Liste over danske arter af makroalger ("tang")

(Her medtages kun større alger,
som vokser på bunden af have og søer)


MAKROALGER MED DANSKE NAVNE


BLÅGRØNALGER

RØDALGER

BRUNALGER

GRØNALGER

GULALGER

KRANSNÅLSALGER

Gå til hjemmesiden for BioNyt - Videnskabens Verden