn: grøn rodtråd

(google) (photo) :: Rosenvingiella polyrhiza Dansk navn: molegrønt

(google) (photo) :: Spongomorpha aeruginosa Dansk navn: lys filtkugle

(google) (photo) :: Stromatella monostromatica Dansk navn: grønprik

(google) (photo) :: Syncoryne reinkei Dansk navn: køllepletalge

(google) (photo) :: Tellamia contorta Dansk navn: snegleskaltråd

(google) (photo) :: Ulva clathrata Dansk navn: fin rørhinde

(google) (photo) :: Ulva compressa Dansk navn: flad rørhinde

(google) (photo) :: Ulva flexuosa Dansk navn: hale-rørhinde

(google) (photo) :: Ulva intestinalis Dansk navn: tarm-rørhinde

(google) (photo) :: Ulva lactuca Dansk navn: søsalat

(google) (photo) :: Ulva linza Dansk navn: bred rørhinde

(google) (photo) :: Ulva paradoxa Dansk navn: vandhårsagtig rørhinde

(google) (photo) :: Ulva procera Dansk navn: fingrenet rørhinde

(google) (photo) :: Ulva prolifera Dansk navn: centralgrenet rørhinde

(google) (photo) :: Ulva simplex Dansk navn: spiral-rørhinde

(google) (photo) :: Ulva torta Dansk navn: tynd rørhinde

(google) (photo) :: Ulvaria fusca Dansk navn: mørk fjordsalat

(google) (photo) :: Urospora penicilliformis Dansk navn: grøn frynsealge

(google) (photo) :: Urospora wormskioldii Dansk navn: vår-frynsealge


Kransnålsalger, Charophyceae

(google) (photo) :: Chara aspera Dansk navn: ru kransnål

(google) (photo) :: Chara baltica Dansk navn: baltisk kransnål

(google) (photo) :: Chara canescens Dansk navn: grå kransnål

(google) (photo) :: Lamprothamnium papulosum Dansk navn: rævehaletråd

(google) (photo) :: Tolypella nidifica Dansk navn: redetråd


Gulalger, Xanthophyceae: Ingen med dansk navnALFABETISK LISTE OVER ALLE DANSKE MAKROALGER (Tang)

Gå til hjemmesiden for BioNyt - Videnskabens Verden