DIOXIN TESTET PÅ MENNESKER

Dioxin, der kendes fra Sevesoulykken, er et af de giftigste stoffer der kendes, men det har nu vist sig, at dioxin i 1960'erne blev afprøvet på 70 personer i USA. Det var A.M.Klingman fra Universitet i Pennsynvania, der på bestilling af kemikaliefirmaet Dow lavede forsøg med fanger fra Holmesburgfængslet. På daværende tidspunkt var dioxinets giftighed ikke kendt, men Dow ville undersøge, hvorfor arbejderne, der fremstillede bekæmpelsesmidler mod ukrudt, fik alvorlige hudforandringer. Stoffet har siden vist sig at kunne give fostermisdannelser og kræft. 10 af fangerne fik i løbet af 1 måned ret store dioxinmængder, mens de øvrige 60 fik mindre doser. Imidlertid er de tilgrundliggende oplysninger for forsøget tilintetgjort, og det er derfor ikke sandsynligt, at man kan finde frem til de fanger, der deltog i forsøget, for at konstatere langtidsvirkningerne for dioxin. Frankfurter Allgemeine Zeitung 28. januar 1981 s.29.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 4
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128