ALTERNATIVER TIL DYREFORSØG

Et medlem af den amerikanske kongres har stillet et lovforslag, som har til formål at reducere de 75-100 millioner dyreeksperimenter, som udføres i USA hvert år. Lovforslaget vil øremærke 30-50% af de offentlige forskningsmidler, som afsættes til dyreforsøg, til udvikling og forfining af alternativer til undersøgelsesmetoder, der anvender levende dyr, samt til træning af forskere i benyttelse af disse alternative metoder. Ifølge lovforslaget er der ikke behov for øgede bevillinger i denne anledning. De traditionelle dyreforsøg tager 2-3 år og koster op til 2 mill. kr. pr. kemikalie i USA. På den baggrund er det faktisk umuligt at undersøge alle 60.000 kemikalier, som nu er i produktion, og de 500-1000 nye stoffer, der indføres hvert år. Dertil kommer, at dyreforsøg ikke er ufejlbarlige, idet dyr ofte omsætter stoffer anderledes end mennesker. Alternative metoder er allerede udviklet indenfor visse områder, men til tider er omkostningerne og de praktiske problemer, der er forbundet med en ændring af gammel praksis, hæmmende for en overgang til de alternative metoder. Man har indenfor produktionen af poliovaccine udviklet en metode, hvor der anvendes menneskeceller i stedet for abeceller. Metoden blev udviklet af prof. Leonard Hayflick fra Childrens Hospital Medical Centre i Californien. Man bruger dog stadig næsten udelukkende abe-metoden i USA. Prof. Hanawalt fra Stanford-universitetet studerer hudsygdomme og kræft-fremkaldende stoffer ved hjælp af cellekulturer og bakterier. Således laver han psoriasis-undersøgelser ved hjælp af rask og syg menneskehud. Den bedst kendte alternative metode er Ames-testen, der udvikledes af Bruce Ames ved Berkeley-universitetet i Californien. Metoden bruges nu i over 2000 laboratorier til undersøgelse af stoffers evne til at ændre DNA, og dermed få bakterier til at lave mutationer. The Times 3.marts 1981 s.14.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 4
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128