PLAN FOR LANDZONERNE

Hovedstadsrådet har i en nylig udkommet rapport om "Det åbne land" opstillet en foreløbig plan for landzonen i hovedstadsregionens 50 kommuner. Al tidligere regionsplanlægning har hidtil drejet sig om byerne, og det er første gang, der kommer en samlet plan for landzonen. Den endelige planrapport skal foreligge ved årsskiftet 1981/1982 og vil indeholde bestemmelser om naturfredning, landbrugsudvikling og råstofudvinding. Rapporten foreslår, at Hovedstadsrådets godkendelse skal kræves ved fremtidig etablering af forurenende virksomheder og udvidelse af eksisterende virksomheder. Desuden skal man forsøge at stoppe yderligere blokering af adgangen til kysterne, og i Græsted-Gilleleje kommune har Hovedstadsrådet allerede finansieret opkøb af en række grunde langs kysten. Desuden kan der blive tale om fredninger, således er Strø Bjerge allerede blevet totalt fredet for at undgå grusgravning, som har ødelagt store dele af Køge Ås. BerI.Tid. 16. marts 1981 s.8

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 4
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128