IMPORTFORBUD FOR SÆLSKIND

Holland har indført Importforbud for sælskind. Man mener, det bliver for besværligt, hvis tolderne skal bestemme sælarterne, og derfor gælder reglen for alle sælarter. Grønland, der årligt fanger 100.000 sæler (90% heraf er ringsæler), protesterer, og vil eventuelt rejse sag ved EF-domstolen. Ringsælbestanden på 2 til 3 millioner er ikke truet ved den grønlandske jagt, og sælsalget har enorm betydning for den grønlandske fangerbefolknings eksistensgrundlag. "Greenpeece" nr.l, feb.1981 s.10.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr.4
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128