MILJØFORSKNINGS-BETÆNKNING

En betænkning fra et ekspertudvalg nedsat af forskningsrådene, Teknologirådet og Miljøstyrelsen foreslår oprettelsen af en selvstændig institution til forskning i forureningens skadevirkninger. I en 50-siders store betænkning, som blev udgivet for nyligt, peges der på den manglende balance mellem forskningen af, nytteværdien på kort sigt og de mulige bivirkninger, der kan optræde på længere sigt. Et eksempel er den manglende forskning i gødningsstoffernes eventuelle skadeeffekt og uønskede virkninger af fældning, slåning, dræning og vanding. Det fastslås også, at man kender for lidt til pesticidernes nedbrydning og miljøgiftenes omsætning og deres kredsløb i naturen. Rapporten anbefaler et tættere tværfagligt samarbejde mellem læger, kemikere, samfundsforskere, teknikere, statistikere og byplanlæggere. Berl.Tid.3/2-1981 sekt.2 s.2

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128