NATURSKOLE VED SKAGEN

Man planlægger at oprette en naturskole i Bunken mellem Frederikshavn og Skagen, og Skagen Kommune samt Fredningsstyrelsen er blevet ansøgt om et drlftstidskud. Undervisningen, der især er beregnet på skolerne, vil omfatte en halv snes emner som træpleje, skovens dyreliv, stoffernes kredsløb, jagt- og vildtpleje, dyrespor, strandtur, sandflugt, fuglelivet mv.Skolen får til huse i golfklubbens tidligere klubhus og vil blive ledet af skovtekniker Allan Finken fra Bunken. Der vil blive tale om 1 dags ekskursioner for skoler og gymnasier, men man regner også med, at andre interesserede kan modtages. Jyllandsposten 9.marts 1981 s.4.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 4
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128