MERUDBYTTE UDEN SPRØJTNING

Forsøg foretaget af Landskontoret for Planteavl i Århus viser, at man ved at blande bygsorter somme tider kan undgå sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler og alligevel få større udbytte. Ved at blande bygsorter, der f.eks. hver for sig er modstandsdygtige mod bestemte typer af meldugsvampen, bliver den samlede mark meget lidt modtagelig for angreb af melduggens forskellige smitteracer, og man opnår et så stort merudbytte, at sprøjtning bliver unødvendigt. Tidligere måtte sædekort kun sælges som ublandede sorter, men EF har nu vedtaget en ordning, der gør det muligt at markedsføre blandinger. Berl.Tid.l.feb.1981 sekt.2, s.6

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128